Nghiên cứu loại hình học tác gia văn học thiền sư qua Thiền uyển tập anh

Nghiên cứu loại hình học tác gia văn học thiền qua thiền uyển tập anh

Nghiên cứu loại hình học tác gia văn học thiền sư qua thiền uyển tập anh
... 3: Thiền sáng tác văn học 3.1 Thiền tác gia Thiền 3.1.1 Về khái niệm tác gia văn học, thi, kệ Tác giả văn học: Người sáng tạo giá trị văn học Tác gia, tác giả chất không khác Gọi tác gia ... tác gia văn học Thiền qua Thiền uyển tập anh muốn xác lập địa vị loại hình tác gia gần văn học nước nhà cho Thiền Mục đích nhiệm vụ đề tài Luận văn chủ yếu khảo sát, nghiên cứu Thiền uyển ... tựu nhà nghiên cứu trước Chúng tiếp tục khảo sát Thiền uyển tập anh từ góc độ loại hình để góp phần làm sáng tỏ đặc điểm loại hình tác gia văn học: Loại hình tác gia văn học Thiền Thông qua ba...
 • 13
 • 436
 • 0

Nghiên cứu loại hình học tác gia văn học thiền qua Thiền uyển tập anh

Nghiên cứu loại hình học tác gia văn học thiền sư qua Thiền uyển tập anh
... đại học quốc gia hà nội Tr-ờng đại học khoa học xã hội & nhân văn - - PHM TH MINH THUN NGHIấN CU LOI HèNH HC TC GIA VN HC THIN S QUA THIN UYN TP ANH LUN VN THC S Chuyờn ... l nhng tỏc gia hc nn hc dõn tc Do ú kho sỏt bn Thin uyn anh chỳng tụi mong mun gúp mt cỏi nhỡn y hn v i ng tỏc gia Thin s qua lun : Nghiờn cu loi hỡnh hc tỏc gia hc qua Thin uyn anh Lch s nghiờn ... thi gian no ú cuc i, cỏc Thin s cú mi quan h vi vua quan triu ỡnh, thc hin mt nhim v no ú cụng cuc ngoi giao hay kin to t nc m thụi cp n cỏc Thin s cú quan h vi vua quan, triu ỡnh Thin uyn anh...
 • 101
 • 753
 • 0

Nghiên cứu loại hình học tác gia văn học thiền qua Thiền uyển tập anh

Nghiên cứu loại hình học tác gia văn học thiền sư qua Thiền uyển tập anh
... niệm tác gia văn học, thi, kệ 44 3.1.2 Phật học, Thiền học văn học 48 3.1.3 Thiền không sáng tác văn học 51 3.1.4 Tác gia Thiền 52 3.1.5 Khuynh hướng văn học thời ... 26 2.2.1 Thiền đời thời niên thiếu 26 2.2.2 Thiền tu đạo 28 2.2.3 Thiền quy tịch 40 CHƢƠNG 3: THIỀN SƢ VÀ SÁNG TÁC VĂN HỌC 44 3.1 Thiền tác gia Thiền sƣ ... uyển tập anh 74 3.3.2 Thơ Thiền phái Vô Ngôn Thông Thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi 75 3.4 Tác gia Thiền sƣ hệ thống chủ điểm thơ Thiền Thiền uyển tập anh 76 3.4.1 Quan...
 • 11
 • 184
 • 0

Nghiên cứu loại hình du lịch tôn giáo tại Ninh Bình Luận văn ThS. Du lịch

Nghiên cứu loại hình du lịch tôn giáo tại Ninh Bình Luận văn ThS. Du lịch
... du lịch) du lịch phân thành: + Du lịch văn hóa( du lịch tôn giáo, du lịch lễ hội, du lịch ẩm thực, du lịch làng nghề ) + Du lịch chữa bệnh + Du lịch nghỉ ngơi, giải trí + Du lịch thể thao + Du ... “ Nghiên cứu loại hình du lịch tôn giáo Ninh Bình để có nhìn toàn diện tiềm thực trạng phát triển du lịch tôn giáo Ninh Bình, từ đó, đưa số giải pháp nhằm quản lý, khai thác hiệu loại hình du ... nghiên cứu đưa nội dung phong phú văn hóa, du lịch văn hóa, tiềm thực trạng phát triển du lịch Ninh Bình nói chung Tuy nhiên, vấn đề du lịch tôn giáo, thực trạng hoạt động khai thác du lịch tôn...
 • 135
 • 507
 • 2

Nghiên cứu tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đa Mai - TP Bắc Giang

Nghiên cứu tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đa Mai - TP Bắc Giang
... dụng 2.1.3 Kết tiêm phòng thời gian thực tập Bảng kết tiêm phòng gia súc, gia cầm thời gian thực tập Đa Mai TP Bắc Giang Bắc Giang thân em Loại gia súc, gia cầm Loại vaccin Báo Cáo thực tập ... Tình hình chăn nuôi Đa Mai .9 2.1 Cơ cấu đàn gia súc, gia cầm .9 2.1.1 Chăn nuôi đại gia súc: Trâu, bò, ngựa .9 2.1.2 Chăn nuôi lợn 10 2.1.2 Chăn nuôi gia cầm ... Nông lâm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Song song với chăn nuôi gia súc, chăn nuôi gia cầm đợc phát triển, chăn nuôi gia cầm cung cấp thịt, trứng cho bữa ăn hàng ngày Các giống gia cầm chăn nuôi chủ yếu...
 • 49
 • 586
 • 1

Nghiên cứu tình hình canh tác và tiêu thụ lúa của nông hộ tại xã yang tao, huyện lak, tỉnh daklak

Nghiên cứu tình hình canh tác và tiêu thụ lúa của nông hộ tại xã yang tao, huyện lak, tỉnh daklak
... nước Xuất phát từ tình hình thực tế trên, em tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tình hình canh tác tiêu thụ lúa nông hộ Yang Tao, huyện Lak, tỉnh DakLak 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực ... ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH CANH TÁC VÀ TIÊU THỤ LÚA CỦA NÔNG HỘ TẠI XÃ YANG TAO, HUYỆN LAK, TỈNH DAKLAK Người hướng dẫn : Ao Xuân Hòa Người thực : Nguyễn Thành Trung Ngành : Kinh tế nông lâm ... xuất tiêu thụ lúa Yang Tao - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất tiêu thụ lúa Yang Tao 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Địa điểm nghiên cứu Tại Yang Tao, huyệnLak, tỉnh...
 • 35
 • 662
 • 6

Nghiên cứu về hình học Fractal viết chương trình cài đặt một số đường và mặt Fractal

Nghiên cứu về hình học Fractal viết chương trình cài đặt một số đường và mặt Fractal
... lập trình thích hợp để cài đặt cấu trúc Fractal vừa tìm hiểu Nội Dung Trình Bày Phần I: Giới thiệu sơ lược hình học phân hình Phần II: Một số kỹ thuật cài đặt hình học phân hình Phần III: Một số ... Chưa tìm hiểu tất cấu trúc Fractal sở Chưa cài đặt số hiệu ứng tạo đám mây, lửa … Tạo dãy núi Một số đường chưa tìm hiểu cài đặt kòp đường Hilbert, đường tròn Apolo, đường cong Dragon … PHẦN III ... III: Một số kết cài đặt hướng phát triển đề tài PHẦN I GIỚI THIỆU SƠ LƯC HÌNH HỌC PHÂN HÌNH I.1 Sự đời lý thuyết hình học phân hình I.2 Sự phát triển lý thuyết hình học phân hình I.3 Các ứng...
 • 35
 • 821
 • 13

Nghiên cứu về hình học fractal. viết chương trình cài đặt một số đường và mặt fractal

Nghiên cứu về hình học fractal. viết chương trình cài đặt một số đường và mặt fractal
... thuật hình học phân hình thơng qua khảo sát cấu trúc Fractal sở thuật tốn chi tiết để tạo nên cấu trúc Chương III: Kết cài đặt chương trình vẽ số đường mặt fractal hiệu ứng Đề tài : Hình học Fractal ... .116 Đề tài : Hình học Fractal Trang CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC KẾT QUẢ CỦA HÌNH HỌC PHÂN HÌNH I.1 SỰ RA ĐỜI CỦA LÝ THUYẾT HÌNH HỌC PHÂN HÌNH: Sự đời lý thuyết hình học phân hình kết nhiều thập ... khoa học 13 I.4 Các kiến thức sở hình học phân hình 13 I.4.1 Độ đo Fractal .13 I.4.2 Các hệ hàm lặp IFS 17 Chương II : MỘT SỐ KỸ THUẬT CÀI ĐẶT HÌNH HỌC PHÂN HÌNH...
 • 115
 • 425
 • 0

Nghiên cưu về hình học Fractal . viết chương trình cài đặt một số đường và mặt Fractal

Nghiên cưu về hình học Fractal . viết chương trình cài đặt một số đường và mặt Fractal
.. . II.8 Tập Julia II.9 Đường Cong Phoenix II.1 Họ Đường Von Kock II. 1.1 Đường Hoa Tuyết Von Kock II. 1.2 Đường Gosper II. 1.3 Đường Von Kock Bậc Hai Đoạn II. 1.4 Đường Von Kock Bậc Hai Đoạn II. 1.5 Đường .. . II PHẦN II Một Số Kỹ Thuật Cài Đặt Hình Học Phân Hình II.1 Họ Đường Von Kock II.2 Họ Đường Peano II.3 Đường Sierpinski II.4 Cây Fractal II.5 Phong Cảnh Fractal II.6 Hệ Thống Hàm Lặp II.7 Tập Mandelbrot .. . Tiến II. 2.3 Tam Giác Cesaro II. 2.4 Tam Giác Cesaro Cải Tiến II. 2.5 Một Dạng Khác Của Đường Cesaro II. 2.6 Tam Giác Polya II. 2.7 Đường Peano Gosper II. 2.8 Đường Hoa Tuyết Peano Đoạn II. 2.9 Đường...
 • 35
 • 302
 • 0

Nghiên cứu về hình học phân hình và ứng dụng của nó

Nghiên cứu về hình học phân hình và ứng dụng của nó
... thuyết hình học phân hình sau nửa kỷ nghiên cứu liên tục I.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYỂT HÌNH HỌC PHÂN HÌNH: Kể từ đời cách thức vào năm 1982 nay, lý thuyết hình học phân hình học phân hình phát ... l ý thuyết hình học phân hình I.3 Các ứng dụng tổng qt hình học phân hình 10 Ứng dụng vấn đề tạo ảnh máy tính 11 Ứng dụng cơng nghệ nén ảnh 11 Ứng dụng khoa học ... quan đến việc áp dụng độ đo fractal ngành khoa học tự nhiên I.3 CÁC ỨNG DỤNG TỔNG QT CỦA HÌNH HỌC PHÂN HÌNH: Hiện có hướng ứng dụng lớn lý thuyết hình học phân hình, bao gồm: ▪ Ứng dụng vấn đề tạo...
 • 116
 • 393
 • 1

Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt gia cầm ở nội thành hà nội và đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt gia cầm ở nội thành hà nội và đề xuất giải pháp khắc phục
... phần nhỏ bé giải vấn đề thực tiễn trên, tiến hành đề tài: "Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, số tiêu vệ sinh thú y thịt gia cầm nội thành Nội đề xuất giải pháp khắc phục" , với hy vọng góp ... nghiệp I Nguyễn Văn Tốn Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, số tiêu vệ sinh thú y thịt gia cầm nội thành Nội đề xuất giải pháp khắc phục Chuyên ngành: thú y M số: 60.62.50 Luận văn ... việc hình thành điểm giết mổ gia cầm chợ nội thành Ngần nh tất chợ nội thành Nội có điểm giết mổ gia cầm Chúng khảo sát phạm vi nội thành th y số điểm giết mổ quận nh sau (Bảng 4.2): Tổng số...
 • 116
 • 440
 • 1

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx
... gồm vốn NHNo&PTNT, NHCSXH huyện Chương Mỹ QTDND H nông dân tiếp cận với nguồn vốn TDCT th ng qua hai h nh th c tiếp cận trực tiếp tiếp cận gián tiếp Theo h nh th c th nh t, người dân vay vốn ... ng nh, đoàn th để giảm số h nghèo xuống mức th p 3.2 Các yếu tố nh h ởng đến khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng th c h Khả tiếp nh n th ng tin tiếp khả tiếp cận với nguồn vốn TDCT h nông dân ... trưởng th n, chi đoàn H nông dân H nh Mối quan h tổ chức tín dụng th c với h nông dân Sơ đồ cho th y h giao dịch trực tiếp với tất tổ chức TDCT hoạt động địa bàn Hoàng Văn Th huyện Chương Mỹ...
 • 10
 • 287
 • 5

NGHIÊN CỨUHÌNH TƯƠNG TÁC XUYÊN LỚP CHO CHỒNG GIAO THỨC TCPIP

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC XUYÊN LỚP CHO CHỒNG GIAO THỨC TCPIP
... tượng OO cho hình truyền thông xuyên lớp sau: - Lợi quan trọng việc thực hình InterLay OO hình cho phép giao thức lớp định tương tác với giao thức khác lớp khác nhau, thực giao thức thực ... xuất hình xuyên lớp CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH XUYÊN LỚP CHO CHỒNG GIAO THỨC TCP/IP Nghiên cứu đề xuất kiến trúc mạng có tên InterLay Kiến trúc hỗ trợ trao đổi thông điều khiển lớp ... quyền thao tác xuyên lớp SVTH: Đặng Thị Hồng Diệu- Lớp D08VT5 27 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương 3: Nghiên cứu đề xuất hình xuyên lớp Trong hình mới, thao tác xuyên lớp với thông tin giao thức có...
 • 71
 • 358
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: Nghiên cứu về hình học practal. Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt practal ppt

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: Nghiên cứu về hình học practal. Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt practal ppt
... thuyết hình học phân hình sau nửa kỷ nghiên cứu liên tục I.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYỂT HÌNH HỌC PHÂN HÌNH: Kể từ đời cách thức vào năm 1982 nay, lý thuyết hình học phân hình học phân hình phát ... 116 Đề tài : Hình học Fractal Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: Nguyễn Ngọc Hùng Cường CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC KẾT QUẢ CỦA HÌNH HỌC PHÂN HÌNH I.1 SỰ RA ĐỜI CỦA LÝ THUYẾT HÌNH HỌC PHÂN HÌNH: Sự đời ... hướng cho khoa học ứng dụng Trong đề tài thực nghiên cứu phần nhỏ hình học phân hình ứng dụng Nội dung đề tài gồm có ba chương trình bày sau: Đề tài : Hình học Fractal Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH:...
 • 117
 • 226
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: " Nghiên cứu về hình học practal. Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt practal " ppsx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:
... thuyết hình học phân hình sau nửa kỷ nghiên cứu liên tục I.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYỂT HÌNH HỌC PHÂN HÌNH: Kể từ đời cách thức vào năm 1982 nay, lý thuyết hình học phân hình học phân hình phát ... 116 Đề tài : Hình học Fractal Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: Nguyễn Ngọc Hùng Cường CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC KẾT QUẢ CỦA HÌNH HỌC PHÂN HÌNH I.1 SỰ RA ĐỜI CỦA LÝ THUYẾT HÌNH HỌC PHÂN HÌNH: Sự đời ... hướng cho khoa học ứng dụng Trong đề tài thực nghiên cứu phần nhỏ hình học phân hình ứng dụng Nội dung đề tài gồm có ba chương trình bày sau: Đề tài : Hình học Fractal Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH:...
 • 117
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình nghiên cứu đề tài này tác giả đã được sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè thầy cô và các tổ chức cá nhânđối tượng nghiên cứu của khoa học lịch sửnghiên cứu về thiền uyển tập anhloại hình tác giả văn học trung đạihình tượng tác giả trong văn họcnghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch tỉnh hà giangnghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở việt nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý phù hợpđối tượng luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động các hình thức và giải pháp đầu tư tín dụng của ngân hàng no amp ptnt quảng nam vào kktm chu laitrường đại học khoa học tự nhiên khoa môi trường phương pháp mờ đánh giá rủi ro môi trường kết hợp nghiên cứu điển hình về chất thải khoanbáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu xã hội học phân công và hợp tác lao động giới trong phát triển hộ gia đình và cộng đồng ngư dân ven biển việt namtổng quan tình hình nghiên cứu dịch tễ học các vấn đề sức khỏe tâm thần trong nướctác giả văn học việt namtác giả văn học nước ngoàitác giả văn học 11cac tác gia văn họcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây