Tư tưởng hồ chí minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG
... phải chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu” [3.Tr.24] Ở nước ta nay, phòng chống tham nhũng vấn đề nóng bỏng Học tập tưởng Hồ Chí Minh, thấy Người có quan tâm sớm, kiên phòng, chống tham nhũng ... cảnh tham nhũng Việt Nam - Chương 3: Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu Giải vướng mắc đồng thời có kiến thức định tưởng Hồ Chí Minh vấn đề chống tham nhũng ... chọn đề tài tưởng Hồ Chí Minh chống tham nhũng để hoàn thành tiểu luận Mục đích yêu cầu Cung cấp kiến thức cho sinh viên vấn đề tham nhũng thực trạng vấn đề Từ ta học tập theo tưởng Bác,...
 • 19
 • 375
 • 1

Luận văn tưởng hồ chí minh về chống tham nhũng và vận dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở việt nam hiện nay

Luận văn tư tưởng hồ chí minh về chống tham nhũng và vận dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở việt nam hiện nay
... phòng, chống tham nhũng 19 CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG VIỆT NAM HIỆN NAY tưởng Hồ Chí Minh chống tham nhũng tưởng Hồ Chí Minh ... trạng tham nhũng Việt Nam Đặc điểm Nguyên nhân tham tham nhũng nhũng Việt Nam Việt Nam 15 Chương II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ VẬN DỤNG VÀO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM ... Minh chống tham nhũng phận hợp thành quan trọng tưởng Hồ Chí Minh Nét đặc sắc nội dung tưởng Hồ Chí Minh chống tham nhũng Đảng, Nhà nước nhân dân ta vận dụng vào công đấu tranh phòng, chống...
 • 45
 • 407
 • 2

Tiểu Luận Tưởng Hồ Chí Minh về Chống Quan Liêu, Tham Ô, Lãng Phí potx

Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh về Chống Quan Liêu, Tham Ô, Lãng Phí potx
... nhóm mình: Tưởng Hồ Chí Minh chống Quan liêu, Tham Ô, Lãng phí Mục đích, nhiệm vụ giới hạn đề tài Mục đích: Qua việc nghiên cứu Tưởng Hồ Chí Minh chống Quan liêu, Tham Ô, Lãng phí , đề ... có chương Phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG QUAN LIÊU, THAM Ô, LÃNG PHÍ 1.1 Khái niệm quan liêu, tham ô, lãng phí Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận tính ... chống quan liêu, tham ô, lãng phí Từ nguyên nhân bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, Chủ tịch Hồ Chí Minh phương thuốc chữa triệt tận gốc bệnh tham ô, lãng phí, là: Một Là: Muốn chống tham ô, lãng...
 • 25
 • 3,110
 • 59

Tưởng Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham ô, lãng phí

Tư Tưởng Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham ô, lãng phí
... 1: tưởng Hồ Chí Minh chống quan liêu, tham ô, lãng phí - Chương 2: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chống quan liêu, tham ô, lãng phí NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG QUAN LIÊU, ... nghiên cứu: Tưởng Hồ Chí Minh chống Quan liêu, Tham Ô, Lãng phí Mục đích, nhiệm vụ giới hạn đề tài  Mục đích: Qua việc nghiên cứu Tưởng Hồ Chí Minh chống Quan liêu, Tham Ô, Lãng phí , đề ... CHỐNG QUAN LIÊU, THAM Ô, LÃNG PHÍ Từ nguyên nhân bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, Chủ tịch Hồ Chí Minh phương thuốc chữa triệt tận gốc bệnh tham ô, lãng phí, là: Một là: Muốn chống tham ô, lãng...
 • 26
 • 489
 • 0

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG QUAN LIÊU LÃNG PHÍ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG QUAN LIÊU LÃNG PHÍ
... nghiêm chỉnh chủ trương Đảng Nhà nước chống quan liêu, tham nhũng - Thực hành tiết kiệm, chống ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu Hồ Chí Minh quan tâm quan điểm tưởng lớn Người Thật vậy, từ năm ... Chỉ riêng vấn đề phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tưởng Hồ Chí Minh kho tàng, tầm chiến lược ngày ngời sáng qua thực tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Bệnh quan liêu nguy hiểm, người ... tranh tưởng, tổ chức muôn mặt đời thường để phòng, chống lại bệnh nguy hiểm, đe dọa tồn vong Đảng ta - Căn bệnh tham ô, tham nhũng quan liêu tưởng Hồ Chí Minh đấu trang chống quan liêu với...
 • 9
 • 1,101
 • 21

tưởng hồ chí minh về văn hóa ở Việt Nam

Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa ở Việt Nam
... nữa…” c Quan điểm chức văn hoá Chức văn hóa phong phú, đa dạng Theo Hồ Chí Minh văn hóa có ba chức chủ yếu sau: Một là, bồi dưỡng lý ng, tưởng đắn, tình cảm cao đẹp - tưởng, tình cảm hai ... đặc biệt quan tâm đến tưởng tình cảm lớn chi phối đời sống tinh thần người dân tộc - Lý ng điểm hội tụ tưởng lớn Đảng, dân tộc Đối với nhân dân Việt Nam, ng độc lập dân tộc gắn ... thần người tưởng đắn sai lầm, tình cảm thấp hèn cao đẹp Chức cao quý văn hóa phải bồi dưỡng, nêu cao tưởng đắn tình cảm cao đẹp cho nhân dân, loại bỏ sai lầm thấp hèn có tưởng, tình cảm...
 • 5
 • 853
 • 6

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
... thực đoàn kết phấn đấu Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh tiến lên CNXH Những tưởng định hướng cho việc quy định sách tôn giáo Đảng Nhà nước CHXHCN Việt Nam từ 1945 đến Nó thể ... 1) Chính phủ bảo vệ quyền tự tín ngưỡng tự thờ cúng nhân dân không xâm phạm đến quyền tự Mọi người Việt Nam có quyền tự theo tôn giáo không theo tôn giáo Các nhà tu hành tự giảng đạo quan tôn giáo ... bào tôn giáo phận khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thực quán sách tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, theo không theo tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật Các tôn giáo...
 • 6
 • 451
 • 4

Tiểu luận nghiên cứu về tưởng Hồ Chí Minh về đẩy mạnh sản xuất đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. vận dụng tưởng đó vào phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay

Tiểu luận nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh về đẩy mạnh sản xuất đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. vận dụng tư tưởng đó vào phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay
... yếu tưởng Hồ Chí Minh Đẩy mạnh sản xuất đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí” Mục tiêu đẩy mạnh sản xuất đôi với thực hành tiết kiệm 1.1 Đẩy mạnh sản xuất đôi với thực hành tiết ... gốc tưởng đẩy mạnh sản xuất đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí” Hồ Chí Minh - Chương II: Những nội dung chủ yếu tưởng Hồ Chí Minh đẩy mạnh sản xuất đôi với thực hành tiết ... thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí” - Chương III: Vận dụng tưởng đẩy mạnh sản xuất đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí” Hồ Chí Minh đi u kiện Việt Nam PHẦN NỘI DUNG...
 • 53
 • 3,958
 • 13

VẬN DỤNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ VÀO VIỆC PHÒNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG HIỆN NAY

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ VÀO VIỆC PHÒNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG HIỆN NAY
... ng Hồ Chí Minh Nhà nước hiệu lực pháp mạnh mẽ vào việc phòng chống tham nhũng nay để hoàn thành tiểu luận NỘI DUNG I tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước hiệu lực pháp mạnh mẽ Trong yêu ... giải pháp việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước hiệu lực pháp mạnh mẽ vào việc phòng chống tham nhũng Tham nhũng quốc nạn không riêng quốc gia, thời kỳ lịch sử Cuộc chiến chống tham nhũng ... hành Nhà nước cách hiệu pháp quyền .Một Nhà nước hiệu lực pháp mạnh mẽ Hồ Chí Minh ý xây dựng thể điểm sau đây: Xây dựng Nhà nước hợp hiến Trước hết Nhà nước hiệu lực pháp mạnh mẽ Nhà...
 • 16
 • 394
 • 0

tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay
... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KIỀU THỊ YẾN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã số : ... liêm, chính, chí công vô làm nên nét độc đáo tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tưởng chống tham ô, nhũng lạm nói riêng Nét đặc sắc nội dung tưởng Hồ Chí Minh chống tham ô nguyên giá trị Đảng, ... TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô 1.1 Quan điểm Hồ Chí Minh tham ô 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh chống tham ô 18 1.3 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh chống tham ô thực tiễn 33 Chƣơng 2: ĐẢNG...
 • 104
 • 150
 • 0

