Hình vẽ biểu diễn nồng độ cân bằng theo nhiệt độ

RỐI LOẠN CÂN BẰNG NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG TOAN KIỀM docx

RỐI LOẠN CÂN BẰNG NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG TOAN KIỀM docx
... Thở nhanh, sâu, rối loạn ý thức Chẩn đoán: dựa vào xét nghiệm máu Chẩn đoán phân biệt thể rối loạn thăng toan kiềm tóm tắt theo bảng sau Bảng 1: Chẩn đoán dạng rối loạn cân toan kiềm đơn giản ... thiết cho sống Có ưu tiên cho cân thẩm thấu so với cân thể tích nội môi Hai mặt điều hòa cân nước điện giải cân toan - kiềm có liên hệ mật thiết với 2.1 Điều hòa cân thẩm thấu Chủ yếu chế tiết ... glycol - Các chất khuyếch tán tự vào tế bào Urê, Ethanol, không đưa đến rối loạn nước nội bào Sinh lý bệnh: - Bilan nước cân - Sự khát nước điều hoà lượng nước uống vào hoạt động thận để đảm bảo...
 • 22
 • 385
 • 2

Proceedings VCM 2012 02 Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình cho bài toán điều khiển cân bằng robot di động hai bánh Appying order reduction model algorithm for balancing control problems of twowheeled mobile robot

Proceedings VCM 2012 02 Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình cho bài toán điều khiển cân bằng robot di động hai bánh Appying order reduction model algorithm for balancing control problems of twowheeled mobile robot
... hình động lực, hình toán học điều khiển H đủ bậc robot di động hai bánh cân 3.1 hình động lực hình toán học robot di động hai bánh Một hình robot di động hai bánh cân triển khai ... Giảm bậc điều khiển cho hệ thống cân robot di động hai bánh 4.1 Kết giảm bậc điều khiển cho robot di động Bộ điều khiển H đủ bậc thiết kế (4), điều khiển bậc Thực giảm bậc điều khiển H đủ bậc ... Sử dụng điều khiển giảm bậc điều khiển Robot di động hai bánh Sử dụng điều khiển giảm bậc bảng để điều khiển hệ thống cân cho robot di động hai bánh hình đối tượng điều khiển (3) Để thấy...
 • 6
 • 145
 • 0

Tiếp tục khuyến khích phát triển các mô hình quản lý điện nông thôn cho phù hợp

Tiếp tục khuyến khích phát triển các mô hình quản lý điện nông thôn cho phù hợp
... quản điện nông thôn địa bàn tỉnh Hà Tây cho thấy trình chuyển đổi hình quản điện nông thôn từ hình chưa hợp pháp sang hình thực cách mạng chuyển đổi hình quản Điện nông thôn ... nông thôn hoàn thành EVN quản bán điện nông thôn, EVN trực tiếp bán điện đến hộ dân, thu không bù đủ chi Cho thuê tài sản vận hành xem hình quản điện nông thôn phù hợp giai đoạn nay, mặt ... hình quản điện nông thôn theo loại hình nhanh chóng, thuận tiện, thành viên hợp tác xã quen với loại hình kinh doanh Do HTX kinh doanh tổng hợp, phí quản cho việc quản điện nông thôn tính...
 • 27
 • 226
 • 0

Về biểu diễn hữu hạn của nửa nhóm chính quy

Về biểu diễn hữu hạn của nửa nhóm chính quy
... (1) Một vị nhóm biểu diễn hữu hạn vị nhóm biểu diễn hữu hạn nhóm (2) Một nhóm biểu diễn hữu hạn nhóm biểu diễn hữu hạn vị nhóm (3) Một nhóm biểu diễn hữu hạn nhóm biểu diễn hữu hạn nửa nhóm 29 ... nhóm biểu diễn hữu hạn S nửa nhóm biểu diễn hữu hạn + Giả sử S nửa nhóm quy với hữu hạn iđêan trái hữu hạn iđêan phải Thế S nửa nhóm biểu diễn hữu hạn nhóm tối đại S biểu diễn hữu hạn Phần cuối ... phải nửa nhóm biểu diễn hữu hạn Sau ví dụ nửa nhóm biểu diễn hữu hạn đơn giản 2.2.7 Ví dụ Nửa nhóm đơn diễn hữu hạn sinh a cấp n + r - chu kỳ n có biểu diễn hữu hạn Nửa nhóm đơn diễn...
 • 45
 • 446
 • 1

Về biểu diễn của nhóm

Về biểu diễn của nhóm
... nhóm kiến thức biểu diễn nhóm, biểu diễn quy, biểu diễn bất khả quy Đặc trng biểu diễn số tính chất, công thức đặc trng biểu diễn quy Vành biểu diễn nhóm Tổng trực tiếp tích tenxơ biểu diễn Biểu ... Vành nhóm biểu diễn nhóm 1.1 Một số khái niệm 1.2 Biểu diễn nhóm 1.3 Biểu diễn bất khả quy Chơng Một số tính chất Biểu diễn nhóm 2.1 Các đặc trng biểu diễn ... 2.2 Vành biểu diễn nhóm Cho trớc G nhóm tập tất biểu diễn nhóm G lập thành nhóm với phép cộng tổng trực tiếp , phép nhân tích tenxơ hai biểu diễn ta không xác định đợc phép trừ hai biểu diễn (đối...
 • 29
 • 253
 • 0

Một số vấn đề về biểu diễn đối phụ hợp của nhóm tuyến tính đặc biệt

Một số vấn đề về biểu diễn đối phụ hợp của nhóm tuyến tính đặc biệt
... trúc quỹ đạo đối phụ hợp nhóm tuyến tính đặc biệt 4.1 Biểu diễn đối phụ hợp nhóm Lie Giả sử G nhóm Lie, g đại số Lie G ký hiệu g * không gian vectơ đối ngẫu g gồm phiếm hàm tuyến tính thực từ ... đối phụ hợp nhóm tuyến tính đặc biệt SL(n, R) Trong mục xây dựng cách chi tiết cấu trúc quỹ đạo đối phụ hợp nhóm dừng nhóm tuyến tính đặc biệt SL(n, R) Giả sử G = SL(n, R), g = sl(n, R) đại số ... định) F g* 4.1.2 Mệnh đề (xem[3]) Với F g*, GF đóng nhóm Lie G GF nhóm Lie G Ký hiệu gF đại số Lie nhóm Lie GF 4.2 Nhóm tuyến tính đặc biệt 4.2.1 Mệnh đề Nhóm tuyến tính đặc biệt 23 SL(n, R) =...
 • 34
 • 286
 • 0

Biểu diễn dữ liệu mờ bằng XML và ứng dụng

Biểu diễn dữ liệu mờ bằng XML và ứng dụng
... ph n t 1.3 NGÔN NG ĐÁNH D U M R NG XML 1.3.1 Document Prolog (ph n m ñ u tài li u) 1.3.2 Ph n n i dung c a tài li u XML 1.3.2.1 Th Th t gi a ký t “” Đ c t XML quy ñ nh r t rõ v cách ñ t tên ... gia t 22 Cơ s d li u sau ñư c m hóa s ñư c lưu tr m t file xml Tuy nhiên, ñ có th x lý ñư c d li u m lưu tr file xml 23 3.5 TH NGHI M VÀ ĐÁNH GIÁ D a d ng d li u m b n chương trình ñã th c hi ... d ng d vi c ñ c s d li u m t file xml r t quan tr ng Ch c li u m khác c p nh t Vi c lưu tr , truy v n th c hi n ñư c th c hi n thông qua l p ReadXML L p ReadXML nhanh chóng cho k t qu ñúng cho...
 • 13
 • 367
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tính toán cân bằng công suất docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tính toán cân bằng công suất docx
... điểm t,MVA STNM(t): Công suất toàn nhà máy thời điểm t,MVA Thay giá trị tính ta kết tính toán phụ tải cân công suất phát hệ thống bảng sau: Bảng Trường ĐH BK Hà Nội -7- Đồ án thiết kế nhà máy ... Theo tính toán phân bố công suất tính ta có sơ đồ phân bố công suất hình sau: HT 110 kV 220 kV B2 B1 TN1 ∼ ∼ F2 ∼ F3 ∼ F1 TN2 F4 Hình 12 Khi cố máy biến áp hai dây quấn bên trung áp nguồn công suất ... cố máy biến áp - máy phát bên trung áp Theo tính toán phân bố công suất tính ta có sơ đồ phân bố công suất hình sau: Trường ĐH BK Hà Nội - 27 - Đồ án thiết kế nhà máy điện Hình 16 Khi cố máy...
 • 115
 • 291
 • 1

Luận văn: Biểu diễn dữ liệu mờ bằng XML và ứng dụng doc

Luận văn: Biểu diễn dữ liệu mờ bằng XML và ứng dụng doc
... ph n t 1.3 NGÔN NG ĐÁNH D U M R NG XML 1.3.1 Document Prolog (ph n m ñ u tài li u) 1.3.2 Ph n n i dung c a tài li u XML 1.3.2.1 Th Th t gi a ký t “” Đ c t XML quy ñ nh r t rõ v cách ñ t tên ... gia t 22 Cơ s d li u sau ñư c m hóa s ñư c lưu tr m t file xml Tuy nhiên, ñ có th x lý ñư c d li u m lưu tr file xml 23 3.5 TH NGHI M VÀ ĐÁNH GIÁ D a d ng d li u m b n chương trình ñã th c hi ... d ng d vi c ñ c s d li u m t file xml r t quan tr ng Ch c li u m khác c p nh t Vi c lưu tr , truy v n th c hi n ñư c th c hi n thông qua l p ReadXML L p ReadXML nhanh chóng cho k t qu ñúng cho...
 • 13
 • 249
 • 0

Phương pháp biểu diễn cấu trúc ký tự theo hướng tiếp cận véc tơ. pptx

Phương pháp biểu diễn cấu trúc ký tự theo hướng tiếp cận véc tơ. pptx
... chi tiet hon theo V! tri, lnrong va dc$ dai, Ben canh ky thu~t trich chon bc$dau hieu co gia tri phan bi~t M xu· ly bai toan nhan dang theo huong thong ke, each tiep c~n vec to' hoa theo ki~u duy~t ... vao hang dq-i va tinh d9 cong b~ng phirong phap "xap xi theo ba doan" [3], Dirng quay lai c~p nen-vung xuat phat Theo phirong phap xap xi theo ba dean, de' xay dung tieu chuin ph at hi~n die'm ... nen-vung phu hop 'an ky tiep theo Lira chon die'm bien n vi~c xU- Ngu g~p Iai die'm xuat phat thl dirng, ngu khOng quay lai Kgt thuc ie'm P co De' xac dinh c~p nen vung Wfp theo, doi hoi phai hra...
 • 8
 • 216
 • 0

Xem thêm