Quyền làm việc của người khuyết tật tại việt nam

Quyền làm việc của người khuyết tật tại việt nam luận văn ths luật (chương trình đào tạo thí điểm)

Quyền làm việc của người khuyết tật tại việt nam luận văn ths luật (chương trình đào tạo thí điểm)
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH QU QUYềN LàM VIệC CủA NGƯờI KHUYếT TậT TạI VIệT NAM Chuyờn ngnh: Phỏp lut v quyn ngi Mó s: Chng trỡnh o to thớ im LUN VN ... Chng 2: THC TRNG NGI KHUYT TT TI VIT NAM V CC CHNH SCH, PHP LUT, TH CH M BO QUYN LM VIC CA NGI KHUYT TT TI VIT NAM .32 2.1 Thc trng lao ng khuyt tt ti Vit Nam 32 2.1.1 T l lao ng khuyt tt ... ngi khuyt tt ti Vit Nam Cỏc c ch liờn quan n vic thc thi quyn lm vic ca ngi khuyt tt ti Vit Nam - Phm vi nghiờn cu bao gm: Nhng chung v bo v quyn lm vic ca ngi khuyt tt ti Vit Nam. Quy nh ca lut...
 • 99
 • 240
 • 2

Đề cương Luận văn thạc sĩ QUYỀN LÀM VIỆC VÀ HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI VIỆT NAM

Đề cương Luận văn thạc sĩ QUYỀN LÀM VIỆC VÀ HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI VIỆT NAM
... hoạt văn hoá xã hội, trị… Bởi nói quyền làm việc quyền tạo tiền đề để người khuyết tật thực quyền khác Quyền quy định luật người khuyết tật Việt Nam Tuy nhiên quyền làm việc người khuyết tật Việt ... trạng việc làm người khuyết tật Việt Nam - Nghiên cứu nguyên nhân đánh giá ảnh hưởng quyền việc làm đến khả hoà nhập người khuyết tật với cộng đồng - Nghiên cứu giải pháp giúp người khuyết tật ... Đề tài: Quyền làm việc hoà nhập cộng đồng người khuyết tật Việt Nam Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hiện số người khuyết tật nước ta chiếm khoảng 6% dân số có 60% người...
 • 7
 • 451
 • 2

Bảo vệ, thúc đẩy một số quyền dân sự của người khuyết tậtViệt Nam

Bảo vệ, thúc đẩy một số quyền dân sự của người khuyết tật ở Việt Nam
... việc bảo vệ, thúc đẩy các quyền dân người khuyết tật Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN DÂN SỰ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ VẤN ĐỀ THÚC ĐẨY, BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT ... số vấn đề như: Quyền dân người khuyết tật, số quyền dân cụ thể người khuyết tật, làm để bảo vệ thúc đẩy quyền dân người khuyết tật Việt Nam thực tiễn, tìm giải pháp để bảo vệ thúc đẩy quyền dân ... vấn đề lý luận quyền dân người khuyết tật vấn đề thúc đẩy, bảo vệ quyền dân người khuyết tật Việt Nam Chương 2: Thực trạng việc thúc đẩy bảo vệ quyền dân người khuyết tật Việt Nam Chương 3: Giải...
 • 97
 • 429
 • 5

Bảo vệ, thúc đẩy một số quyền dân sự của người khuyết tậtviệt nam luận văn ths luật (chuyên ngành đào tạo thí điểm) pdf

Bảo vệ, thúc đẩy một số quyền dân sự của người khuyết tật ở việt nam  luận văn ths luật (chuyên ngành đào tạo thí điểm) pdf
... QUYỀN DÂN SỰ CỦA NGƢỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM QUYỀN DÂN SỰ CỦA NGƢỜI KHUYẾT TẬT VÀ SỰ CẦN THIẾT THÚC ĐẨY, BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ CỦA NGƢỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 1.1.1 Khái niệm quyền dân ... trạng thúc đẩy bảo vệ quyền dân ngƣời khuyết tật Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp thực việc bảo vệ, thúc đẩy các quyền dân ngƣời khuyết tật Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THÚC ĐẨY, BẢO VỆ QUYỀN ... t MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THÚC ĐẨY, BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ CỦA NGƢỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM QUYỀN DÂN SỰ CỦA NGƢỜI KHUYẾT TẬT VÀ SỰ CẦN THIẾT THÚC ĐẨY,...
 • 93
 • 53
 • 0

Báo cáo " Sự cần thiết đưa chuyên đề quyền của người khuyết tậtViệt Nam vào giảng dạy trong chương trình các chuyên đề tự chọn thuộc môn luật hiến pháp " pptx

Báo cáo
... Vi t Nam hi n c n xây d ng chuyên : Pháp lu t v quy n c a ngư i khuy t t t Vi t Nam hi n nay” làm chuyên t ch n c a môn lu t hi n pháp chương trình t o c nhân lu t N i dung b n c a chuyên pháp ... lu t v quy n c a ngư i khuy t t t Vi t Nam Theo tôi, chuyên pháp lu t v quy n c a ngư i khuy t t t Vi t Nam v i tư cách chuyên t ch n c a môn lu t hi n pháp có m c ích nghiên c u, ph bi n, nâng ... tham gia vào i s ng pháp lí c a công ti TNHH theo pháp lu t Vi t Nam Tóm l i, s nghiên c u v v n quy n thành l p công ti TNHH c a ngư i chưa thành niên pháp lu t C ng hoà Pháp, cho r ng pháp lu...
 • 7
 • 303
 • 3

Báo cáo năm 2010 về hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam

Báo cáo năm 2010 về hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam
... Bỏo cỏo nm 2010 v hot ng h tr ngi khuyt tt Vit Nam H Ni, ngy 31 thỏng 12 nm 2010 Ban iu phi cỏc hot ng h tr ngi tn tt Vit Nam Baựo caựo thửụứng nieõn - 2010 Baựo caựo thửụứng nieõn - 2010 I GII ... Vit Nam 2009/10, Vin Khoa hc Lao ng - Xó hi, 2010; Dy ngh/vic lm cho ngi khuyt tt Vit Nam, NXB Lao ng - Xó hi, 2008; Ho nhp ngi khuyt tt Vit Nam, ỏnh giỏ cui k 2010; 10 Ngi khuyt tt Vit Nam ... ph quy nh v t chc, hot ng v qun lý hi; - Thụng t s 11 /2010/ TT-BNV ngy 26/11 /2010 ca B Ni v quy nh chi tit Ngh nh s 45 /2010/ N-CP ngy 21/4 /2010 ca Chớnh ph quy nh v t chc, hot ng v qun lý hi; Quyt...
 • 65
 • 353
 • 2

tác động của trình độ học vấn đến quyết định lựa chọn kh vực làm việc của người lao động việt nam

tác động của trình độ học vấn đến quyết định lựa chọn kh vực làm việc của người lao động việt nam
... giá tác động trình độ học vấn đến định lựa chọn khu vực làm việc người lao động Việt Nam  Đo lường mức độ tác động trình độ học vấn đến lựa chọn khu vực làm việc  Đề xuất số khuyến nghị nhằm ... vực làm việc 43 4.3.1 Tổng số năm học xu hướng lựa chọn khu vực làm việc 46 4.3.2 Trình độ học vấn xu hướng lựa chọn khu vực làm việc 46 4.3.3 Tuổi xu hướng lựa chọn khu vực làm việc ... trường lao động 1.4 Câu hỏi nghiên cứu:  Trình độ học vấn có tác động đến định lựa chọn khu vực làm việc người lao động Việt Nam hay kh ng?  Mức độ tác động trình độ học vấn đến định lựa chọn khu...
 • 84
 • 78
 • 0

Một số giải pháp giải quyết việc làm dành cho người khuyết tật tại thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp giải quyết việc làm dành cho người khuyết tật tại thành phố hồ chí minh
... THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Tổng quan NKT Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1 Tổng quan Thành phố Hồ Chí Minh Địa hình Thành phố Hồ Chí Minh có địa ... TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26 2.1 Tổng quan NKT Thành phố Hồ Chí Minh 26 2.1.1 Tổng quan Thành phố Hồ Chí Minh 26 2.1.2 Tổng quan người ... tật địa bàn thành phố xv 5.Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận việc làm dành cho người khuyết tật Chương 2: Thực trạng giải việc làm cho người khuyết tật TP.HCM Chương 3: Một số giải pháp giải...
 • 141
 • 248
 • 2

Tiếp nhận chuyển đến giấy phép lái xe Việt nam đã thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập dài hạn tại Việt Nam ppt

Tiếp nhận chuyển đến giấy phép lái xe Việt nam đã thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập dài hạn tại Việt Nam ppt
... Văn qui định Người nước trú, làm việc, học tập Quyết định số Việt Nam với thời gian từ 03 tháng trở lên 54/2007/QĐ-BGTV Nội dung Văn qui định Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe có thời ... Cá nhân nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết Bộ phận tiếp nhận trả kết : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết Phòng Quản lý sát hạch lái xe : Kiểm tra hồ sơ, Cập nhật ... sơ, Cập nhật sổ quản lý trình ký xác nhận hồ sơ chuyển đến Bộ phận tiếp nhận trả kết : Trả kết giải thủ tục hành cho cá nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy di chuyển quản lý GPLX quan Sở Giao thông...
 • 4
 • 254
 • 0

Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập dài hạn tại Việt Nam pps

Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập dài hạn tại Việt Nam pps
... Bản photocopy giấy phép lái xe nước Bản dịch giấy phép lái xe nước tiếng Việt Bản photocopy Hộ chiếu photocopy chứng minh thư ( ngoại giao công vụ ) Bộ Ngoại Giao Việt Nam cấp Giấy giới thiệu ... Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe giới Quyết định số 54/2007/QĐ- đường (phụ lục 1) BGTV Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Người nước trú, làm việc, học tập Việt Nam với thời ... Văn phòng đại diện nước ngoài, 54/2007/QĐBGTV Công ty liên doanh, Công ty có 100% vốn nước ngoài, Thủ trưởng quan nơi người nước làm việc, học tập. ) Đối với người nước gốc Việt thăm thân nhân...
 • 6
 • 190
 • 0

Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập dài hạn tại Việt Nam lần tiếp theo doc

Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập dài hạn tại Việt Nam lần tiếp theo doc
... vốn nước ngoài, Thủ trưởng quan nơi người nước làm việc, học tập. ) Đối với người nước gốc Việt thăm thân nhân có xác nhận quyền địa phương nơi trú Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia ( nước ... định Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe giới Quyết định số 54/2007/QĐ- đường (phụ lục 1) BGTV Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Người nước trú, làm việc, học tập Việt Văn qui định ... tổ chức Quốc tế Việt Nam người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với photocopy giấy phép lái xe - Bản photocopy Hộ chiếu ( gồm phần số hộ chiếu, họ tên ảnh người cấp, thời hạn sử dụng trang...
 • 6
 • 174
 • 0

những kiến thức, kĩ năng, những quan sát được khi làm việc với người khuyết tật

những kiến thức, kĩ năng, những quan sát được khi làm việc với người khuyết tật
... tâm lý cho người khuyết tật bước vào tuổi già việc làm quan trọng Hi vọng qua môn học Công tác xã hội với người khuyết tật lớp kiến thức, năng, quan sát làm việc với người khuyết tật thực ... sức khỏe cho người thuyết phục, sóc sức khỏe định kì cho khuyết tật lại được, người khuyết làm việc với người khuyết tật thuộc tật thuộc người cao tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt cán xã, người cao tuổi ... đạo nhóm, người khuyết tật, - Cán thôn: Vận động người khuyết tật tham số người khuyết tật vận gia vào câu lạc động 30 người (Theo biểu tổng hợp kết rà soát người khuyết tật năm 2013) - Với thân...
 • 25
 • 270
 • 1

Vận dụng quản lý trường hợp vào làm việc với người khuyết tật

Vận dụng quản lý trường hợp vào làm việc với người khuyết tật
... đề người khuyết tật Mặc dù người khuyết tật phải đối mặt với rào cản, nhân viên xã hội phải tin có nhiều điều đáng quan tâm sống người khuyết tật Các mô hình thực hành phải xem xét khuyết tật ... hợp, hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận dịch vụ phù hợp trì tiếp cận loạt dịch vụ phối hợp tốt Trong trường hợp cần thiết, nhân viên công tác xã hội cung cấp hỗ trợ tâm cho người khuyết tật gia ... tham gia vào hoạt động lao động, học tập người bình thường Công tác xã hội trợ giúp người khuyết tật đánh giá nhu cầu khía cạnh xã hội đối tượng; đồng thời đóng vai trò người quản trường hợp, ...
 • 15
 • 306
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: động lực làm việc của người lao động tại các bộ phận chức năngquyền sở hữu tài sản của người nước ngoài tại việt namquyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại việt namnơi cư trú của người nước ngoài tại việt namluật cư trú của người nước ngoài tại việt namcư trú của người nước ngoài tại việt namthực hiện pháp luật về người khuyết tật ở việt nam hiện nayđịa vị pháp lý của người nước ngoài tại việt namquyền cư trú của người nước ngoài ở việt namsở hữu nhà của người nước ngoài tại việt namthuế thu nhập của người nước ngoài tại việt namluận văn thực hiện pháp luật về người khuyết tật ở việt nam hiện naymột số chính sách và pháp luật dành cho người khuyết tật ở việt namtieu luan thực trang nguoi khuyet tat o viet nam hien naytieu luanche do chinh sach cho nguoi khuyet tat o viet nam hien naygiáo án tháng 9 2017 (1) (2)phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocGiáo trình lý thuyết mầubài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmli thuyet va bai tap tuong tac genQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hocQuang hợp ở thực vật