Vấn đề tính dục trong thơ nôm của hồ xuân hương dưới góc nhìn văn hóa

Vấn đề tính dục trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương dưới góc độ so sánh

Vấn đề tính dục trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương dưới góc độ so sánh
... TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Chương 2: SO SÁNH VẤN ĐỀ TÍNH DỤC TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG VỀ MẶT NỘI DUNG Chương 3: SO SÁNH VẤN ĐỀ TÍNH DỤC TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG VỀ MẶT ... hiểu: Vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương góc độ so sánh Trước có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương dừng mức độ khẳng định có yếu tố tục dâm thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... thể vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương góc độ so sánh Về thơ Nôm Hồ Xuân Hương, dựa tài liệu Thơ Hồ Xuân Hương nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc xác định có khoảng bốn mươi thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân...
 • 134
 • 1,587
 • 16

THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN VĂN BẢN

THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN VĂN BẢN
... tuyển chọn thơ Nôm Hồ Xuân Hương Có lẽ sức hấp dẫn Bà Chúa thơ Nôm làm lu mờ tư lý tính nhiều người, nên họ quên điều sơ đẳng nhất, Hồ Xuân Hương làm thơ chữ Nôm ghi lại văn Nôm làm thơ chữ Quốc ... nhưng, thơ không tuyển chọn thơ Hồ Xuân Hương đưa vào, có phong cách khác với dòng thơ Nôm truyền tụng quen biết mà người ta gán cho Hồ Xuân Hương (tr.259) Đúng sách tuyển thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... sử thơ ca Hồ Xuân Hương (Sđd, tr.10) không đặt trọng tâm vào việc khảo cứu văn thơ Nôm Hồ Xuân Hương Chính mà phần tuyển chọn Thơ Nôm truyền tụng” tác giả để lộ hạn chế định mặt văn học Thơ Nôm...
 • 10
 • 331
 • 3

Vấn đề tình dục trong truyện kiều của nguyễn du

Vấn đề tình dục trong truyện kiều của nguyễn du
... thể vấn đề tình dục văn học Việt Nam thời trung đại Chơng Quan niệm Nguyễn Du tình dục việc thể quan hệ tình dục Truyện Kiều Chơng Những phơng thức, phơng tiện nghệ thuật thể vấn đề tình dục Truyện ... đề tài, đối tợng mà nghiên cứu là: Vấn đề tình dục Truyện Kiều Nguyễn Du 4.2 Giới hạn phạm vi đề tài Văn Truyện Kiều mà khảo sát Truyện Kiều Nguyễn Du, Đào Duy Anh (khảo đính) (2007), Nxb Phụ ... sở tình dục tình dục bớc tiếp tục tình yêu Tình yêu hữu tồn tình dục Tình dục níu giữ cá nhân đợc tình yêu Vấn đề phải thực đẹp hơn, hấp dẫn mắt, lòng ngời tình yêu thực lên yếu tố tình dục đợc...
 • 105
 • 966
 • 2

VẤN ĐỀTÍNH DỤC TRONG THƠNÔM HỒ XUÂN HƯƠNG DƯỚI GÓC ĐỘSO SÁNH

VẤN ĐỀTÍNH DỤC TRONG THƠNÔM HỒ XUÂN HƯƠNG DƯỚI GÓC ĐỘSO SÁNH
... THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Chương 2: SO SÁNH VẤN ĐỀ TÍNH DỤC TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG VỀ MẶT NỘI DUNG Chương 3: SO SÁNH VẤN ĐỀ TÍNH DỤC TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG VỀ MẶT NGHỆ ... thể vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương góc độ so sánh Về thơ Nôm Hồ Xuân Hương, dựa tài liệu “Thơ Hồ Xuân Hương nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc xác định có khoảng bốn mươi thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân ... hiểu: Vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương góc độ so sánh Trước có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương dừng mức độ khẳng định có yếu tố tục dâm thơ Nôm Hồ Xuân Hương...
 • 134
 • 287
 • 1

tìm hiểu thơ trữ tình viết về thiên nhiên của hồ xuân hương

tìm hiểu thơ trữ tình viết về thiên nhiên của hồ xuân hương
... tâm hồn, có bao la rộng lớn thiên nhiên chứa đựng hết vô nhà thơ Bằng tình yêu thiên nhiên chân thành, tha thiết Xuân Hương với thiên nhiên thực hòa vào Thơ trữ tình viết thiên nhiên Hồ Xuân hương ... tích tìm hiểu thơ trữ tình viết thiên nhiên Hồ Xuân Hương ta thấy nhà thơ có lòng yêu thiên nhiên sâu sắc, nhà thơ đến với thiên nhiên tất tình yêu chân thành đằm thắm Đằng sau tranh thiên nhiên ... với danh hiệu Hồ Xuân Hương 23 CHƢƠNG NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT THƠ VIẾT VỀ THIÊN NHIÊN CỦA HỒ XUÂN HƢƠNG 2.1 Nội dung 2.1.1 Vẻ đẹp thiên nhiên giản dị, đơn sơ Thiên nhiên thơ Hồ Xuân Hương vài đường...
 • 49
 • 888
 • 8

Một số bài thơ hay của Hồ Xuân Hương

Một số bài thơ hay của Hồ Xuân Hương
... Chồng Bà Chồng Khéo léo bày trò tạo hóa công, Ông chồng lại Bà chồng Tần tuyết điểm phơ đầu bạc, Thớt sương pha đượm má hồng Gan nghĩa dãi nhật nguyệt, Khối tình cọ với non sông Ðá có biết xuân ... chấp rượu Túi lưng phong nguyệt nặng thơ Ơ hay, cánh ưa người nhỉ, Ai thấy, mà chẳng ngẩn ngơ Bà Lang Khóc Chồng Văng vẳng tai nghe tiếng khóc ? Thương chồng nên khóc tỉ tì ti Ngọt bùi, thiếp ... giận, Quay đầu Sở sợ Tề ghen Chơi Ðền Khán Xuân Êm chiều xuân tới khán đài, Lâng lâng chẳng bợn chút trần ! Bà hồi triêu mộ chuông gầm sóng, Một vũng tang thương nước lộn trời Bể nghìn trùng khôn...
 • 6
 • 2,309
 • 6

Hình ảnh nhà chùa trong sáng tác của hồ xuân hương và phạm thái

Hình ảnh nhà chùa trong sáng tác của hồ xuân hương và phạm thái
... giả Phạm Thái 12 1.4 Khảo sát, thống kê tác phẩm viết nhà chùa thơ Hồ Xuân Hƣơng Phạm Thái 14 Chƣơng 2: HÌNH ẢNH NHÀ CHÙA TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ XUÂN HƢƠNG VÀ PHẠM THÁI ... CHƯƠNG HÌNH ẢNH NHÀ CHÙA TRONG SÁNG TÁC HỒ XUÂN HƯƠNG VÀ PHẠM THÁI 2.1 Hình ảnh nhà chùa dƣới góc nhìn Hồ Xuân Hƣơng 2.1.1 Hình ảnh nhà chùa góc nhìn phồn thực Hồ Xuân Hƣơng tƣợng lạ suốt chiều ... 16 2.1 Hình ảnh nhà chùa dƣới góc nhìn Hồ Xuân Hƣơng 16 2.1.1 Hình ảnh nhà chùa dƣới góc nhìn phồn thực 16 2.1.2 HÌnh ảnh nhà chùa dƣới góc nhìn ngƣời vãn cảnh 31 2.2 Hình ảnh nhà dƣới...
 • 69
 • 227
 • 0

Thiên tính nữ trong thơ nôm truyền bản của hồ xuân hương

Thiên tính nữ trong thơ nôm truyền bản của hồ xuân hương
... nghiên cứu thơ Nôm truyền Hồ Xuân Hương từ góc độ thiên tính nữ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Những thơ Nôm truyền Hồ Xuân Hương Những thơ nữ sĩ lấy từ Thơ Nôm Hồ Xuân Hương GS.TS ... đề thiên tính thơ Nôm Hồ Xuân Hương Nghiên cứu thiên tính nữ thơ Nôm truyền Hồ Xuân Hương hướng tiếp cận mới, biểu độc đáo nội dung nghệ thuật "Bà chúa thơ Nôm" 1.2 Về thực tiễn 1.2.1 Thơ Hồ Xuân ... "thiên tính nữ" nghiêng hàm nghĩa thứ 1.2 Thiên tính nữ qua đối tượng người phụ nữ thơ Hồ Xuân Hương Trong thơ mình, Xuân Hương không nói đến toàn khổ phụ nữ Xuân Hương muốn nói đau khổ riêng có tính...
 • 91
 • 882
 • 11

Một số vấn đề đạo đức trong kinh tế của Nho gia Tiên Tần

Một số vấn đề đạo đức trong kinh tế của Nho gia Tiên Tần
... LÝ KINH TẾ HIỆN ĐẠI 2.1 Một số nội dung chủ yếu tư tưởng kinh tế Nho gia Tiên 37 Tần 2.2 Những vấn đề đạo đức có tính định hướng cho hoạt động kinh tế 59 Nho gia Tiên Tần ý nghĩa quản lý kinh tế ... chi dĩ đức - Quan điểm chế điều hành quản lý 21 Nho gia Tiên Tần 1.4 “An nhân” - Mục tiêu quản lý Nho gia Tiên Tần 29 Chương 2: VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG TƯ TƯỞNG KINH TẾ CỦA NHO 37 GIA TIÊN TẦN VỚI ... kinh tế thị trường, mà tư tưởng Nho gia hướng quan tâm Vì vậy, lựa chọn đề tài Một số vấn đề đạo đức kinh tế Nho gia tiên Tần , tác giả hy vọng khai thác yếu tố tích cực kho tàng tri thức Nho gia...
 • 91
 • 244
 • 0

Vấn đề tình dục trước hôn nhân của thanh niên và sự quan tâm của cha mẹ

Vấn đề tình dục trước hôn nhân của thanh niên và sự quan tâm của cha mẹ
... thdi dp khdng chap thugn quan hg tinh di^c trw&c hdn nhin Tuy nhien su quan tam vd ky vpng cua cha mp Igi ed tuang quan ddng ke den tam quan trgng cua thnh tiet vd eung ed tuang quan vd'i bien ... vd'i quan he tinh due trud'c hdn nhdn, bidn sw quan tim vi ky vong cua cha me khdng tde ddng true tiip vdo hdnh vi tinh dye Cha mp chgn vg-, chpn chong eho cd lien quan dang kd vd'i biin khdng chap ... ludn) tren eac ITnh vyc: Cha me tin rang se cdng; Cha mp tin rang se co ging h i t sue de dgt dugc myc dich cua minh; Cha mp the hien tinh yeu thuang vdi con; Cha mp quan tam den vd biet nhung...
 • 15
 • 152
 • 0

Yếu tố tình dục trong tiểu thuyết của Murakami

Yếu tố tình dục trong tiểu thuyết của Murakami
... cứu hướng đến mục đích khẳng định giá trị yếu tố tình dục tiểu thuyết Murakami : Yếu tố tình dục nằm ý đồ nghệ thuật tác giả, Yếu tố tình dục tiểu thuyết Murakami chi phối thi pháp tác giả xây dựng ... trưng tiểu thuyết Murakami Yếu tố tình dục tiểu thuyết Murakami Ý nghĩa khoa học thực tiễn Góp phần khai thác giá trị tiểu thuyết Murakami từ góc độ : giá trị yếu tố tình dục đặc trưng thi pháp Murakami ... thuyết Murakami, thấy nhiều nói đến yếu tố tình dục yếu tố quan trọng nên đánh giá hời hợt bề ngoài, nhiều người cho yếu tố tình dục tiểu thuyết Murakami đơn mang tính giải trí Trong tiểu thuyết, ...
 • 121
 • 840
 • 7

YẾU TỐ TÌNH DỤC TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MURAKAMI

YẾU TỐ TÌNH DỤC TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MURAKAMI
... cứu hướng đến mục đích khẳng định giá trị yếu tố tình dục tiểu thuyết Murakami : Yếu tố tình dục nằm ý đồ nghệ thuật tác giả, Yếu tố tình dục tiểu thuyết Murakami chi phối thi pháp tác giả xây dựng ... trưng tiểu thuyết Murakami Yếu tố tình dục tiểu thuyết Murakami Ý nghĩa khoa học thực tiễn Góp phần khai thác giá trị tiểu thuyết Murakami từ góc độ : giá trị yếu tố tình dục đặc trưng thi pháp Murakami ... thuyết Murakami, thấy nhiều nói đến yếu tố tình dục yếu tố quan trọng nên đánh giá hời hợt bề ngoài, nhiều người cho yếu tố tình dục tiểu thuyết Murakami đơn mang tính giải trí Trong tiểu thuyết, ...
 • 121
 • 1,248
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận thơ hồ xuân hương dưới góc nhìn văn hóatho ho xuan huong duoi goc nhin van hoavấn đề tình dục trong thơ hồ xuân hươngmột số bài thơ hay của hồ xuân hươngthiên tính nữ trong thơ nôm truyền bản của hồ xuân hươngvấn đề tình dục trong văn họctam trang dau buon cua ho xuan huong trong bai tho tu tinh 2bai van ve nguoi phu nu trong bai tu tinh 2 cua ho xuan huongbai van phan tich ve nguoi phu nu trong bai tu tinh 2 cua ho xuan huonghinh anh nguoi phu nu trong xa hoi phong kien xua qua bai tho tu tinh cua ho xuan huong va thuong vophan tich tam su cua ho xuan huong trong bai tho tu tinhphan tich tam su cua ho xuan huong trong bai tho tu tinh 2cảm nhận nhân vật trữ tinh trong bài thơ tự tình 2 của hồ xuân hươngyeu to dan gian trong tho nom cua tran te xuongngon ngu doc dao cua ho xuan huong trong tho nom truyen tungCommunity nutrition in action an entrepreneurial approach 6th edition boyle test bankCommunity policing partnerships for problem solving 7th edition miller test bankComparative criminal justice systems a topical approach 6th edition reichel test bankCompensation 12th edition milkovich test bankCompeting visions a history of california 2nd edition cherny test bankComputers are your future complete 12th edition cathy laberta test bankConcepts in federal taxation 2017 24th edition murphy test bankConcepts of database management 8th edition pratt test bankConceptual physical science 5th edition hewitt test bankConceptual physics 12th edition hewitt test bankConsumer behavior 11th edition schiffman test bankContemporary business 15th edition boone test bankConsumer behavior buying having and being 11th edition solomon test bankContemporary business and online commerce law 7th edition cheeseman test bankContemporary business law 8th edition cheeseman test bankContemporary human geography 2nd edition rubenstein test bankContemporary logistics 11th edition murphy test banklập trình web (asp net)Contemporary marketing 17th edition boone test bankContemporary marketing update 2015 16th edition boone test bank