Câu hỏi bài tập ôn thi môn thuế tự làm

câu hỏi, bài tập ôn thi tốt nghiệp môn hóa năm 2010 (tham khảo )

câu hỏi, bài tập ôn thi tốt nghiệp môn hóa năm 2010 (tham khảo )
... ( 1) C6H5NH2 ( 2) C2H5NH2 ( 3) (C6H5)NH ( 4) (C2H 5)2 NH ( 5) NaOH ( 6) NH3 ( 5) > ( 4) > ( 2) > ( 6) > ( 1) > ( 3) B ( 5) > ( 4) > ( 2) > ( 1) > ( 3) > ( 6) ( 1) > ( 3) > ( 5) > ( 4) > ( 2) > ( 6) D ( 6) > ( 4) > ( 3) > ... isopropylamin Câu 41 A Câu 42 A Câu 43 A C Câu 44 A C Câu 45 A Câu 46 A Câu 47 A Câu 48 A Câu 49 A C Câu 50 A Câu 51 A Câu 52 A C Câu 53 A C Câu 54 A Câu 55 A Câu 56 A C Câu 57 A C Câu 58 Đốt cháy ... từ thi n nhiên X có cấu tạo : a) CH3-CH(NH 2)- COOH b) H2N-(CH 2)2 -COOH c) H2N-CH2-COOH d) H2N-(CH 2)3 -COOH 43 Công thức tổng quát Aminoaxit : a) R(NH 2) (COOH) b) (NH2)x(COOH)y c) R(NH2)x(COOH)y...
 • 35
 • 245
 • 1

CÂU hỏi bài tập ôn THI CÔNG CHỨC THUẾ

CÂU hỏi bài tập ôn THI CÔNG CHỨC THUẾ
... tan Công ty Lâm nguyên phải nộp thuế GTGT nào? a) Không chịu thuế GTGT b) Nộp thuế theo thuế suất 5% c) Không phải kê khai , tính nộp thuế Câu 20 Năm 2014, Công ty Nông sản Lâm nguyên nộp thuế ... thủ tục thuế với Công ty cổ phần A Hỏi trường hợp đối tượng giải trình hồ sơ khai thuế công ty A với quan thuế? a) b) c) d) Công ty cổ phần A Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B Công ty cổ ... trừ b) Không trừ Câu 109: Người nộp thuế có hồ sơ đề nghị giải miễn thuế, giảm thuế; quan thuế phải định miễn thuế, giảm thuế thông báo cho người nộp thuế lí không thuộc diện miễn giảm thuế (đối...
 • 27
 • 221
 • 2

CÂU hỏi bài tập ôn THI CÔNG CHỨC THUẾ

CÂU hỏi bài tập ôn THI CÔNG CHỨC THUẾ
... sơ khai thuế công ty A với quan thuế? a) b) c) d) Công ty cổ phần A Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B Công ty cổ phần A Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B Tất câu trả lời Câu 172: ... phê thủ công nộp thuế GTGT theo tỷ lệ doanh thu Công ty Lâm nguyên phải nộp thuế GTGT nào? a) Không chịu thuế GTGT b) Nộp thuế theo thuế suất 5% c) Không phải kê khai , tính nộp thuế Câu 21: ... trừ b) Không trừ Câu 109: Người nộp thuế có hồ sơ đề nghị giải miễn thuế, giảm thuế; quan thuế phải định miễn thuế, giảm thuế thông báo cho người nộp thuế lí không thuộc diện miễn giảm thuế (đối...
 • 46
 • 188
 • 0

Câu hỏi bài tập ôn thi tưởng hồ chí minh về văn hóa

Câu hỏi bài tập ôn thi tư tưởng hồ chí minh về văn hóa
... chức văn hóa: Thứ nhất, bồi dưỡng tưởng đắn tình cảm cao đẹp tưởng tình cảm hai vấn đề chủ yếu đời sống tinh thần người tưởng đắn sai lầm, tình cảm thấp hèn cao đẹp Chức cao quý văn hóa ... gồm văn hóa, trị, khoa học kĩ thuật, lao động,… - Trước hết phải giáo dục trị tưởng Thống trị tưởng thống hành động, làm cho người học tin ng vào Đảng, vào nhân dân, vào ng lai i ... dưỡng, nêu cao tưởng đắn tình cảm cao đẹp cho nhân dân, loại bỏ sai lầm thấp hèn có người - tưởng cách mạng lớn thể lý ng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Vai trò tưởng có tác dụng...
 • 9
 • 210
 • 0

CÂU HỎIBÀI TẬP ÔN THI MÔN VẬT LÍ CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ doc

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN THI MÔN VẬT LÍ CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ doc
... Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kì A Phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C B Phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L C Phụ thuộc vào L C D Không phụ thuộc vào L vàC 4.2 Mạch dao động điện ... Đặt vào mạch hiệu điện chiều không đổi C Dùng máy phát dao động điện từ điều hoà D Tăng thêm điện trở mạch dao động Chủ đề 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 4.12 Phát biểu sau không A Một từ trường biến thi n ... điện Chủ đề 3: SÓNG ĐIỆN TỪ 4.15 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ không ? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Sóng điện từ không...
 • 5
 • 272
 • 0

Tổng hợp câu hỏibài tập ôn thi môn Sinh học 12 theo chương ôn thi đại học

Tổng hợp câu hỏi và bài tập ôn thi môn Sinh học 12 theo chương ôn thi đại học
... sinh  tân sinh B Nguyên sinh thái cổcổ sinh trung sinh tân sinh C Thái cổ  nguyên sinh  cổ sinh  trung sinh  tân sinh D Thái cổ  cổ sinh  nguyên sinh  trung sinh  tân sinh Câu 74 Thực ... prôtêin Câu 69 Quá trình phát sinh phát triển sống trải qua giai đoạn: tiến hoá A hóa học → tiến hoá tiền sinh học → tiến hoá sinh học B hóa học → tiến hoá tiền sinh học C hóa học → tiến hoá sinh học ... đôi ADN, mạch khuôn cũ có mạch đƣợc tổng hợp liên tục, mạch mạch đƣợc tổng hợp đoạn Hiên tƣợng xảy A mạch luôn tổng hợp theo hướng ngược chiều tháo xoắn ADN B mạch luôn tổng hợp theo chiều từ 5’...
 • 92
 • 1,038
 • 2

113 câu hỏi-bài tập(ôn tập phần kim loại)

113 câu hỏi-bài tập(ôn tập phần kim loại)
... lượng Fe tăng so với ban đầu Câu1 9 Mẫu hợp kim sắt - thiếc để không khí ẩm bị ăn mòn kim loại, cho biết kim loại bị phá hủy A Cả kim loại C Sắt B Thiếc D Không xác định 2+ Câu2 0 Cấu hình electron ... 6,55 lần khối lượng hai kim loại Thành phần phần trăm kim loại hỗn hợp đầu là: A 30% Fe 70% Cu C 50% Fe 50% Ca B 30% Cu 70% Fe D 40% Fe 60% Cu Câu6 8 Khi cho 17,4 gam hợp kim Y gồm sắt, đồng, nhôm ... dịch HNO3 thu dung dịch B 6,72 lít khí NO (đktc) Kim loại M là: A Na B Cu C Ca D Fe Câu1 13 Hoà tan hỗn hợp X gồm 11,2 g kim loại M 69,6 g oxit MxOy kim loại lít dung dịch HCl, thu dung dịch A 4,48...
 • 11
 • 369
 • 7

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)
... hiệu cao nhà quản trị xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp b Tiềm lực công ty c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách ... b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... c Cả câu 88) Tất tổ chức cần có kỹ năng: a Nhân b Kỹ thuật c Tư d Tất câu 89) Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp,...
 • 5
 • 9,412
 • 193

100 CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 8

100 CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 8
... µ µ µ A C = A = 80 , B = D = 90 B C = A = 80 , B = D = 100 µ 0 µ µ µ µ µ µ µ C C = A = 80 , B = D = 80 D C = A = 80 , B = D = 95 Câu 19: Hai đường chéo hình thoi có độ dài 8cm 6cm Hãy tính ... chữ nhật Câu 58: A ≠0 Phân thức B có phân thức nghịch đảo phân thức nào? B A −B − A A B B C A B D − A Câu 59: AB Tính tỉ số CD biết AB =18cm, CD =50cm 18 25 A B 9 C 25 D 18 Câu 60: Thực ... kính h Câu 28:   B = ( x − 1)  − + 1÷  x − x +  Rút gọn biểu thức B Cho biểu thức: 2 A x − B x + C x + Câu 29: Lựa chọn định nghĩa hình vuông? D x − A Hình vuông tứ giác có bốn góc vuông B...
 • 14
 • 316
 • 0

bài tập ôn thi môn tài chính doanh nghiệp

bài tập ôn thi môn tài chính doanh nghiệp
... lý doanh nghiệp tế: 500.000.000 đồng 21 Yêu cầu: Phân tích tình hình tiêu thụ doanh nghiệp Phân tích tình hình lợi nhuận doanh nghiệp Bài số 6: Có số liệu tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... lý doanh nghiệp tế 150.000.000 đồng Yêu cầu: Phân tích tình hình tiêu thụ doanh nghiệp Phân tích tình hình lợi nhuận doanh nghiệp Bài số 7: Có số liệu tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... tích hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 33 34 PHẦN BÀI TẬP TỔNG HỢP & HƯỚNG DẪN GIẢI 34 A BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài số 1: Có số liệu tình hình sản xuất xí nghiệp X thể tài liệu sau: Định mức Sản...
 • 233
 • 2,527
 • 14

Bài tập ôn thi môn lập trình

Bài tập ôn thi môn lập trình
... chương trình liệt kê tất xâu nhị phân độ dài n Viết chương trình liệt kê tất tập k phần tử 1, 2, ,n (k≤n) Viết chương trình liệt kê tất hoán vị 1, 2, , n Viết chương trình liệt kê tất phần tử tập ... V tập đỉnh, E tập cạnh Ta gọi cạnh e∈E cầu loại bỏ khỏi đồ thị làm tăng số thành phần liên thông đồ thị Hãy viết chương trình tìm tất cạnh cầu đồ thị Dữ liệu vào cho file Dothi.in theo khuôn ... c) Sáu số cuối dùng số điện thoại không chứa số không Ví dụ số 091.9.122.221 có sáu số cuối 122.221 không chứa số không 19 Cho số tự nhiên n Hãy viết chương trình thực thao tác đây: a Biểu diễn...
 • 19
 • 367
 • 1

Tài liệu Bài tập ôn thi môn Hóa: Các dạng toán hóa vô cơ (Có đáp số) docx

Tài liệu Bài tập ôn thi môn Hóa: Các dạng toán hóa vô cơ (Có đáp số) docx
... 0989.850.625 Blog : Onthihoa.tk : Cỏc dng toỏn húa vụ c Hỏi kết hay sai A Sai C Không xác định đợc không cho thể tích dd DNG 10 : Ngc Quang su B Đúng D Thi u điều kiện tiêu chuẩn, không xác định đợc ... 3.86A.Tớnh thi gian in phõn c mt lng kim loi bỏm bờn catot l 1.72g.Cho Cu =64 Ag = 108 a) 250s b) 1000s c) 500s d) 750s Ngc Quang su Trang - - Ngc Quang T : 0989.850.625 Blog : Onthihoa.tk ... 0989.850.625 Blog : Onthihoa.tk : Cỏc dng toỏn húa vụ c DNG : BI TON IN PHN Cõu 1:in phõn 100ml dung dch cha AgNO3 0.1M v Cu(NO3)2 0.1M vi cng dũng in I l 1.93A.Tớnh thi gian in phõn (vi hiu...
 • 26
 • 407
 • 3

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn vật lý ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn vật lý ppt
... tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu 1.23 Phát biểu sau không kA cho thấy vật có li độ cực đại 2 B Công thức E = kv max cho thấy động vật qua ... dao động điều hoà, vận tốc vật không vật chuyển động qua A Vị trí cân B Vị trí vật có li độ cực đại C Vị trí mà lò xo không bị biến dạng D Vị trí mà lực đàn hồi lò xo không 1.31 Trong dao động điều ... biểu sau không đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng lò xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 1.32...
 • 29
 • 477
 • 2

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán
... Vì lập KH kiểm toán ko xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên ... hàng B Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C Khi công ty kiểm toán kí hợp đồng với khách hàng D Khi công ty kiểm toán bắt đầu tiến hành công việc kiểm toán cho khách ... mực kiểm toán áp dụng d Không có khác 15 Lĩnh vực đặc trưng Kiểm toán Nhà nước là: a Kiểm toán tuân thủ b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tài d Lĩnh vực khác CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ...
 • 18
 • 4,063
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ôn thi môn lýbài tập ôn thi môn vật lý lớp 6bài tập ôn thi môn toán lớp 12bài tập ôn thi môn toán học kì 2 lớp 11các bài tập ôn thi môn toán học kì 2bài tập ôn thi môn toán lớp 11bài tập ôn thi môn toánbài tập ôn thi môn hóabài tập ôn thi môn nguyên lý kế toánbài tập ôn thi môn thị trường chứng khoánbài tập ôn thi môn kinh tế lượngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị họcbài tập ôn thi môn kế toán quản trịbài tập ôn thi môn tài chính doanh nghiệpbài tập ôn thi môn pháp luật đại cươngCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học