Trường ca thu bồn với đề tài chiến tranh

Trường ca về đề tài chiến tranh chống Mỹ Nhìn từ góc độ thể loại

Trường ca về đề tài chiến tranh chống Mỹ Nhìn từ góc độ thể loại
... thể loại tác phẩm viết đề tài chiến tranh chống Mỹ Vì chọn đề tài Trường ca vê đ ề tài chiến tranh chống M ỹ (nhìn từ góc độ thể loại) cho luận văn Lịch sử vấn đề 2.1 Trường ca cổ điển (hay trường ... 2: Trường ca thời chống Mỹ - phát triển thể loại vấn đề thể nội dung 41 2.1 Thể loại trường ca thơ ca chống Mỹ 41 2.1.1 Định hướng văn học cách mạng vai trò trường ca 41 2.1.2 Trường ca thể loại ... thức thể loại trường ca 40 Trường ca đề tài chiến tranh chống M ỹ Diéu Thị Lan Phương CHƯƠNG 2: TRƯỜNG CA THỜI CHỐNG MỸ - s ự PHÁT TRIEN c ủ a t h ể LOẠI VÀ VẤN ĐỂ THỂ HIỆN NỘI DUNG 2.1.Thể...
 • 123
 • 316
 • 0

trường ca Thu Bồn

trường ca Thu Bồn
... phố) Có thể nói trường ca chống Mỹ nói chung trường ca Hữu Thỉnh nói riêng tạo cho thơ mảng sống lớn mà thể loại trữ tình khác không chứa Song chứa nội dung lớn vậy, nên trường ca Hữu Thỉnh không ... phẩm Không có cốt truyện, trường ca diễn biến theo mạch trữ tình” (2) Bao trùm lên toàn trường ca tâm trạng người chiến sĩ hành quân suốt chặng đường đất nước, từ đỉnh núi Trường Sơn lửa đạn vượt ... chiến thắng đất nước hình ảnh tiêu biểu chứa đầy cảm xúc ưu tư, trường ca thực đánh dấu chín muồi giai đoạn thơ Hữu Thỉnh Trường ca gồm chương, chương có nhiều khúc, “mối liên hệ chương linh hoạt,...
 • 8
 • 178
 • 0

Đặc điểm của trường ca thu bồn

Đặc điểm của trường ca thu bồn
... trờng ca Thu Bồn văn học Việt Nam đại Chơng Những đặc điểm bật cảm hứng sáng tạo trờng ca Thu Bồn Chơng Những đặc điểm bật phơng diện nghệ thu t trờng ca Thu Bồn 8 Chơng Vị trí trờng ca thu bồn ... trị nội dung, đặc sắc nghệ thu t tác phẩm nói riêng trờng ca Thu Bồn nói chung 2.2.3 .Thu Bồn qua sông Thu Bồn Phùng Tấn Đông cảm nhận, đánh giá phong cách nghệ thu t thơ Thu Bồn, đặc biệt vấn ... trờng ca tính đến năm 2003, nghĩa năm Thu Bồn qua đời Vì tiêu đề 1.2.2.2 Thu Bồn, tác giả nhiều trờng ca tính đến thời điểm Trớc Thu Bồn, thời, hệ với Thu Bồn, nhiều ngời tìm đến thể loại trờng ca...
 • 128
 • 277
 • 1

Trường ca Thu Bồn - Thể loại và cấu trúc doc

Trường ca Thu Bồn - Thể loại và cấu trúc doc
... phú, đa dạng cấu trúc nghệ thu t, chọn cấu trúc trường ca, nhiều tác giả ý đến gần hai thể loại thế, số trường ca Thu Bồn mang dạng cấu trúc âm nhạc điều dễ hiểu Hai trường ca cấu trúc trội ... ràng, cấu trúc kiểu âm nhạc Thu Bồn vận dụng cách hiệu tiến trình tự làm cấu trúc trường ca Tóm lại, tìm hiểu thể loại cấu trúc trường ca Thu Bồn, ta nhận thấy Thu Bồn, thực tiễn sáng tác trường ca ... nhiên, trường ca, cấu trúc kịch chủ yếu thể dạng kịch văn học mà cụ thể kịch văn học viết thơ Ở trường ca Thu Bồn, dễ dàng nhận hai loại kịch tác giả vận dụng rõ cấu trúc trường ca Trường ca có...
 • 11
 • 145
 • 0

Trường ca Thu Bồn - Thể loại và cấu trúc pdf

Trường ca Thu Bồn - Thể loại và cấu trúc pdf
... hướng trường ca tích lũy, thử nghiệm để làm sở sáng tạo nên trường ca thực thụ Cấu trúc trường ca Thu Bồn Xưa nay, trình nghiên cứu cấu trúc trường ca, nhiều tác giả có đưa hai mô hình cấu trúc ... trường ca" mà không đưa vào danh mục trường ca mình) Như vậy, đứng khái niệm hẹp lý thuyết thể loại trường ca nêu trên, vào hai đặc điểm bật trường ca, ta dễ dàng nhận bình diện bề mặt cấu trúc ... phẩm Thu Bồn - thơ trường ca Thu Bồn xếp vào mục trường ca Nói chung, theo quan niệm Thu Bồn tên gọi trường ca phần đồng với thơ dài Hiện tượng này, thực không xa lạ với cách gọi văn học thể giới...
 • 10
 • 187
 • 0

MÔ TÍP HUYỀN THOẠI TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN

MÔ TÍP HUYỀN THOẠI TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN
... chuyển hóa huyền thoại văn học đại 1.3 .Mô típ huyền thoại trường ca đại 13 Chương II: Đặc điểm típ huyền thoại trường ca Thu Bồn 2.1 .Mô típ đấng sáng tạo 2.2 .Mô típ người anh hùng 2.3 típ kết ... cứu típ huyền thoại văn học đề cập.Đặc biệt nghiên cứu típ huyền thoại trường ca Thu Bồn mảnh đất chưa khai 2.2 phá.Đó lý gợi ý để thực luận văn Về típ huyền thoại sử thi - trường ca ... gồm: Chương I: Huyền thoại sử thi Huyền thoại trường ca đại .Mô típ huyền thoại trường ca 1.1 .Huyền thoại nguyên tắc cấu trúc sử thi 1.1.1.Sử thi thu c tính sử thi 1.1.2 .Huyền thoại sử thi 1.2.Sự...
 • 93
 • 236
 • 0

đặc điểm của trường ca thu bồn

đặc điểm của trường ca thu bồn
... sánh trường ca Thu Bồn với trường ca nhà thơ khác để làm rõ điểm tương đồng dị biệt trường ca Thu Bồn Chúng đặc biệt quan tâm đến đặc điểm riêng trường ca Thu Bồn để lấy làm đánh giá đóng góp Thu ... hứng trữ tình trường ca Thu Bồn Chương 3: KHÔNG GIAN, THỜI GIAN NGHỆ THU T TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN 3.1 Không gian nghệ thu t trường ca Thu Bồn 3.2 Thời gian nghệ thu t trường ca Thu Bồn Chương 4: ... TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN 40 2.1 Cảm hứng sử thi trường ca Thu Bồn: 40 2.2 Cảm hứng trữ tình trường ca Thu Bồn: 51 CHƯƠNG KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THU T TRONG TRƯỜNG CA THU...
 • 103
 • 107
 • 0

hình tượng biển trong trường ca thu bồn, thanh thảo, hữu thỉnh

hình tượng biển trong trường ca thu bồn, thanh thảo, hữu thỉnh
... Đặc điểm hình tượng biển trường ca Thu Bồn, Thanh Thảo, Hữu Thỉnh Chương 3: Nghệ thu t xây dựng hình tượng biển 13 CHƯƠNG BIỂN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM HỒN VÀ TRONG THƠ CA NGƯỜI VIỆT 1.1 Biển đời sống ... vào hình tượng biển trường ca Do đó, tác giả luận văn sâu tìm hiểu trường ca viết biển tác giả có tên tuổi Thu Bồn, Thanh Thảo, Hữu Thỉnh Chủ yếu số trường ca có ba tuyển tập trường ca sau: * Thu ... 21 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CỦA HÌNH TƯỢNG BIỂN 30 TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN, THANH THẢO, HỮU THỈNH 30 2.1 Hình tượng biển trường ca Thu Bồn 30 2.1.1 Biển kí ức, hành trang người...
 • 101
 • 139
 • 0

đề tài chiến tranh chống Mỹ trong truyện ngắn Bảo Ninh

đề tài chiến tranh chống Mỹ trong truyện ngắn Bảo Ninh
... cho nghiên cứu truyện ngắn Bảo Ninh để làm rõ đặc sắc truyện ngắn Bảo Ninh việc thể đề tài chiến tranh chống Mỹ Bảo Ninh tác giả tiểu thuyết thành công đề tài chiến tranh chống Mỹ: Thân phận tình ... qua truyện ngắn đề tài chiến tranh sau 1975 1.2 Vấn đề chiến tranh nhân cách người truyện 11 ngắn Bảo Ninh 1.3 Sự tác động chiến tranh đến nhân cách người 29 truyện ngắn Bảo Ninh Chương Chiến tranh ... thống đề tài chiến tranh chống Mỹ truyện ngắn Bảo Ninh vấn đề cần thiết MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI 3.1 Chỉ phương thức tiếp cận thể đề tài chiến tranh truyện ngắn Bảo Ninh 3.2...
 • 103
 • 409
 • 2

ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH CHỐNG MỸ TRONG TRUYỆN NGẮN BẢO NINH

ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH CHỐNG MỸ TRONG TRUYỆN NGẮN BẢO NINH
... cho nghiên cứu truyện ngắn Bảo Ninh để làm rõ đặc sắc truyện ngắn Bảo Ninh việc thể đề tài chiến tranh chống Mỹ Bảo Ninh tác giả tiểu thuyết thành công đề tài chiến tranh chống Mỹ: Thân phận tình ... qua truyện ngắn đề tài chiến tranh sau 1975 1.2 Vấn đề chiến tranh nhân cách người truyện 11 ngắn Bảo Ninh 1.3 Sự tác động chiến tranh đến nhân cách người 29 truyện ngắn Bảo Ninh Chương Chiến tranh ... thống đề tài chiến tranh chống Mỹ truyện ngắn Bảo Ninh vấn đề cần thiết MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI 3.1 Chỉ phương thức tiếp cận thể đề tài chiến tranh truyện ngắn Bảo Ninh 3.2...
 • 102
 • 424
 • 2

ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH CHỐNG MỸ TRONG TRUYỆN NGẮN BẢO NINH

ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH CHỐNG MỸ TRONG TRUYỆN NGẮN BẢO NINH
... cho nghiên cứu truyện ngắn Bảo Ninh để làm rõ đặc sắc truyện ngắn Bảo Ninh việc thể đề tài chiến tranh chống Mỹ Bảo Ninh tác giả tiểu thuyết thành công đề tài chiến tranh chống Mỹ: Thân phận tình ... qua truyện ngắn đề tài chiến tranh sau 1975 1.2 Vấn đề chiến tranh nhân cách người truyện 11 ngắn Bảo Ninh 1.3 Sự tác động chiến tranh đến nhân cách người 29 truyện ngắn Bảo Ninh Chương Chiến tranh ... thống đề tài chiến tranh chống Mỹ truyện ngắn Bảo Ninh vấn đề cần thiết MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI 3.1 Chỉ phương thức tiếp cận thể đề tài chiến tranh truyện ngắn Bảo Ninh 3.2...
 • 103
 • 488
 • 1

Khóa luận TN-Tranh cổ động về đề tài chiến tranh

Khóa luận TN-Tranh cổ động về đề tài chiến tranh
... cứu Đối tợng: Tranh cổ động Việt Nam đề tài chiến tranh Phạm vi nghiên cứu: - Giá trị nghệ thuật tranh cổ động Việt Nam đề tài chiến tranh (đây yếu tố chính) - Tính độc đáo tranh cổ động kỹ thuật ... khác Tranh cổ động vợt khỏi khuôn khổ ấn loát bình thờng để chiếm lĩnh khoảng không gian Nghệ thuật tranh cổ động đề tài chiến tranh Chơng II: giá trị tranh cổ động việt nam đề tài chiến tranh ... sĩ vẽ tranh cổ động ta Và tranh cổ động ăn tinh thần thiếu nhân dân Việt Nam 23 Nghệ thuật tranh cổ động đề tài chiến tranh C- Phần kết luận Trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam tranh cổ động thể...
 • 26
 • 961
 • 21

Những đổi mới của nguyễn minh châu trong một số tác phẩm sau 1975 viết về đề tài chiến tranh và người lính cách mạng

Những đổi mới của nguyễn minh châu trong một số tác phẩm sau 1975 viết về đề tài chiến tranh và người lính cách mạng
... sâu vào việc tìm hiểu đổi tác phẩm Nguyễn Minh Châu sau 1975 viết đề tài chiến tranh ngời lính cách mạng Để hình dung đợc đầy đủ sâu sắc đờng đổi nhà văn nh đóng góp ông viết đề tài chiến tranh ... tài chiến tranh ngời lính cách mạng I Một vài nét sáng tác Nguyễn Minh Châu trớc 1975 viết đề tài chiến tranh ngời lính cách mạng 1.Quan niệm nghệ thuật ngời Nguyễn Minh Châu trớc 1975 Văn học ... thật II Sáng tác Nguyễn Minh Châu sau 1975 Những đổi tác giả việc thể đề tài chiến tranh ngời lính cách mạng 1.Quan niệm nghệ thuật ngời Nguyễn Minh Châu thời kỳ sáng tác sau năm 1975 Hoà bình...
 • 59
 • 794
 • 4

Nhân vật nữ trong truyện ngắn về đề tài chiến tranh từ 1945 đến nay

Nhân vật nữ trong truyện ngắn về đề tài chiến tranh từ 1945 đến nay
... phận nhân vật nữ truyện ngắn đề tài chiến tranh từ 1945 đến Chơng nghệ thuật xây dựng nhân vật nữ truyện ngắn đề tài chiến tranh từ 1945 đến Chơng Khái quát nhân vật nữ truyện ngắn đề tài chiến tranh ... nhân vật nữ truyện ngắn đề tài chiến tranh văn học Việt Nam 5.2 Tìm hiểu nhân vật nữ truyện ngắn đề tài chiến tranh phơng diện phẩm chất số phận 5.3 Nhận diện nhân vật nữ truyện ngắn đề tài chiến ... cứu nhân vật nữ truyện ngắn viết đề tài chiến tranh vấn đề để ngỏ Những lí khiến chọn đề tài Nhân vật nữ truyện ngắn chiến tranh từ 1945 đến Đối tợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu Nhân...
 • 113
 • 529
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề tài chiến tranhtiểu thuyết về đề tài chiến tranhphim truyện nhựa việt nam về đề tài chiến tranhtruyện về đề tài chiến tranhđề tài chiến tranh bảo ninhđề tài chiến tranh cách mạngphim đề tài chiến tranhphim đề tài chiến tranh việt namgame đề tài chiến tranhtruyện đề tài chiến tranhlàm phim về đề tài chiến tranhcác phim đề tài chiến tranhđề tài chiến tranh trong văn họcđề tài chiến tranh sau 1975nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết 2004 2009 về đề tài chiến tranhTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)Thu hút vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đề cương ôn tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân 12 học kì 1555 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 9 có đáp (file word)Tuyển Tập Thánh Ca Thường Niên15 đề thi tốt nghiệp anh văn mới có giảiQuá trình phát triển kinh tế tư nhân ở huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) từ năm 1986 đến năm 2010 (tt)Tuyển tập Hoa Song Đường 02 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 07 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 08 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 10 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangÁ hậu thuỵ vân có thể 2 năm nữa sẽ lấy chồngGiáo trình Cơ sở Vật lý hạt nhânFlyers 9Giáo án trọn bộ lớp 6 Môn tiếng Anh