Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá đối với sự phát triển đất nước – giá trị lý luận và thực tiễn

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước giá trị luận thực tiễn

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước giá trị lý luận và thực tiễn
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Nguyễn Thị Nga QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC - GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã ... 1: QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 10 1.1 Văn hoá……………………………………………………… ………10 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò văn hoá phát triển đất nước ... Hồ Chí Minh vai trò văn hóa phát triển hệ giá trị phát triển đất nước bối cảnh * Phạm vi nghiên cứu: - Về mặt thuyết: Đề tài xoay quanh quan niệm văn hóa, quan điểm Hồ Chí Minh vai trò văn hóa...
 • 99
 • 321
 • 0

Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tê-xã hội của Việt Nam trong giai đoan hiện nay

Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tê-xã hội của Việt Nam trong giai đoan hiện nay
... "vai trò văn hóa phát triển kinh tế -xã hội Việt Nam giai đoạn nay" Phạm vi nghiên cứu Khóa luận sâu vào tìm hiểu khái niệm: Văn hóa, phát triển, vai trò văn hóa phát triển kinh tế - xã hội Khóa ... nhận thức lại vai trò văn hóa phát triển nói chung 21 Phan Thị Thoa - K29 khóa luận tốt nghiệp Chơng Vai trò văn hóa phát triển kinh tế - xã hội nớc ta Về vai trò văn hóa phát triển kinh tế, Đảng ... tinh thần Trong giá trị văn hóa quan hệ với phát triển theo phát triển hội Nói văn hóa tổng thể chúng có mặt hoạt động sống ngời: văn hóa giáo dục, văn hóa đạo đức, văn hóa trị, văn hóa pháp...
 • 54
 • 1,881
 • 16

Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI pdf

Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI pdf
... lối sống”; “ văn hóa lực sáng tạo dân tộc”; văn hóa sắc dân tộc, phân biệt dân tộc với dân tộc khác III VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA Văn hóa tảng tinh thần hội Văn hóa tảng tinh thần hội Đào tạo ... phát triển hội Sự phát triển dân tộc phải vươn tới tách rời cội nguồn • Con người nhân tố có vai trò quan trọng thiếu phát triển kinh tế hội Văn hóa động lực thúc đẩy phát triển hội ... tiêu phát triển – Yêu cầu: “Tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực tiến công hội, không ngừng nâng cao chất lượng sống nhân dân” Văn hóa mục tiêu phát triển Phát triển...
 • 19
 • 2,521
 • 7

Tiểu luận "Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người chiến lược “trồng người” " doc

Tiểu luận
... 1 Con người vốn quý nhất, nhân tố định thành công nghiệp cách mạng LAO ĐỘNG TRÍ TUỆ TÀI NĂNG Sức mạnh dân tộc Hồ Chí Minh khẳng định: cần có sách quan tâm, chăm lo đến người để phát ... *Công tác quản lý GD nước ta ôm đồm, chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" trở thành phương châm tất công dân Việt Nam Sự nghiệp đổi đòi hỏi Đảng, ... tốt đẹp người truyền thống Hình thành phẩm chất : có tư tưởng XHCN, có đạo đức, có trí tuệ lĩnh để làm chủ, có tác phong XHCN,… Con người XHCN phải CNXH tạo đường tiến lên CNXH cần có người XHCN...
 • 20
 • 1,829
 • 14

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá và xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên hiện nay
... lối sống lành mạnh trên, chắn tạo cho sinh viên lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ; góp phần vào phát triển chung đất nước Trong xu đối thoại văn hóa giới nay, tưởng Hồ ... đặc biệt nhà trường, Đoàn niên, Hội sinh viên cấp thiết cần phải trở với tưởng Hồ Chí Minh; để vận dụng đưa giải pháp nhằm xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Trong phạm vi viết này, xin ... biệt sinh viên Nhiều sinh viên bỏ học, ký nợ để sống chung” với games, net; 30,9% sinh viên vào trang websex, ng sống thử” tồn phổ biến đời sống sinh viên Đáng lo ngại hơn, nhiều sinh viên cho...
 • 4
 • 1,506
 • 29

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đạo đức đối với Đảng cộng sản Cầm quyền vận dụng trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đạo đức đối với Đảng cộng sản Cầm quyền và vận dụng trong giai đoạn hiện nay
... Hồ Chí Minh vai trò đạo đức Đảng Cộng sản cầm quyền 19 1.2.1 Cách tiếp cận Hồ Chí Minh đạo đức , đảng cầm quyền 19 1.2.2 Nội dung tưởng Hồ Chí Minh vai trò đạo đức Đảng Cộng sản ... TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN 1.1 Một số vấn đề lý luận chung đạo đức , đảng cầm quyền , vai trò đạo đức đảng cầm quyền 1.1.1 .Về đạo đức Theo ... phát huy vai trò đạo đức Đảng cầm quyền 1.2 Những quan điểm Hồ Chí Minh vai trò đạo đức Đảng Cộng sản cầm quyền 1.2.1 Cách tiếp cận Hồ Chí Minh đạo đức , đảng cầm quyền * Về đạo đức Chúng...
 • 119
 • 377
 • 0

tiểu luận Vai trò của người Hoa đối với sự phát triển của vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX

tiểu luận Vai trò của người Hoa đối với sự phát triển của vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX
... Hoa phát triển vùng đất Nam Bộ từ kỷ XVI đến kỷ XIX CHƯƠNG KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI HOA Ở VIỆT NAM 1.1 Quá trình di cư cỉa người Hoa vào Việt Nam Trong trình phát triển lịch ... khoá luận Đóng góp khoá luận Qua khoá luận này, người viết mong muốn góp phần làm sáng tỏ số vấn đề sau: - Vai trò người Hoa phát triển vùng đất Nam Bộ từ kỷ XVI đến kỷ XIX - Mối quan hệ người Hoa ... khoa học mà có ý nghĩa thực tiễn Thông qua việc phân tích vai trò người Hoa phát triển kinh tế , trị, văn hóa- xã hội vùng đất Nam Bộ từ kỷ XVI đến kỷ XIX khoá luận giúp có đánh giá đắn vai trò...
 • 61
 • 1,364
 • 11

Vai trò của người Hoa đối với sự phát triển của vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX

Vai trò của người Hoa đối với sự phát triển của vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX
... xã hội vùng đất Nam Bộ Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài Vai trò người Hoa phát triển vùng đất Nam Bộ từ kỷ XVI đến kỷ XIX ” Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, người viết ... trình hình thành phát triển người Hoa Việt Nam Chương 2: Vai trò người Hoa phát triển vùng đất Nam Bộ từ kỷ XVI đến kỷ XIX Cuối phần danh mục tài liệu tham khảo Líp K54A - Khoa Lịch sử Hà Nội ... VAI TRÒ CỦA NGƯỜI HOA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở NAM BỘ TỪ THẾ KỶ THỨ XVI XIX Sau đến Nam Bộ, người Hoa bắt tay vào công mưu sinh Vốn cần cù, chăm lại động sáng tạo người...
 • 67
 • 693
 • 4

Du Lịch Vai Trò Của Du Lịch Đối Với Việc Phát Triển Đất Nước

Du Lịch Và Vai Trò Của Du Lịch Đối Với Việc Phát Triển Đất Nước
... với thị trờng, đối tợng khách Coi trọng phát triển du lịch văn hoá lịch sử gắn với lễ hội, du lịch sinh thái, cảnh quan môi trờng, phát triển du 32 lịch bền vững, phát triển du lịch quốc tế du ... khách du lịch 17 Sự phát triển ngành du lịch phụ thuộc nhiều vào phát triển thị trờng khách du lịch quốc tế Nói cách khác, thị trờng khách du lịch giữ vai trò quan trọng, yếu tố định cho phát triển ... nguyên du lịch đa dạng phong phú, chiếm u lớn trình phát triển ngành du lịch II Những hạn chế phát triển du lịch Bên cạnh kết đạt đợc trình phát triển du lịch, tồn số hạn chế việc phát triển ngành...
 • 40
 • 219
 • 0

một số vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay

một số vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay
... phát triển II Vai trò pháp luật việc phát triển kinh tế Việt Nam 1.Vì pháp luật vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế VIệt Nam - Đầu tiên, ta khẳng định vai trò pháp luật phát triển kinh ... triển pháp luật - Chiến lược pháp luật cần tập trung thể sách tổng thể mục tiêu giải pháp lớn để phát triển hệ thống pháp luật theo tiến trình phát triển kinh tế Chiến lược phát triển pháp luật cuảN ... Phương hướng hoàn thiện nâng cao vai trò pháp luật phát triển kinh tế Việt Nam Cải cách hoạt động xây dựng pháp luật - Đây giải pháp để khắc phục tình trạng nhiều văn mà không phát huy hiệu lực,...
 • 8
 • 1,131
 • 10

Vai trò của thông tin đối với sự phát triển

Vai trò của thông tin đối với sự phát triển
... 3.6 Thơng tin phát triển khoa học 3.7 Thơng tin phát triển giáo dục 3.8 Thơng tin phát triển quản lý 3.9 Thị trường thơng tin kinh tế thơng tin KẾT LUẬN ... Mơ hình liên hệ thơng tin - khoa học kỹ thuật - sản xuất thể Vai trò thơng tin phát triển 3.1 Thơng tin nguồn lực phát triển xã hội 3.2 Thơng tin trở thành sở cho nhiều ... hố phát triển mạnh mẽ, nhu cầu thơng tin xử lý thơng tin nảy sinh nhanh chóng Sản xuất đòi hỏi thơng tin: nhu cầu, giá kỹ thuật đáp ứng kịp thời, vai trò thơng tin ngày quan trọng 3.6 Thơng tin...
 • 12
 • 1,373
 • 5

Vai trò của cảng biển đối với sự phát triển của dịch vụ logistics

Vai trò của cảng biển đối với sự phát triển của dịch vụ logistics
... tục thơng quan, gom hàng, tách hàng,… 1.3 Vai trò cảng biển đối vối phát triển dịch vụ logistics 1.3.1 Mối quan hệ hữu cảng biển dịch vụ logistics Cảng biển đầu mối vận tải quan trọng, nơi tập ... tiễn phát triển dịch vụ logistics nước giới cho thấy, ngành dịch vụ phát triển tảng sở hạ tầng vững chắc, đặc biệt sở hạ tầng cảng biển Nói cách khác, cảng biển đóng vai trò quan trọng, định phát ... giao nhận vận tải trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics -Theo tơi, dịch vụ logistics phát triển cao dịch vụ giao nhận vận tải phát triển khéo léo của dịch vụ vận tải đa phương thức Nó bao gồm...
 • 66
 • 1,205
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của văn hóa đối với sự phát triểnvai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế xã hộiquan diểm hồ chí minh về vai trò của con người chiến lược trồng người liên hệ với việc học tập của sinh viên đại học thương mạiquan điểm hồ chí minh về vai trò đạo đứcquan điểm hồ chí minh về vai trò con ngườiđiểm của chủ tịch hồ chí minh về vai trò của đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng đảngtính tất yếu khách quan của việc hình thành các tđkt và vai trò của các tđkt đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gialí do tại sao chọn đề tài vai trò của nhân lực đối với sự phát triển inh tếvai trò của xuất khẩu đối với sự phát triển của nền kinh tếhoạt động xuất khẩu và vai trò của xuất khẩu đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dânkhái niệm và vai trò của nhập khẩu đối với sự phát triển của nền kinh tếii chức năng của môi trường vai trò của môi trường đối với sự phát triển của xã hội loài ngườivị trí vai trò của đầu tư đối với sự phát triển của nền kinh tếquan điểm của hồ chí minh về vai trò của con người và chiến lượcquan điểm của hồ chí minh về vị trí vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển xã hội vận dụng vào việc phát triển văn hóa hiện naychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại