đề thi vật lý đại cương 1 (có đáp án)

NGÂN HÀNG đề THI vật đại CƯƠNG a1 có đáp án

NGÂN HÀNG đề THI vật lý đại CƯƠNG a1 có đáp án
... Niutơn định luật vạn vật hấp dẫn Niutơn Câu 3: (2 điểm) Thả vật rơi tự từ độ cao h = 20 m Tính: Quãng đường mà vật rơi 0,1 giây đầu 0,1 giây cuối Thời gian cần thi t để vật hết 1m đầu 1m cuối ... không đáng kể, sợi dây không giãn Khối lượng vật A 300g, khối lượng vật B 200 g Tìm gia tốc chuyển động hệ sức căng sợi dây Cho g = 10m/s2 Câu 8: (2 điểm) B A Cho hệ gồm hai vật A, B khối ... điểm) Một vật đặt mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang góc 4O Hãy xác định: a Giá trị giới hạn hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng để vật trượt mặt Cho biết sin 4O ≈ tg 4O ≈ 0,07 b Gia tốc vật trượt...
 • 22
 • 609
 • 3

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP ĐỀ THI VẬT ĐẠI CƯƠNG 1

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP ĐỀ THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1
... học 2 011 – 2 012 11 9 Đề thi cuối kỳ I năm học 2 011 – 2 012 (đề riêng cho K56 CLC KHMT) 12 3 Đề thi cuối kỳ I năm học 2 012 – 2 013 12 8 Đề thi cuối kỳ I năm học 2 013 – 2 014 ... 2 013 – 2 014 11 6 Nội dung ôn tập trọng tâm kỳ I năm học 2 014 – 2 015 11 7 Nội dung ôn tập trọng tâm kỳ II năm học 2 014 – 2 015 11 8 MỘT SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ 11 9 Đề thi ... 13 1 Đề thi cuối kỳ II năm học 2 013 – 2 014 13 5 Đề thi cuối kỳ I năm học 2 014 – 2 015 13 9 Đề thi cuối kỳ II năm học 2 014 – 2 015 14 3 Đề thi cuối kỳ phụ – hè năm 2 015 ...
 • 174
 • 341
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương A2 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 có đáp án
... in tớch õm v in tớch dng t xen k Cng in trng ti tõm O ca lc giỏc ú bng: A E = kq a2 B E = 6kq a2 C E = 3kq a2 D E = Cõu 29: Mt si dõy thng di vụ hn, t khụng khớ, tớch in u vi mt in tớch di ... nghim Vt i Cng A2 in, T, Quang 10 Cho ba in tớch im q1 = q2 = q3 = q = 6àC t ti ba nh ca tam giỏc u ABC, cnh a = 10cm (trong chõn khụng) Tớnh lc tỏc dng lờn in tớch q1 2kq = 64,8N a2 kq B ... B khụng thay i C gim ln D tng ln HKTCN TP.HCM - Cõu hi trc nghim Vt i Cng A2 in, T, Quang 13 Cõu 54: Cụng thc ca nh Oxtrogradxki Gauss v in trng: A E = E.d S (S) B ẹ D.d S = i...
 • 79
 • 8,522
 • 75

Đề thi vật lớp 10 chuyên có đáp án

Đề thi vật lý lớp 10 chuyên có đáp án
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2 010 – 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN : VẬT LÝ Chú ý: - Học sinh đưa phương án giải khác kết đúng, hợp lôgic, ... L = 108 cm, f = 24cm vào (4) ta được: d2 – 108 d + 2592 = Giải phương trình ta được: d1 = 36 (cm) d2 = 72 (cm) Vậy vị trí đặt vật để ảnh vật rõ lưới b) Thay d1 = 36cm, d1’ = L – d1 = 108 – ... 1,4.46 .106 = 644 .105 (J) Lượng nhiệt biến thành công ích: A = Qtp H = 644 .105 .0,45 = 2898 .104 (J) Thời gian ô tô chạy được: A = P.t ⇒t = 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 A 2898 .104 =...
 • 4
 • 284
 • 1

đề HSG vật 8 vòng 1đáp án

đề HSG vật lý 8 vòng 1 có đáp án
... nên ta có: V1.d1=V2.d2+V3.d3 (2) Từ (1) suy V2=V1-V3, thay vào (2) ta đợc: V1d1=(V1-V3)d2+V3d3=V1d2+V3(d3-d2) V3(d3-d2)=V1.d1-V1.d2 V3 = V1 (d1 d ) d3 d2 Tay số: với V1 =10 0cm3, d1 =82 00N/m3, ... tốc là: V1 t1 + V2 t t1 + t (1) V1 + V2 V1 t1 + V2 t = V1 + V2 t1 + t 2 Vtb = Tìm điều kiện để Vtb = Vtb 2V1.t1+2V2.t2 = V1.t1+V2.t1 1. (t1 - t2) + V2.(t2- t1) = V (2) (0,5 điểm) +V1.t2+V2.t2 ... (1) ,(2),(3) ta suy ra: h=h3- h = d2 ( H + H ) = cm 3d1 (0.5 điểm) t1= S 48 = V N V1 + V2 1= 48 V1 + V2 h H2 h3 h1 Câu ( điểm) : Cho biết: t2 =1, 5h ; S = 48 km ; t2 =1, 5 t1 t1 =1 h Cần tìm: V1,...
 • 13
 • 178
 • 0

ĐÊ THI VẬT HỌC KỲ 2 CÓ ĐÁP ÁN

ĐÊ THI VẬT LÝ HỌC KỲ 2 CÓ ĐÁP ÁN
... -MÃ ĐỀ 357 B 16 B C 17 C C 18 B C 19 D A 20 D D 21 D C 22 C D 23 D D 24 B 10 C 25 B 11 B 26 A 12 B 27 B 13 C 28 A 14 D 29 B 15 A 30 A Trang 4/4 - Mã đề thi 357 ... 90m D 120 m Câu 20 : Một vật khối lượng 20 0g rơi tự không vận tốc đầu Lấy g = 10m/s2 Để động vật rơi giá trị Wđ1 =10J, W 2 =40J thời gian rơi tương ứng vật bao nhiêu? A t1 = 0,1s t2 = 0 ,22 s B ... tính Câu 28 : Một máy bay vận tốc v mặt đất, bắn phía trước viên đạn khối lượng m vận tốc v máy bay Động đạn mặt đất : A 2mv2 B mv2 C mv2 /2 D mv2/4 Trang 3/4 - Mã đề thi 357 Câu 29 : Gọi Q...
 • 4
 • 263
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập vật đại cương a2 có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập vật lý đại cương a2 có đáp án
... êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron 14 Phát biết sau không đúng? A Vật dẫn điện vật chứa nhiều điện tích tự B Vật cách điện vật chứa điện tích tự C Vật dẫn điện vật chứa ... không đúng? A thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D thể tạo chùm sáng ... chiều lớn vật 126 Ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật 15 127 Ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngược chiều với vật D lớn nhỏ vật 128...
 • 16
 • 2,411
 • 0

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx
... a) o e t Câu h i tr c nghi m V t b) iC o (1 e t ) c) = ot ng – Biên so n: Th.S + t2 d) Qu c Huy = ot - t2 = o Tìm Câu h i tr c nghi m V t iC M t ch t i m chuy n 4.22 t c góc ng 1: C ng tròn ... có d ng sau ây: c) mR2 d) mR2 a) mR2 b) mR2 5 Câu h i tr c nghi m V t iC ng – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t Ch iC ng 1: C 11: PH 34 – NHI T NG TRÌNH NG L C H C V T R N ... c a vô l ng R1 R2 B A Hình 11.9 Câu h i tr c nghi m V t iC ng – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t Ch iC ng 1: C 38 – NHI T 12: CON L C V T LÝ – CON QUAY – L C QUÁN TÍNH 7.30...
 • 60
 • 4,590
 • 99

Đề thi Vật Đại cương. Hệ ĐHCQ. Trường ĐH CNTTTT Thái Nguyên

Đề thi Vật Lý Đại cương. Hệ ĐHCQ. Trường ĐH CNTTTT Thái Nguyên
... C Khi rèn vật, cần kê vật lên đe nặng dùng búa nhẹ để rèn hiệu (3) D 1, 2, Đề thi thử vật Trang Biên soạn: Nhóm GUG – Lớp: CNTT_K12D Trường: ĐH CNTT & TT Thái Nguyên Câu 22 Một vật có khối ... thái (1) sang trạng thái (2) A 1210J B 1310 J C 1205 J D 2000 J Hết Đề thi thử vật Trang 12 Biên soạn: Nhóm GUG – Lớp: CNTT_K12D Trường: ĐH CNTT & TT Thái Nguyên ĐỀ ... cho tác dụng vật vào vật khác B Lực đại lượng đặc trưng cho va chạm hai vật C Lực đại lượng Vật vô hướng D Lực tác dụng hai vật xuất hai vật tiếp xúc trực tiếp với A m Câu Một vật có khối lượng...
 • 20
 • 3,666
 • 2

Ngân Hàng đề thi Vật Đại Cương

Ngân Hàng đề thi Vật Lý Đại Cương
... HKTCN TP.HCM - Cõu h i tr c nghi m V t i Cng i n T A) ủi n tr ng xoỏy C) ủi n tr ng tnh, khụng ủ u 2.3 B) ủi n tr ng tnh, ủ u D) ủi n tr ng bi n thi n Phỏt bi u no sau ủõy l SAI? A) Vect ... nhi u hay ớt C) m t (S) ủú cú nam chõm hay khụng D) phõn b t tr ng t i m t (S) 7.6 T ủ nh O G (ủ nh Gauss) ủ i v i t tr ng, ta suy ủ c h qu no sau ủõy? A) Trong t nhiờn, khụng t n t i cỏc ... ủõy di n ủ t ủ nh O G ủ i v i t tr ng? A) Bd S = (S) GV: Qu c Huy B) (S) EdS = C) (S) Bd S = i qi D) (C) Hd = I k k HKTCN TP.HCM - Cõu h i tr c nghi m V t i Cng i n T ...
 • 42
 • 1,497
 • 0

Vật đại cương 1 cơ nhiệt

Vật lý đại cương 1 cơ nhiệt
... với 11 , trang 18 3, giáo trình Q1 T2 Áp dụng định luật II Newton cho vật m1 m2 chiếu theo phương chuyển động ta (giả sử vật m1 chuyển động xuống): T1 +) Đối với vật m1: T4 m1 P1  T1  m1 a1  m1g ... 14 1 PHỤ LỤC: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 14 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 1 Hoàng Văn Trọng – 0974.9 71. 149 Cập nhật 17 /10 /2 014 Hoàng Văn Trọng – 0974.9 71. 149 10 Cập nhật 17 /10 /2 014 PHẦN ... Hoàng Văn Trọng – 0974.9 71. 149 47 (2) Cập nhật 17 /10 /2 014 m1v1  m2 v  m1v '1 m2 v '2  m1  m2  v v  m1v1  m v m1  m (với v vận tốc hai vật sau va chạm) Sau va chạm vật dính vào + Động hệ...
 • 154
 • 2,213
 • 5

Bài tập vật đại cương 1 cơ nhiệt có lời giải

Bài tập vật lý đại cương 1 cơ nhiệt có lời giải
... 2695 .10 6J, b/ P = 2695 .10 6W, c/ 8 614 0 triệu USD 21 Bài tập Vật đại cƣơng [3 .11 ] Một vật khối lượng 75g ném lên từ độ cao 1, 1m so với mặt đất với tốc độ 12 m/s Khi đạt độ cao 2,1m tốc độ 10 ,5m/s ... a/ 2 .10 5 J b/ 4 .10 5 J c/ 6 .10 5 J d/ 9 .10 5 J 43 Bài tập Vật đại cƣơng CHƢƠNG 8: NGUYÊN LÝ THỨ HAI NHIỆT ĐỘNG HỌC A Tóm tắt công thức: Hiệu suất động nhiệt:  A ' Q1  Q '  Q1 Q1 Q1 nhiệt ... 1at nhiệt độ 27 0C Sau hơ nóng, áp suất bình lên tới 5at Hỏi: [7 .11 ] Nhiệt độ khối khí sau hơ nóng là: a/ 10 00K b/ 13 00K c/ 15 00K d/ Tất sai 41 Bài tập Vật đại cƣơng [7 .12 ] Bình tích: a/ 10 ,25lit...
 • 47
 • 6,936
 • 20

Đáp án đề thi vật đại cương A1

Đáp án đề thi vật lý đại cương A1
... (2/4) P P2 P3 P1 O V2 V1 V đáp án vật a1 qui : đoạn nhiệt : P1V1 = P2V2 (1/4) V i+2 P2 = P1 ; = = 1,4 V i P2 7,214(at ) (2/4) (2/4) 19 đáp án vật a1 qui đề số 21 Câu a/ Mômen động ... (2/4) đáp án vật a1 qui đề số 37 Câu a/ b/ Câu + Phát biểu định luật I Niutơn + Định nghĩa quán tính + Tai định luật I Niu tơn gọi nguyên quán tính +Hệ quy chiếu quán tính không quán tính: ... (3/4) đáp án vật a1 qui đề số 40 Câu a/ b/ Câu Câu Định nghĩa hệ quy chiếu quán tính, cho ví dụ Định nghĩa hệ quy chiếu phi quán tính, cho ví dụ Viết biểu thức định luật II hệ quán tính...
 • 39
 • 475
 • 0

Đề thi vật đại cương A2

Đề thi vật lý đại cương A2
... Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật đề thi môn: vật A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn Đề số Câu a/ Phát biểu định lí O-G điện trờng ứng dụng định để tìm E D gây mặt cầu ... định véc tơ B H tâm tam giác Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật đề thi môn: vật A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui Trởng Bộ Môn đề số Câu a/ Trạng thái cân tĩnh điện vật dẫn: định nghĩa, điều kiện, tính ... thang r = (cm) M D I A Trờng Đại Học GTVT Bộ môn vật đề thi môn: vật A2 Hệ Đào Tạo Chính Qui C B Trởng Bộ Môn đề số Câu a/ Tìm biểu thức lợng hệ điện tích điểm, vật dẫn tích điện tụ điện b/...
 • 15
 • 444
 • 3

Đề thi Vật đại cương hệ Cao Đẳng

Đề thi Vật Lý đại cương hệ Cao Đẳng
... trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật chuyển động qua vị trí cân D Vận tốc vật đạt ... giá trị cực đại gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu B Động đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu C phát biểu sau động dao động điều hoà không ? D Động đạt giá trị cực đại vật chuyển ... (100 t - /4) (A) D i = cos (200 t - /4) (v) Câu 10: Vật dao động điều hoà với chu kỳ T động vật A Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu T Biến đổi tuần hoàn theo thời...
 • 8
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi vật lý đại cương 1 spktđề thi vật lý đại cương 1đề thi vật lý đại cương 1 bách khoangân hàng đề thi vật lý đại cương 1de thi vat ly dai cuong 1các đề thi vật lý đại cương 1bài tập vật lý đại cương a1 có đáp ánđề thi thử lý đại học 2013 có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương a1 có đáp ántrắc nghiệm vật lý đại cương a1 co dap antrắc nghiệm vật lý đại cương a1 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương a2 có đáp án79 tr câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương a1 có đáp ánbài tập vật lí đại cương 1 có đáp ánde thi vat ly dai cuong hoc ki 1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1bài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả