Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện mông dương trong sản xuất vật liệu xây dựng

Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện mông dương trong sản xuất vật liệu xây dựng

Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện mông dương trong sản xuất vật liệu xây dựng
... máy Nhiệt điện Mông Dương sản xuất vật liệu xây dựng Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu, tận dụng tro đáy Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương làm vật liệu xây dựng Nội dung nghiên cứu: - Tổng quan tro xỉ, ... tận dụng tro xỉ Việt Nam Thế giới; - Nghiên cứu tính chất vật lý, thành phần hóa học tro xỉ (tro đáy) nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1; - Đề xuất biện pháp tái sử dụng tro đáy phương pháp sản xuất ... thập liệu Thu thập số liệu Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương: vị trí địa lý, công nghệ sản xuất, công suất, lượng tro xỉ thải hang năm; Thu thập số liệu số giải pháp sử dụng tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện...
 • 70
 • 460
 • 8

Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện mông dương làm chất nền trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải sinh hoạt

Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện mông dương làm chất nền trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải sinh hoạt
... Nghiên cứu sử dụng xỉ than Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương làm chất hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử nước thải sinh hoạt ” Mục tiêu nghiên cứu Nâng cao hiệu xử nước thải nói chung nước ... phương pháp xử nước thải sinh hoạt 12 1.2.3 Công nghệ xử nước thải hệ thống đất ngập nước nhân tạo 17 1.3 Tính chất hóa xỉ than Nhà máy Nhiệt điện 26 1.4 Các nghiên cứu giới ... TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƢƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƢỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT Chuyên ngành : Kỹ thuật môi...
 • 97
 • 117
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƢỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƢỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT
... Nguyễn Thị Lan Hƣơng NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƢƠNG LÀM CHẤT NỀN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƢỚC NHÂN TẠO ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT Chuyên ngành: Kỹ thuật môi ... ĐHQGHN Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện Mông Dƣơng làm chất hệ thống đất ngập nƣớc nhân tạo để xử nƣớc thải sinh hoạt MỞ ĐẦU Trong nhịp điệu phát triển chung ... xử nước thải sinh hoạt 1.2.3 Công nghệ xử nước thải hệ thống đất ngập nước nhân tạo 1.3 Tính chất hóa xỉ than nhà máy nhiệt điện 1.4 Các nghiên cứu giới Việt Nam đất ngập nước nhân tạo...
 • 15
 • 90
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương
... cung cp in cho cỏc ph ti phõn tỏn T cỏi ca trm bin ỏp cú cỏc ng dõy dn n cỏc t phõn phi ng lc T t phõn phi ng lc cú cỏc ng dõy n ph ti 1 2 2 C a )Cung cp cho ph ti phõn tỏn C C C b )Cung cp cho ... tng cho TL I 38 Bng 3.3.Thụng s k thut ca ATM tng cho TL II 38 Bng 3.4.Thụng s k thut ca ATM tng cho TL III 38 Bng 3.5.Thụng s k thut ca ATM tng cho TL IV 39 Bng 3.6.Thụng s k thut ca ATM tng cho ... mt h thng cung cp in tt Ngoi mt phng ỏn cung cp in hp lý phi l s kt hp hi hũa gia yờu cu v mt kinh t, k thut, tin cy, an ton phi cao ng thi phi m bo tớnh liờn tc cung cp in, tin li cho vic hnh,...
 • 76
 • 518
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí của nhà máy nhiệt điện mông dương
... Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện động lực chiếu sáng cho phân xưởng khí nhà máy nhiệt điện Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh” Trong thời gian làm đồ án vừa qua với với cố gắng, nỗ lực ... nhà máy Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng khí Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng khí Thiết bị đóng cắt đo lường -7- Đồ án tốt nghiệp Hướng nguồn điện tới Hình 1.1 Sơ đồ mặt toàn nhà máy Nhà ... CHƯƠNG III THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 3.1.Đặt vấn đề Mạng hạ áp hiểu mạng động lực mạng chiếu sáng phân xưởng với cấp điện áp thường 380V/220V 220V/127V  Sơ đồ mạng động lực Sơ đồ...
 • 113
 • 402
 • 2

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trung tâm điều khiển định lượng và cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống 4 cân công nghiệp, ứng dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trung tâm điều khiển định lượng và cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống 4 cân công nghiệp, ứng dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng
... dụng vi điều khiển, Viện IMI tiến hành nghiên cứu chế tạo Trung tâm điều khiển định lượng cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống cân công nghiệp ứng dụng sản xuất vật liệu xây dựng nhằm thay hệ thống ... TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2009 Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trung tâm điều khiển định lượng cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống cân công nghiệp ứng dụng sản xuất vật liệu xây ... mô vào số 42 PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau thực xong đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trung tâm điều khiển định lượng cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống cân công nghiệp ứng dụng sản xuất...
 • 68
 • 261
 • 0

báo cáo thử việc nhà máy nhiệt điện mông dương 1

báo cáo thử việc nhà máy nhiệt điện mông dương 1
... Q02 Q03 Q1 01 Q102 Q103 Q104 Q105 Q106 Q107 Q108 Q109 Q 110 Q 111 Q 112 Q 113 Q 114 Q 115 Q 116 Q 117 Q 118 Q 119 Q2 01 Q202 Q203 Q204 Q205 Q206 Q207 Q208 Q209 Q 210 Q 211 Q 212 Q 213 Q 214 Q 215 Q 216 Q 217 NGUYỄN ... dùng -A 13 PPC10AP0 01 240 Máy nén khí - A 00QFA10AN0 01 400 U 11 quạt gió sơ cấp - A 11 HLB11AN1 01 2,800 U 11 quạt gió sơ cấp - B 11 HLB12AN1 01 2,800 U 11 quạt gió thứ cấp - A 11 HLB21AN1 01 1 ,10 00 U 11 quạt ... 11 HDA40AN1 01 355 U11quạt gió chèn - A 11 HDW01AN6 01 355 U11quạt gió chèn - B 11 HDW02AN6 01 355 U11quạt gió chèn - C 11 HDW03AN6 01 355 U 11 quạt khói - A 11 HNC15AN1 01 2,850 U 11 quạt khói - B 11 HNC25AN101...
 • 59
 • 957
 • 2

Thiết kế hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện mông dương

Thiết kế hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện mông dương
... lu cõu pha , sau o a cao ap loc 4.3.1.Chn iụt chnh lu cao ỏp Do công nghệ buồng lọc bụi phải có nguồn điện chiều cung cấp cho với thông số nh sau: Ut = 55 KV It = 225 mA ta chọn sơ đồ chỉnh lu ... Trong U2~ điện áp thứ cấp máy biến áp Ud: Điện áp sau chỉnh lu Ud = Ut = 55 KV U2 ~ = Ud * 1,1 = 60,5 (KV)~ Lấy U2~ = 61 (KV)~ Ta có: I 2~ = 1,1 Id Trong đó: I2~ : Dòng điện thứ cấp máy biến ... 0,25 = 15 (KVA) Chọn hệ số cos = 0,8 P = S * cos = 15 * 0,8 = 12 (KW) Trong lới điện công nghiệp thờng có cấp điện áp pha 220V ~ - 50Hz cấp điện áp dây 380V~ - 50Hz Chọn cấp điện áp 380V: U1 =...
 • 77
 • 1,106
 • 2

Quy trình nhập khẩu thiết bị của nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 giai đoạn 20112013 và định hướng đến 2015

Quy trình nhập khẩu thiết bị của nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 giai đoạn 20112013 và định hướng đến 2015
... thiện quy trình nhập thiết bị nhà máy định hướng đến 2 015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3 .1 Đối tượng: Quy trình nhập thiết bị nhà máy nhiệt điện Mông Dương 3.2 Phạm vi: Quy trình nhập thiết ... định, sách nhà nước liên quan đến lĩnh vực vô cần thiết để giải công việc nhập thiết bị cho dự án 1. 3 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG VÀ THIẾT BỊ CỦA NHÀ MÁY 1. 3 .1 Quy nhà máy nhiệt ... Kinh tế quốc tế 51B, mã số sinh viên CQ 511 702 xin cam đoan chuyên đề thực tập “ Quy trình nhập thiết bị nhà máy nhiệt điện Mông Dương giai đoạn 2 011 -2 013 định hướng đến 2 015 ” công trình nghiên cứu...
 • 93
 • 213
 • 0

Chương trình quan trắc không khí tại nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Chương trình quan trắc không khí tại nhà máy nhiệt điện Mông Dương
... TƯỢNG QUAN TRẮC Kiểu quan trắc - Quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh nhà máy nhiệt điện Mông Dương Đối tượng quan trắc - Môi trường không khí xung quanh nhà máy nhiệt điện Mông Dương ... không B THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC I Kiểu quan trắc đối tượng quan trắc II Địa điểm quan trắc III Thông số quan trắc IV Thời gian tần số quan trắc V Lập kế hoạch quan trắc I KIỂU QUAN TRẮC ... trình sản xuất nhiệt điện tạo khí CO To Than đá + O2 CO CO2 II ĐỊA ĐIỂM QUAN TRẮC Địa điểm quan trắc - Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, tp.Cẩm Phả, Quảng Ninh Khảo sát địa điểm vị trí quan trắc...
 • 19
 • 411
 • 3

bài giảng chung kỹ thuật điện trong sản xuất vật liệu xây dựng - ts. lê anh đức

bài giảng chung kỹ thuật điện trong sản xuất vật liệu xây dựng - ts. lê anh đức
... na) Q = I2.R = K.S.( - 0) - Trong ú: K - h s to nhit (ph thuc mụi trng xung quanh) S - din tớch mt ngoi dõy dn (din tớch to nhit) ; - Nhit dõy dn v nhit mụi trng xung quanh - Nu khng ch = cf ... (II.2) -Trong ú: Ilvmax - dũng in cc i lõu di i dõy dn Icf - dũng cho phộp tra bng (theo K tiờu chun) K1; K2 - cỏc h s hiu chnh K1 - Chỳ ý n nhit mụi trng xung quanh khỏc tiờu chun [27] K2 - H ... diờn: - Phng phỏp ny dựng cho nhng ng dõy cú chiu di khụng ln m s ph ti li nhiu - Phng trỡnh biu din U: U = Pij Rij + Qij X ij Udm = r0 x Pij lij + Qij lij Udm Udm U = U + U - Trong ú + U - thnh...
 • 66
 • 220
 • 0

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện phả lại để cải tạo đất xám bạc màu ở xã tây đằng, huyện ba vì, thành phố hà nội

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện phả lại để cải tạo đất xám bạc màu ở xã tây đằng, huyện ba vì, thành phố hà nội
... máy nhiệt điện, góp phần bảo vệ môi trường, học viên Nguyễn Thị Bích Ngọc thực đề tài Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại để cải tạo đất xám bạc màu Tây Đằng, huyện Ba Vì, ... đất 2.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hƣởng việc sử dụng tro bay đến tính chất đất xám bạc màu Tây Đằng, Ba Vì, Nội 2.2.3 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hƣởng việc sử dụng tro bay tới sinh trƣởng ... NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.2.1 Nghiên cứu thành phần vật chất tính chất tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại (cấp hạt, thành phần hóa học ) cho mục đích cải tạo...
 • 23
 • 882
 • 2

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại để cải tạo đất xám bạc màu ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại để cải tạo đất xám bạc màu ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
... HỌC TƢ̣ NHIÊN NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI ĐỂ CẢI TẠO ĐẤT XÁM BẠC MÀU XÃ TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học môi trường ... máy nhiệt điện, góp phần bảo vệ môi trường, học viên Nguyễn Thị Bích Ngọc thực đề tài Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại để cải tạo đất xám bạc màu Tây Đằng, huyện Ba Vì, ... bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại (cấp hạt, thành phần hóa học ) cho mục đích cải tạo đất - Tổng quan nghiên cứu giải pháp cải tạo đất thoái hóa, đất xám bạc màu; nghiên cứu tro bay ứng dụng tro bay...
 • 126
 • 238
 • 0

Nghiên cứu tận dụng cho xỉ nhà máy nhiệt điện Đình Hải (khu công nghiệp Trà Nóc Cần Thơ) làm vật liệu xây dựng

Nghiên cứu tận dụng cho xỉ nhà máy nhiệt điện Đình Hải (khu công nghiệp Trà Nóc Cần Thơ) làm vật liệu xây dựng
... ngành vật liệu xây dựng nƣớc giới, cách đánh giá chất lƣợng vật liệu xây dựng - Nghiên cứu tận dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng - Đo đạc tính chất lý, hóa học vật liệu xây dựng ... nghiên cứu khả thi hiệu để tận dụng nguồn tro xỉ nhà máy đề tài "Nghiên cứu tận dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện Đình Hải (KCN Trà Nóc Cần Thơ) làm vật liệu xây dựng" đƣợc thực tạo sản phẩm ... phát nhiệt điện Đình Hải Nhà máy Đồng phát nhiệt điện Đình Hải đƣợc khởi công xây dựng vào cuối tháng 8/2007 Khu công nghiệp Trà Nóc II (Cần Thơ) Đây nhà máy đốt trấu để đồng thời phát nƣớc điện...
 • 65
 • 379
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nhà máy nhiệt điện mông dương 2 tuyển dụngnhà máy nhiệt điện mông dương 1 tuyển dụngdự án nhà máy nhiệt điện mông dương 1nhà máy nhiệt điện mông dươngnhà máy nhiệt điện mông dương 2công suất nhà máy nhiệt điện mông dương 2dự án nhà máy nhiệt điện mông dương 2khởi công nhà máy nhiệt điện mông dương 2nhà máy nhiệt điện mông dương cẩm phảnhà máy nhiệt điện mông dương ở đâunhà máy nhiệt điện mông dương iinhà máy nhiệt điện mông dương quảng ninhthiết bị nhiệt trong sản xuất vật liệu xây dựngvai trò của nhà máy nhiệt điện phả lạivai trò của nhà máy nhiệt điệnChuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 2229271011207201423 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANHSang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMDapan Tài liệu sưu tầmDe thi olympic so cap 2015SƯu tầm một số tài liệuTitu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsDE THI TOAN TUOI THO 2017Tổng quan về công ty Biti’s(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10NHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁIDạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpchuyên đề vật lý nanoTOEIC 600 WORDS SHORTENEDbia bds copytieu luan bds2003