Truyền thông về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa việt cho người việt nam ở nước ngoài trên kênh truyền hình đối ngoại VTC10 netviet

Sự truyền bá Phật giáo ra bên ngoài Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam

Sự truyền bá Phật giáo ra bên ngoài Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam
... Phật trở thành thành viên bình đẳng Tăng đoàn II) Sự truyền đạo Phật bên Ấn Độ 1) Sự truyền đạo Phật nước khác Phật giáo Ấn Độ truyền bên theo hai hướng đại thừa tiểu thừa Khi đức Phật ... 3) Ảnh hưởng phật giáo qua tác phẩm văn học Bên cạnh ca dao bình dân, tác phẩm văn học nhà thơ, nhà văn thấy có nhiều thơ, tác phẩm chịu ảnh hưởng nhiều hay phật giáo Cái ảnh hưởng có từ phật giáo ... đạo Phật, lại nhiều vị danh Tăng đời tận tâm Phật sự, ảnh hưởng đạo Phật nhân gian lan rộng lợi lạc nhiều III) Ảnh hưởng Phật giáo văn hóa Việt Nam 1) Về trị, xã hội Trong thời Đinh, Lê, Lý,...
 • 13
 • 3,121
 • 6

Phân tích yếu tố văn hóa Việt Nam trong quảng cáo trên Truyền hình (khảo sát giờ vàng phát sóng của kênh VTV1, VTV3

Phân tích yếu tố văn hóa Việt Nam trong quảng cáo trên Truyền hình (khảo sát giờ vàng phát sóng của kênh VTV1, VTV3
... NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG PHÂN TÍCH YẾU TỐ VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH (KHẢO SÁT “GIỜ VÀNG” PHÁT SÓNG CỦA KÊNH VTV1, VTV3 TỪ THÁNG 1/2011 ĐẾN THÁNG 6/2011) Luận văn Thạc sĩ chuyên ... VTV1 VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam Và qua đó, rút học văn hóa quảng cáo 34 35 CHƢƠNG YẾU TỐ VĂN HÓA VIỆT TRONG QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH (KHẢO SÁT KÊNH VTV1 – VTV3 TRONG GIỜ VÀNG, TỪ THÁNG 1/2011 ... CHƢƠNG YẾU TỐ VĂN HÓA VIỆT TRONG QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH (KHẢO SÁT KÊNH VTV1 – VTV3 TRONG GIỜ VÀNG, TỪ THÁNG 1/2011 – THÁNG 6/2011) 36 2.1 Vài nét Kênh VTV1 VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam...
 • 110
 • 2,805
 • 9

VỀ xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền văn HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN

VỀ xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền văn HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN
... nghiệp xây dựng phát triển văn hoá lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước Đội ngũ trí thức gắn bó với nhân dân giữ vai trò quan trọng nghiệp xây dựng phát triển văn hoá 5- Văn hoá mặt trân; xây dựng, phát ... hội chủ nghĩa, xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tiếp thụ tinh hoa văn hoá nhân loại, làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn đời sống hoạt động xã hội, vào người, gia ... tồn, phát huy phát triển văn hoá dân tộc thiểu số “Coi trọng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống xây dựng, phát triển giá trị văn hoá, văn học, nghệ thuật dân tộc thiểu số Bảo tồn phát triển...
 • 13
 • 967
 • 0

Quan điểm của Đảng về Xây dựng và Phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc pot

Quan điểm của Đảng về Xây dựng và Phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc pot
... mạng Đảng Cộng sản Việt Nam II XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC Phương hướng xây dựng phát triển nghiệp văn hóa Trong giai đoạn nay,phương hướng xây dựng ... phát triển SVTH:Nguyễn Đình Chiến Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Đặc trưng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, ... tiến, đậm đà sắc dân tộc nhằm xây dựng văn hóa Việt Nam đại có thống hữu tính tiên tiến tính đậm đà sắc dân tộc. Đây kết việc tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo Đảng việc xây dựng phát triển văn hóa Đảng...
 • 19
 • 5,579
 • 91

BÀI THẢO LUẬN CHỦ đề sưu tầm và lý GIẢI về ưu điểm và hạn CHẾ của văn hóa VIỆT NAM TRONG THỜI kỳ đổi mới HIỆN NAY

BÀI THẢO LUẬN CHỦ đề sưu tầm và lý GIẢI về ưu điểm và hạn CHẾ của văn hóa VIỆT NAM TRONG THỜI kỳ đổi mới HIỆN NAY
... Nội dung Văn hóa Việt Nam thời đổi Ưu điểm Hạn chế Nguyên nhân 1 Văn hóa Việt Nam thời đổi  1.1 Văn hóa gì? Là hệ thống chân lý, chuẩn mực Mục tiêu mà người thống ... ta phần thấy mặt ưu điểm hạn chế tồn Qua mong Đảng Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa lên tầm cao mới, phát huy ưu điểm, điểm mạnh đẩy lùi, hạn chế điểm yếu kém, hạn chế Nâng cao chất ... 2 Ưu điểm văn hóa thời đổi 2.1 Tư tưởng, đạo đức lối sống 2.2 Giáo dục, khoa học 2.3 Văn học, nghệ thuật 2.4 Thông tin đại chúng 2.5 Giao lưu văn hoá với nước Ưu điểm văn hóa thời kì đổi...
 • 36
 • 1,048
 • 12

Bảo vệ và Phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa từ góc nhìn sinh viên.

Bảo vệ và Phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa từ góc nhìn sinh viên.
... nước sở để bảo vệ phát triển giá trị văn hóa, tảng thúc đẩy dân tộc lên Bảo vệ Phát triển giá trị văn hóa Việt Nam góc nhìn sinh viên Thứ nhất, cần tổng kiểm kê toàn loại hình di sản văn hóa truyền ... tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác người dân việc bảo vệ phát triển giá trị văn hóa truyền thống: Thực tiễn rằng, nghiệp bảo vệ phát triển giá trị văn hóa đẩy mạnh đạt hiệu người dân tự giác tham ... riệng Việt Nam hoàn toàn phát huy tối đa giá trị văn hóa tốt đẹp dân tộc vào việc xây phát triển đất nước, thông qua khẳng định vị người Việt Nam mắt bạn bè quốc tế Trước toàn cầu hóa người Việt Nam...
 • 5
 • 214
 • 0

TRIẾT HỌC ÂM DƯƠNG GIA VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VĂN HÓA VIỆT NAM

TRIẾT HỌC ÂM DƯƠNG GIA VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VĂN HÓA VIỆT NAM
... đề tài Triết học Âm dương gia ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam Kết cấu đề tài: Chương 1: Khái quát đời Triết học Âm dương gia Chương 2: Ảnh hưởng triết học Âm dương gia với văn hóa Việt Nam CHƯƠNG ... lí giao điểm luồng văn hóa, trình Triết học Âm dương gia ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam phát triển lịch sử - xã hội củaViệt Nam bị chi phối mạnh mẽ quan hệ giao lưu văn hóa rộng rãi với Đông Nam ... - ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC ÂM DƯƠNG GIA VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM Không gian văn hoá Việt Nam vốn định hình không gian văn hoá khu vực Đông Nam Á, hình tròn bao quát toàn Đông Nam Á lục địa Đông Nam...
 • 17
 • 216
 • 1

CHÍNH SÁCH VĂN HÓA (Chính sách văn hóa Hàn Quốc ảnh hưởng đến chính sách văn hóa Việt Nam)

CHÍNH SÁCH VĂN HÓA (Chính sách văn hóa Hàn Quốc ảnh hưởng đến chính sách văn hóa Việt Nam)
... triển kinh tế xã hội văn hóa Mục tiêu ngắn hạn sách văn hóa Hàn Quốc Hàn Quốc đề kế hoạch 10 năm phát triển văn hóa như: Giáo dục nhân dân Hàn Quốc trở thành công dân văn hóa sáng tạo; tạo nên ... giới, điển hình Hyundai, đưa Hàn Quốc thành nước đứng thứ giới sản xuất ô tô Chính sách văn hóa Hàn Quốc Chính sách văn hoá Hàn Quốc phát triển rộng rãi thông qua Chính phủ quan quyền với nhiều ... nghĩa việc phát triển văn hóa Việt Nam Văn hóa Việt Nam Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng mang đặc trưng văn hóa Á Đông.Sự giao lưu văn hóa, định hướng phát triển văn hóa Hàn Quốc tạo điều kiện cho...
 • 4
 • 1,646
 • 15

