Phân tích và đánh giá hàm lượng các PCB và PBDE trong trầm tích tại của sông hàn đà nẵng

Phân tích đánh giá hàm lượng các PCB PBDE trong trầm tích tại của sông hàn đà nẵng

Phân tích và đánh giá hàm lượng các PCB và PBDE trong trầm tích tại của sông hàn  đà nẵng
... NHIÊN **************** NGUYỄN THỊ THÙY PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC PCB PBDE TRONG TRẦM TÍCH TẠI CỬA SÔNG HÀN – ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số : 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... lƣợng PCB mẫu trầm tích Error! Bookmark not defined 3.2.2 Kết phân tích hàm lƣợng PBDE mẫu trầm tích Error! Bookmark not defined 3.2.3 Đánh giá hàm lƣợng PCBs PBDEs mẫu trầm tích sông Hàn, Đà ... cho phân tích POPs nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2 Kết phân tích đánh giá hàm lƣợng PCBs PBDEs mẫu trầm tích sông Hàn, Đà Nẵng Error! Bookmark not defined 3.2.1 Kết phân tích hàm...
 • 17
 • 63
 • 0

Nghiên cứu phân tích đánh giá hàm lượng các polybrom diphenyl ete trong nhựa bụi tại một số khu tái chế rác thải điện tử

Nghiên cứu phân tích và đánh giá hàm lượng các polybrom diphenyl ete trong nhựa và bụi tại một số khu tái chế rác thải điện tử
... dụng tập số liệu phân tích để đánh giá mức độ phát thải đánh giá rủi ro: Tính toán hệ số phát thải tốc độ phát thải PBDEs từ nhựa bụi: Từ thông số quan trọng hàm lượng PBDEs nhựa bụi, số giá trị ... Kết phân tích mẫu 3.3.1 Kết phân tích hàm lượng PBDEs mẫu nhựa 65 3.3.2 Kết phân tích hàm lượng PBDEs mẫu bụi 68 3.4 Ứng dụng tập số liệu phân tích đƣợc để đánh giá mức độ phát thải đánh giá rủi ... cho mẫu nhựa mẫu bụi 64 Bảng 3.12 Kết phân tích hàm lượng PBDEs mẫu nhựa (ng/g) 65 Bảng 3.13 Kết phân tích hàm lượng PBDEs mẫu bụi (ng/g) 68 Bảng 3.14 Hàm lượng PBDEs mẫu bụi nhà số nghiên cứu khác...
 • 100
 • 260
 • 0

Phân tích hàm lượng đạm đánh giá hàm lượng các nguyên tố iốt, canxi, thuỷ ngân, asen, selen trong tôm cua ở hai vùng biển nghệ an hà tĩnh

Phân tích hàm lượng đạm và đánh giá hàm lượng các nguyên tố iốt, canxi, thuỷ ngân, asen, selen trong tôm  cua ở hai vùng biển nghệ an  hà tĩnh
... tích hàm lợng nguyên tố có mặt tôm cua đợc trọng Vì vậy, chọn đề tài: Phân tích hàm lơng đạm đánh giá hàm lợng nguyên tố iốt, canxi, thuỷ ngân, asen, selen có mặt tôm cua hai vùng biển Nghệ An ... cần phân tích tôm, cua hai vùng biển tơng tự - Hàm lợng canxi tôm, cua hai vùng biển cao, nhng hàm lợng iốt tôm, cua thấp - Hàm lợng chất độc hại thuỷ ngân, selen dới ngỡng cho phép an toàn thực ... Hội có hàm lợng đạm cao so với vùng biển Hộ Độ - Tôm biển hàm lợng đạm lớn so với cua biển 47 Đây kết hàm lợng đạm tôm biển cua biển mà thực tế lấy từ vùng Cửa Hội (Nghệ An) Hộ Độ (Hà Tĩnh) ...
 • 52
 • 341
 • 0

phân tích đánh giá hàm lượng các kim loại đồng, chì, kẽm, cađimi trong nước mặt sông cầu thuộc thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

phân tích và đánh giá hàm lượng các kim loại đồng, chì, kẽm, cađimi trong nước mặt sông cầu thuộc thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
... từ mục tiêu chung chọn đề tài: "Phân tích đánh giá hàm lượng kim loại đồng, chì, kẽm, cađimi nước mặt sông Cầu thuộc thành phố Thái Nguyên phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F-AAS)” Để thực ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––––––– VŨ THỊ THU LÊ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƢỢNG CÁC KIM LOẠI ĐỒNG, CHÌ, KẼM, CAĐIMI TRONG NƢỚC MẶT SÔNG CẦU THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ... hoá cađimi 13 1.2 Các phương pháp phân tích định lượng đồng, chì, cađimi, kẽm 16 1.2.1 Phương pháp phân tích thể tích 16 1.2.2 Nhóm phương pháp phân tích công cụ 17 1.3 Phương pháp...
 • 88
 • 328
 • 1

phân tích, đánh giá hàm lượng các kim loại sắt, đồng, mangan trong nước mặt sông cầu chảy qua thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

phân tích, đánh giá hàm lượng các kim loại sắt, đồng, mangan trong nước mặt sông cầu chảy qua thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)
... xác định hàm lượng kim loại sắt, đồng, mangan phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F-AAS) - Xác định hàm lượng kim loại sắt, đồng, mangan nước mặt sông Cầu chảy qua thành phố Thái Nguyên ... Phân tích, đánh giá hàm lượng kim loại sắt, đồng, mangan nước mặt sông Cầu chảy qua thành phố Thái Nguyên phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F-AAS) ” Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái ... LỜI CAM ĐOAN Luận văn “ Phân tích, đánh giá hàm lượng kim loại sắt, đồng, mangan nước mặt sông Cầu chảy qua thành phố Thái Nguyên phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F-AAS) ” thực từ tháng...
 • 80
 • 422
 • 1

Đánh giá hàm lượng các chất β-agonist (clenbuterol salbutamol) trong thức ăn gia súc lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối

Đánh giá hàm lượng các chất β-agonist (clenbuterol và salbutamol) trong thức ăn gia súc và dư lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối
... triển Sắc TP Hồ Chí Minh, Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu trường Đại Học Cần Thơ, thực đề tài Đánh giá hàm lượng chất β-agonists (clenbuterol salbutamol) thức ăn gia súc lượng thịt gia súc kỹ thuật ... mẫu thịt gà, 12 mẫu gan gà mẫu thận d Các tiêu theo dõi - Tiêu tốn thức ăn: lượng thức ăn cho ăn trừ lượng thức ăn thừa - Hệ số chuyển hóa thức ăn: tiêu tốn thức ăn / tăng trọng salbut - lượng ... thực với mong muốn: • Xây dựng phương pháp phân tích lượng clen sal thức ăn chăn nuôi, thịt gia súc, gia cầm kỹ thuật sắc lỏng ghép khối phổ đạt độ nhạy độ chọn lọc cao, đáp ứng nhu cầu...
 • 25
 • 2,245
 • 3

Toàn văn đánh giá hàm lượng các chất b agonist (clenbuterol salbutamol) trong thức ăn gia súc lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ

Toàn văn đánh giá hàm lượng các chất b  agonist (clenbuterol và salbutamol) trong thức ăn gia súc và dư lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ
... lỏng ghép khối phổ ba tứ cực để nhận danh định lượng < /b> lượng < /b> β -agonist thức ăn gia súc thịt gia súc, gia cầm • Qua phân tích nhiều mẫu thức ăn gia súc thịt gia súc, gia cầm, sơ đánh < /b> giá < /b> tình hình ... Sắc TP Hồ Chí Minh, Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu trường Đại Học Cần Thơ, thực đề tài Đánh giá < /b> hàm < /b> lượng < /b> chất < /b> β- agonists (clenbuterol salbutamol) thức ăn gia súc lượng < /b> thịt gia súc kỹ thuật ... thức ăn Các < /b> hiệu Nghiệm thức A Nghiệm thức đối chứng Nghiệm thức B Thức ăn hàm < /b> lượng < /b> clen 200ppb + sal 200ppb Nghiệm thức C Thức ăn hàm < /b> lượng < /b> clen 300ppb + sal 300ppb Nghiệm thức D Thức...
 • 149
 • 536
 • 6

đánh giá chất lượng công trình chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố đà nẵng

đánh giá chất lượng công trình chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố đà nẵng
... để đánh giá chất lượng công trình chung thấp tầng (công trình chung ...
 • 26
 • 331
 • 1

Đánh giá hàm lượng lưu huỳnh còn tồn dư, hàm lượng saponin toàn phần, hàm lượng đường độc tính cấp của dược liệu được sơ chế với các phương pháp xông sinh khác nhau”

Đánh giá hàm lượng lưu huỳnh còn tồn dư, hàm lượng saponin toàn phần, hàm lượng đường và độc tính cấp của dược liệu được sơ chế với các phương pháp xông sinh khác nhau”
... xét: - Hàm lượng lưu huỳnh dược liệu sau xơng với lượng lưu huỳnh đem xơng từ 0.5 kg/tạ tới kg/tạ hàm lượng lưu huỳnh dược liệu sau xơng tỉ lệ thuận với lượng diêm sinh đem xơng (Hình ) Hàm lượng ... chuột chết mẫu tăng theo hàm lượng lưu huỳnh dược liệu, biêu chuột chết giống với bị độc lưu hùnh chứng tỏ dư lượng lưu huỳnh dược liệu có ảnh hưởng đến độc tính cấp ngưu tất 2.5- Định lượng hàm ... hàm lượng saponin mẫu khác khơng đáng kể Như lượng lưu huỳnh dùng để sấy thời gian sấy khơng ảnh hưởng đến hàm lượng saponin dược liệu 2.4-Thử độc tính cấp lưu huỳnh mẫu xơng sinh 2.4.1 Thử độc...
 • 36
 • 549
 • 1

Phân tích đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ trúc bạch thanh nhàn của thành phố hà nội

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội
... nặng bùn đáy cao hàm lượng kim loại nặng nước Hàm lượng kim loại nặng sinh vật: - Hàm lượng kim loại nặng Cd, Cu, Pb, As, Hg có tích lũy cao nhóm động vật nổi, thực vật - Cá Trúc Bạch Thanh Nhàn ... lƣợng kim loại nặng mẫu sinh vật hồ Thanh Nhàn * Nhóm sinh vật nổi: Hàm lượng kim loại nặng nhóm sinh vật hồ Thanh Nhàn tổng hợp qua bảng 3.13: Bảng 3.13 Hàm lƣợng kim loại nặng sinh vật hồ Thanh ... Thanh Nhàn của thành phố Hà Nô ̣i III Mục tiêu nghiên cứu Phân tích hàm lượng kim loại nặng đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng bùn nước hồ Thanh Nhàn Trúc Bạch Phân tích hàm lượng số...
 • 12
 • 402
 • 0

Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nước

Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nước
... vt kim loi nng Tip ú, chỳng tụi gii thiu chung v thuyt chit pha rn lm giu lng vt ion kim loi nng: Khỏi nim v chit pha rn, c ch lu gi cht phõn tớch trờn ct chit pha rn, u im ca k thut chit pha ... gii v nh hng ca mt s ion kim loi Hiu sut thu hi c tớnh bng hm lng ion kim loi c gii hp chia cho hm lng ion kim loi ban u H(%) = m m gh x100% (3.17) Trong ú: mgh l hm lng kim loi hp ph lờn vt ... 14 tit kim húa cht v tng h s lm giu ca phng phỏp, chỳng tụi chn th tớch gii hp bng 15ml HCl 3M Kt qu nghiờn cu nh hng ion l n kh nng hp ph As(III) cho thy, cỏc ion kim loi kim v kim loi kim th...
 • 41
 • 608
 • 0

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NITRAT, NITRIT TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN LƯU HÀNH Ở THÀNH PHỐ HUẾ doc

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NITRAT, NITRIT TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN LƯU HÀNH Ở THÀNH PHỐ HUẾ doc
... với lượng lớn, nên việc kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trở nên quan trọng Trong báo trình bày kết phân tích hàm luợng nitrat, nitrit số thực phẩm chế biến lưu hành thành phố Huế ... định hàm lượng nitrat, nitrit ba loại mẫu thực phẩm chế biến: xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói lưu hành Huế thời gian từ tháng đến tháng 7/2012 Kết cho thấy, thực phẩm phân tích hàm lượng nitrat, ... hệ số góc phương trình đường thêm chuẩn xác định nitrat, nitrit 3.2 Kết phân tích hàm lượng nitrat, nitrit mẫu thực phẩm chế biến Bảng 3.1 Kết phân tích mẫu Xúc xích bò Vissan Đợt lấy mẫu Hàm lượng...
 • 7
 • 829
 • 5

phân tích đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch thanh nhàn của thành phố hà nội

phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội
... tài Phân tích đánh giá hàm lượng kim loại nặng số nhóm sinh vật hồ Trúc Bạch Thanh Nhàn thành phố Nội thực với mục tiêu sau: Phân tích hàm lượng kim loại nặng đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại ... loại nặng bùn nước hồ Thanh Nhàn Trúc Bạch Phân tích hàm lượng số kim loại nặng số nhóm sinh vật hồ Trúc Bạch Thanh Nhàn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm tính chất kim loại nặng Kim loại nặng ... ngân nước hồ Trúc Bạch (ở mức độ phát 44 vết) nên kết luận hàm lượng Hg hồ không ảnh hưởng đến đời sống sinh vật 3.3 .2 Hồ Thanh Nhàn Kết phân tích hàm lượng kim loại nặng nước hồ Thanh Nhàn tổng...
 • 78
 • 1,056
 • 8

phân tích đánh giá hàm lượng sắt, mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

phân tích và đánh giá hàm lượng sắt, mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)
... TƢỜNG THỊ CẨM NHUNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƢỢNG SẮT, MANGAN TRONG NƢỚC GIẾNG KHOAN BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) Chuyên ngành: HOÁ PHÂN TÍCH Mã số: 60.44.29 ... quy trình phục vụ kiểm tra chất lượng nước Xuất phát từ mục tiêu lựa chọn đề tài: Phân tích đánh giá hàm lƣợng Sắt, Mangan nƣớc giếng khoan phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F – AAS)” ... mà người ta chia phương pháp phân tích thể tích thành nhóm: Phương pháp trung hòa, phương pháp oxi hóa khử, phương pháp kết tủa phương pháp Complexon Mangan xác định phương pháp complexon với...
 • 95
 • 1,160
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và đánh giá hàm lượng sắt mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa faasphân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nộiứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nướcphân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nộicác chỉ tiêu phân tích và đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp quy mô lớn tại nhtmtieu luan ve phan tich y nghia cua viec quy dinh cac nguyen tac ve kinh doanh bat dong san trong luat kinh doanh bat dong san 2006 anh chi co binh luan và danh gia gi ve cac nguyen tac nay trong thuc tien trien khaiđánh giá hàm lượng kim loại nặng trong nước trầm tích và khả năng tích lũy trong động vật nhuyễn thể hai mảnh vỏphan tich danh gia ham luong chat beo trong mot so mau thuc pham tren dia da nangphân tích đánh giá hàm lượng po43 trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv – vis qua đó đánh giá sự phú dưỡng nguồn nước bàu thạc gián – vĩnh trung thành phố đà nẵngđánh giá hàm lượng một số cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt khu vực thạch sơn lâm thao – phú thọ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tửđánh giá hàm lượng và chất lượng tinh dầu tràm theo loài và xuất xứ3 8 đánh giá chất lượng cảm quan về độ trong của các mẫu dầu trước và sau khi bảo quảnđánh giá hàm lượng as cd và pb trong đất tại một số xã trồng rau của huyện đông anhđánh giá hàm lượng as cd và pb trong một số loại rau chính tại một số xã của huyện đông anhthang đánh giá hàm lượng chất hữu cơ trong đấtNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu