Tổ chức cuộc họp hiệu quả

quy trình tổ chức cuộc họp trong quản trị hành chính văn phòng

quy trình tổ chức cuộc họp trong quản trị hành chính văn phòng
... trưởng 3.3 Sắp xếp phòng họp Sắp xếp phòng họp phù hợp với tính chất họp, người tổ chức phòng nhỏ nhiều người phòng lớn, họp quan trọng phải tổ chức phòng kín Không nên bố trí phòng họp nơi nóng nực ... chuẩn bị người tổ chức 2.1 Lập kế hoạch họp * Xác định mục tiêu yêu cầu họp Khi tổ chức họp, cần xác định - Tại phải tổ chức họp này? - Cuộc họp có ý nghĩa ntn cquan? - Nếu không tổ chức có ảnh ... sáng II Diễn biến họp - Chánh văn phòng (thư ký) người mở đầu, nói lý họp, Điều hành họp thường thủ trưởng quan - Thư ký ghi biên họp, xác định hình thức ghi phù hợp - Cuộc họp tổ chức giờ, không...
 • 25
 • 970
 • 6

Kỹ năng tổ chức một cuộc họp hiệu quả

Kỹ năng tổ chức một cuộc họp hiệu quả
... thi phải tổ chức công diễn sân khấu tuỳ vào tính chất, mục đích, nội dung hội thi để ban tổ chức hội thi định hình thức biện pháp tiến hành cho phù hợp III GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỘI THI VÀ CUỘC THI ... đoàn viên đó, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, ) - Phần khiếu, khiếu văn nghệ, thể thao, khả nói trước công chúng Có thể kiểm tra kỹ tổ chức số hoạt động cụ thể Đoàn sở tổ chức ... Ổn định tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng số hát cá nhân hay tập thể - Khai mạc hội thi, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người dẫn chương trình - Người dẫn chương trình tự giới thiệu (có...
 • 14
 • 2,072
 • 4

Kỹ năng tổ chức một cuộc họp hiệu quả

Kỹ năng tổ chức một cuộc họp hiệu quả
... thể mục đích rõ ràng cho họp đạt ảnh hưởng sau: • Mọi người hiểu rõ họp tổ chức • Mọi người chuẩn bị đóng góp • Mọi người tập trung • Mọi người muốn tham dự họp bạn họp hiệu • Sắp xếp môi trường: ... công việc không hiệu Do họp tốt thiết phải có phát biểu chủ tịch thành viên Để tránh chi phí cao khó khăn đảm bảo họp thành công đáng giá, câu hỏi cần phải đặt chuẩn bị họp : Cuộc họp có thực cần ... hội: Mọi người làm việc họ không đến họp, giá trị hoạt động nao?, bao nhiêu? Vì nhớ đến thời gian người bạn phải chắn họp bạn đáng giá để tổ chức tham dự Cuộc họp tồi dẫn đến: - Quyết định tồi -...
 • 9
 • 2,702
 • 14

Tổ chức cuộc họp sao cho hiệu quả

Tổ chức cuộc họp sao cho hiệu quả
... điều hành họp? Các chức họp Các kiểu họp Chuẩn bò cho họp Đònh nghóa mục tiêu Con người Bài thuyết trình Chủ tọa Điều hành họp Thời gian trình bày Kết thúc họp Tại phải vận hành họp?  Các họp lãng ... hành họp?  Những họp đóng vai trò quan trọng, nõi mà bầu khơng khí văn hố tổ chức đựợc trì, cách thức để tổ chức nói với đội ngũ nhân viên rằng: “Bạn thành viên tập thể”  Nếu bạn tổ chức họp ... hoạch đặc biệt Chuẩn bò cho họp   “Các quan hệ mật thiết để nắm nắm vững họp ” “Sau họp xong, có tiêu chuẩn chế để xác đònh có hay họp thành không thất bại ” Chuẩn bò cho họp  Xác định rõ mục...
 • 32
 • 465
 • 3

Tài liệu Tổ chức cuộc họp sao cho hiệu quả? pptx

Tài liệu Tổ chức cuộc họp sao cho hiệu quả? pptx
... điều hành họp? Các chức họp Các kiểu họp Chuẩn bò cho họp Đònh nghóa mục tiêu Con người Bài thuyết trình Chủ tọa Điều hành họp Thời gian trình bày Kết thúc họp Tại phải vận hành họp?  Các họp lãng ... hành họp?  Những họp đóng vai trò quan trọng, nõi mà bầu khơng khí văn hố tổ chức đựợc trì, cách thức để tổ chức nói với đội ngũ nhân viên rằng: “Bạn thành viên tập thể”  Nếu bạn tổ chức họp ... dự họp Kế hoạch sơ họp thảo luận với thành viên chủ chốt trước họp Văn kiện   Tài liệu quan trọng họp chương trình nghò chuẩn bò thật cẩn thận Phân loại chúng cẩn thận: cho thông tin, cho...
 • 32
 • 532
 • 5

Tài liệu Tổ chức một cuộc họp hiệu quả doc

Tài liệu Tổ chức một cuộc họp hiệu quả doc
... dụng tài liệu hiệu quả, bạn người tổ chức họp người mời phát biểu: • Đến sớm để đón người tham dự để có tinh thần tốt • Kiểm tra slide tối đa phút • Trên slide nên viết vài từ tranh • Chỉ phát tài ... khiếu hài hước tạo cho họp không khí thoải mái Thậm chí thảo luận nghiêm túc hiệu nhờ hài hước thời điểm định Vai trò người tổ chức Người thúc đẩy tốt có khả điều hành nội dung họp cách tế nhị mà ... hay không • Nếu chuyển hướng tiến trình họp, thừa nhận giá trị quý giá đóng góp họ cho họ biết đóng áp dụng đề tài lần sau Giấy phát thuyết trình Tài liệu đính kèm giấy phát nên nhấn mạnh thông...
 • 3
 • 488
 • 3

Cách thức tổ chức một cuộc họp hiệu quả ppsx

Cách thức tổ chức một cuộc họp hiệu quả ppsx
... trình họp Chương trình họp gián tiếp xác định mục tiêu họp • Thăm dò trước nhân vật chủ chốt tham dự họp Bạn chủ động cho họp, bạn biết trước người tham dự nghĩ mục quan trọng chương trình họp ... sau họp Sau họp kết thúc, tất người thường có xu hướng xả nói: “May quá, họp kết thúc” Nhưng chưa thật kết thúc, bạn người điều khiển họp nhận trách nhiệm hoạt động sau họp phải soạn thảo biên họp ... • Đảm bảo tất họp bạn cần thiết Bởi họp hành làm tiêu phí thời gian người dự họp, nên đạt mục tiêu mà không cần hội họp, bạn làm • Làm rõ tất mục tiêu họp Mỗi người tham dự phải...
 • 5
 • 496
 • 1

Mẫu Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp

Mẫu Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp
... tham gia họp có trách nhiệm ghi nhận vào sổ họp nội bộ, sau triển khai cho nhân viên quản - Các nội dung quy định thực theo quy định trình tự tổ chức họp phần 3.2 Họp quản cấp quản nhân ... tập mời quản phận tham dự họp, ủy quy n cho cấp có đủ khả đáp ứng nội dung yêu cầu họp họp thay 2.5 Thời gian tiến hành họp - Thời gian tiến hành họp thuộc loại họp quy định sau: a) Họp tham ... Trình tự họp: 2.1 Xây dựng kế hoạch tổ chức họp: - Căn vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng đơn vị yêu cầu giải công việc, quản phận đạo xây dựng định kế hoạch tổ chức họp ...
 • 9
 • 1,532
 • 67

điều hành một cuộc họp hiệu quả

điều hành một cuộc họp hiệu quả
... trình họp phải gửi ngày trước ngày thức tổ chức họp Bằng cách bạn thu thập ý kiến đóng góp thành viên tham dự họp trước họp bắt đầu Bước 3: Điều hành họp Điều cần phải nhớ bạn nên bắt đầu họp Ngay ... bắt đầu họp bạn cần tuyên bố mục đích họp giới thiệu tổng quan chương trình họp Là nhà điều hành, bạn cần có trách nhiệm theo sát tiến trình họp để có điều chỉnh thích hợp ghi lại định mà họp thống ... mời họp Sau lên chương trình họp, bước bạn phải gửi thông báo mời họp đến thành viên tham dự Trong thông báo mời họp bạn nên hỏi xem thành viên tham dự họp có muốn biết trước chương trình họp...
 • 4
 • 558
 • 7

Kỹ năng giao tiếp - Tổ chức cuộc họp Tổ chức cuộc họp

Kỹ năng giao tiếp - Tổ chức cuộc họp Tổ chức cuộc họp
... thể dẫn - Thứ tự để tổng kết lại họp trước hoạt động - Thời gian chương trình, thời gian nghỉ ( cần) - Các vấn đề hành - Tài liệu - Bảo đảm biên chương trình phát lúc - Bố trí phòng họp - Chỗ ngồi ... không đến họp, giá trị hoạt động nao?, bao nhiêu? Vì nghĩ đến thời gian người bạn phải chắn họp bạn đáng giá để tổ chức tham dự Cuộc họp tồi dẫn đến: - Quyết định tồi - Chính sách tồi - Tạo nên ... - Tuân theo chương trình - Thời gian Kiểm soát - Thời gian - Ứng xử thời gian nói chuyện người - Đặt câu hỏi Tóm tắt - Mỗi phần chương trình - Đạt định rõ ràng Lắng nghe - Cách ứng xử người -...
 • 15
 • 1,981
 • 6

Thực hiện tổ chức sự kiện hiệu quả

Thực hiện tổ chức sự kiện hiệu quả
... bước để tổ chức kiện hiệu a Hình thành chủ đề (theme) cho kiện: • Chủ đề yếu tố quang trọng để tổ chức kiện hiệu Chủ đề bị ràng buộc chi phối nhiều vấn đề vĩ mô luật (regulation), khu vực tổ chức ... lực (resource); vấn đề vi mô địa điểm tổ chức (venue) Chuyên nghiệp hóa để tổ chức kiện hiệu • Cạnh tranh ngày gay gắt thị trường khiến công ty tổ chức kiện ngày nâng tầm quan trọng chuyên nghiệp ... hoạch có kèm kiểm soát: • Lúc người thực công việc đặt (outsourcing) theo kế hoạch có giám sát trưởng phận d Tổ chức kiện theo dõi kiện: • Để tổ chức kiện hiệu trưởng phận điều phối nhân lực...
 • 4
 • 608
 • 7

Để tổ chức sự kiện hiệu quả

Để tổ chức sự kiện hiệu quả
... Click here Tổ chức kiện - bí thành công: Quảng bá kiện Không thể dựa vào việc điều hành, thực triển lãm sản phẩm mà doanh nghiệp nắm bắt tất hội tiềm Quá trình quảng bá trước tổ chức kiện nói việc ... làm việc trước định bỏ vốn để đầu tư vào việc tổ chức kiện khác Nhân lực yếu tố quan trọng Nếu kiện thương mại phương tiện quảng bá trực tiếp, yếu tố để đạt mục tiêu quảng bá chủ thể tham gia ... phụ thuộc nhiều vào khâu tổ chức Thực kế hoạch có kèm kiểm soát: Lúc người thực công việc đặt (outsourcing) theo kế hoạch có giám sát trưởng phận Tổ chức kiện theo dõi kiện: Các trưởng phận điều...
 • 5
 • 430
 • 1

Xem thêm