Ảnh hưởng của hình thức phản hồi trực tiếp và gián tiếp của giáo viên đối với việc sửa các lỗi ngữ pháp trong bài viết của học sinh lớp 10 trường THPT kim anh

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học nói tiếng anh của học sinh lớp 10 trường THPT yên định 1

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học nói tiếng anh của học sinh lớp 10 trường THPT yên định 1
... participants for the survey questionnaires were 11 0 students of two classes (10 A1 and 10 A5) which were selected randomly from class 10 A1 to class 10 A10 and 10 teachers of English These students have ... aids (pictures, maps, music, 90 47 24 33 50 10 0 10 0 10 1 57 47 35 17 25 82 43 22 30 45 91 91 92 52 43 32 15 23 68 28 11 96 22 98 98 96 79 74 24 58 83 62 25 10 87 20 89 89 87 72 67 22 53 75 handouts) ... process 2.6 .1. 4 Students’ evaluation towards Tieng Anh 10 textbook Question 10 What you think about the topics in Tieng Anh 10 textbook? Chart Students’ opinions on the topics of Tieng Anh 10 textbook...
 • 92
 • 785
 • 0

Đề tài “Phát triển sự ghi nhớ kiến thức mới của học sinh lớp 10 trường THPT LONG THẠNH năm học 2008-2009 ” potx

Đề tài “Phát triển sự ghi nhớ kiến thức mới của học sinh lớp 10 trường THPT LONG THẠNH năm học 2008-2009 ” potx
... kiến thức cũ, môn học Vậy phải làm để giúp em ghi nhớ kiến thức cách rõ ràng, sâu sắc? Để tìm phương pháp giải quyết,em định nghiên cứu đề tài : “Phát triển ghi nhớ kiến thức học sinh lớp 10 trường ... khoa học giáo dục, cấp độ tư kiến thức học sinh + Tìm hiểu thực tế hình thức ghi nhớ kiến thức học sinh phổ thông Trước hết,chúng ta nhằm phát hình thức ghi nhớ chủ yếu học sinh lớp 10 THPT sai ... chọn hình thức học tập ghi nhớ cho thân em - Nghiên cứu phạm vi hẹp: tiến hành thực tiển lớp 10A3 trường THPT LONG THẠNH Nhằm đưa kết luận sơ lược “Khả ghi nhớ học sinh Kết hợp với kiến thức tổng...
 • 20
 • 277
 • 0

Nhận thức của học sinh lớp 10 trường THPT Chi Lăng về tầm quan trọng của ngữ pháp trong việc học tiếng Anh về những khó khăn của họ khi học ngữ pháp tiếng Anh

Nhận thức của học sinh lớp 10 trường THPT Chi Lăng về tầm quan trọng của ngữ pháp trong việc học tiếng Anh về những khó khăn của họ khi học ngữ pháp tiếng Anh
... nhằm phục vụ đề tài nghiên cứu nhận thức học sinh lớp 10 trường THPT Chi Lăng tầm quan trọng ngữ pháp khó khăn họ việc học ngữ pháp tiếng Anh Câu trả lời em quan trọng đề tài nghiên cứu Xin cám ... Em nhận định tầm quan trọng ngữ pháp việc học tiếng Anh? Hãy đánh dấu () vào ô trống A) Rất quan trọng B) Quan trọng C) Không quan trọng II Vì sao? ... học sinh phân tích, yêu cầu học sinh tự rút quy tắc ngữ pháp, sau áp dụng vào làm tập sách giáo khoa C) Thầy (cô) đưa số ví dụ hướng dẫn học sinh phân tích, yêu cầu học sinh rút quy tắc ngữ pháp, ...
 • 63
 • 296
 • 0

Tác động của các hoạt động nâng cao nhận thức đối với năng lực ngữ pháp của học sinh lớp 10, trường THPT Trần Nhật Duật t

Tác động của các hoạt động nâng cao nhận thức đối với năng lực ngữ pháp của học sinh lớp 10, trường THPT Trần Nhật Duật t
... unrealistic The data collected indicates that the content of writing tasks is not too difficult for the ability of the large number of students They are near to real situations that students face ... number The table below illustrates the results of the pre and post tests and the gain of scores that the students got after the author‟s teaching Table 12: Pre test and Post Test Results No Name ... fastest writer? / The least errors/ the most interesting content/…Which is the best presentation? Although these activities can take time, it deserves that since it brings effectiveness to teaching...
 • 59
 • 123
 • 0

Tác động của các hoạt động nâng cao nhận thức đối với năng lực ngữ pháp của học sinh lớp 10, trường THPT Trần Nhật Duật

Tác động của các hoạt động nâng cao nhận thức đối với năng lực ngữ pháp của học sinh lớp 10, trường THPT Trần Nhật Duật
... were em ployed including: (a) a semistructured group interview to the tw enty students o f grade 10,h in that school; (b) classroom observations; (c) a questionnaire aíìer applying CR and (d) a ... betvveen what the students said in the intervievv and what actually happens in class The grade 10,h Language Focus lessons, not other lesson skills, were chosen because the researcher prefers ... social knovvledge about “when, where and how to use language appropriately” Díaz-Rico and Weed (2 010, p 58) The notion o f c c intended by Hymes does not provide any priorities for any does not...
 • 81
 • 191
 • 0

Những lợi ích hạn chế của đường hướng dựa vào thể loại đối với việc dạy viết cho học sinh lớp 10 trường THPT Tân trào, Tuyên Quang

Những lợi ích và hạn chế của đường hướng dựa vào thể loại đối với việc dạy viết cho học sinh lớp 10 trường THPT Tân trào, Tuyên Quang
... khó khăn việc dạy kỹ viết theo sách giáo khoa tiếng anh 10 (cơ bản) thực tiễn giáo viên học sinh lớp 10 trường THPT Kinh Môn ,Hải Dương, Luận văn Thạc sỹ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc ... grade 10 students in Tan Trao High school in Tuyen Quang province ? What are limitations of a genre-based approach to teaching writing to grade 10 students in Tan Trao High school in Tuyen Quang ... of writing tasks in English textbook 10 2.1.3 The participants The subjects chosen for the study are 90 students from groups of 10A2, 10A5 at Tan Trao High School They were selected firstly on...
 • 62
 • 158
 • 0

Các hoạt động trong lớp học để khuyến khích khả năng trình bày tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie Hải Phòng

Các hoạt động trong lớp học để khuyến khích khả năng trình bày tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie Hải Phòng
... (Percent) Questions A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) 80 30 60 80 30 60 0 10 70 90 50 10 0 60 10 40 20 10 10 10 30 10 F (%) 10 10 10 90 100 (Questions has more than one answer) Table 2: Data collected ... advice, comments I have received from my colleagues at Marie Curie High school in Haiphong My thanks also go to 10 teachers and 100 students at Marie Curie High school in Haiphong who provided me with ... the 10th form Marie Curie High school students in presentation tasks in an English speaking class Finally, it provides suggestions for teachers of English to prepare English lessons at Marie Curie...
 • 61
 • 774
 • 0

Các hoạt động trong lớp học để khuyến khích khả năng trình bày tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie, Hải Phòng)

Các hoạt động trong lớp học để khuyến khích khả năng trình bày tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie, Hải Phòng)
... (Percent) Questions A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) 80 30 60 80 30 60 0 10 70 90 50 10 0 60 10 40 20 10 10 10 30 10 F (%) 10 10 10 90 100 (Questions has more than one answer) Table 2: Data collected ... (Percent) Questions A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) G (%) 20 10 37 10 46 52 50 60 63 72 30 27 31 32 20 20 28 60 62 23 10 10 20 80 10 30 (Questions has more than one answer) 2.6 Data analysis ... advice, comments I have received from my colleagues at Marie Curie High school in Haiphong My thanks also go to 10 teachers and 100 students at Marie Curie High school in Haiphong who provided me...
 • 59
 • 348
 • 0

Luận văn: Các hoạt động trong lớp học để khuyến khích khả năng trình bày tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie Hải Phòng pptx

Luận văn: Các hoạt động trong lớp học để khuyến khích khả năng trình bày tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie Hải Phòng pptx
... (Percent) Questions A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) 80 30 60 80 30 60 0 10 70 90 50 10 0 60 10 40 20 10 10 10 30 10 F (%) 10 10 10 90 100 (Questions has more than one answer) Table 2: Data collected ... advice, comments I have received from my colleagues at Marie Curie High school in Haiphong My thanks also go to 10 teachers and 100 students at Marie Curie High school in Haiphong who provided me with ... the 10th form Marie Curie High school students in presentation tasks in an English speaking class Finally, it provides suggestions for teachers of English to prepare English lessons at Marie Curie...
 • 61
 • 347
 • 0

rèn luyện năng lực tự học cho học sinh qua các bài tập viết phương trình đường tròn nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh lớp 10 trường thpt quảng xương 4

rèn luyện năng lực tự học cho học sinh qua các bài tập viết phương trình đường tròn nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh lớp 10 trường thpt quảng xương 4
... đề Rèn luyện lực tự học cho học sinh qua tập viết phương trình đường tròn nhằm nâng cao hiệu học tập học sinh lớp 10 trường THPT Quảng xương 4 Với hy vọng bước đầu vận dụng số lý luận học, ... THPT Quảng Xương , đề xuất số biện pháp sư phạm thích hợp nhằm góp phần rèn luyện khả tự học học sinh lớp 10 THPT qua dạy học các tập viết phương trình đường tròn để góp phần nâng cao hiệu học ... toán học sinh lớp 10 Trường THPT Quảng xương 4" * Đánh giá thực trạng hoạt động tự học học sinh trường THPT Quảng xương * Xây dựng số biện pháp sư phạm nâng cao chất lượng hoạt động tự học rèn luyện...
 • 16
 • 555
 • 0

linguistic errors in writing a paragraph of 10th form students at nguyen trai high school in hai phong and some solutions = những lỗi về ngôn ngữ khi viết đoạn văn của học sinh lớp 10 trường thpt nguyễn trãi

linguistic errors in writing a paragraph of 10th form students at nguyen trai high school in hai phong and some solutions = những lỗi về ngôn ngữ khi viết đoạn văn của học sinh lớp 10 trường thpt nguyễn trãi
... persuasive An informative paragraph is a paragraph that informs information A narrative paragraph is a paragraph that tells about something that happened “Persuasive writing convinces the reader ... questionnaire III.1 Students perception of their linguistics errors in writing a paragraph It is the fact that students at N.T.H.S are very weak at paragraph writing and making errors in writing is inevitable ... in writing a paragraph iv LIST OF CHARTS Pie chart 1: Causes of students linguistic errors in writing a paragraph Chart : Students frequency of using linking words in a paragraph v PART I: INTRODUCTION...
 • 58
 • 500
 • 1

a study on 10 graders motivation in speaking activities at son tay high school, ha noi = nghiên cứu động cơ trong các hoạt động nói tiếng anh của học sinh lớp 10, trường thpt sơn tây, hà nội

a study on 10 graders motivation in speaking activities at son tay high school, ha noi = nghiên cứu động cơ trong các hoạt động nói tiếng anh của học sinh lớp 10, trường thpt sơn tây, hà nội
... question 1: What kinds of motivation 10 graders in Son Tay High School apply in speaking lessons?  Research question 2: How motivated are 10 graders in Son Tay High School in speaking lessons? ... speaking lessons; their level of motivation in speaking lessons, major causes of 10 graders lack of motivation and motivational strategies that should be applied in speaking lessons All the data ... 10 graders at STHS (2) level of motivation of 10 graders at STHS in speaking lessons (3) causes leading to the lack of motivation in speaking lessons of 10 graders at STHS The research approach...
 • 70
 • 395
 • 0

Nghiên cứu hành động về việc áp dụng hoạt động đọc tính giờ nhằm nâng cao tốc độ đọc độ trôi chảy của học sinh lớp 10, trường THPT Trần Phú

Nghiên cứu hành động về việc áp dụng hoạt động đọc tính giờ nhằm nâng cao tốc độ đọc và độ trôi chảy của học sinh lớp 10, trường THPT Trần Phú
... PROVINCE: AN ACTION RESEARCH (NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG ĐỌC TÍNH GIỜ NHẰM NÂNG CAO TỐC ĐỘ ĐỌC VÀ ĐỘ TRÔI CHẢY CỦA HỌC SINH LỚP 10, TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ) M.A MINOR PROGRAMME THESIS ... APPENDIX 4B: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH (Vietnamese) XI APPENDIX 5A: POST QUESTIONNAIRE (English) XII APPENDIX 5B: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH (Vietnamese) .XV APPENDIX 6: ... PROGRAMME THESIS Field: English Teaching Methodology Code: 6014.0111 Supervisor: Assoc.Prof.Dr Trần Xuân Điệp HANOI – 2013 DECLARATION Lê Thị Thùy Dung, hereby declare that the work contained...
 • 77
 • 137
 • 0

Cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 10 Trường THPT Bạch Đằng, Hải Phòng thông qua hoạt động đóng vai

Cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 10 Trường THPT Bạch Đằng, Hải Phòng thông qua hoạt động đóng vai
... HAI PHONG (CẢI THIỆN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI) M.A Minor Thesis Field: English Teaching Methodology Code : 60.14 .10 Supervisor: ... vuông phù hợp Theo em học nói tiếng Anh tốt : a Tự nói  b Thực hành nói trước lớp  c Thực hành nói theo nhóm  d Theo cặp  Trong hoạt động giáo viên dạy nói 11, 14, 16, hoạt động em thích nhất? ... người lớp  APPENDIX 2: Results from Questionnaire Questionnaire Grade 10 A5 (Total: 46) Grade 10 A8 ( Total: 39 ) Theo em học nói tiếng Anh tốt : a Tự nói 0% 2.56 % b Thực hành nói trước lớp 16...
 • 49
 • 308
 • 2

attitudes towards teachers’ error correction Thái độ của học sinh lớp 10 trường THPT Nội Trú Đồ Sơn đối với việc chữa lỗi của giáo viên tro

attitudes towards teachers’ error correction Thái độ của học sinh lớp 10 trường THPT Nội Trú Đồ Sơn đối với việc chữa lỗi của giáo viên tro
... HÀ 10th GRADE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS TEACHERS’ ERROR CORRECTION IN CLASSROOM ORAL ACTIVITIES AT DO SON BOARDING HIGH SCHOOL, HAI PHONG THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN, ... TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG ĐỐI VỚI VIỆC CHỮA LỖI CỦA GIÁO VIÊN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NÓI M.A MINOR THESIS Field : English Teaching Methodology Code : 601 410 Supervisor : Khoa Anh Việt, M.A ... Studies on Students’ Attitudes towards Teachers’ Oral Error Correction It is obvious that individual students differ from each other in their attitudes towards errors and error correction The differences...
 • 62
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một ố biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 11a4 trường thpt số 1 bảo yênlựa chọn một số bài tập nhằm khác phục những sai lầm thường mắc trong kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh lớp 11 trường thpt đào duy từứng dụng phương pháp phonics và một số quy tắc phát âm để nâng cao khả năng tự đọc tiếng anh của học sinh lớp 11a2 trường thpt quan sơn 2clip học sinh lớp 10 trường thpt bình giangxem clip học sinh lớp 10 trường thpt bình giangem học sinh lớp 10 trường thpt cầu giấyclip e học sinh lớp 10 trường thpt cầu giấylip em học sinh lớp 10 trường thpt cầu giấyclip học sinh lớp 10 trường thpt cầu giấymột số dạng toán về sự tương giao giữa đường thẳng và đường tròn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh khối 10 trường thpt quảng xương 4nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10 trường thpt quảng xương 4 thông qua hđ ngllskkn sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho học sinh lớp 10 trường thpt đức hợpứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong bóng đá cho nam học sinh lớp 10 trường thpt bán công nguyễn mộng tuân thanh hoáclip em học sinh lớp 10 trường thpt cầutiểu luận tìm hiểu năng lực trí nhớ hình ảnh của học sinh lớp 2 trường tiểu học lê quý đôn thành phố huếChương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauTuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từLuyện tập Trang 38Vận dụng phương pháp tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty cổ phần dệt may 29 3.Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk LắkChương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉChương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳngBài 8. Ăn, uống sạch sẽBài 5. Cơ quan tiêu hoáXây dựng mô hình tích hợp ABC và EVA trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần cao su đà nẵngBài 12. Đồ dùng trong gia đìnhBài 9. Đề phòng bệnh giunTuần 22. Cò và CuốcTuần 13. Bông hoa Niềm VuiTuần 8. Bàn tay dịu dàngChương I. §7. Độ dài đoạn thẳngÔn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiênChương I. §18. Bội chung nhỏ nhấtChương I. §17. Ước chung lớn nhấtChương I. §13. Ước và bội