Tìm hiểu về nho giáo và ảnh hưởng của nho giáo đến truyền thống văn hóa việt nam

Tìm hiểu về nho giáo và ảnh hưởng của nho giáo đến truyền thống văn hóa việt nam
... cỏc th h Nho s i sau u ó nhn thc c vai trũ cn thit ca Nho giỏo v ó tin hnh nhng bc truyn bỏ v s dng Nho giỏo xó hi Vit Nam nh hng ca Nho giỏo i vi Vit Nam S phỏt trin ca Nho giỏo Vit Nam khụng ... xó hi Vit Nam khụng hon ton chộp ni dung tu thõn kinh in Nho giỏo 29 KT LUN Nho giỏo t i n ó trờn 2500 nm v ó tng nh hng sõu sc n xó hi Vit Nam, kh ông chối cãi đợc Khổng giáo hay Nho giáo tham ... giáo hay Nho giáo tham gia phần vào đúc nặn diện mạo tinh thần dân tộc vào thành văn hoá dân tộc, cần thiết phải nghiên cứu Nho giáo để xem ảnh h ởng đối việc văn hoá nớc ta nh lch s nc ta Ngy...
 • 31
 • 865
 • 0

Báo cáo " Về việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài " pdf

Báo cáo
... nh cha, m , con) Thụng th ng, sau sinh con, ng i cha, m ho c nh ng ng i thõn thớch c a ng i ti n hnh ng kớ khai sinh cho theo th t c chung Tr ng h p khai sinh cho ngoi giỏ thỳ, ph n khai v cha, ... kho n i u 28 Ngh nh s 68/2002/N -CP quy nh thỡ: "Vi c nh n cha, m , gi a cụng dõn Vi t Nam v i ng i n c ngoi, gi a ng i n c ngoi th ng trỳ t i Vi t Nam v i theo quy nh c a Ngh nh ny ch c ti n hnh, ... nh v xỏc th c m i quan h gi a cha m v con, i u 63 Lu t HN&G nm 2000 quy nh: "Con sinh th i kỡ hụn nhõn ho c ng i v cú thai th i kỡ ú l chung c a v ch ng".(1) Theo quy nh ny, th i kỡ hụn nhõn...
 • 4
 • 250
 • 0

tiêu luận Kế hoạch truyền thông về Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm tại quận Cầu Giấy.

tiêu luận Kế hoạch truyền thông về Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm tại quận Cầu Giấy.
... Thủy, Lớp Biên dịch Tiếng Anh K28 Kế hoạch truyền thông Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm 2011 quận Cầu Giấy Kế hoạch truyền thông Văn hóa đọc cho giới trẻ năm 2011 quận Cầu Giấy I Phân tích đối tượng ... K28 Kế hoạch truyền thông Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm 2011 quận Cầu Giấy thông tin Do vậy, cần có chiến lược nghiêm tục để khôi phục văn hóa đọc giới trẻ Dưới phạm vi kế hoạch truyền thông quận, ... dịch Tiếng Anh K28 15 Kế hoạch truyền thông Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm 2011 quận Cầu Giấy - Bước 1: Đào tạo tập huấn cán truyền thông vấn đề Văn hóa Đọc giới trẻ quận Cầu Giấy Đối tượng tập...
 • 24
 • 2,008
 • 5

Sử dụng kiến thức liên môn để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một nét đẹp truyền thống của văn hoá việt nam tết cổ truyền

Sử dụng kiến thức liên môn để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một nét đẹp truyền thống của văn hoá việt nam  tết cổ truyền
... hỏi Tết , chẳng có từ ngữ tả hết tết Vỡ vy, không ch Vit Nam mi có ngy Tt Nguyờn ỏn m c ph bin rng rãi mt s nc thuc châu Tết Nguyên Đán gọi Tết âm lịch, Tết cổ truyền hay đơn giản ngày Tết Đây ... biết đến Tết Nguyên Đán (hay gọi Tết Trồng Cây) Tết dịp để gia đình, họ hàng gần xa xum họp, đoàn tụ tởng nhớ ông bà tổ tiên trớc Về ý nghĩa thân sinh Tết Nguyên Đán, ngày Tết gia đình, Tết nhà ... quan trọng văn hoá ngời Việt Nam nói riêng số dân tộc chịu ảnh hởng văn hoá Trung Quốc nói chung Vì quốc gia dùng lịch Pháp theo chu kì vận hành mặt trăng nên Tết Nguyên Đán muộn Tết Duơng Lịch...
 • 14
 • 286
 • 0

Quản trị tri thức và vấn đề về công nghệ đặt ra với các doanh nghiệp Việt Nam.doc

Quản trị tri thức và vấn đề về công nghệ đặt ra với các doanh nghiệp Việt Nam.doc
... công nghệ, công nghệ đối tượng quản trị tri thức công cụ cho người áp dụng vào hoạt động quản trị tri thức Do công cụ quản lý, hệ QTTT đòi hỏi phải có công nghệ nhà tư vấn để khuyến cáo cách thức ... quản lý hiệu nguồn tri thức Trong doanh nghiệp, quản trị tri thức quan trọng, góp phần không nhỏ thành công hay thất bại doanh nghiệp Ba yếu tố quản tri thức cần trọng người, trình công ... thoả mãn yêu cầu khách hàng lúc nhất, v.v II Quản trị tri thức vấn đề công nghệ đặt với doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng: Khái niệm quản trị tri thức có từ lâu để tổ chức thành ngành khoa học...
 • 18
 • 583
 • 4

văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại
... triển Kitô giáo Việt Nam 109 8.5.2 .Văn hóa phương Tây Việt Nam 111 CHƯƠNG IX 117 VĂN HOÁ VIỆT NAM 117 TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI 117 9.1 Hằng số văn hoá Việt Nam 117 9.2 Bản sắc văn hoá dân tộc ... III TỌA ĐỘ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM Theo Trần Ngọc Thêm: Ba yếu tố tạo nên văn hóa là: Chủ thể văn hóa Không gian văn hóa Thời gian văn hóa 10 1.Chủ thể văn hóa Việt Nam dân tộc Việt Nam Cách 30 vạn ... văn hóa, văn hiến, văn vật văn minh 16 2.4 Cấu trúc văn hóa 18 Các môn nghiên cứu văn hóa 18 2.6 Hai loại hình văn hoá giới 18 CHƯƠNG III 21 TỌA ĐỘ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM 21 1.Chủ thể văn hóa Việt...
 • 139
 • 1,083
 • 6

Đặc trưng văn hoá truyền thống của khu vực Đông Nam Á trong văn hoá Việt Nam

Đặc trưng văn hoá truyền thống của khu vực Đông Nam Á trong văn hoá Việt Nam
... QLVH Đặc trng truyền thống văn hoá Việt Nam Khỏi quỏt chung v khu vc ụng Nam v Vit Nam ụng Nam l khu vc nm phớa ụng Nam ca Chõu vi din tớch 4,523,000 km bao gm cú 11 quc gia nm phớa Nam Trung ... K2 - QLVH Đặc trng truyền thống văn hoá Việt Nam u mang dỏng dp c trng ca i sng c dõn khu vc ụng Nam Vic buụn bỏn thụng thng qua ng bin tr nờn khỏ thun li, khụng phi ngu nhiờn m khu vc ny ó ... Thanh Dung Lớp : K2 - QLVH Đặc trng truyền thống văn hoá Việt Nam tre, khúm chui, thm m tỡnh ngi v hn quờ ho quyn thõn thng cõy lỳa mt hoỏ rt Vit Nam Nụng nghip Vit Nam mang dỏng dp mt nc -nn...
 • 23
 • 1,128
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa việt nam ở nước ngoàihình ảnh con rồng trong văn hóa việt namtìm hiểu về truyền thống văn hóa việt nam1 cơ sở lí luận cho cách nhìn hệ thống loại hình về văn hóa việt namnhìn nhận chung về ảnh hƣởng của văn hóa việt nam đến các nhà đầu tư nước ngoàimiền nam hoàn toàn giải phóng đất nước độc lập văn hoá việt nam thống nhất phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản vnvăn hóa việt nam truyền thốngcông ty phát triển truyền thông văn hóa việt namvăn hóa việt nam truyền thống và hiện đạinhững truyền thống văn hóa việt namvăn hóa việt nam truyền thống một góc nhìnvăn hóa việt nam từ truyền thống đến hiện đạiviết đoạn văn bằng tiếng anh về văn hóa việt namcông ty cổ phần truyền thông văn hóa việt nambài luận tiếng anh về văn hóa việt namQuy cach quyen luan vandown load CV đi số 358(1)down loadDown CV đi số 366 2MAU DE XUAT DU ANdown loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hn25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh