Đề thi IQ vietinbank 28 7 2012 0841

Đề thi IQ vietinbank 28 7 2012 0841

Đề thi IQ vietinbank 28 7 2012 0841
... 70 0 Đề thi IQ Vietinbank 28- 07- 2012 Blog Không Phải “Xoắn” Dãy số lẻ có chữ số chia hết cho 10 17, 1035,1053 ,9999 Dãy có khoảng cách số liền 18 (1035-10 17 =18) Dãy số có số hạng là: (9999-10 17) :18+1= ... 22 ọ 3, N3 = 0.22*800 = 176 Đề thi IQ Vietinbank 28- 07- 2012 Blog Không Phải “Xoắn” N134 = 0 .74 * 800 = 592 N4 = 164 N2 = 0.26*800 = 208 N1 = N134 – N3 – N4 = 592 – 176 – 162 = 254 N1 – N2 = 254 ... c 35,4 , d 45,4 Đề thi IQ Vietinbank 28- 07- 2012 Blog Không Phải “Xoắn” Tương tự câu 25 Đáp án: 42,4m 32 Hội trường có 800 người, gồm sv năm thứ 1,2,3,4 Biết có 20% sv năm 3, 74 % lại ko phải...
 • 10
 • 162
 • 0

ĐỀ THI IQ VIETINBANK 28-7-2012 (THI TRÊN MÁY TÍNH) docx

ĐỀ THI IQ VIETINBANK 28-7-2012 (THI TRÊN MÁY TÍNH) docx
... hình chữ nhật lớn Hỏi diện tích tam giác diện tích hình chữ nhật? Diện tích tam giác đều: a2/12 Đề thi IQ Vietinbank 28-07-2012 Blog Không Phải “Xoắn” Diện tích hình vuông: a2/16  Diện tích ... đổi cam lấy táo số cậu gấp lần số Hỏi A có bn quả? (A-5)*2 = B+5 (C-13)*3=A+13 (B-3)*6=C+3 Đề thi IQ Vietinbank 28-07-2012 Blog Không Phải “Xoắn” Giải nhanh A có 11 quả, B có quả, C có 21 (Bài ... sinh năm H nhieu người? a 42 ; b 46 ; c 50 ; d 52 -> năm Trong 22 ọ 3, N3 = 0.22*800 = 176 Đề thi IQ Vietinbank 28-07-2012 Blog Không Phải “Xoắn” N134 = 0.74 * 800 = 592 N4 = 164 N2 = 0.26*800...
 • 10
 • 1,316
 • 47

Đề thi IQ vietinbank 28 07 2012(1)

Đề thi IQ vietinbank  28 07 2012(1)
... chữ nhật lớn Hỏi diện tích tam giác diện tích hình chữ nhật? Diện tích tam giác đều: a2/12 Đề thi IQ Vietinbank 28- 07- 2012 www.giangblog.com http://vietquiz.vn Diện tích hình vuông: a2/16  Diện ... Vậy cần gà mái, để đẻ 105 trái trứng, vòng tuần? a 26 , b 27 , c 28 , d 29 1,5 gà gà đẻ 1,5 trứng trứng Đề thi IQ Vietinbank 28- 07- 2012 1,5 ngày 1,5 ngày www.giangblog.com gà gà ? gà trứng 14/3 ... năm H nhieu người? a 42 ; b 46 ; c 50 ; d 52 -> năm Trong 22 ọ 3, N3 = 0.22*800 = 176 Đề thi IQ Vietinbank 28- 07- 2012 www.giangblog.com http://vietquiz.vn N134 = 0.74 * 800 = 592 N4 = 164 N2 = 0.26*800...
 • 10
 • 81
 • 0

ĐỀ THI IQ VIETINBANK 2872012 (THI TRÊN MÁY TÍNH)

