Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Danh mục các loại máy, thiết bị, vật yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
... ngày tháng năm 2008 Bộ Lao động- Thương binh Xã hội quy định hướng dẫn thủ tục kiểm định đăng ký máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, vệ sinh lao động, đơn vị kiểm định ... Đề nghị đăng ký đối ng yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động sau: T T QUY CÁCH KỸ THUẬT MÃ HIỆU NƠI CHẾ TẠO NƠI LẮP ĐẶT TÊN ĐỐI TƯỢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN (A) (B) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (C) ... thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, Sở Lao động- Thương binh Xã hội báo cáo tình hình đăng ký kiểm định địa phương (6 tháng, năm) sau: TT TÊN ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG ĐÃ...
 • 11
 • 661
 • 9

Đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị vật yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động pot

Đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động pot
... máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt An toàn lao động (bản photocoppy) Số hồ sơ: (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đăng ký Văn qui định Thông số 04/2008/TT-BLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu điều kiện ... đối ng vào sử dụng Bước Thanh tra Sở Sở Lao động TB&XH nhận hồ sơ đăng ký sở tiến hành ghi vào Sổ đăng ký Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng ký; Phiếu kết kiểm định máy, thiết ... TTHC: Đăng ký sổ đăng Các bước Tên bước Mô tả bước Sau nhận Phiếu kết kiểm định, thời hạn 05 Bước ngày làm việc sở đơn vị sở ủy quyền chuyển hồ sơ đến Thanh tra Sở Lao động TB&XH để đăng ký...
 • 3
 • 387
 • 0

Mẫu tờ khai đối tượng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Mẫu tờ khai đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
... sau: - Đối với Thiết bị áp lực, A: áp suất (bar), B: dung tích (lít), C: suất (Kg/h, Kcal/h); - Đối với Thiết bị nâng, A: trọng tải (T), B: độ (m), C: vận tốc nâng (m/s); - Đối với Thang máy, ... tốc (m/s); - Đối với Công trình vui chơi công cộng, A: trọng tải (Kg), B: chiều cao tối đa (m), C: vận tốc (m/s); * N ếu đăng ký lại cần ghi dòng chữ (Đăng ký lại) dòng chữ Tờ khai đăng ký” ... T T QUY CÁCH KỸ THUẬT TÊN ĐỐI TƯỢNG MÃ NƠI CHẾ NƠI LẮP ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ HIỆU TẠO ĐẶT BẢN (A) (B) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (C) THỦ...
 • 2
 • 670
 • 1

Tài liệu Kiểm định Kỹ thuật an toàn các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, cấp phiếu kết quả kiểm định doc

Tài liệu Kiểm định Kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, cấp phiếu kết quả kiểm định doc
... ngày công bố biên kiểm định, đơn vị kiểm định phải cấp cho sở Phiếu kết kiểm định Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Văn đề nghị kiểm định - Hồ sơ lý lịch thiết bị Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để ... văn nêu rõ lý Thực việc kiểm định đối tượng theo quy định Cơ sở cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến đối tượng kiểm định, cử người đại diện chứng kiến trình kiểm định Mô tả bước Tên bước ... điện tử để đơn vị kiểm định tiến hành kiểm định: lần đầu; định kỳ; bất thường Đơn vị kiểm định phải thống với sở việc tiến hành kiểm định, không thực yêu cầu cầu kiểm định sở, thông báo cho sở...
 • 3
 • 529
 • 1

Đăng ký các loại máy thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trường hợp đăng ký lại. doc

Đăng ký các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trường hợp đăng ký lại. doc
... đăng lưu hồ sơ Sở Lao động - Thương binh Xã hội lưu tờ khai đăng ghi vào sổ đăng Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng theo mẫu Phiếu kết kiểm định máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt ... ngặt an toàn lao động (bản photocoppy) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai đăng đối tượng yêu cầu nghiêm Thông tư số 04/2008/TT- ngặt ATLĐ BLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu ... Mô tả bước Tên bước phải đăng với Sở Lao động-Thương binh Xã hội, qua đường bưu điện, thư điện tử trực tiếp Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động- Thương Xã hội tỉnh thời hạn 05...
 • 7
 • 489
 • 0

Đăng ký các loại máy thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trường hợp đăng ký lần đầu. docx

Đăng ký các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trường hợp đăng ký lần đầu. docx
... dụng Đăng ký, Sở Lao động - Thương binh Xã hội lưu tờ khai đăng lưu hồ sơ ghi vào sổ đăng Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng theo mẫu Phiếu kết kiểm định máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ... nghiêm ngặt an toàn lao động (bản photocoppy) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai đăng đối tượng yêu cầu nghiêm Thông tư số 04/2008/TT- ngặt ATLĐ BLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu ... Mô tả bước Tên bước đăng với Sở Lao động - Thương binh Xã hội, qua đường bưu điện, thư điện tử trực tiếp tại Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động - Thương Xã hội tỉnh thời hạn...
 • 7
 • 406
 • 0

Đăng ký các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động potx

Đăng ký các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động potx
... thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động (bản photocoppy) Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai đăng đối tượng yêu cầu nghiêm Thông tư số 04/2008/TT- ngặt ... định Tờ khai đăng đối tượng yêu cầu nghiêm Thông tư số 04/2008/TT- ngặt an toàn lao động BLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: ... vào sổ đăng Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ đăng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết Bước 1: Sở Lao động- Thương binh Xã hội (số 615 Đại lộ Bình Dương,...
 • 3
 • 246
 • 0

hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn đánh giá công việc cho giảng viên tại trường đại học kinh tế quốc dân

hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn đánh giá công việc cho giảng viên tại trường đại học kinh tế quốc dân
... tiêu chuẩn thực công việc sở cho tiêu chuẩn thực công việc hệ thống ĐGTHCV Khi xây dựng tiêu chuẩn thực công việc phải vào nội dung công việc để xác dịnh tiêu chuẩn thực công việc Mỗi công việc ... huấn đánh giá Tại người đánh giá học vê quy trình đánh gía, hiểu rõ tiêu chí đánh giá, cách thức đánh giá Người học thực hành đánh giá, thảo luận từ họ rút kinh nghiệm trước việc đánh giá thực tế ... thực công việc chung chung, khó đo lường từ gây khó khăn cho việc đánh sử dụng kết đánh giá Tóm lại , hoàn thiện tiêu chuẩn thực công việc - yếu tố hệ thống ĐGTHCV thực cần thiết Hệ thống tiêu chuẩn...
 • 76
 • 651
 • 2

Thông 10/2016/TT-BYT về danh mục thuốc đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Thông tư 10/2016/TT-BYT về danh mục thuốc đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
... Lưu: VT, PC, QLD (2 bản) PHỤ LỤC I DANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP (Ban hành kèm theo Thông số 10/2016/TT-BYT ngày 05 tháng năm ... TIÊU CHÍ, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DANH MỤC THUỐC TRONG NƯỚC SẢN XUẤT ĐƯỢC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP (Ban hành kèm theo Thông số 10/2016/TT-BYT ngày 05 tháng năm ... Tiêu chí - Danh mục xây dựng sở Các mặt hàng thuốc đưa vào danh mục phải thuốc sản xuất sở sản xuất đáp ứng tất tiêu chí sau: nước đáp ứng yêu cầu điều trị - Thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu;...
 • 16
 • 76
 • 0

Danh mục Công ty Cổ Phần Điện Lạnh Bách Khoa

Danh mục Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Bách Khoa
... DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Điện Lạnh Bách Khoa giai đoạn 2013-2015 Bảng 1.2 Bảng phân tích số tiêu tài công ty cổ phân điện lạnh Bách ... Bách Khoa giai đoạn 2013-2015 Bảng 1.2 Bảng phân tích số tiêu tài công ty cổ phân điện lạnh Bách Khoa giai đoạn 2013-2015 ...
 • 2
 • 210
 • 0

tác dụng của bản mô tả công việc, bản yêu cầu công việc với người thực hiện và bản tiêu chuẩn công việc đến hoạt động qtnl tại công ty cổ phần fmb

tác dụng của bản mô tả công việc, bản yêu cầu công việc với người thực hiện và bản tiêu chuẩn công việc đến hoạt động qtnl tại công ty cổ phần fmb
... tuyển người phù hợp với yêu cầu công ty đặt Công ty tuyển người phù hợp với yêu cầu công việc mà đặt 13 Phần Kết luận Để xây dựng tả công việc, yêu cầu thực công việc, tiêu chuẩn thực công việc ... Theo yêu cầu công việc cụ thể 2.2.2 Bản yêu cầu công việc với người thực Bản yêu cầu công việc người thực chức danh Giám đốc công ty FMB nằm phần “V Phẩm chất cá nhân “ tả công việc Đây thực ... góp họ vào công việc tiêu thức đặt 12 2.3.2 Tác dụng yêu cầu công việc người thực Bản yêu cầu công việc người thực công ty cổ phần FPT xác định rõ yêu cầu mà Giám đốc kinh doanh FMB phải có Việc...
 • 17
 • 4,626
 • 21

Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay
... liệu liên quan CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VỀ AT-VSDLĐ TẠI DOANH NGHIỆP FDI VIỆT NAM Khái quát doanh nghiệp vốn đầu nước (FDI) Việt Nam Doanh nghiệp vốn đầu nước doanh nghiệp ... quan trọng công tác tra AT VSLĐ doanh nghiệp nay, em định chọn đề tài: “ Thực trạng công tác tra an toàn vệ sinh lao động (AT VSLĐ) doanh nghiệp vốn đầu nước FDI Việt Nam tình hình ... lao động Thanh tra an toàn vệ sinh lao đông (AT VSLĐ) 9.1 Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra an toàn vệ sinh lao động Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012, Thanh tra an toàn vệ sinh lao động...
 • 15
 • 2,886
 • 84

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BẮT BUỘC KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG pps

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BẮT BUỘC KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG pps
... công trình xây dựng kỳ báo cáo Loại công trình Sự cố cấp I Sự cố cấp II Sự cố cấp III Đang Đang Đang Đang Đang Đang thi công sử dụng thi công sử dụng thi công sử dụng Mô tả cố, đánh giá thiệt hại ... biệt biệt Công trình dân dụng Công trình Công nghiệp Công trình Hạ tầng kỹ thuật Công trình Thủy Lợi Công trình Giao thông Tổng Số công trình thuộc Bộ, Ngành Số công trình xây dựng nguồn ... công trình xây dựng nguồn vốn ngân sách huyện Số công trình xây dựng nguồn vốn khác (nêu rõ số công thuộc nguồn vốn) II Thống kê số lượng cố công trình xây dựng kỳ báo cáo: Số lượng cố công trình...
 • 4
 • 696
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàndanh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặtkỹ thuật an toàn lao động vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về atlđ vslđđăng ký kiểm định các loại máy thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngquyết định số 2013 2005 qđ blđtbxh ngày 29 tháng 12 năm 2005 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy thiết bị vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngkiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cấp phiếu kết quả kiểm địnhmẫu tờ khai đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngmáy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về atvslđcác thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toànthiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về atlđcác chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toànthiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toànthiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ddoongjj vệ sinh lao độngquản lý sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn chấp hành tốt về điều kiện sử dụng nhưng quản lý sử dụng thực tế có vấn đềdanh mục máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả