NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI, PHÂN BỐ VÀ TÌNH TRẠNG BẢO TỒN CỦA CUA NƯỚC NGỌT (BRACHYURA) TẠI HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA

nghiên cứu sự phân bố xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo các hợp chất polyclobiphenyl cbs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ thanh hóa đến bình thuận, việt nam tt

nghiên cứu sự phân bố và xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo và các hợp chất polyclobiphenyl cbs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ thanh hóa đến bình thuận, việt nam tt
... Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm (2012), Báo cáo kết phân tích chất ô nhiễm hữu khó phân hủy công nghiệp đối tượng môi trường, sinh vật sản phẩm Việt Nam, Đề án ... Kết phân tích mẫu thực tế………….….……………….…… ….… 56 3.4.1 Kết phân tích mẫu trầm tích biển ……….….…….………… 56 3.4.2 Sơ cho nhận xét kết phân tích ……….….………………… 58 3.4.3 Đánh giá xu hướng lịch sử ô nhiễm ... Báo cáo“Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m nước đến độ sâu 100m nước, tỷ lệ 1:500.000”,...
 • 11
 • 248
 • 0

nghiên cứu sự phân bố xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo các hợp chất polyclobiphenyl cbs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ thanh hóa đến bình thuận, việt nam

nghiên cứu sự phân bố và xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo và các hợp chất polyclobiphenyl cbs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ thanh hóa đến bình thuận, việt nam
... Duyên NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ XU HƯỚNG Ô NHIỄM CỦA CÁC HỢP CHẤT THUỐC TRỪ SÂU CƠ CLO VÀ CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG TRẦM TÍCH TẠI VÙNG VEN BIỂN TỪ THANH HÓA ĐẾN BÌNH THUẬN, VIỆT NAM ... khả tích lũy chất gây ô nhiễm môi trường biển nói chung môi trường trầm tích ven biển nói riêng Để phát triển bền vững, việc nghiên cứu khả tích lũy chất gây ô nhiễm môi trường trầm tích biển ... polyclobiphenyl (PCBs) trầm tích vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Việt Nam với mục đích tối ưu hóa qui trình phân tích đồng thời lượng vết siêu vết hợp chất OCPs PCBs mẫu trầm tích với độ nhạy...
 • 103
 • 670
 • 5

nghiên cứu sự phân bố xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo các hợp chất polyclobiphenyl (PCBs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ bình thuận đến thanh hóa, việt nam

nghiên cứu sự phân bố và xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo và các hợp chất polyclobiphenyl (PCBs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ bình thuận đến thanh hóa, việt nam
... Ngô Ngọc Long NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ XU HƯỚNG Ô NHIỄM CỦA CÁC HỢP CHẤT THUỐC TRỪ SÂU CƠ CLO VÀ CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG TRẦM TÍCH TẠI VÙNG VEN BIỂN TỪ BÌNH THUẬN ĐẾN THANH HÓA, ... Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu phân bố xu hướng ô nhiễm hợp chất thuốc trừ sâu clo hợp chất polyclobiphenyl (PCBs) trầm tích vùng ven biển từ Bình Thuận đến Thanh Hóa, Việt Nam với mục đích tối ... thiệu thuốc trừ sâu clo polyclobiphenyl 1.1.1 Giới thiệu số thuốc trừ sâu clo (OCPs) Nhóm thuốc trừ sâu họ clo (OCPs) dẫn xu t clo số hợp chất hữu diphenyletan, xyclodien, benzen, hexan Đây hợp chất...
 • 114
 • 433
 • 1

Nghiên cứu sự phân bố động thái của nấm trichoderma trong đất trồng rau màu tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố và động thái của nấm trichoderma trong đất trồng rau màu tại thành phố đà nẵng
... ti n hành nghiên c u ñ tài: “ Nghiên c u s phân b ñ ng thái c a n m Trichoderma ñ t tr ng rau màu t i thành ph Đà N ng” M C TIÊU Đ TÀI Nghiên c u s phân b ñ ng thái c a ch ng vi n m Trichoderma ... VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 Đ I TƯ NG NGHIÊN C U - Các ch ng n m Trichoderma ñ t tr ng rau, màu t i m t s vùng t i TP Đà N ng - ch ng n m gây b nh ph bi n rau, màu như: Fusarium (gây b nh héo vàng) ... Trichoderma [12] Nghiên c u s phân b ñ ng thái c a ch ng n m 1.2.2 Đ c ñi m hình thái, sinh trư ng c a Trichoderma Trichoderma ñ t tr ng rau, màu t i TP Đà N ng s góp ph n 1.2.2.1 Đ c ñi m hình thái b...
 • 13
 • 589
 • 1

Nghiên cứu sự phân bố vai trò của hệ vi sinh vật đất tại thôn 2 rừng ngập mặn xã cẩm thanh hội an quảng nam

Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất tại thôn 2  rừng ngập mặn xã cẩm thanh  hội an  quảng nam
... sông, b bi n, ñ t than bùn, san hô [16], [28 ] 1 .2 GI I THI U V R NG NG P M N XÃ C M THANH H I AN - QU NG NAM 1 .2. 1 Gi i thi u sơ lư c v C m Thanh - H i An - Qu ng Nam C m Thanh nông nghi p n ... n sinh thái t i ñ a phương, ch n ñ tài: Nghiên c u s phân b vai trò c a h vi sinh v t ñ t t i thôn - r ng ng p m n C m Thanh – H i An Qu ng Nam M c ñích nghiên c u Nghiên c u s phân b vai ... Hình 3 .2: M t s c ng XK phân l p ñư c t ñ t thôn 2- RNM C m Thanh Hình 3.3: M t s ch ng NM phân l p ñư c t ñ t thôn 2- RNM C m Thanh 3 .2 PHÂN L P VÀ TUY N CH N CÁC CH NG VSV CÓ KH NĂNG SINH...
 • 13
 • 475
 • 2

Nghiên cứu sự phân bố vai trò của hệ vi sinh vật đất trong điều kiện sinh thái tại tiểu khu 64 của khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất trong điều kiện sinh thái tại tiểu khu 64 của khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà  thành phố đà nẵng
... chung vi sinh v t ñ t nói riêng Tuy nhiên, nh ng năm - Nghiên c u s phân b c a h vi sinh v t ñ t t i ti u khu 64 c a khu b o t n thiên nhiên Sơn Trà thành ph Đà N ng - Nghiên c u ñ ng thái c ... 3 h vi sinh v t ñ t ñi u ki n sinh thái t i ti u khu 64 c a khu M Đ U b o t n thiên nhiên Sơn Trà thành ph Đà N ng” nh m tìm hi u s phân b c a h vi sinh v t ñ t, phân l p n ch n ... gia vào vòng tu n hoàn t nhiên c i t o ñ t [29] Nghiên c u s phân b vai trò c a h vi sinh v t ñ t t i Tuy nhiên, vi sinh v t ñ t có tính m n c m ñ i v i môi trư ng s ng, ti u khu 64 c a khu b...
 • 13
 • 365
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố, sinh thái, sinh học hiện trạng bảo tồn của loài giổi – michelia citrata (noot chalermglin) q n vu n h xia tại xã tùng vài, huyện quản bạ, tỉnh hà giang

Nghiên cứu sự phân bố, sinh thái, sinh học và hiện trạng bảo tồn của loài giổi – michelia citrata (noot  chalermglin) q n vu n h xia tại xã tùng vài, huyện quản bạ, tỉnh hà giang
... v n cao h c: Nghi n cứu ph n bố, sinh thái, sinh h c trạng bảo t n loài Giổi chanh Michelia citrata (Noot & Chalermglin) Q N Vu & N H Xia Tùng Vài, huy n Qu n Bạ, tỉnh H Giang Hy vọng ... citrata (Noot & Chalermglin) Q N Vu & N H Xia vùng rừng ba Cao Mã Pờ - Tả V n Tùng Vài, huy n Qu n Bạ, tỉnh H Giang 3.2 Mục tiêu nghi n cứu - Xác định ph n bố, đặc điểm sinh thái, sinh h c loài ... V n 2.2.2 Sinh kế Ở huy n Qu n Bạ, thu nhập trung bình 6.000.000 VNĐ/người /n m vào n m 2010 (Nghị số 09/NQ -H ND H i Đồng Nh n D n huy n Qu n Bạ 2010) Ở th n B n Thăng Tùng Vài Ph n Tùng Vài,...
 • 91
 • 303
 • 1

Nghiên cứu sự phân bố một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn bacillus ở vùng rễ đất trồng lạc của xã nghi liên, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu sự phân bố và một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn bacillus ở vùng rễ và đất trồng lạc của xã nghi liên, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an
... Nghi n cứu phân bố số đặc điểm sinh học vi khuẩn Bacillus vùng rễ đất trồng lạc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Mục đích nghi n cứu đề tài là: Tìm hiểu phân bố số đặc điểm sinh học vi khuẩn ... NGHI N CứU I Đối tợng nghi n cứu Đối tợng nghi n cứu đề tài vi khuẩn Bacillus đất rễ lạc thuộc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An II Thời gian nghi n cứu Thời gian thu mẫu: Chúng tiến ... khuẩn Bacillus vùng rễ lạc đất trồng lạc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An Khoá luận tốt nghi p Cử nhân Khoa học Sinh học Sinh vi n Cao Thị Tâm Chơng I : tổng quan tài liệu I đặc điểm chung vi...
 • 41
 • 602
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố ứng dụng của một số chủng vi khuẩn azotobacter trong điều kiện sinh thái đất trồng lúa tạihòa nhơn hòa liên hòa vang đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố và ứng dụng của một số chủng vi khuẩn azotobacter trong điều kiện sinh thái đất trồng lúa tại xã hòa nhơn  hòa liên  hòa vang  đà nẵng
... n sinh thái ñ t tr ng lúa t i Hòa Nhơn, Hòa Liên - Hòa Vang - Đà N ng” T ñó làm s khoa h c cho vi c l a Azotobacter có kh c ñ nh ñ m m nh sinh t ng h p IAA cao ñ tr ng lúa ñi u ki n sinh thái ... l c 2.1 Đ I TƯ NG NGHIÊN C U b Xác ñ nh s lư ng vi khu n Azotobacter gam ñ t - Các ch ng vi khu n Azotobacter ñư c phân l p t ñ t tr ng lúa t i Hòa Nhơn, Hòa Liên - Hòa Vang - TP ĐN c Phương ... tu i): 1/3 phân N + ½ phân K 2.3.10 Phương pháp x lí s li u 13 14 CHƯƠNG Trung bình Th t 3.1 S PHÂN B C A VI KHU N AZOTOBACTER TRONG Đ T TR NG LÚA T I XÃ HÒA NHƠN, HÒA LIÊN - HÒA VANG – TP trung...
 • 13
 • 594
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ ĐỘNG THÁI CỦA HỆ VI SINH VẬT ĐẤT TẠI XÃ ĐIỆN THẮNG NAM - ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tiêu chuẩn AOAC 2000 Kết nghiên cứu 3.1 Sự phân bố hệ vi sinh vật đất theo thành phần giới Từ 105 mẫu đất loại lấy thôn Điện Thắng Nam, thu kết phân bố hệ vi sinh vật đất theo thành phần giới ... luận sau: 4.1 Từ 105 mẫu đất loại thôn Điện Thắng Nam - Điện Bàn 75 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 Quảng Nam, sau nghiên cứu phân bố hệ VSV theo thành phần giới ... CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 miền Nam, miền Trung có tỉnh Quảng Nam Vì vậy, nghiên cứu góp thêm vào sở liệu tính đa dạng hệ vi sinh vật đất vùng nghiên cứu làm sở khoa...
 • 7
 • 190
 • 2

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ, TẬP TÍNH TƢ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA HỌ KHỈ VOỌC (CERCOPITHECIDAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ppsx

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ, TẬP TÍNH TƢ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA HỌ KHỈ VOỌC (CERCOPITHECIDAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ppsx
... bảo tồn loài Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn, Thành phố Đà Nẵng Nhằm góp thêm dẫn liệu về phân bố, tập tính vận động làm sở cho việc bảo tồn loài Chúng chọn đề tài: Bước đầu nghiên cứu phân bố, ... bố, tập tính vận động họ Khỉ voọc (Cercopithecidae) Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Thành Phố Đà Nẵng Địa điểm – đối ng – thời gian – nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Địa điểm nghiên cứu ... Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Mô tả kiểu tư vận động Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Khỉ vàng (Macaca mulatta), Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) Khu bảo tồn thiên...
 • 5
 • 273
 • 2

NGHIÊN CỨU MỨC PHÂN BÓN MẬT ĐỘ CẤY THÍCH HỢP CHO LÚA CHỊU HẠN TẠI HÀ GIANG

NGHIÊN CỨU MỨC PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ CẤY THÍCH HỢP CHO LÚA CHỊU HẠN TẠI HÀ GIANG
... chỉnh phân bón cho lúa chịu hạn CH5 thành 90N, 90P2O5, 90K2O Để phát huy hết tiềm năng suất lúa CH5 tăng bón đạm tới 120kg N/ha kết hợp với tăng mật độ cấy hợp lý tới 55 khóm/m2, nhờ đa suất lúa ... dảnh thành lúa giống CH5 Sử dụng hỗn hợp vi lợng cho lúa chịu hạn CH5 ảnh hởng tới việc phát triển dảnh Nghiên cứu ảnh hởng việc tăng bón lân kali cho lúa CH5 đến yếu tố cấu thành suất suất lúa ... cáo cho lúa địa phơng (90N 60 P2O5 60 K2O; kg/ha) Điều cho thấy cần thiết phải bón phân cho lúa chịu hạn CH5 với lợng lân kali cao Quy trình canh tác khuyến cáo (với mật độ cấy 45 khóm/m2, bón...
 • 5
 • 249
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP TINH SẠCH HOẠT CHẤT ACARBOSE từ CHỦNG ACTINOPLANES SP KCTC 9161 LÀM NGUYÊN LIỆU THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP VÀ TINH SẠCH HOẠT CHẤT ACARBOSE từ CHỦNG ACTINOPLANES SP KCTC 9161 LÀM NGUYÊN LIỆU THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
... lên men sau t i ưu 3.2 Tinh s ch acarbose có ho t tính c ch α-glucosidase 3.2.1 Tinh s ch qua c t than ho t tính D ch lên men ch ng Actinoplanes sp KCTC 9161 ñư c h p th vào than ho t tính, sau ... Tuyên, Lê Thanh Hoàng, Quy n ðình Thi (2013) "Nghiên c u thành ph n môi trư ng lên men sinh t ng h p acarbose Actinoplanes sp KCTC 9161" H i ngh Công ngh sinh h c toàn qu c 403-406 Sun LH, Li MG, ... ch t acarbose t d ch lên men ch ng Actinoplanes sp KCTC 9161 môi trư ng trư c sau t i ưu; 1: MT trư c t i ưu; 2: MT sau t i ưu; C: chu n acarbose Ho t tính c ch α-glucosidase c a ho t ch t acarbose...
 • 7
 • 397
 • 1

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Đầu Đen Do Histomonas Meleagridis Gây Ra Trên Gà Nuôi Tại Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên Sử Dụng Thuốc Điều Trị

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Đầu Đen Do Histomonas Meleagridis Gây Ra Trên Gà Nuôi Tại Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên Và Sử Dụng Thuốc Điều Trị
... thực tế chăn nuôi huyện Định Hóa, thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen Histomonas meleagridis gây nuôi huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên sử dụng thuốc điều trị 1.2 Mục ... Phương pháp sử dụng thuốc điều trị bệnh đầu đen cho Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.4.2.1 Sử dụng phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho - Sử dụng 02 phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà, phác đồ ... pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen H meleagridis gây nên nuôi huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.4.1.1 Phương pháp điều tra công tác phòng chống dịch bệnh cho huyện Định Hóa, tỉnh...
 • 62
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensis farjon hiep tại khu bảo tồn thiên nhiên bát đại sơn huyện quản bạ tỉnh hà giangnghiên cứu sự phân bố tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm actiso làm tăng khả năng đào thải góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmnghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộiphần ii nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để thâm canh cây cam canh theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với vùng nghiên cứutổng quan nghiên cứu về phân tích và thiết kế hệ thống thông tinđiều tra tài nguyên di truyền các loài lan rừng vườn quốc gia cát tiên và nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhân nhanh để bảo tồn một số loài lan rừng quíhỏi nguồn gốc phân bố và tình hình sảtình hình phân bổ và sử dụng lao động của công typhương pháp xác định lãi suất cho vay áp dụng tại đông á đã phân bổ và tính toán đến các chi phí cũng như cả mức lợi nhuận dự kiến khi xác định mức lãi suất cho vaymạng lưới phân bổ và mức độ bao phủ thị trường của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tại việt nambiểu 1 tình hình phân bổ và sử dụng đất đai của huyện qua 3 nămhoàn thiện qui trình lập phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nướcnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộinghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờTHONG BAO GIAO DICH CO PHIEUthong bao giao dich co phieuDon xin cap so_a Vu Don de nghi A VuTuần 8. Ôn chữ hoa: GTuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánhTuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánhThông tư 152 về Thuế BVMT (522.24KB)https: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjcktlM255VzhRY2sDE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 132Managerial economics 3rd by froeb ch11Managerial economics 3rd by froeb ch17Managerial economics 3rd by froeb ch20Managerial economics 3rd by froeb ch21Managerial economics 3rd by froeb ch22HDC DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện vương xuân mừngHDC DIEN TAP 2017 LICH SU CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện nguyễn nhị lời