Xác lập mã nghệ thuật thơ Đường luật của Quách Tấn

Xác lập nghệ thuật thơ Đường luật của Quách Tấn

Xác lập mã nghệ thuật thơ Đường luật của Quách Tấn
... nghệ thuật thơ Đƣờng luật Quách Tấn nhìn từ phƣơng diện nội dung cảm hứng Ba là, tìm hiểu nghệ thuật thơ Đƣờng luật Quách Tấn nhìn từ phƣơng diện nghệ thuật biểu 26 Ở xác lập nghệ thuật ... lập nghệ thuật thơ Đƣờng luật Quách Tấn Các tập thơ xuất Quách Tấn sáng tác theo thể thơ Đƣờng luật, có số viết theo thể lục bát, thể đồng dao Ở đây, để xác lập nghệ thuật thơ Đƣờng luật ... 27 Chƣơng THƠ ĐƢỜNG LUẬT CỦA QUÁCH TẤN VÀ XÁC LẬP MÃ NGHỆ THUẬT THƠ ĐƢỜNG LUẬT 1.1 QUÁCH TẤN: NHÀ THƠ XUẤT SẮC CỦA DÕNG THƠ ĐƢỜNG LUẬT VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX VÀ TRONG PHONG TRÀO THƠ MỚI 1.1.1...
 • 167
 • 244
 • 1

Xác lập nghệ thuật thơ Đường luật của Quách Tấn

Xác lập mã nghệ thuật thơ Đường luật của Quách Tấn
... 25 1.1.3 Quách Tấn với nhóm Bàn Thành tứ hữu 30 1.1.4 Quách Tấn: nhà thơ thuỷ chung với thơ cách luật 31 1.1.5 Ảnh hưởng thơ Đường thơ Quách Tấn 33 1.2 Xác lập nghệ thuật thơ Đƣờng luật 36 ... Khái niệm: Thơ Đường, Thơ Đường luật, Thơ Đường luật Việt Nam 1.2.2 Những tiêu chí xác lập nghệ thuật thơ Đường luật 38 1.3 Thơ Đƣờng luật nửa đầu kỷ XX nhu cầu kế thừa tinh hoa thơ truyền ... luận văn 22 Chƣơng THƠ ĐƢỜNG LUẬT CỦA QUÁCH TẤN VÀ XÁC LẬP MÃ NGHỆ THUẬT THƠ ĐƢỜNG LUẬT 23 1.1 Quách Tấn: nhà thơ xuất sắc dòng thơ Đƣờng luật Việt Nam nửa đầu kỷ XX phong trào Thơ Mới 23 1.1.1...
 • 30
 • 67
 • 0

Xác lập nghệ thuật thơ Đường luật của Quách Tấn

Xác lập mã nghệ thuật thơ Đường luật của Quách Tấn
... luận văn 22 Chương THƠ ĐƯỜNG LUẬT CỦA QUÁCH TẤN VÀ XÁC LẬP MÃ NGHỆ THUẬT THƠ ĐƯỜNG LUẬT 23 1.1 Quách Tấn: nhà thơ xuất sắc dòng thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu kỷ XX phong trào Thơ Mới 23 1.1.1 ... 25 1.1.3 Quách Tấn với nhóm Bàn Thành tứ hữu 30 1.1.4 Quách Tấn: nhà thơ thuỷ chung với thơ cách luật 31 1.1.5 Ảnh hưởng thơ Đường thơ Quách Tấn 33 1.2 Xác lập nghệ thuật thơ Đường luật 36 ... Khái niệm: Thơ Đường, Thơ Đường luật, Thơ Đường luật Việt Nam 1.2.2 Những tiêu chí xác lập nghệ thuật thơ Đường luật 38 1.3 Thơ Đường luật nửa đầu kỷ XX nhu cầu kế thừa tinh hoa thơ truyền...
 • 30
 • 104
 • 0

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ DƯƠNG KIỀU MINH - LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ DƯƠNG KIỀU MINH - LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN
... Chương 2: Thế giới hình tượng thơ Dương Kiều Minh • Chương 3: Những đặc sắc nghệ thuật thơ Dương Kiều Minh 11 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: DƯƠNG KIỀU MINH - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THƠ VÀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT Những ... Linh), Dương Kiều Minh với thể thơ văn xuôi (Lưu Khánh Thơ) , Nhà thơ Dương Kiều Minh: Thơ đời không lấm bụi (Nguyễn Sỹ Đại), Dương Kiều Minh ấm từ củi lửa (Nguyễn Ngọc Phú), Dương Kiều Minh tràn ... xuân từ cánh đồng (Mai Văn Phấn), Thơ Dương Kiều Minh lửa đêm hàn (Văn Chinh), Dương Kiều Minh thơ số phận (Đoàn Ánh Dương) Đồng hành với Dương Kiều Minh đường thơ, Mai Văn Phấn tinh tế sắc sảo...
 • 105
 • 760
 • 11

VẤN ĐỀ XÁC LẬP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ TRONG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

VẤN ĐỀ XÁC LẬP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ TRONG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ
... Theo luật pháp quốc tế đại, lãnh thổ quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn riêng biệt quốc gia Do chủ quyền lãnh thổ quốc gia- phận chủ quyền quốc gia quyền lực tối cao, hoàn toàn riêng biệt quốc ... lâu dài Luật pháp quốc tế, nguyên tắc qui phạm pháp luật xác lập chủ quyền lãnh thổ hình thành sở thực tiễn quốc tế, có phương thức thụ đắc lãnh thổ Hiện nay, giới không lãnh thổ chủ nữa, ... tắc luật pháp quốc tế xác lập chủ quyền lãnh thổ lãnh thổ chủ: nguyên tắc thật Charles Rousseau, giáo viên trường Đại học Luật Paris, uỷ viên Viện pháp luật quốc tế viết: “nguyên tắc thật chủ...
 • 26
 • 246
 • 0

Thế giới nghệ thuật truyện đường rừng của lan khai

Thế giới nghệ thuật truyện đường rừng của lan khai
... tượng nhân vật truyện đường rừng Lan Khai Chương ba: Thế giới “đồng rừng truyện Lan Khai Chương LAN KHAI – NHÀ VĂN CỦA “XỨ ĐỒNG RỪNG” 1.1 LAN KHAI - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 1.1.1 Lan Khai – Nhà văn ... Chương THẾ GIỚI “ĐỒNG RỪNG” TRONG TRUYỆN LAN KHAI 3.1 ĐẶC ĐIỂM KHÔNG – THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG “TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG” CỦA LAN KHAI 3.1.1 Không - thời gian ngày đầy màu sắc, âm Trong truyện đường rừng ... TRONG “TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG” CỦA LAN KHAI 2.1 CÁC LOẠI HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG “TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG” CỦA LAN KHAI 2.1.1 Hình tượng nhân vật xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ Các nữ nhân vật truyện Lan Khai...
 • 24
 • 382
 • 0

nghiên cứu nghệ thuật thơ trữ tình của đỗ phủ (mảng thơ cận thể)

nghiên cứu nghệ thuật thơ trữ tình của đỗ phủ (mảng thơ cận thể)
... tuyn: + Trn Xuõn - Thơ Đỗ Phủ - Nxb Giáo dục 1975 + Phan Ngọc - Ph nh th thỏnh vi hn mt nghỡn bi thNxb Văn hoá thông tin H 2001 + Lờ c Nim (Gii thiu), Nhng Tng (dch)- Thơ Đỗ Phủ- Nxb Văn hoá thông ... tài thơ tr tỡnh cận thể ca Ph Chng 2: c trng th tr tỡnh ca Ph Chng 3: Mt s phng tin ngh thut tr tỡnh tiờu biu Và phần danh mc ti liu tham kho v ph lc PHầN NI DUNG CHNG 1: THể TI ThƠ TRữ TìNH CậN ... binh to H mó hay hỡnh nh chim ng bi Ha ng Nh vậy, giai đoạn thơ cận thể cha nhiều chủ yếu thơ bộc bạch tâm tình gửi gắm ớc mơ, hoài bão Đỗ Phủ + Giai on sỏng tỏc th hai (746-755) Do hon cnh sng,...
 • 123
 • 672
 • 1

Thế giới nghệ thuật Truyện Đường Rừng của Lý Văn Sâm

Thế giới nghệ thuật Truyện Đường Rừng của Lý Văn Sâm
... nhận Văn Sâm Nhìn chung, dù phương diện nào, viết đánh giá cao giá trị nghệ thuật vị trí Văn Sâm văn nghệ miền Nam 2.2 Những nghiên cứu truyện đường rừng Văn Sâm Văn Sâm nhà văn ... biệt Văn Sâm so với nhà văn đường rừng trước chỗ: yếu tố kỳ ảo truyện Văn Sâm phần cốt truyện, yếu tố phụ để làm bật ý tưởng nghệ thuật nhà văn Yếu tố kỳ ảo truyện đường rừng Văn Sâm ... biệt Văn Sâm nhà văn khác mạch truyện đường rừng Các viết đánh giá cao truyện đường rừng Văn Sâm Nhưng Văn chương tranh đấu miền Nam, phần viết Văn Sâm, tác giả Nguyễn Văn Sâm lại...
 • 26
 • 212
 • 0

Đặc sắc nghệ thuật truyện đường rừng của Lan Khai

Đặc sắc nghệ thuật truyện đường rừng của Lan Khai
... Chương Đặc sắc truyện đường rừng Lan Khai cách sử dụng yếu tố kỳ ảo xử lý ngôn ngữ Chương LOẠI HÌNH TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG VÀ TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG TRONG VĂN NGHIỆP LAN KHAI 1.1 Loại hình truyện đường rừng ... Truyện đường rừng truyện “bán đường rừng Truyện đường rừng truyện viết đề tài miền núi, truyện viết đề tài miền núi xem truyện đường rừng Để biết truyện đường rừng phải xét phương diện cốt truyện, ... tham khả, nội dung luận văn triển khai chương: Chương Loại hình truyện đường rừng truyện đường rừng văn nghiệp Lan Khai Chương Đặc sắc truyện đường rừng Lan Khai phương diện tạo dựng hình tượng...
 • 91
 • 460
 • 2

nghệ thuật xây dựng nhân vật và không gian nghệ thuật trong truyện ngắn của lỗ tấn

nghệ thuật xây dựng nhân vật và không gian nghệ thuật trong truyện ngắn của lỗ tấn
... Chương 1: Nghệ thuật xây dựng nhân vật truyện ngắn Lỗ Tấn Chương 2: Không gian nghệ thuật truyện ngắn Lỗ Tấn CHƢƠNG 1: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA LỖ TẤN Lỗ Tấn (1881 - 1936), ... khóa luận tìm hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật không gian nghệ thuật truyện ngắn Lỗ Tấn Cụ thể đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Lỗ Tấn việc xây dựng nhân vật không gian nghệ thuật, thấy kế thừa ... nghiên cứu nghệ thuật xây dựng nhân vật không gian nghệ thuật truyện ngắn Lỗ Tấn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Chúng nghiên cứu nghệ thuật xây dựng nhân vật không gian nghệ thuật truyện ngắn Lỗ Tấn chủ...
 • 62
 • 1,279
 • 7

Một số đặc trưng nghệ thuật thơ cổ phong đời đường

Một số đặc trưng nghệ thuật thơ cổ phong đời đường
... vấn đề thơ cổ phong Chơng 2: Một số đặc trng nghệ thuật thơ cổ phong đời Đờng Chơng 3: Một số đặc trng nghệ thuật thơ cổ phong Đỗ Phủ Sau phần tài liệu tham khảo Chơng Những vấn đề thơ cổ phong ... tìm hiểu số đặc trng nghệ thuật thơ cổ phong Đỗ Phủ chơng sau Chơng Một số đặc trng nghệ thuật thơ cổ phong Đỗ Phủ 3.1.Vị trí thơ cổ phong Đỗ Phủ nghiệp sáng tác nhà thơ thơ cổ phong đời Đờng ... phân loại, tạo điều kiện thuận lợi để tìm hiểu số đặc trng nghệ thuật thơ cổ phong đời Đờng chơng sau 15 Chơng Một số đặc trng nghệ thuật thơ cổ phong đời Đờng 2.1.Đề tài cách xử lí 2.1.1.Đề tài...
 • 75
 • 137
 • 1

Lập trình nghệ thuật

Lập trình nghệ thuật
... tạp chương trình thuật toán, tính đơn giản làmột vẻ đẹp đáng trân trọng! Các bạn trẻ thân mến! Viết dòng muốntrao đổi với bạn mong muốn: Làm phần mềm công việc vừa khoa học,vừa nghệ thuật Chúc ... tụcsuy nghĩ, hình dung, tưởng tượng người Khi viết chương trình thôngdịch BASIC, ông không nhằm có chương trình dịch được, mà chươngtrình dịch chiếm nhớ 4K Cảm hứng sáng tạo đến với ta khixuất ... chương trìnhthông dịch ngôn ngữ BASIC cho máy vi tính, nói ông ngồi vào bàn đểviết dòng lệnh đầu tưởng tượng chuyện chương trình rồi.Trả lời câu hỏi: Các ý tưởng đến từ đâu?,ông cho biết trình...
 • 2
 • 248
 • 0

Nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu

Nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu
... kinh nghiệm nuôi dưỡng tình yêu tham dự viên chia sẻ đồng cảm với nhau, qua đưa nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu bí Quy tắc đầu tiên: “Được mình”, phải để người Nam, người Nữ tình yêu, người vợ, ... sống hôn nhân không tình yêu hay tình yêu ngự trị họ? Nếu họ có tình yêu họ may mắn thế? Bí đâu? Với câu hỏi vấn nhanh diễn giả đưa ra: “Kinh nghiệm nuôi dưỡng tình yêu anh/chị?”, tham dự viên hào ... ích Thế ngày xa cách, tình yêu chết - Cuộc hôn nhân thứ tình yêu cuồng nhiệt, sáu tháng cưới cưới tình yêu biến thành chiến www.chuongtrinhchuyende.com - Cuộc hôn thứ 3: anh yêu cẩn thận năm Sau...
 • 10
 • 564
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: đặc sắc nghệ thuật truyện đường rừng của lan khaithơ đường luật của nguyễn đình chiểuphan tich nghe thuat bai hanh phuc cua mot tang giahình thức nghệ thuật của thơ đường luậtxác lập công nghệ thi công khuôn đườngnghệ thuật nuôi dưỡng tình yêuphân tích nghệ thuật thơnghệ thuật thơ tố hữunghệ thuật thơ tô hoàinghệ thuật yêu đươngtư duy nghệ thuật thơnghệ thuật nhảy đường phốđặc điểm thơ đường luật việt namthơ đường luật việt namnhững bài thơ đường luật hayBCTC kiem toan 2016 Newhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anR25yZTNKcENTZEkTh c tr ng xu t nh p kh u c a C ng ty s n xu t d ch v va xu t nh p kh u Nam H N iBM04.DV1 Giay thoa thuan cho tangBM05.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet k nguoi thanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMXBMMUxTZGUtTEUBM06.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet co nguoi thanBM12.DV1 Giay de nghi thay doi them moi thong tinhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anRDcyYk1tS2plMnMBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM05.DV2 Giay dang ky su dung dich vuBM06.DV2 Giay yeu cau dich vuBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhVan ban sao luc 292 (TT13 BCT)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWFOUFZPNGFSbFUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3ZDMTBrYk5FZzgVan ban sao luc 346 (QD 749)Van ban sao luc 348 (QD 889)Van ban sao luc 369 (TT 09)Van ban sao luc 370 (QD 807)