THẤM NHUẦN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

THẤM NHUẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
... ta./ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Ngày 11/7/2003 Cập nhật lúc 12h 50' PGS, TS Đức Vượng Trong suốt đời hoạt động cách mạng mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác cán bộ, cán ... thống công tác cán bộ; sửa đổi lối làm việc Đảng cán cấp; kinh nghiệm công tác cán bộ; cách, đạo đức người cán bộ, đảng viên; phương pháp lãnh đạo; chống thói hư tật xấu cán tưởng Hồ Chí Minh ... đức Hồ Chí Minh , kiện lớn đời sống trị đất nước ta Một vấn đề quan trọng hàng đầu đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trị tưởng, tổ chức, có công tác cán Những tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán...
 • 129
 • 749
 • 14

Thấm nhuần tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và đoàn kết quốc tế ppt

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và đoàn kết quốc tế ppt
... Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh tưởng hội nhập đoàn kết quốc tế thời chiến thời bình, tập trung vào điểm sau đây: - Hội nhập đoàn kết quốc tế phải phục vụ mục tiêu ... tăng cường đoàn kết quốc tế đẩy mạnh hội nhập quốc tế * ** Điểm lại số nét tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh, thấm sâu công ơn Người sức thực lời Người để lại Tinh thần tình cảm quốc tế Người ghi ... 114 (4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 220 (5) Văn kiện Đảng dẫn, t 8, tr 437 (6) Hồ Chí Minh: Sđd, t 10, tr 19 (7) Hồ Chí Minh: Sđd, t 11, tr 434 (8) Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 303 (9) Hồ Chí Minh: ...
 • 23
 • 286
 • 0

Tài liệu tưởng Hồ Chí Minh: Thấm nhuần tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và đoàn kết quốctế pdf

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và đoàn kết quốctế pdf
... nước Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh tưởng hội nhập đoàn kết quốc tế thời chiến thời bình, tập trung vào điểm sau đây: - Hội nhập đoàn kết quốc tế phải phục vụ mục ... tự đẩy vào cô lập lệ thuộc Ảnh: Bác Hồ thăm Ấn Độ - Hội nhập đoàn kết quốc tế phải “dựa vào lực lượng nhân dân” nước giới Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Pa-ri với cách thượng khách Chính ... đối ngoại nhân dân mặt trận góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế đẩy mạnh hội nhập quốc tế * ** Điểm lại số nét tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh, thấm sâu công ơn Người sức thực lời Người để lại...
 • 11
 • 147
 • 0

Thấm nhuần và vận dụng tưởng hồ chí minh về nhà nước của dân

Thấm nhuần và vận dụng tư tưởng hồ chí minh về nhà nước của dân
... dân Trong tình hình nay, quán triệt tưởng Hồ Chí Minh nhà nước dân, dân, dân trước hết cần cải cách tổ chức đổi hoạt động máy nhà nước theo hướng phát huy ngày đầy đủ quyền làm chủ nhân dân ... luật ta pháp luật dân chủ, "pháp luật pháp luật nhân dân, dùng để ngăn cản hành động có hại cho nhân dân, để bảo vệ lợi ích chung đại đa số nhân dân" , nhà nước dân, dân, dân nhà nước tổ chức, quản ... tạo nhà nước dân, dân, dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức đắn rằng: "dân gốc nước" , "quần chúng nhân dân gốc nghiệp cách mạng" Trong công việc chung đất nước có muôn vàn công việc khác...
 • 6
 • 335
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tu tuong ho chi minh ve chong tham nhungvận dụng sáng tạo chủ nghĩa mac lê nin va tư tưởng hồ chí minh về chống tham nhũngvận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống quan liêu tham nhũng1 tư tưởng hồ chí minh về chống quan liêu tham ô lãng phívận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống quan liêu tham ô lãng phítu tuong ho chi minh ve chong lang phibài thu hoạch tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làmtiểu luận tư tưởng hồ chí minh về dân thamvan dung quan diem tu tuong ho chi minh ve dao duc o sinh vienchống tham ô lãng phí quan liêu là dân chủchống tham ô lãng phí quan liêu là cách mạngchống tham ô lãng phí quan liêubài thu hoạch chống tham ô lãng phí quan liêubiện pháp chống tham ô lãng phí quan liêutiết kiệm chống tham ô lãng phí quan liêuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại