Đáp án phần 3 tin học wordl2010 ôn thi công chức hải phòng 2016

Phần 1 Tin học cơ bản Ôn thi công chức Hải Phòng 2016

Phần 1 Tin học cơ bản Ôn thi công chức Hải Phòng 2016
... ột  Màn hình  Ổ đĩa cứng ận thông tin  Xử lý thông tin  Xuất thông tin 40 Phần mềm sau phần mềm ứng dụng: 41 Đâu tên hệ điều hành: 42 Thuật ngữ GUI ngành công nghiệp máy tính có nghĩa là: ... Tệp tin phần mở rộng *.png là: Tệp tin chương trình Tệp tin nén ệp tin ảnh 76 Khi lưu tệp tin cần: Đóng tất tệp tin cần lưu tệp tin cần lưu ừa làm vừa lưu 77 Đâu loại đĩa quang: 78 Thông thường, ... Virus loại virus lây nhiễm vào tệp tin: ệp tin văn ệp tin đồ họa ệp tin hệ thống Macro Virus loại virus lây nhiễm vào tệp tin: ệp tin hệ thống ệp tin đồ họa ệp tin văn Virus máy tính là: Một chương...
 • 9
 • 443
 • 3

Gần 1000 câu trắc nhiệm tin học mới ôn thi công chức 2014 có đáp án- có word excel 2007 phần cuối

Gần 1000 câu trắc nhiệm tin học mới ôn thi công chức 2014 có đáp án- có word excel 2007 phần cuối
... Explore D *Tất câu Trac nhiem tin hoc phan word thi công chuc 2014 http://123doc.vn/share-trac-nhiem -tin- hoc-phan -word -thi- cong-chuc -2014/ NDI3MTI= Không biết thi t! Câu 10 Để ẩn phần mở rộng tên ... Start - Settings - TaskBar & Start Menu C *Câu A B ôn thi WORD 2007 công chuc Tanet http://123doc.vn/share-on -thi- word- 2007- cong-chuc-tanet/NDgwMTg= Không biết thi t! D Câu A B sai Câu 37 Để mở ... bo câu hoi tap ôn thi công chuc thue 2014 ( đe lai mail đe lay đáp án http://123doc.vn/share-bo-cau-hoi-va-bai-tap-on -thi- cong-chuc-thue -2014- de-lai-mail-de-lay-dap-an/NDc3MjU= Không biết thi t!...
 • 202
 • 4,990
 • 63

8 Đề luận tiếng anh và đáp án ôn thi công chức hải quan (1)

8 Đề luận tiếng anh và đáp án ôn thi công chức hải quan (1)
... exported – imported goods - Công ch c H i quan: customs official - H i quan Vi t Nam: Vietnam Customs - Thông quan hàng hóa: clearance of goods - Ki m tra sau thông quan: Post Clearance Audit ... their time of watching TV so that they can benefit much from TV Đ 7: Anh/ ch k v tình tr ng giao thông nơi anh/ ch ñang s ng Theo anh/ ch , c n ph i làm ñ kh c ph c tình tr ng ñó Th On I live in Hanoi ... significantly to the economic competitiveness of Vietnam k Đ 3: Hãy nêu lý t i anh/ ch mu n tr thành công ch c h i quan Th On In 2011, Vietnam Customs intends to recruit custom officials nationwide...
 • 9
 • 311
 • 8

tài liệu ôn tập tin học cho kỳ thi công chức

tài liệu ôn tập tin học cho kỳ thi công chức
... tệp tin: + Tệp tin (File): Là tập hợp thông tin đặt tên Thông thường tệp tin chứa thi t bị lưu trữ đĩa cứng, CD, DVD, USB, vv…Nói cách khác, tệp tin dãy bit có tên chứa thi t bị lưu trữ liệu ... Giới thi u, Giao diện Word 1.1 Giới thi u: Microsoft Word công cụ soạn thảo phổ biến dùng công tác văn phòng hãng Microsoft Ngoài chức thông dụng hệ soạn thảo văn bản, Microsoft Word cung cấp công ... Lưu file lệnh Save As Áp dụng muốn chỉnh sửa tài liệu có thành tài kiệu khác giữ lại tài liệu cũ (không làm thay đổi tài liệu cũ) áp dụng để lưu tài liệu (chưa lưu lần nào) Ta vào File/Save As,...
 • 93
 • 280
 • 1

1000 câu trắc nghiệm tin học - tài liệu thi công chức 2015

1000 câu trắc nghiệm tin học - tài liệu thi công chức 2015
... Ctrl + U *Ctrl + D b1 - b2 - b5 - b3 b1 - b4 - b5 - b2 b1 - b3 - b5 - b4 *b1 - b2 - b5 - b4 File - Sort *Table - Sort Tools - Sort Format - Sort - 12,7 - 10 5,12:7 - 10 *5,7 - 10,12 Không thực yêu ... cho kết đây: Câu 690 Câu 691 Câu 692 Câu 693 Câu 694 Câu 695 Câu 696 Câu 697 Câu 698 Câu 699 Câu 700 Câu 701 Câu 702 Câu 703 Câu 704 Câu 705 Câu 706 Câu 707 Câu 708 Câu 709 Câu 710 ký tự ô C2 *5 ... 5,12 5:12 Không câu 5,16 *5 - 16 5:16 b2 - b3 - b1 - b4 - b5 Format - Columns *b1 - b3 - b2 - b5 b1 - b4 - b2 - b5 *Table - Insert - Columns to the Left Columns to the Right Table - Insert Columns...
 • 53
 • 741
 • 2

Biên soạn ôn thi công chức Hải Quan

Biên soạn ôn thi công chức Hải Quan
... thật thục công việc giao Kiên không bố trí người đủ trình độ, chuyên môn làm công tác nghiệp vụ Một công chức có lần không giải công việc theo thẩm quyền, phải báo cáo cấp phải chuyển làm công việc ... tập làm công việc ngạch công chức dc bổ nhiệm”(mục 6.1 Thông tư 09/2004/TT-BNV) Thời gian tập thời gian thử thách thi t thực ý nghĩa công chức dc tuyển dụng để quan tuyển dụng xem xét công chức ... 2010 hoàn thi n mô hình tổ chức ngành Hải quan theo nguyên tắc tập trung thống nhất, gồm cấp :Tổng cục Hải quan; Hải quan Vùng; điểm thông quan - Về người: Phải xây dựng lực lượng hải quan lực...
 • 15
 • 358
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức hải quan

Tài liệu ôn thi công chức hải quan
... thâm niên, chế độ đãi ngộ khác công chức hải quan; hải quan hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan Đ iều 14 Công chức hải quan Công chức hải quan người tuyển dụng, đào tạo ... hợp hàng hoá chưa thông quan; d) Khiếu nại, tố cáo việc làm trái pháp luật quan hải quan, công chức hải quan; đ) Yêu cầu bồi thường thi t hại quan hải quan, công chức hải quan gây theo quy định ... cảnh Đ iều 19 Thời hạn công chức hải quan làm thủ tục hải quan Công chức hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan sau người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan quy định pháp...
 • 20
 • 750
 • 20

MÔN KIẾN THỨC CHUNG LIÊN HỆ THỰC TẾ -ÔN THI CÔNG CHỨC CÀ MAU 2017 hot

MÔN KIẾN THỨC CHUNG LIÊN HỆ THỰC TẾ -ÔN THI CÔNG CHỨC CÀ MAU 2017 hot
... nghĩa vụ cán bộ, công chức Liên hệ việc thực nghĩa vụ cán bộ, công chức thực tế Phân biệt cán công chức * Cán Cán công dân Việt Nam bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm ... tổ chức với trách nhiệm công chức thi hành công vụ Các điều kiện cần thi t để thực quyền hạn, trách nhiệm hạn chế, chưa cao tính hoạt động hiệu thi hành công vụ Điều kiện thực thi công vụ cải thi n ... phạn công chức thực thi công vụ không với trình độ chuyên môn đào tạo chưa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; việc quản lý cán bộ, công chức số nơi chưa chặt chẽ thời gian, ý thức, thái độ cán công chức...
 • 37
 • 9,125
 • 105

tài liệu trắc nghiệm (có lời giải) ôn thi công chức hải quan

tài liệu trắc nghiệm (có lời giải) ôn thi công chức hải quan
... sát công chức hải quan trước khai hải quan để đảm bảo việc khai hải quan xác; d) Yêu cầu bồi thường thi t hại quan hải quan, công chức hải quan gây theo quy định pháp luật; Sử dụng hồ sơ hải quan ... tế hàng hóa kiểm tra, không đồng ý với định quan hải quan trường hợp hàng hóa chưa thông quan; Khiếu nại, tố cáo việc làm trái pháp luật quan hải quan, công chức hải quan; c) Xem trước hàng hóa, ... hồ sơ hải quan, công chức hải quan kiểm tra việc khai đầy đủ, phù hợp nội dung khai hải quan chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; đăng ký hồ sơ hải quan theo quy định pháp luật; trường hợp không chấp...
 • 54
 • 479
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức Hải Quan có lờp giải

Tài liệu ôn thi công chức Hải Quan có lờp giải
... A; 18 A; 19 D; 20 D; ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2012 Blog cung cấp tài liệu phục vụ ôn thi công chức hàng năm (Đang cập nhật tài liệu tính ) Bạn truy cập vào Blog từ địa chỉ: OnThiCongChuc.TK Blog Được ... 36) Trên hình Word, dòng chứa hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: a) Thanh công cụ định dạng c) Thanh công cụ vẽ b) Thanh công cụ chuẩn d) Thanh công cụ bảng đường viền 37) ... máy tính giao tiếp thông qua : a) Bàn phím hình c) RAM b) Hệ điều hành d) Tất 80) Trong bảng tính Excel, ô D2 công thức =B2*C2/100 Nếu chép công thức đến ô G6 công thức là: a) E7*F7/100...
 • 38
 • 251
 • 0

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)
... câu sai Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu : 005 Mở hồ sơ có Câu : 006 Ram Câu ... soạn thảo Câu : 055 Cuối năm 1997 Câu : 056 File - Page Setup Câu : 057 Tất Câu : 058 Insert Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong Câu : 061 Calculator Câu : 062 200 Câu : 063 ... 071 TIN Câu : 072 Có thể khai báo đánh số trang in không Câu : 073 Tin Hoc Van Phong Câu : 074 Hub Câu : 075 ô Câu : 076 8/17/2008 Câu : 077 Câu : 078 Là nhớ truy xuất ngẫu nhiên Câu...
 • 19
 • 4,454
 • 17

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái họcđáp án phần 3 pdf

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 3 pdf
... V.A.C hệ sinh thái vì: a b c d e sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải kích thước quần xã lớn chu trình tuần hoàn vật chất động vật thực vật thành phần loài phong ... sinh thái tự nhiên cấu trúc ổn định hoàn chỉnh nhờ: a b c d e cấu trúc lớn giữ vững cân chu trình tuần hoàn vật chất chuỗi lưới thức ăn đa dạng sinh học C câu 57 mô hình V.A.C hệ sinh ... học vì: a b c d e quần thể quần xã mối quan hệ buộc sinh sống dẫn đến quần thể tồn quan hệ chặt chẽ nên biến đổi quần xã số lượng lớn nên biến đổi tất a, b, c, d A câu 44 diễn sinh thái...
 • 7
 • 1,807
 • 43

bộ đề cấp tốc ôn luyện môn vật lí 2011 mới và hãy tất cả đầu có đáp án phần 3 ppsx

bộ đề cấp tốc ôn luyện môn vật lí 2011 mới và hãy tất cả đầu có đáp án phần 3 ppsx
... thoa D Tốc độ truyền sóng điện từ chân không gần tốc độ ánh sáng V Sóng ánh sáng (5 câu) Câu 20 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, biết D = 2m; a = 2mm Hai khe chiếu ánh sáng trắng (có bước ... ôtô chạy phía với tốc độ 36 km/h Tốc độ truyền âm không khí 34 0m/s Tần số âm phản xạ từ ôtô mà người cảnh sát nghe A 1 030 ,3 Hz B 1060,6 Hz C 1118 Hz D 1106 Hz Câu 43: Một vật rắn khối lượng m ... chu kỳ bán rã PO 138 ngày.Nếu ban đầu N0 nguyên tử PO sau lại 1/100 số nguyên tử ban đầu A 6 53, 28 ngày B 917 ngày C 834 ,45 ngày D 548,69 ngày Câu 30 : Hãy so sánh khối lượng H 23 He : A mH > mHe...
 • 13
 • 211
 • 0

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC môn tin học đáp án

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC môn tin học  có đáp án
... sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC, Câu : 002 5, Câu : 003 Format – Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu ... 067 Cả câu a b đúng, Câu : 068 Tạo đường tắt để truy cập nhanh, Câu : 069 Ctrl+Home Câu : 070 Landscape, Câu : 071 TIN, Câu : 072 thể khai báo đánh so trang in không Câu : 073 Tin Hoc ... Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong, Câu : 061 Calculator, Câu : 062 200, Câu : 063 1Angiang6 Câu : 064 Edit - Delete Slide, Câu : 065 Phím F5, Câu : 066 File - Save As Câu...
 • 26
 • 3,404
 • 27

ÔN THI CÔNG CHỨC TIN HỌC: BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁNTIN HỌC VĂN PHÒNG

ÔN THI CÔNG CHỨC TIN HỌC: BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG
... d) Cả câu sai ĐÁP ÁN 130 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot ... 020 Câu : 021 Câu : 022 Câu : 023 Câu : 024 Câu : 025 Câu : 026 Câu : 027 Câu : 028 Câu : 029 Câu : 030 Câu : 031 Câu : 032 Câu : 033 Câu : 034 Câu : 035 Câu : 036 Câu : 037 Câu ... 038 Câu : 039 Câu : 040 Câu : 041 Câu : 042 Câu : 043 Câu : 044 Câu : 045 Câu : 046 Câu : 047 Câu : 048 Câu : 049 Câu : 050 Câu : 051 Câu : 052 Câu : 053 Câu : 054 Câu : 055 Câu...
 • 57
 • 7,999
 • 45

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi công chức hải quan năm 2011câu hỏi ôn thi công chức văn phòng thống kê xãôn thi công chức hải quantài liệu ôn thi công chức hải quantài liệu ôn thi công chức hải quan 2011tin công chức hải phòng 20161000 cau trac nghiem tin hoc on thi cong chuc co dap anbai tap quan tri hoc co dap an phan thông tin ra quyet dinhdap an tra nghiem tin hoc thi cong chuc phan windowcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức môn tin học có đáp ánđáp án bài tập tin học đại cươngnhững câu đố mẹo vui có đáp án phần 3đề thi đáp án trắc nghiệm tin học ađề thi và đáp án lý thuyết tin học ađề thi và đáp án trắc nghiệm tin họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. Quả