Đánh giá khả năng làm giảm nhẹ ô nhiễm của cỏ vetiver (chrysopogon zizanioides l ) áp dụng thử nghiệm tại sân bay biên hòa

Khảo sát ảnh hưởng của chì ( Pb) trong bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải nhà máy acquy đồng nai đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cỏ Vetiver vetireria zizanioides(L.) nash khi thay đổi hàm lượng phân compost

Khảo sát ảnh hưởng của chì ( Pb) trong bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải nhà máy acquy đồng nai đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cỏ Vetiver vetireria zizanioides(L.) nash khi thay đổi hàm lượng phân compost
... : Khảo sát ảnh hưởng chì (Pb) bùn thải phát sinh từ trạm xử nước thải nhà máy acquy Đồng Nai đến khả sinh trưởng phát triển cỏ vetiver Vetiveria zizanioides (L.) Nash thay đổi hàm lượng phân ... Bulgaria) Từ sở khoa học thực tiễn trên, đề tài: Khảo sát ảnh hưởng chì (Pb) bùn thải phát sinh từ trạm xử nước thải nhà máy acquy Đồng Nai đến khả sinh trưởng phát triển cỏ Vetiver Vetiveria ... compost Các liệu ban đầu : - Bùn thải phát sinh từ trạm xử nước thải nhà máy acquy Đồng Nai đất khu vực xung quanh nhà máy - Các nghiên cứu ứng dụng cỏ vetiver để xử kim loại nặng đất triển...
 • 118
 • 528
 • 0

Báo cáo " Đánh giá khả năng làm giảm dư lượng Sherpa, Regent và Pegasus của một số chủng vi khuẩn tuyển chọn" docx

Báo cáo
... chung vi khuin tuyen chgn mac dii sinh trudng tot mdi trudng cd Pegasus, nhung chiing chi lam giam Pegasus dugc tir 8,09% den 35,07% so vdi ddi chung sau nudi cay Vi vay, mdt sd chiing vi khuan ... Ba chiing vi khuin K5, NT64 va LT33 da dugc chgn de xac djnh kha nang loai Pegasus Vi khuin dugc nudi mdi trudng tdi thieu cd bd sung Pegasus ndng mg/ml Sau nudi ciy d 30°C, du lugng Pegasus mdi ... treatment of Sherpa and Regent and strains for Pegasus Strain RI had the highest activity against Sherpa, it eliminated 83.39% Sherpa in culture medium after days Strain SI6 reduced Regent up to 76.76%...
 • 7
 • 225
 • 0

đánh giá hiệu suất làm giảm chất ô nhiễm trong bể xử lý nước thải từ nuôi thâm canh cá tra (pangasianodon hypophthalmus) của lục bình (eichhornia crassipes)

đánh giá hiệu suất làm giảm chất ô nhiễm trong bể xử lý nước thải từ nuôi thâm canh cá tra (pangasianodon hypophthalmus) của lục bình (eichhornia crassipes)
... NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM GIẢM CHẤT Ô NHIỄM TRONG BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ NUÔI THÂM CANH TRA (Pangasianodon hypophthalmus) CỦA LỤC BÌNH (Eichhornia crassipes) ... SINH HỌC CỦA LỤC BÌNH Khả xử nước thải từ nuôi thâm canh Tra lục bình qua mức giảm nồng độ chất ô nhiễm nước thải qua cấp thùng nghiệm thức Nồng độ chất ô nhiễm giảm lục bình hấp thu chất (đạm, ... 08:2008/BTNMT 5.2 Kiến nghị Nước thải từ ao nuôi tra cần phải xử trước thải môi trường, để tránh gây ô nhiễm môi trường Xây dựng hệ thống xử nước thải ao nuôi tra thâm canh ứng dụng kết thí...
 • 48
 • 168
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của Đà điểu từ mới nở - 6 tháng tuổi nuôi tại công ty TNHH Hoàng Giang, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của Đà điểu từ mới nở - 6 tháng tuổi nuôi tại công ty TNHH Hoàng Giang, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn.
... tài: "Đánh giá khả sinh trưởng phát triển đà điểu từ nở - tháng tuổi nuôi công ty TNHH Hoàng Giang, Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn" 2.1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá khả sinh trưởng phát ... VĂN HÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀ ĐIỂU TỪ MỚI NỞ ĐẾN THÁNG TUỔI NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG GIANG, XÃ MỸ THANH, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN KHOÁ LUẬN TỐT ... trí Công ty TNHH Hoàng Giang, Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn, em thực tập trại từ tháng 12 đến tháng năm 2014, thực đề tài: "Đánh giá khả sinh trưởng phát triển Đà điểu từ nở - tháng...
 • 60
 • 190
 • 0

Đánh giá khả năng làm việc của hệ thống bôi trơn động DSC-80 sau khi tăng áp thành động DSC-80TA

Đánh giá khả năng làm việc của hệ thống bôi trơn động cơ DSC-80 sau khi tăng áp thành động cơ DSC-80TA
... DSC-80TA Mục đích đề tài: Đánh giá khả làm việc hệ thống bôi trơn động DSC-80 sau tăng áp đề xuất giải pháp kỹ thuật cần thiết đảm bảo khả làm việc hệ thống bôi trơn sau tăng áp Nội dung đề tài: Mở ... tiến sỹ đề tài tăng áp cho động DSC-80 tiến sĩ Lê Đình Vũ, đợc giúp đỡ PGS, TS Lại Văn Định thực đề tài: Đánh giá khả làm việc hệ thống bôi trơn động DSC-80 sau tăng áp thành động DSC-80TA Mục ... Phơng án tăng áp động DSC-80 1.2 Các thông số kỹ thuật động DSC-80TA 1.3 Đặc điểm kết cấu động DSC-80 hệ thống bôi trơn 1.4 Các tiêu đánh giá khả làm việc hệ thông bôi trơn Chơng Tính toán động lực...
 • 4
 • 671
 • 1

Tài liệu Các tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc nhóm docx

Tài liệu Các tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc nhóm docx
... đó? Hợp tác: Khả hoà nhập bạn với đồng nghiệp từ lĩnh vực, khả năng, chí quốc tịch khác nhau? Tổ chức: Bàn làm việc bạn có gọn gàng không? Bạn có làm việc theo kế hoạch vạch? Khả làm việc áp lực: ... tâm tư vấn việc làm Massachuset tạm thời đưa Lòng tin: Bạn có tin tưởng vào khả hoàn thành công việc đồng nghiệp không? Bình tĩnh: Trong thời gian vô gấp rút, bạn có khả giải tình cách bình tĩnh ... Khả làm việc áp lực: Bạn có phát huy tốt khả làm việc áp lực không? Khả giao tiếp: Bạn thích tiếp xúc với nhiều người? Bạn luôn thu hút ý người câu chuyện Khả kiểm soát tình huống: Khi tình dự kiến...
 • 4
 • 575
 • 1

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÓI MÒN ĐẤT HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RMMF (REVISED MORGAN-MORGAN-FINNEY) pot

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÓI MÒN ĐẤT Ở HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RMMF (REVISED MORGAN-MORGAN-FINNEY) pot
... rẫy khu vực đất dốc, đất có hệ số xói mòn cao Hình Lượng đất xói mòn Hình Phân cấp xói mòn đất Kết luận 3.1 hình RMMF công cụ hữu hiệu để tính toán xói mòn khu vực đồi núi hình thiết kế ... lượng đất tách bao gồm: COH, Q, GC độ dốc Kết tính toán thể hình 180 Đánh giá khả xói mòn đất huyện Đakrông… Hình Khả tách mưa Hình Khả tách dòng chảy mặt Hình Tổng lượng đất bị tách Hình Khả ... phần (với kích thước pixel 15m) 2.2 Ứng dụng hình RMMF đánh giá xói mòn đất hình RMMF dùng để tính lượng đất xói mòn cho khu vực đồi núi hình RMMF đòi hỏi 15 thông số đầu vào thể bảng TRƯƠNG...
 • 12
 • 359
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pot

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pot
... sinh viên khả thích ứng với công việc tốt 2,5% Tuy nhiên, có sinh viên khả thích ứng với công việc mức thấp 0,8%, số quan trọng đơn vị đào tạo ngành du lịch Nhìn chung, khả thích ứng với công ... bình, đáp ứng 40-54% công việc 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả thích ứng với công việc Để ứng dụng mô hình lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến khả thích ứng với công việc sinh viên ngành du lịch vào ... kỹ đáp ứng yêu cầu công việc mức trung bình Tuy nhiên, khả thích ứng sinh viên công việc tốt Kết nghiên cứu cho thấy, nhân tố ảnh hưởng đến khả thích ứng với công việc sinh viên ngành du lịch trình...
 • 8
 • 246
 • 0

đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng, giống khoai lang chất lượng cao một số vùng sinh thái khác nhau tại tỉnh bắc giang

đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng, giống khoai lang chất lượng cao ở một số vùng sinh thái khác nhau tại tỉnh bắc giang
... cấp số liệu nghiên cứu số dòng, giống khoai lang vụ đông địa bàn Bắc Giang Đối với sản xuất: - Xác định khả sinh trưởng phát triển, chất lượng số giống khoai lang điều kiện sinh thái Bắc Giang ... sinh trưởng phát triển số dòng, giống khoai lang chất lượng cao ở số vùng sinh thái khác tỉnh Bắc Giang Mục tiêu đề tài Nhằm chọn dòng khoai lang chất lượng tốt, suất cao, phù hợp với ... cành tiêu để đánh giá khả sinh trưởng khoai lang, giống khả phân cành nhiều thì sinh trưởng thân mạnh, có khả cho suất cao Qua theo dõi thấy dòng, giống khoai lang thí nghiệm có khả phân cành...
 • 77
 • 1,344
 • 0

Các tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc nhóm pptx

Các tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc nhóm pptx
... với bạn 15 tiêu chuẩn để đánh giá khả làm việc theo nhóm tiến sĩ M.Ballot thuộc trung tâm tư vấn việc làm Massachuset tạm thời đưa Lòng tin: Bạn có tin tưởng vào khả hoàn thành công việc đồng ... tịch khác nhau? Tổ chức: Bàn làm việc bạn có gọn gàng không? Bạn có làm việc theo kế hoạch vạch? Khả làm việc áp lực: Bạn có phát huy tốt khả làm việc áp lực không? Khả giao tiếp: Bạn thích tiếp ... có khả giải tình cách bình tĩnh không? Tôn trọng: Ý kiến đồng nghiệp có bạn quan tâm không? Bạn có rút ý tưởng thân từ ý kiến đó? Hợp tác: Khả hoà nhập bạn với đồng nghiệp từ lĩnh vực, khả năng, ...
 • 4
 • 290
 • 0

15 tiêu chuẩn đánh giá khả năng làm việc nhóm pot

15 tiêu chuẩn đánh giá khả năng làm việc nhóm pot
... đó? Hợp tác: Khả hoà nhập bạn với đồng nghiệp từ lĩnh vực, khả năng, chí quốc tịch khác nhau? Tổ chức: Bàn làm việc bạn có gọn gàng không? Bạn có làm việc theo kế hoạch vạch? Khả làm việc áp lực: ... Khả làm việc áp lực: Bạn có phát huy tốt khả làm việc áp lực không? Khả giao tiếp: Bạn thích tiếp xúc với nhiều người? Bạn luôn thu hút ý người câu chuyện Khả kiểm soát tình huống: Khi tình dự kiến ... giải Khả thuyết phục: Bạn có đưa lý lẽ thích hợp để bảo vệ ý kiến mình? 10 Lạc quan: Bạn có tin có khả tìm giải pháp “bị dồn đến chân tường”? 11 Trách nhiệm: Bạn sẵn sàng tiên phong cho việc...
 • 4
 • 368
 • 0

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt
... công trình nền, tải trọng điều kiện biên khác 3.3 Việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin tính toán cho phép xem xét đợc nhiều trờng hợp làm việc thực tế công trình, cho kết tính ... bất lợi, hay thi công làm cho sơ đồ chịu lực công trình không giống với sơ đồ sử dụng tính toán nh xảy tai van đờng tràn hồ Dầu Tiếng [5] Vì vậy, việc tính toán kiểm tra khả làm việc an toàn công ... Dựa vào kết tính toán dự báo sơ đợc thời điểm cần thiết phải đại tu hay thay cửa van Kết luận 3.1 Để đảm bảo làm việc an toàn công trình thủy lợi việc định kỳ kiểm tra, đánh giá trạng thái kỹ thuật...
 • 7
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng làm việccác tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc nhómđánh giá khả năng làm việc nhóm15 tiêu chuẩn đánh giá khả năng làm việc nhómtiêu chí đánh giá khả năng làm việc nhómđánh giá khả năng làm việc theo nhómđánh giá khả năng làm việc của nhân viêntheo doi danh gia kha nang lam viec cua dap cau sutheo doi danh gia kha nang lam viec cua dap cao su theo cong nghe trong nuoctheo doi danh gia kha nang lam viec cua dap cao suđánh giá khả năng làm giàu xác định lượng vết se iv của nhựapurolitec100 và muromaxb1 đã cố định zr ivđánh giá khả năng làm giàu xác định lượng vết se iv của nhựa purolitec100 đã cố định zr ivđánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công tymột số chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công tyđánh giá khả năng vận động theo thang điểm của tegner7.Mau To trinh_DTW2 20142. Chuong trinh lam viec DHCD 2013 - final4. QUY CHE DAI HOI - final5.BAO CAO HDQT GUI CO DONG 2012Đại hội cổ đông 6.Bao_Cao_BKS_2012Microsoft Word - Bao Cao BKS 2010-chinh thuc6.Giay xac nhan-uy quyen tham du_DTW2Đại hội cổ đông danh muc tai lieuGiay xac nhan-uy quyen tham du_DTW2SO 8-1 - Nhom co dong de cu ban KSThuc hien Nghi quyet DHDCD lan II-29.TTluachontochuckiemtoan2014 SHI10.TT HDQT, BKS 2014_SHI12.Giay uy quyen du hop13.Quy che dai hoi 2014_SHICổ đông và nhà đầu tư 14.Quychebaucu 201416.2. Phuong an Phat hanh tang vonBộ 1100 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện lý thuyết đáp ánchuongtrinhdaihoi2010 SHIGiay xac nhan tham gia DHCD