Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 1954 (chương trình nâng cao)

Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 1954 (chương trình nâng cao)

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 1954 (chương trình nâng cao)
... giáo dục tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh nhân dân dạy học lịch sử Việt Nam trường trung học phổ thông Chương 2: Xác định nội dung tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh nhân dân cần giáo dục cho học ... học sinh dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 trường trung học phổ thông Chương 3: Một số biện pháp giáo dục tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh nhân dân cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam ... lý trên, chọn đề tài Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 (chương trình nâng cao) làm luận văn thạc...
 • 11
 • 347
 • 3

Giáo dục tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1945, lớp 12 trung học phổ thông (chương trình chuẩn)

Giáo dục tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919  1945, lớp 12 trung học phổ thông (chương trình chuẩn)
... Bác, tưởng Người Mỗi sách có đề cập cụ thể vấn đề tưởng Hồ Chí Minh nhiều khía cạnh như: tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giải phóng dân tộc; tưởng Hồ Chí ... lý mà chọn vấn đề "Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc giải phóng dân tộc dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 1945, lớp 12 trung học phổ thông (Chương trình chuẩn)" làm đề tài luận ... giáo dục tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc giải phóng dân tộc dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1945, lớp 12 trung học phổ thông Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH...
 • 33
 • 529
 • 0

Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945 lớp 12 trung học phổ thông

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945 lớp 12 trung học phổ thông
... Chính lý mà chọn vấn đề "Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc giải phóng dân tộc dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945, lớp 12 trung học phổ thông (Chương trình chuẩn)" làm đề ... pháp giáo dục tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc giải phóng dân tộc dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 191 9- 1945, lớp 12 trung học phổ thông Thực nghiệm sư phạm 16 CHƢƠNG GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ ... sách có đề cập cụ thể vấn đề tưởng Hồ Chí Minh nhiều khía cạnh như: tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giải phóng dân tộc; tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội...
 • 151
 • 514
 • 1

Luận văn thạc sĩ giáo dục tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc trong dạy học lịch sử việt nam từ năm 1945 đến năm 1975, lớp 12 THPT (chương trình chuẩn)

Luận văn thạc sĩ giáo dục tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc trong dạy học lịch sử việt nam từ năm 1945 đến năm 1975, lớp 12 THPT (chương trình chuẩn)
... khả giáo dục tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc trình dạy học - Điều tra khảo sát thực tiễn dạy học Lịch sử, đặc biệt việc giáo dục tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc dạy học Lịch sử Việt Nam ... pháp giáo dục tưởng Hồ Chí Minh ĐLDT dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975, lớp 12 trường THPT 39 CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC TRONG DẠY HỌC ... rõ tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc GV chưa thường xuyên giáo dục tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc dạy học Lịch sử Việt Nam nói chung, Lịch sử Việt Nam từ 1945- 1975 nói riêng trường THPT; ...
 • 126
 • 355
 • 2

Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến 1975, lớp 12 THPT (chương trình chuẩn)

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến 1975, lớp 12 THPT (chương trình chuẩn)
... Chương Các biện pháp giáo dục tưởng Hồ Chí Minh vấn đề độc lập dân tộc dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975, lớp 12 trung học phổ thông (chương trình chuẩn) Thực nghiệm sư phạm ... SGK Lịch sử 12, Nxb ĐHSP Hà nội, 2011 Nguyễn Thị Thanh Chung, Giáo dục lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945 lớp 12 THPT (Chương trình chuẩn), ... Chí Minh vấn đề dân tộc giải phóng dân tộc dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 -1945, lớp 12 trung học phổ thông (chương trình chuẩn), Luận văn thạc sĩ chuyên ngành lịch sử, Đại học giáo dục- Đại...
 • 5
 • 294
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đướng quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ppt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đướng quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ppt
... thành tốt Đó tưởng Hồ Chí Minh CNXH & độ lên CNXH nước ta III Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội vào công đổi Giữ vững mục tiêu CNXH Độc lập dân tộc ... I tưởng Hồ Chí Minh chất mục tiêu chủ nghĩa hội Con đường hình thành Hồ Chí Minh CNXH Việt Nam Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ nhiều phương diện - Hồ Chí Minh tiếp cận CNXHKH từ quan đi m ... quan, bảo thủ, giáo đi u, lười biếng v.v… II tưởng Hồ Chí Minh đường độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam Quan niệm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam 1.1 Quan niệm CN Mác - Lênin Mác Giữa XH...
 • 30
 • 469
 • 1

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH pptx

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH pptx
... chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng HCM quân đội Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin quân đội Theo Ph.Ăng ghen Quân đội tập đoàn người có vũ trang, có tổ chức nhà nước xây dựng để dùng vào chiến tranh ... đặc sắc bật tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh là: Tiến hành chiến tranh nhân dân, thực toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt Người nói Vì kháng chiến ta khánh chiến toàn ... theo tưởng Hồ Chí Minh tạo thành sức mạnh toàn dân, lực lượng tri, lực lượng vũ trang kết hợp chặt chẽ đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang Cách mạng nghiệp quần chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh...
 • 32
 • 2,311
 • 9

tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc và vận dụng của đảng ta trong phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc và vận dụng của đảng ta trong phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
... Di ỏnh sỏng t tng H Chớ Minh, ng ta cú chớnh sỏch Mt trn dõn tc ỳng n, cho nờn phỏt huy c truyn 36 Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb, CTQG, h.2002, tr.139 17 18 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, ... chng minh rt rừ ny Ngay t tỡm thy ng cu nc, H Chớ Minh ó rt chỳ ý n vic a qun chỳng nhõn dõn vo nhng t chc yờu nc phự hp vi Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb, CTQG, H 2002, tr 438 Hồ Chí Minh, ... kt ton dõn ngy cng vng chc Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập.10, Nxb, CTQG, H 2000, tr605-606 34 Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.9, Nxb, CTQG, H.2002 tr.137 35 14 Theo H Chớ Minh, ng Cng sn Vit Nam khụng...
 • 29
 • 875
 • 3

SKKN vài kinh nghiệm về việc tích hợp giáo dục tưởng hồ chí minh trong dạy học ngữ văn lớp 8,9 THCS

SKKN vài kinh nghiệm về việc tích hợp giáo dục tư tưởng hồ chí minh trong dạy học ngữ văn lớp 8,9 THCS
... dung học Ngữ văn với nội dung tưởng HCM Giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Sương Trường: THCS Buôn Trấp Vài kinh nghiệm việc tích hợp giáo dục tưởng Hồ Chí Minh giảng dạy Ngữ văn lớp 8, - THCS ... lấy việc giảng giải nội dung tưởng Hồ Chí Minh thay cho việc dạy học Ngữ văn, mà phải tiến hành tích hợp nội dung học Ngữ văn với nội dung tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng b.4.2/ Giáo dục ... Phan Châu Trinh) (Ngữ văn lớp 8) Giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Sương 10 Trường: THCS Buôn Trấp Vài kinh nghiệm việc tích hợp giáo dục tưởng Hồ Chí Minh giảng dạy Ngữ văn lớp 8, - THCS ...
 • 27
 • 289
 • 6

skkn tích hợp giáo dục tưởng hồ chí minh trong quá trình dạy học bài thơ “mộ” (chiều tối)

skkn tích hợp giáo dục tư tưởng hồ chí minh trong quá trình dạy học bài thơ “mộ” (chiều tối)
... NGHIỆM Năm học: 2011 – 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: TÍCH HỢP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC BÀI THƠ “MỘ” (CHIỀU TỐI) Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang Chức vụ: Giáo viên ... tác động yếu tố tích cực tiêu cực, dễ bị lôi kéo vào hành vi xấu, lối sống ích kỉ, thực dụng Việc giáo dục tưởng, đạo đức cho em học tập làm theo tưởng Hồ Chí Minh tưởng kết tinh, ... hỏi tích hợp giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: 1/Đặt hoàn cảnh đường giải lao “xiềng xích thay dây trói”, em có nhận xét vận động hình ng thơ qua nêu cảm nhận tâm hồn nhân cách nhà thơ? ...
 • 12
 • 654
 • 1

skkn tích hợp giáo dục tưởng hồ chí minh trong quá trình dạy học bài thơ “mộ” (chiều tối)

skkn tích hợp giáo dục tư tưởng hồ chí minh trong quá trình dạy học bài thơ “mộ” (chiều tối)
... Tích hợp số kĩ thuật dạy học tích cực cho học sinh vào Phong cách ngơn ngữ sinh hoạt Tên SKKN: TÍCH HỢP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG Q TRÌNH DẠY HỌC BÀI THƠ “MỘ” (CHIỀU TỐI) I LÝ DO CHỌN ... NGHIỆM Năm học: 2011 – 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: TÍCH HỢP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG Q TRÌNH DẠY HỌC BÀI THƠ “MỘ” (CHIỀU TỐI) Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang Chức vụ: Giáo viên ... NĂM HỌC 2011 - 2012 Hiện vật khác  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị THPT Ngơ Quyền Mã số: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp giáo dục tưởng Hồ Chí Minh q trình dạy học thơ “Mộ” (Chiều tối)...
 • 25
 • 274
 • 0

Phương thức giáo dục tưởng hồ chí minh cho thanh thiếu niên

Phương thức giáo dục tư tưởng hồ chí minh cho thanh thiếu niên
... tởng Hồ Chí Minh cho 21 thanh, thiếu niên - Một số vấn đề lý luận I Quan niệm giáo dục t tởng Hồ Chí Minh cho thanh, 25 thiếu niên T tởng Hồ Chí Minh thanh, thiếu niên việc giáo dục 26 thanh, thiếu ... tởng Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu niên II Nội dung phơng thức giáo dục t tởng Hồ Chí Minh cho 163 thanh, thiếu niên Nguyên tắc xây dựng phơng thức giáo dục t tởng Hồ Chí Minh 165 cho thanh, thiếu ... thức giáo dục t tởng Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu niên - số vấn đề lý luận I Quan niệm giáo dục t tởng Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu niên II Nhận thức chung phơng thức giáo dục t tởng Hồ Chí Minh...
 • 209
 • 129
 • 0

Giáo dục tưởng hồ chí minh cho học sinh trung học phổ thông trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Giáo dục tư tưởng hồ chí minh cho học sinh trung học phổ thông trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
... Chớ Minh cho hc sinh Trung hc ph thụng hin 1.2.2.1 Nhng thnh tu ni bt v nhng hn ch ch yu v giỏo dc t tng H Chớ Minh cho hc sinh Trung hc ph thụng hin Thnh tu: Giỏo dc t tng H Chớ Minh cho hc sinh ... CH MINH CHO HC SINH THPT TRONG THI Kè Y MNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HO Giỏo dc t tng H Chớ Minh cho hc sinh THPT c thc hin ng thi c mt: Giỏo dc nhn thc v giỏo dc hnh vi GIO DC T TNG H CH MINH CHO ... V THC TIN CA GIO DC T TNG H CH MINH CHO HC SINH TRUNG HC PH THễNG TRONG THI Kè Y MNH CễNG NGHIP HO, HIN I HO 1.1 C s lý lun ca giỏo dc t tng H Chớ Minh cho hc sinh THPT thi k y mnh cụng nghip...
 • 92
 • 174
 • 0

tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc xây dựng con người mới XHCN về đạo đức cách mạng về giải phóng dân tộc ý nghĩa đối với SV hiện nay

Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc xây dựng con người mới XHCN về đạo đức cách mạng về giải phóng dân tộc  ý nghĩa đối với SV hiện nay
... LỜI MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI: tưởng hồ chí minh đại đoàn kết dân tộc xây dựng người XHCN đạo đức cách mạng giải phóng dân tộc ý nghĩa SV Trong công cách mạng , tưởng hồ Chính Minh hệ thống quan điểm ... sáng tạo tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người 12 Chương III: tưởng Hồ Chí Minh xây dựng người Xây dựng người - vấn đề có ý nghĩa chiến ... quyện với ttư ng Hồ Chí minh II tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa tóm tắt thành hệ thống luận điểm sau: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phả theo đường cách...
 • 21
 • 223
 • 0

Bài tập tưởng Hồ chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

Bài tập tư tưởng Hồ chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc
... tranh độc lập cho dân tộc, tự cho nhân dân, hạnh phúc cho người + Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Đoàn kết dân tộc đoàn kết rộng rãi tầng lớp nhân dân đoàn kết toàn dân tộc Không phân ... mạnh vĩ đại tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Đại đoàn kết dân tộc, từ chỗ tưởng lãnh tụ trở thành sợi đỏ xuyên suốt đường lối chiến lược Đảng cộng sản Việt Nam cách mạng dân tộc dân chủ ... suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc 2 .Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, định thành công cách mạng tưởng đại đoàn kết dân tộc Người có ý nghĩa chiến lược Đó tưởng bản, quán...
 • 8
 • 8,864
 • 119

Xem thêm

Từ khóa: phân tích tư tưởng hồ chí minh về chiến tranhquan điểm tư tưởng hồ chí minh về chiến tranhtư tưởng hồ chí minh về đối ngoại nhân dânnội dung tư tưởng hồ chí minh về chiến tranhkhái quát tư tưởng hồ chí minh về chiến tranhquan điểm chủ nghĩa mác lê nin tư tưởng hồ chí minh về chiến tranhvận dụng tư tưởng hồ chí minh về tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới vào xây dựng và phát triển văn hoá việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nayphuong cham giao duc tu tuong ho chi minhgiao trinh tu tuong ho chi minh ve nha nuoc cua dan do dan va vi danvấn đề giáo dục tư tưởng hồ chí minh và hứng thú học tập môn tư tưởng hồ chí minhtầm quan trọng của việc giáo dục tư tưởng hồ chí minh cho sinh viên sư phạmtiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộctư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộccơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộctư tưởng hồ chí minh về nông nghiệp nông dân nông thônchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Bài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logisticDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)