ĐỀ THI IQ VIETINBANK 2872012 (THI TRÊN MÁY TÍNH)
... hình chữ nhật lớn Hỏi diện tích tam giác diện tích hình chữ nhật? Diện tích tam giác đều: a2/12 Đề thi IQ Vietinbank 28-07-2012 Blog Không Phải “Xoắn” Diện tích hình vuông: a2/16  Diện tích ... đổi cam lấy táo số cậu gấp lần số Hỏi A có bn quả? (A-5)*2 = B+5 (C-13)*3=A+13 (B-3)*6=C+3 Đề thi IQ Vietinbank 28-07-2012 Blog Không Phải “Xoắn” Giải nhanh A có 11 quả, B có quả, C có 21 (Bài ... sinh năm H nhieu người? a 42 ; b 46 ; c 50 ; d 52 -> năm Trong 22 ọ 3, N3 = 0.22*800 = 176 Đề thi IQ Vietinbank 28-07-2012 Blog Không Phải “Xoắn” N134 = 0.74 * 800 = 592 N4 = 164 N2 = 0.26*800...
 • 10
 • 109
 • 0

Đề thi iq seabank nghe an 2012

Đề thi iq seabank nghe an 2012
... hình vuông Có Không 14 An chợ mua thức ăn, số tiền An trả 44 nghìn đồng Biết số tờ tiền An trả có tờ tiền mệnh giá, nhiều tờ mệnh giá Hỏi tờ tiền tờ nào?  http://khongphaixoan.blogspot.com nghìn ... nghìn 10 nghìn 20 nghìn Đề có vấn đề 15 Nam chuẩn bị gặp cô gái mà anh chưa biết mặt Tỷ lệ để cô gái đẹp 50%, điều là: Đúng Sai 16 Điền vào dấu chấm hỏi: O2C1N4N7G5A6N3, CONNGAN, L3E2I5L1O4, LELOI, ... lần 168 lần  http://khongphaixoan.blogspot.com 196 lần 225 lần 10 Một sóc nhẩy theo rỏ hạt dẻ nằm tay bạn Giả sử cú nhẩy sóc tiến 30cm, bước bạn 20cm Hỏi cần tối thi u bước nhẩy để sóc lấy hạt...
 • 11
 • 84
 • 0

Tổng hợp đề thi IQ vietinbank

Tổng hợp đề thi IQ vietinbank
... Bắc Băng Dương 15 Nội dung với Chuẩn nghèo? (câu ko nhớ rõ đáp án, nhớ mang máng) a thi u thốn sở vật chất b thi u thốn lương thực thực phẩm c nghèo văn hóa d nghèo y tế 16 Có ngựa, chạy 2p/vòng ... bạch Biết chuột bạch chiếm 2/3 Số chuột xám 13 Hỏi tổng số chuột thí nghiệm là? a 36 , b 37 , c 38 , d 39 Chuột xám chiếm 1/3 (tương ứng 13) => Tổng số chuột 39 34 Ông địa chủ trừng phạt anh người ... nhiêu? 55 Có số có ba chữ số mà tổng chữ số 6? a 19 , b 20 , c 21 , d 22 Các chữ số bao gồm {1,5,0} {1,4,1} {1,3,2} {2,0,4} {2,2,2} {3,3,0} {6,0,0} Số cách chọn Tổng = + + + + + + = 21 số 56 Nam...
 • 14
 • 75
 • 1

đề thi BIDV ngày 29 7 2012 khu vực miền trung

đề thi BIDV ngày 29 7 2012 khu vực miền trung
... tỷ c 1.253,5 tỷ d 1.2 57, 5 tỷ Câu 3: Thuế TNDN NHTMCP A sau kiếm toán thay đổi so với trước lúc kiểm toán a tăng lên 870 triệu b giảm 870 triệu c tăng lên 970 triệu d giảm 970 triệu HẾT Chuẩn bị ... thu nhập khác 27 triệu, Đồng thời: nợ tk chi phí/ có tk tiền mặt 95 triệu đồng d nợ tk tiền mặt/ có tk thu nhập 95 triệu Đồng thời: nợ tk chi phí/ có tk tiền mặt 27 triệu câu 7: tỷ số ROA ngân ... chuyển từ nợ nhóm nhóm tỷ chưa hạch toán trích khấu hao TSCĐ quý IV /2012 số tiền 0,5 tỷ Biết thuế suất thuế TNDN 25% Dựa vào kiện đề lựa đáp án Câu 1: Lợi nhuận trước thuế NHTMCP A sau kiểm toán...
 • 5
 • 190
 • 0

