(nền tảng dịch vụ mạng thế hệ mới) ứng dụng các công nghệ mạng thế hệ mới dựa trên softswitch (chuyển mạch mềm) trong việc cung cấp dịch vụ VoIP tại việt nam

ỨNG DỤNG các CÔNG NGHỆ MẠNG THẾ hệ mới dựa TRÊN SOFTSWITCH

ỨNG DỤNG các CÔNG NGHỆ MẠNG THẾ hệ mới dựa TRÊN SOFTSWITCH
... lền công nghiệp điện tử cò bị hạn chế Bài báo cáo đưa số ứng dụng tiêu biểu mạng hệ dựa softwitch Khái quát cách chung công nghệ mạng hệ dựa giúp cho người đọc có nhìn khái quát ứng dụng mạng hệ ... đáng kể Dưới số so sánh công nghệ Chuyển mạch mềm Tổng đài chuyển mạch kênh Hình 1: Kiến trúc mạng PSTN mạng hệ NGN 2 .ứng dụng công nghệ mạng hệ dựa softwitch 2. 1ứng dụng cho phương phát thay ... với mạng chuyển mạch kênh hữu, đặc biệt kết nối phần báo hiệu (mạng SS7) • Vấn đề phát triển dịch vụ Giải pháp cốt lõi mạng NGN công nghệ Softswitch- công nghệ chuyển mạch mềm 1.2 .Công nghệ chuyển...
 • 32
 • 491
 • 10

Ứng dụng các công nghệ mạng thế hệ mới dựa trên sotfswitch

Ứng dụng các công nghệ mạng thế hệ mới dựa trên sotfswitch
... lền công nghiệp điện tử cò bị hạn chế Bài báo cáo đưa số ứng dụng tiêu biểu mạng hệ dựa softwitch Khái quát cách chung công nghệ mạng hệ dựa giúp cho người đọc có nhìn khái quát ứng dụng mạng hệ ... tương lai 2.2.2 Ưu điểm ứng dụng chuyển mạch mềm Ưu điểm: - Cho hội doanh thu: Với công nghệ mạng cho phép hội tụ ứng dụng thoại, số liệu, video công nghệ chuyển mạch mới, nhiều dịch vụ giá trị ... khiển trung tâm mạng H323, SIP Gatekeeper SIP 46 III.Kết luận Softwitch mang lại ưu bật cho mạng hệ chi phí thấp hơn, khả vận hành bảo dưỡng dề dàng hơn… Các ứng dụng công nghệ mạng hệ dựa softwitch...
 • 48
 • 107
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông ở việt nam

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông ở việt nam
... Mục tiêu đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu Việt nam nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm hệ thống chia chọn thư tự động với tính kỹ thuật: ... Đồng thời đáp ứng cách linh hoạt yêu cầu kỹ thuật công việc Ngành Bưu Đề tài KC.03.16 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu Việt Nam thuộc Chương ... Lời mở đầu Ngành Bưu nước ta thời gian gần phát triển nhanh, nhiều dịch vụ đưa vào khai thác bước đầu tạo nên mặt Bưu Việc ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến để nâng cao chất lượng phục vụ hiệu...
 • 97
 • 129
 • 0

chuyên đề nghiên cứu khảo sát về hiện trạng và xu hướng ứng dụng các công nghệ mới trong ngành cơ khí chế tạo việt nam

chuyên đề nghiên cứu khảo sát về hiện trạng và xu hướng ứng dụng các công nghệ mới trong ngành cơ khí chế tạo việt nam
... Đề tài: Nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực khí chế tạo giai đoạn 2001 – 2020 Chuyên đề 28 Nghiên cứu khảo sát trạng xu hướng ứng dụng công nghệ ngành khí chế tạo Việt ... định sơ ngành khí Việt Nam lạc hậu với giới 40 năm việc ứng dụng công nghệ chế tạo 28.0.6 Công nghệ ngành khí chế tạo Hai hướng tiếp cận để xác định công nghệ ngành khí chế tạo: - Hướng thứ ... tra trạng ứng dụng công nghệ số doanh nghiệp khí chế tạo Việt Nam Ngoài tài liệu tham khảo công bố, điều tra trạng ứng dụng công nghệ số doanh nghiệp khí chế tạo Việt Nam tiến hành Nhóm nghiên cứu...
 • 44
 • 356
 • 1

báo cáo nghiên cứu ứng dụng các công nghệ địa vật lý - địa chất và gis để xây dựng mô hình ba chiều (3d) cấu trúc địa chất khu vực thanh đa phục vụ phòng tránh sụp lở và xây dựng công trình

báo cáo nghiên cứu ứng dụng các công nghệ địa vật lý - địa chất và gis để xây dựng mô hình ba chiều (3d) cấu trúc địa chất khu vực thanh đa phục vụ phòng tránh sụp lở và xây dựng công trình
... GIS ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH BA CHIỀU (3D) CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC THANH ĐA PHỤC VỤ PHÒNG TRÁNH SỤP LỞ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký tên) LÊ NGỌC THANH CƠ QUAN QUẢN LÝ (Ký tên/đóng dấu ... ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁO CÁO NGHIỆM THU (Đã chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng nghiệm thu) ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ – ĐỊA CHẤT VÀ GIS ĐỂ XÂY DỰNG MÔ ... xvii Đ tài: Nghiên c u ng d ng công ngh Đ a v t l - Đ a ch t GIS đ xây d ng hình ba chi u (3D) c u trúc đ a ch t khu v c Thanh Đa ph c v phòng tránh s p l xây d ng công trình Thanh Đa Tuy nhiên,...
 • 31
 • 228
 • 0

nghiên cứu ứng dụng các công nghệ địa vật lý - địa chất và gis để xây dựng mô hình ba chiều (3d) cấu trúc địa chất khu vực thanh đa phục vụ phòng tránh sụp lở và xây dựng công trình

nghiên cứu ứng dụng các công nghệ địa vật lý - địa chất và gis để xây dựng mô hình ba chiều (3d) cấu trúc địa chất khu vực thanh đa phục vụ phòng tránh sụp lở và xây dựng công trình
... d ng công ngh Đ a v t l - Đ a ch t GIS đ xây d ng hình ba chi u (3D) c u trúc đ a ch t khu v c Thanh Đa ph c v phòng tránh s p l xây d ng công trình - N i suy l n Hình 3.23, Hình 3.25, Hình ... : Nghiên c u ng d ng công ngh Đ a v t l - Đ a ch t GIS đ xây d ng hình ba chi u (3D) c u trúc đ a ch t khu v c Thanh Đa ph c v phòng tránh s p l xây d ng công trình + C u trúc đ a ch t khu ... u vào Trang 32 Đ tài : Nghiên c u ng d ng công ngh Đ a v t l - Đ a ch t GIS đ xây d ng hình ba chi u (3D) c u trúc đ a ch t khu v c Thanh Đa ph c v phòng tránh s p l xây d ng công trình Hình...
 • 54
 • 188
 • 0

Giải pháp chuyển mạch mềm trong mạng di động thế hệ thứ 3 WCDMA

Giải pháp chuyển mạch mềm trong mạng di động thế hệ thứ 3 WCDMA
... ch ng dng cho mng di ng v c th hn l ỏp dng cho mng lừi chuyn mch kờnh (CNCS - Core Network Circuit Switched) 30 Chuyển mạch truyền thống Chuyển mạch mềm Dịch vụ ứng dụng Phần mềm điều khiển Dịch ... Kin trỳc 3G -WCDMA R4 3GPP R5 Hỡnh 2.9: Kin trỳc 3G -WCDMA R5 õy l gii phỏp s dng mng lừi ton IP, cú th c truyn trờn ATM Nh vy vai trũ ca mng truy nhp vụ tuyn ch l thnh giao din vụ tuyn ca 3G Mng ... tip) Transcoding Functions PLMN A MS/UE Compressed Speech Encoding Transcoding Function Transcoding Function Decoding ITU-T G.711 A-Law/à-Law Encoding PLMN B MS/UE Compressed Speech Decoding Hỡnh...
 • 86
 • 579
 • 29

Giải pháp chuyển mạch mềm trong mạng di động thế hệ thứ 3 WCDMA

Giải pháp chuyển mạch mềm trong mạng di động thế hệ thứ 3 WCDMA
... Chuyển mạch Chuyển mạch truyền thống truyền thống Chuyển mạch mềm Chuyển mạch mềm Dịch vụ ứng dụng Phần mềm điều khiển Dịch vụ ứng dụng Phần mềm điều khiển Phần cứng Phần cứng Hỡnh 2.1: So sỏnh ... RNC (Radio Network Controller) v NodeB (tờn gi trm gc mi UMTS) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775 .36 8 Hỡnh 1.2: Kin trỳc mng 3G WCDMA Kin trỳc mng 3G WCDMA gm: ... Max 30 7Kb/s Cdma 2000 1xEV-DO Max 3. 09Mb/s Max 2.4Mb/s Th h (2G) Th h 2,5 (2,5G) Th h (3G) All IP Hỡnh 1 .3: L trỡnh phỏt trin ca cỏc h thng thng tin di ng Kt lun chng: S tin trin ca cỏc mng di...
 • 31
 • 227
 • 0

tổng quan về mạng thế hệ ngn và kỹ thuật chuyển mạch mềm ppt

tổng quan về mạng thế hệ ngn và kỹ thuật chuyển mạch mềm ppt
... hot ng vi cỏc h thng khỏc xỏc nh nguyờn nhõn gõy li xỏc nh cỏc thay i quỏ trỡnh hot ng LI CH Rỳt ngn thi gian trin khai hn ch kh nng xy s c Gim chi phớ xõy dng v qun lý PHNG PHP O Phng phỏp o giỏm ... im , cu trỳc, nguyờn lý hot ng cng nh phng phỏp o lng giao thc BICC v MGCP õy l cỏc giao thc rt quan trng chuyn mch mm Nú quy nh cỏch thc trao i bn tin bỏo hiu chuyn mch mm S dung cỏc giao thc...
 • 20
 • 319
 • 0

Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới: thực trạng - kinh nghiệm và giải pháp

Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới: thực trạng - kinh nghiệm và giải pháp
... động vốn đầu t xây 12 dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - hội - Làm rõ thực trạng huy động vốn cho đầu t xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - hội tỉnh Bắc Ninh thời kỳ tỉnh tái ... trạng huy động vốn đầu t xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế hội tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 199 7-2 005 Đánh giá chung huy động vốn đầu t công trình kết cấu hạ tầng kinh tế hội tỉnh Bắc Ninh ... Những hạn chế tỉnh huy động vốn đầu t xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kết cấu hạ tầng kinh tế - hội là: - Tính chất đồng đầu t xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - hội hạn chế Một...
 • 189
 • 721
 • 2

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của VDC trong việc cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của VDC trong việc cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam
... Chơng sở lý luận chung cạnh tranh Chơng Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh VDC thị trờng dịch vụ Internet Chơng Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh VDC thị trờng dịch vụ Internet Việt ... nghiệp: "Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh VDC việc cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam" Mục đích luận văn nhằm phân tích tác động môi trờng kinh doanh tới hoạt động cạnh tranh công ... .56 2.3.4 Những u điểm hạn chế VDC 60 Chơng Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh VDC thị trờng dịch vụ Internet Việt Nam 63 3.1 Xu cạnh tranh điều kiện kinh tế hội nhập toàn...
 • 84
 • 230
 • 1

Vai trò của nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục

Vai trò của nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục
... dục dịch vụ tư nhân đặc biệt 1.2 Vai trò nhà nước việc cung cấp hàng hóa giáo dục: Sự cần thiết việc can thiệp vào trình cung cấp dịch vụ giáo dục nhà nước thể qua số thất bại thị trường cung ... vấn đề vai trò Nhà nước việc cung cấp dịch vụ giáo dục, số thành tựu hạn chế giáo dục hiệu can thiệp nhà nước, đồng thời đưa số kiến nghị nhằm cao hiệu cải cách giáo dục hiệu can thiệp nhà nước, ... sở lý luận giáo dục 1.1 Đặc điểm giáo dục .3 1.2 Vai trò nhà nước việc cung cấp hàng hóa giáo dục Chương II: Thực trạng giáo dục Việt Nam 2.1 Tổng quan giáo dục Việt...
 • 14
 • 323
 • 0

Báo cáo " Ứng dụng tính toán đám mây trong việc cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu " pot

Báo cáo
... toán đám mây Từ xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ sở liệu thử nghiệm với hệ thống CloudStack Nhằm đạt mục tiêu đó, tác giả thực đề tài luận văn Ứng dụng tính toán đám mây việc cung cấp dịch vụ sở ... việc xây dựng dịch vụ sở liệu Miền ứng dụng tính toán đám mây rộng, nhiên phạm vi đề tài này, tác giả vào nghiên cứu khai thác dịch vụ quản trị sở liệu nghành ngân hàng theo định hướng tính toán ... vụ tính toán đám mây o Các mô hình triển khai tính toán đám mây - Chương Dịch vụ sở liệu: Chương tác giả tổ chức thành phần: o Phân hoạch liệu o Vị trí di chuyển liệu o Bảo mật liệu - Chương...
 • 3
 • 350
 • 1

Xem thêm