Nghệ thuật ra quyết định

Bai 6 - Nghe thuat ra quyet dinh.doc

Bai 6 - Nghe thuat ra quyet dinh.doc
... không rõ ràng NGHE THUAT LANH DAO CFVG Các yếu tố cân nhắc đònh CÔNG CẤU VIỆC CHỨC CƠ TỔ RA QUYẾ T ĐỊNH NHÂN BẠN VIÊN NGHE THUAT LANH DAO CFVG Phần NGHỆ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH I Ra đònh Ra đònh liên ... hiệu - Ý thức hạn chế mặt nhận thức - Xem xét mối quan hệ nhân - Thảo luận tình với đồng - Xem xét vấn đề nhiều góc độ khác - Có đầu óc cởi mở, chí chấp nhận bạn phần nguyên nhân vấn đề - Theo ... đònh Thực đinh (I) lập kế hoạch kiểm tra (R) I 16 NGHE THUAT LANH DAO CFVG Bạn trở thành người đònh có hiệu bạn kiểm tra lại trình đònh Mục kích việc thẩm tra để tập hợp thông tin thầm tạo điều...
 • 28
 • 1,764
 • 7

Nghệ thuật ra quyết định

Nghệ thuật ra quyết định
... phú ý kiến - Trách nhiệm định không rõ ràng Các yếu tố cân nhắc định CÔNG CẤU VIỆC CHỨC CƠ TỔ RA QUYẾ T ĐỊNH NHÂN BẠN VIÊN Phần NGHỆ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH I Ra định Ra định liên quan đến giải vấn ... TÂM QUYẾT TÂM QUYẾT ĐỊNH Quyết định cấp quản lý QUYẾT ĐỊNH CHUẨN BỊ Quyết định ê kíp Hai phương pháp nêu đề nghị Một bạn phát triển tốt kỹ định trình tương tự trở nên tự động Bạrl nhớ việc định ... theo chuẩn  Quyết định cấp thời  Quyết định có chiều sâu Quyết định theo chuẩn Quyết định theo chuẩn bao gồm định hàng ngày theo lệ thường có tính chất lặp lặp lại Giải pháp cho định loại thường...
 • 25
 • 374
 • 4

Nghệ thuật ra quyết định quản trị

Nghệ thuật ra quyết định quản trị
... 2: Xác định tiêu chuẩn định Một vấn đề xác định để hướng nỗ lực nhà quản trị vào việc giải nó, xác định tiêu chuẩn định bước cần phải làm Tiêu chuẩn định nghĩa xem xét để đến chọn lựa định Ví ... bước tiến trình định lại quan trọng nhà quản trị tiếng nói: ‘Xác định vấn đề thành công nửa công việc’ Để đơn giản, với ví dụ tiến trình định (Hình 5.2), thấy vấn đề mà nhà quản trị đối mặt cần ... trọng Bước 4: Xây dựng phương án Bước đòi hỏi nhà quản trị phải đưa phương án mà phương án giải vấn đề Một định quản trị có hiệu cao nhà quản trị dành nhiều nỗ lực để tìm kiếm nhiều phương án...
 • 9
 • 309
 • 0

ứng dụng kỹ thuật mô phỏng và kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu

ứng dụng kỹ thuật mô phỏng và kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu
... dựng phương án hoạch định chọn lựa phương án dựa vào số đánh giá 4.1.Chỉ số đánh giá hệ thống Chỉ số đánh giá hệ thống xây dựng dựa sở lý thuyết định đa mục tiêu Theo mục tiêu nêu phần 1, số đánh ... trình xác định Các phân bố tỉ lệ phân bố bảo hiểm, phân bố loại bệnh, cở bệnh, phân bố tỉ lệ cận lâm sàng,…cũng kiểm tra sau chạy mơ hình mơ 4.HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ định hoạch định ... dựng Dựa vào số liệu mơ hình mơ phỏng, mơ hình định dùng để tính số đánh giá hệ thống để chọn phương án tốt 5.KẾT LUẬN Nghiên cứu xây dựng tốn hoạch định mặt bệnh viện đa khoa với mục tiêu cải...
 • 8
 • 332
 • 1

Ra quyet dinh & ky thuat ra quyet dinh

Ra quyet dinh & ky thuat ra quyet dinh
... NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ  VẤN ĐỀ VÀ QUYẾT ĐỊNH  MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH  PHƢƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH  NHÂN VIÊN VÀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH  VĂN HÓA RA QUYẾT ĐỊNH Có thời điểm phải kiên chọn phương hướng ... phải ngừng thụ động suy nghĩ xem làm MỐI QUAN HỆ GIỮA GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH Giải vấn đề Ra định RA QUYẾT ĐỊNH… Ra định kỹ chủ yếu nhà quản trị Nhà quản trị cần biết cách tối đa hoá kỹ ... chất lượng  Đãi ngộ phù hợp: vật chất & tinh thần  Cấu trúc linh hoạt gọn nhẹ  Môi trường văn hoá hỗ trợ sáng tạo 33  Phân công nhiệm vụ phù hợp với khả  Trao tự chủ cho cấp  Cung cấp đủ thông...
 • 77
 • 455
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG VÀ KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH ĐA MỤC TIÊU TRONG HOẠCH ĐỊNH MẶT BẰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... dựng Dựa vào số liệu mơ hình mơ phỏng, mơ hình định dùng để tính số đánh giá hệ thống để chọn phương án tốt 5.KẾT LUẬN Nghiên cứu xây dựng tốn hoạch định mặt bệnh viện đa khoa với mục tiêu cải ... trí mặt tổng qt với mục tiêu cụ thể, mơ hình hố mơ hệ thống bệnh viện tương đối xác thực, xây dựng hệ thống hỗ trợ định với số đánh giá đơn, tích hợp đa mục tiêu Nghiên cứu dùng để hoạch định mặt ... chữa bệnh bác sĩ, nâng cao hiệu suất thiết bi cận lâm sàng, giảm thời gian chờ đợi, lại, tạo thoải mái cho bệnh nhân Nghiên cứu giải tốn hoạch định mặt cơng cụ mơ định đa mục tiêu Nghiên cứu có...
 • 8
 • 247
 • 0

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM CÁC KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM CÁC KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM
... bày kỹ thuật kích thích sáng tạo cá nhân định nhóm bao gồm: (1 )Kỹ thuật não cơng (2 )Kỹ thuật nhóm danh nghĩa (3 )Kỹ thuật Delphi 19 CÁC KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM (1) Kỹ thuật não cơng(Brainstorming) ... CÁC MƠ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH: + Quyết định cá nhân + Quyết định có tham vấn + Quyết định tập thể / nhóm CÁC MƠ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH: + Quyết định cá nhân Các nhà quản trò đònh ... tư nhóm Tính cách thành viên RA QUYẾT ĐỊNH NHĨM Mơi trường làm việc Sự khác biệt địa vị 10 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NHÓM * Lãnh đạo nhóm: Chất lượng lãnh đạo yếu tố quan trọng...
 • 25
 • 1,859
 • 6

đề cương chi tiết học phần kĩ thuật ra quyết định

đề cương chi tiết học phần kĩ thuật ra quyết định
... tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần giúp nhà định chọn lựa phương án dựa tiêu chuẩn định lượng Môn học trang bị kiến thức lập mô hình định từ mô hình này, việc sử dụng kỹ thuật cụ thể cho áp ... kiểm tra học kỳ - Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần sau: TT Điểm thành phần Điểm ... (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân với trọng số tương ứng Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến chữ số thập...
 • 6
 • 122
 • 1

Ra quyết định là một nghệ thuật

Ra quyết định là một nghệ thuật
... nhắc đến ý kiến người khác định hay chưa? Và bạn có nên làm điều hay không? Sẽ câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi Chính mà việc định tốt nghệ thuật Tùy theo tình mà việc định dựa độc đoán hay đồng ... từ người khác mà tự tìm thông tin cần thiết cho việc định Điều tra Đây cách định độc đoán Người lãnh đạo tham khảo ý kiến người khác để định, định Đi tìm thoả hiệp Nhà quản lý chia vấn đề với người ... trọng sau: Để định người tôn trọng tuân theo, cần phải công khai trình định Khi làm cho người hiểu tính hợp lý việc định bạn, bạn xây dựng lòng tin nơi họ Tính minh bạch trình định tạo hiểu biết,...
 • 5
 • 344
 • 1

Đề tài kỹ năng ra quyết định trong nghệ thuật lãnh đạo

Đề tài kỹ năng ra quyết định trong nghệ thuật lãnh đạo
... thấy tầm quan trọng người lãnh đạo tổ chức, chọn đề tài Kỹ định nghệ thuật lãnh đạo làm đề tài tiểu luận hết môn học Kỹ Lãnh đạo Tiểu luận tóm tắt nội dụng quan trọng Kỹ định – Making Decisions” ... làm rõ vấn đề Tác phẩm Kỹ định gồm nhiều chương tiểu luận vào chương có nội dung sát với môn học Kỹ Lãnh đạo NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH 1.1 Khái niệm Ra định liên quan ... • Quyết định có chiều sâu loại định làm gia tăng (hoặc làm giảm giá trị) hình ảnh tính hiệu mặt quản trị bạn CHƯƠNG II MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 2.1 Xác định vấn đề Giai đoạn định phải nhận vấn đề...
 • 18
 • 800
 • 1

chương 6 nghệ thuật ủy quyền và ra quyết định

chương 6 nghệ thuật ủy quyền và ra quyết định
... Trình tự ủy quyền Mức độ ủy quyền Quyền hạn Khái niệm ủy quyền ỦY QUYỀN TRONG QUẢN TRỊ THỰC HÀNH  Ủy quyền nghệ thuật hồn thành cơng việc thơng qua nỗ lực người khác Điều thể lòng tin bạn vào người ... làm chủ khả thuyết phục CÁC MỨC ĐỘ ỦY QUYỀN Ủy quyền hồn tồn Ủy quyền chủ yếu Ủy quyền giới hạn Ủy quyền tối thiểu Khơng ủy quyền TRÌNH TỰ ỦY QUYỀN Chuẩn bị Lựa chọn Gặp gỡ Hợp đồng ... trọn vẹn Tình định cấp thời cho phép thời gian để hoạch định lơi kéo lơi kéo người khác vào định RA QUYẾT ĐỊNH (tt)  Quyết định có chiều sâu Quyết định có chiều sâu thường khơng phải định giải...
 • 33
 • 3,118
 • 2

Nghệ thuật lãnh đạo chủ đề kỹ năng ra quyết định

Nghệ thuật lãnh đạo chủ đề kỹ năng ra quyết định
... I .Kỹ định gì? Kết luận Quyết định Hoạt động thân Quyết định Quy luật vận động Phân tích quản trị Sáng tạo II.Vai trò kỹ định lãnh đạo Khâu mấu chốt trình quản trị ... động yếu tố thực hiệu kinh doanh Định hướng cho hoạt động Cơ sở để đánh giá phương án Mục tiêu Là để đề định quản trị Những sở khoa học chủ yếu Những sở khoa học chủ yếu NHẬN THỨC ??????? CÁC MỤC ... thống mục tiêu Công cụ định Recommend AGREE INPUT DECIDE PERFORM Những sai lầm việc định SAI LẦM 5: Xem xét chưa đầy đủ chọn lựa, thiếu thông tin cần thiết SAI LẦM 9: Quyết định không cần thiết...
 • 29
 • 218
 • 0

kỹ năng ra quyết định trong nghệ thuật lãnh đạo,quản lý tiểu luận môn nghệ thuật lãnh đạo quản lý lớp cao học quản lý xã hội

kỹ năng ra quyết định trong nghệ thuật lãnh đạo,quản lý tiểu luận môn nghệ thuật lãnh đạo quản lý lớp cao học quản lý xã hội
... bị quản việc phân tích thông tin hệ thống Vì kỹ định tổ chức, quan bổ ích cho thành đạt, nên chọn đề tài Kỹ định nghệ thuật lãnh đạo, quản làm đề tài tiểu luận hết môn học Kỹ Lãnh đạo, quản ... luận hết môn học Kỹ Lãnh đạo, quản Tình hình nghiên cứu đề tài Kỹ năngra định nghệ thuật lãnh đạo, quản vấn đề nhiều hệ lãnh đạo giới khoa học quản quan tâm Vì vấn đề trước bàn đến, ... lí luận định lãnh đạo quản lí Chương II: Thực trạng định lãnh đạo quản lí Chương II: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu định lãnh đạo, quản lí CHƯƠNG I: MỘT SỐ CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KĨ NĂNG...
 • 21
 • 804
 • 6

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết đinh mua máy máy ảnh kỹ thuật số của người tiêu dùng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết đinh mua máy máy ảnh kỹ thuật số của người tiêu dùng
... Đề tài luận văn Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình đinh mua máy máy ảnh kỹ thuật số người tiêu dùng thực nhằm xác định trình đinh mua yếu tố ảnh hưởng đến trình mua máy ảnh Đề tài sử dụng ... nét máy ảnh kỹ thuật số CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ 3.1 ĐỊNH NGHĨA MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ Máy ảnh số ( Việt Nam máy ảnh kỹ thuật số) máy điện tử dùng để thu lưu giữ hình ảnh cách ... ty Với muc tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến đinh mua sản phẩm khách hàng, tác giả sàng lọc sử dụng yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định mua người tiêu dùng, yếu tố mang tính...
 • 80
 • 1,702
 • 22

kỹ thuật phân tích ra quyết định đầu tư chứng khoán của công ty đầu tư đầu tư phân phối satico

kỹ thuật phân tích ra quyết định đầu tư chứng khoán của công ty đầu tư đầu tư phân phối satico
... động 2.4 Định hướng chiến lược đầu Satico Corp 2.4.1 Định hướng đầu Satico Corp đề chiến lược đầu dài hạn “có kỷ luật, nhẫn nại” đầu giá trị”, không đầu vào cổ phiếu công ty không ... trường chứng khoán ng lai để định đầu Và tất nhiên phải dựa chiến lược đầu vạch sẵn, nêu phần 2.4.2 bên trên, mục tiêu đầu tư, lĩnh vực đầu tư, không rơi vào hạn chế đầu Nếu đối ng đầu ... đâu để định đầu tư? Có phải việc đầu phân tích đầu an toàn? 3/55 SVTH: Hàng Anh Thư Khóa luận Tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Ngọc Cương CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN...
 • 55
 • 569
 • 0

Xem thêm