đề thi BIDV ngày 29.7.2012 khu vực miền trung

đề thi BIDV ngày 29.7.2012 khu vực miền trung
... phải trả, tăng VCSH câu 8: tiêu sau đâu có BCTC hợp nhất, báo cáo tài riêng lẻ a lợi nhuận cổ đông thi u số b thặng dư vốn cổ phần c đầu tư vào công ty liên kết d khoản đầu tư vào công ty câu 9: ... hạch toán trích khấu hao TSCĐ quý IV/2012 số tiền 0,5 tỷ Biết thuế suất thuế TNDN 25% Dựa vào kiện đề lựa đáp án Câu 1: Lợi nhuận trước thuế NHTMCP A sau kiểm toán e 140,5 tỷ đồng f 143,5 tỷ đồng...
 • 7
 • 154
 • 0

Đề thi nghiệp vụ tín dụng GP bank 28 7 2012

Đề thi nghiệp vụ tín dụng GP bank 28 7 2012
... vào ngày 20/09/2011 Tính số tiền NH nhận được.(6,22 tr) 24 Cho bảng CĐKT dạng đơn giản Tính hệ số ROA 25 Bảng câu 24, tính hệ số nợ 26 Bảng câu 24, tính hệ số toán tổng quát 27 Một dự án coi có ... – NPV tỷ suất lợi nhuận yêu cầu 28 Tổng giá trị hợp đồng 5480 tỷ đồng Vốn tự có DN 1644 tỷ đồng DN NH khác cho vay với HMTD 400 tỷ đồng GP bank cho DN vay điều kiện khác đạt tiêu chuẩn.(3436 ... cho Kh yêu cầu khách hàng thay TSĐB khác D – Cho thuê để lấy tiền bù vào phần thi u 17 Tiền lãi Bao toán tính trên: A – Giá trị khoản phải thu B – Tiền NH ứng cho KH C – Giá NH mua khoản phải...
 • 3
 • 73
 • 0

Đề thi nghiệp vụ tín dụng GP bank 28.7.2012

Đề thi nghiệp vụ tín dụng GP bank 28.7.2012
... phiếu hết hạn vào ngày 20/09/2011 Tính số tiền NH nhận được.(6,22 tr) 24 Cho bảng CĐKT dạng đơn giản Tính hệ số ROA 25 Bảng câu 24, tính hệ số nợ 26 Bảng câu 24, tính hệ số toán tổng quát 27 Một ... TSĐB cho Kh yêu cầu khách hàng thay TSĐB khác D – Cho thuê để lấy tiền bù vào phần thi u 17 Tiền lãi Bao toán tính trên: A – Giá trị khoản phải thu B – Tiền NH ứng cho KH C – Giá NH mua khoản ... triệu đồng Trả gốc năm Lãi trả vào cuối năm theo số dư nợ thực tế Tính số lãi phải trả năm thứ hai (61,56 tr) 22 Câu hỏi trên, tính số lãi gốc phải trả năm thứ 3.(155,04 tr) 23 Thương phiếu 350...
 • 3
 • 151
 • 0

đề cương thi HKI tiếng anh 7 2012 2013

đề cương thi HKI tiếng anh 7 2012 2013
... c where d why II Khoanh tròn câu trả lời đúng: What is your favorite………….? – I like Math A color B subject C sport D food Her full name is Vo Thi Sau so her ………….name is Thi A family B middle ... in my class (Hoa học sinh cao lớp tôi.) Be + THE MOST + Adj (dài) Ex: Car is the most expensive thing in her house Ngoại lệ: Good → the best bad → the worst (Xe vật đắt nhà cô ấy.) Exercises: ... Cars are than motorbikes Her English is than mine Nam is student in my class I think Geography is subject Mai is student in my class a best b better c the best (big)...
 • 6
 • 1,043
 • 109

đề cương thi HKII tiếng anh 7 2012 2013

đề cương thi HKII tiếng anh 7 2012 2013
... week and I did, ……………… I’m not hungry and my brother is not,…………………… 10 Lan is a student in class 7A and …………………… am I Adjectives and Adverbs: Adj (Tính từ) + ly = Adv (Trạng từ) Ex: Adjective bad ... Adverb well hard fast late  Adjectives: ( tính từ) - Đứng sau động từ To Be Thường đứng trước danh từ Ex: He is a careful driver She is a good badminton player  Adverbs: (trạng từ) Một số trường ... he had a ………… A toothache B flu C stomachacheD headache II/ Read the following passage carefully Thirty years ago in Viet Nam, very few people had TV set These TV owners were very popular After...
 • 4
 • 570
 • 30

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ ĐỀ 7 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ ĐỀ 7 pdf
... cực đại hai đầu đoạn mạch tổng điện áp cực đại phần tử Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi ... F; 4 4 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... 50cm D 80cm Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn...
 • 7
 • 125
 • 0

TỔNG hợp đề THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG MB 2012

TỔNG hợp đề THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG  MB 2012
... Câu 15: Điền số thi u vào dãy số: 17 34 51 68 x 102 Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +1 7 = 85 Câu 16: Điền số thi u vào dãy số: 13 29 x Số sau = Số trước + 2^n => x = 29 + 2^5 = 29 + 32 = 61 Câu ... người ta dùng 1/3 hỗn hợp cát, 3/5 hỗn hợp nước, 12 kg sỏi Hỏi tổng khối lượng hỗn hợp bao kg (coi hỗn hợp trộn nhau)? Khối lượng cát nước hỗn hợp = (1/3)x + (3/5)x = (14/15)x Khối lượng sỏi = ... nhiều thi u đồ mặc là: (100 - 70) + (100 - 85) + (100 - 75) + (100 - 80) = 90 người Số người có đủ đồ mặc : 100 - 90 = 10 người Câu 20: Khi trộn nguyên liệu xây công trình, người ta dùng 1/3 hỗn hợp...
 • 8
 • 1,372
 • 16

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 7 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 – MÔN SINH HỌC_Đề 7 doc
... mốc đánh dấu xuất loài A Cách li sinh thái cách li địa lí B Cách li sinh thái cách li di truyền C Cách li sinh sản cách li di truyền D Cách li địa lí cách li sinh sản Câu 31: Một người đàn ông ... 49: Điều không nói sinh sản động vật bậc cao? A Động vật đơn tính sinh hai loại giao tử đực B Động vật đơn tính lưỡng tính có hình thức sinh sản hữu tính C Động vật lưỡng tính sinh hai loại giao ... =1/64 B aaB-Dd=9/64 C A-bbdd =3/64 D A-B-D- = 27/ 64 37: cấp độ tổ chức sống phụ thuộc rõ ràng vào nhân tố môi trường? A Cá thể B Quần thể C Quần xã D Hệ sinh thái 38: Giả sử tinh bào sơ cấp xảy không...
 • 4
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 2012đề thi violympic toán lớp 7 vòng 15 năm 2012đề thi ngữ văn lớp 7 hk1 năm 2012đề thi ngữ văn lớp 7 học kì 1 2012đề thi vật lý lớp 7 học kì 1 2012đề thi hsg toán lớp 7 năm 2012đề thi vật lý lớp 7 năm 2012đề thi tốt nghiệp tiếng anh 2012 hệ 7 nămđề thi sinh học lớp 7 học kì 1 năm 2012de thi hsg ngu van 7 nam 2012đề thi violympic toán lớp 7 vòng 16 năm 2012đề thi iq vào ngân hàng vietinbankđề thi iq ngân hàng vietinbankđề thi lịch sử lớp 7 học kì 1 2012de thi iq vao vietinbank 2011CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây