Bài giảng NTSC kỹ năng giao tiếp kỹ năng thuyết trình TS phan quốc việt

Bài giảng NTSC kỹ năng giao tiếp kỹ năng thuyết trình TS phan quốc việt

Bài giảng NTSC kỹ năng giao tiếp  kỹ năng thuyết trình  TS phan quốc việt
... đồ giao tiếp đơn giản Môi trường Thông điệp Người gửi Người nhận Phản hồi Sơ đồ giao tiếp trao đổi Người giao tiếp Trả lời Mã hoá Thông điệp Giải mã Trả lời Người giao tiếp Các cách giao tiếp ... cộng  Đại chúng Giao tiếp không thành-tại sao?  Suy luận  Nhầm lẫn nghĩa từ  Nhận thức khác  Quá tải & thời gian Giao tiếp không thành…  Thông điêp không ngôn từ 10 Giao tiếp không thành… ... tiểu tiết 44 Giao tiếp phi ngôn từ 45 Giao tiếp phi ngôn từ  “Thân thể không lừa dối” • Ida Rolf & Moshe Feldenkrais  Quan có dạng, dáng có hình  Giống hai mặt trang giấy 46 Giao tiếp phi ngôn...
 • 267
 • 259
 • 0

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (C++)

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (C++)
... THI U MÔN H C (tt) • M c ñích môn h c: – Nâng cao ki n th c v l p trình ñã h c môn Cơ s l p trình, – Làm quen v i thao tác can thi p sâu vào b nh máy tính l p trình, – Làm quen v i l p trình ... kh hi n th c vi c l p trình Visual C++, – V n d ng c u trúc d li u k thu t l p trình ñ gi i quy t toán ð i h c M TP.H Chí Minh Khoa Công Ngh Thông Tin CHƯƠNG GI I THI U MÔN H C (tt) • • • • • ... tương ng ñ ch ñ i d li u, • Trong trình tính toán, d li u d ki n không th yêu c u chương trình c t b t vùng nh , • N u d li u nhi u d ki n không th yêu c u chương trình tăng thêm vùng nh , • Ví...
 • 73
 • 567
 • 0

BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP

BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP
... cứu TL 10 Bài TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ CÁ NHÂN 1.Khái niệm tâm 2.Khái niệm tâm học I.Khái quát tâm lý, tâm I.Khái quát tâm lý, tâm học ý nghĩa nghiên học ý nghĩa nghiên cứu tượng tâm lý: cứu ... ngày để giao 26 tiếp, tức làm việc 45 phút dành cho giao tiếp BÀI CẤU TRÚC VÀ CƠ SỞ TÂM LÝ XÃ HỘI CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP 27 I.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI GIAO TIẾP 1.Khái niệm giao tiếp Giao tiếp Mối ... DẠY VÀ HỌC MÔN TLH GIAO TIẾP SV Tài liệu HT Tâm học giao tiếp GV Kiểm tra Đánh giá Phương pháp Tại SV ngành ngoại thương cần học TLH giao tiếp? Yêu cầu công việc NV XNK...
 • 98
 • 1,340
 • 15

Tài liệu BÀI GIẢNG VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH pptx

Tài liệu BÀI GIẢNG VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH pptx
... ngôn ng l p trình c bi t cu n sách ã s d ng ngôn ng l p trình C mô t thu t toán, v y sinh viên ph i n m c ngôn ng l p trình C Các tài li u c n có: Sách h ng d n h c t p K thu t l p trình Ths Nguy ... MS-DOS 3.3 ban u Trong th i k u c a tin h c, l p trình viên xây d ng ch ng trình b ng ngôn ng l p trình b c th p, trình n p theo dõi ho t ng c a ch ng trình m t cách tr c ti p ch tr c n (on-line) ... ngh thu t l p trình Các h th ng máy tính giai o n có c u hình y u, b nh nh , t c thi t b vào th p làm ch m trình n p th c hi n ch ng trình Ch ng trình c xây d ng b ng k thu t l p trình n tính...
 • 156
 • 545
 • 2

Bài giảng môn kỹ thuật lập trình C# potx

Bài giảng môn kỹ thuật lập trình C# potx
... Nguyễn Hữu Đông Bộ môn Công nghệ phần mềm Đề cơng sở kỹ thuật lập trình Chơng 1: Tổng quan ngôn ngữ lập trình C# 1.1 Tổng quan ngôn ngữ lập trình C# Ngụn ng C# khỏ n gin, ch khong 80 t ... - C# l ngụn ng n gin - C# l ngụn ng hin i - C# l ngụn ng hng i tng - C# l ngụn ng mnh m v mm - C# l ngụn ng cú ớt t khúa - C# l ngụn ng hng module - C# s tr nờn ph bin C# l ngụn ng n gin C# ... Microsoft nhng theo ECMA l C#, ch bao gm du s thng Microsoft phỏt trin C# da trờn C++ v Java C# c miờu t l ngụn ng cú c s cõn bng gia C++, Visual Basic, Delphi v Java C# theo mt hng no ú l ngụn...
 • 118
 • 282
 • 0

BÀI GIẢNG CÁC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

BÀI GIẢNG CÁC KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
... bí ẩn nghệ thuật lập trình Các hệ thống máy tính giai đoạn có cấu hình yếu, nhớ nhỏ, tốc độ thiết bị vào thấp làm chậm trình nạp thực chương trình Chương trình xây dựng kỹ thuật lập trình tuyến ... chất ngôn ngữ, thuật toán hoạt động lập trình, nâng nội dung kỹ thuật lập trình lên thành nguyên lý khoa học ngày Kết bật giai đoạn Knuth xuất tập sách mang tên “Nghệ thuật lập trình giới thiệu ... tin Học viện công nghệ Bưu Viễn thông Cuốn giáo trình Kỹ thuật lập trình , hình thành sở kinh nghiệm đúc rút từ giảng môn học Kỹ thuật lập trình cho sinh viên ngành nói năm học vừa qua với mục...
 • 242
 • 263
 • 0

Bài giảng địa kỹ thuật công trình và phương pháp luận thiết kế

Bài giảng địa kỹ thuật công trình và phương pháp luận thiết kế
... nhỡng - Địa mạo - Kiến tạo - Khí tợng Địa vật lý - Địa chấn - Thuỷ văn - Địa chất TV - ĐC công trình (1929) Cơ học Đất (1925) - Cơ học Đá (1957) Xu liên ngành Địa kỹ thuật - Địa kỹ thuật Công trình ... @gmail.com Tel 04 852 5021 Lớp bồi dỡng ngắn hạn ịa kỹ thuật công trènh v Phơng pháp luận thiết kế GS Nguyễn Công Mẫn PLAXIS FINITE ELEMENT CODES Tam giác địa học Burland đặc điểm đất - đá xây dựng Nâng ... thuật - Địa kỹ thuật Công trình - Địa kỹ thuật Môi trờng (Geoenviro Engineering)- Địa học - Địa Cơ học ứng dụng - Đá Công trình (Rock Engineering) -Thuỷ Địa học - Địa chất Môi trờng ( Environ Geology...
 • 21
 • 377
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật lập trình tự động hóa

Bài giảng môn kỹ thuật lập trình tự động hóa
...  Giải thuật đệ quy  Thuật toán sinh  Thuật toán quay lui  Thuật toán nhánh cận 15 Định nghĩa đệ quy   Kỹ thuật định nghĩa đối tượng qua gọi kỹ thuật đệ quy (recursion) Các giải thuật đệ ... Ba trình tự duyệt phổ biến:  Duyệt theo thứ tự trước  Duyệt theo thứ tự  Duyệt theo thứ tự sau 48 Duyệt theo thứ tự trước Gốc Quá trình duyệt: Thăm nút gốc n Thăm T1 theo phương pháp thứ tự ...  Đảo ngược xâu kí tự:   Chuyển đổi số từ hệ thập phân sang hệ số bất kỳ:   Quá trình đảo ngược xâu kí tự giống việc đưa vào (push) kí tự xâu vào stack, sau đưa (pop) kí tự stack stack rỗng...
 • 111
 • 642
 • 0

Bài giảng địa kỹ thuật công trình và phương pháp nghiên cứu GS nguyễn công mẫn

Bài giảng địa kỹ thuật công trình và phương pháp nghiên cứu  GS nguyễn công mẫn
... liên ng nh Địa kỹ thuật - Địa kỹ thuật Công trình - Địa kỹ thuật Môi trờng (Geoenviro Engineering)- Địa học - Địa Cơ học ứng dụng - Đá Công trình (Rock Engineering) -Thuỷ Địa học - Địa chất Môi ... học có liên quan liên ng nh (Interdiscipline) Địa kỹ thuật công trình (Geotechnical Engineering) Quan trọng xây dựng công trình: 50% cố công trình xảy có nguồn gốc từ sai sót mặt ĐKT Cần có ... N.R, 2000 Sơ đồ trực quan biểu thị phơng pháp luận logic, biện chứng, định hớng cho việc học tập nghiên cứu giảng dạy Địa Kỹ thuật mà đối tợng nghiên cứu Đất Đá Muốn trở th nh chuyên gia ĐKT...
 • 21
 • 109
 • 0

Bài Giảng Tâm Lý Trong Giao Tiếp

Bài Giảng Tâm Lý Trong Giao Tiếp
... LOẠI: A PHƯƠNG THỨC GIAO TiẾP B PHƯƠNG TiỆN GIAO TiẾP C QUI CÁCH & NỘI DUNG GIAO TiẾP A PHƯƠNG THỨC GT:  TRỰC DIỆN  GIÁN TIẾP  GIAO TIẾP TRUNG GIAN B PHƯƠNG TiỆN GIAO TiẾP:  NGÔN NGỮ  PHI ... c.việc VAI TRÒ CỦA GIAO TiẾP:  Hình thành, phát triển & vận hành mối q/hệ người-người ⇒ đặc trưng cho tlý người  Hình thành & phát triển nhân cách  Những nét đặc trưng/ tlý: ngôn ngữ, ý thức, ... phát triển/ GT VAI TRÒ CỦA GIAO TiẾP:  Cơ chế bên tồn & phát triển  Thầy thuốc → phận cấu thành/ HĐ nghề nghiệp → lực NN  Phương thức tồn / XH loài người CHỨC NĂNG GIAO TiẾP:  CN nhận thức ...
 • 27
 • 165
 • 0

BÀI GIẢNG môn KHOA học GIAO TIẾP

BÀI GIẢNG môn KHOA học GIAO TIẾP
... thiệu chung giao tiếp TS LT KT 1.2 Vai trò giao tiếp 1.3 Phân loại giao tiếp 4 2.1 Đạo lý giao tiếp 2.2 Nguyên tắc giao tiếp 2.3 Ấn tượng ban đầu giao tiếp 2.4 Kỹ giao tiếp Phần GIAO TIẾP ĐỐI NGOẠI ... giao tiếp? 11 Từ vai trò chung giao tiếp, rút vai trò giao tiếp cá nhân Phân loại giao tiếp, cho ví dụ loại? Vai trò giao tiếp kinh doanh? Liệt kê 10 tình gọi giao tiếp Để đạt hiệu cao giao tiếp, ... học phần: Khoa học giao tiếp Loại học phần: • Bộ môn giảng dạy: Kinh tế ngoại thương Khoa phụ trách: KTVTB • Mã học phần: 15607 Tổng số TC: TS tiết Lý thuyết Thực hành/Xemina 60 60 • Tự học Bài...
 • 72
 • 444
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn khoa học giao tiếpbai giang dia ky thuat cong trinhkỹ năng thuyết trình đàm phánts phan quốc việt 2011 thiên tài là người biết sử dụng những nhân tài trang web http www tamviet edu vn desktop aspx content ngam cung thay viet khai sang tiem nang khang dinh tai nang thien tai la nguoi biet su dung nhung nhan taibài giảng môn kỹ năng giao tiếpbài giảng về kỹ năng giao tiếpđề cương bài giảng môn kỹ năng giao tiếpbài giảng kỹ năng thuyết trìnhgiáo trình bài giảng vẽ kỹ thuậtkỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trịnh quốc trungbài giảng điện tử kỹ năng thuyết trìnhslide bài giảng kỹ năng thuyết trìnhbài giảng về kỹ năng thuyết trìnhbài giảng kỹ năng thuyết trình ptitkỹ năng thuyết trình trong giao tiếp kinh doanhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây