hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010
... Microsoft PowerPoint 2010 Khởi ộng PowerPoint 2010 Tùy theo phiên Windows mà bạn ang s dụng m ng dẫn ến ch ơng trình PowerPoint khác ôi chút Trong Windows XP, Windows Vista Windows ng dẫn truy ... thiệu ower oint 010 Gi th PowerPoint 2010 Nội dung c i m m i PowerPoint Khởi ộng thoát Microsoft PowerPoint 2010 Tìm hi u c c th nh phần tr n c a s ch ơng trình Microsoft PowerPoint Thay Tùy biến ... thoát Microsoft PowerPoint 2010 15 Khởi ộng PowerPoint 2010 15 Thoát PowerPoint 15 Tìm hi u c c th nh phần tr n c a s ch ơng trình Microsoft PowerPoint 16...
 • 335
 • 360
 • 3

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 46

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 46
... ứng đối tượng khung Animation Pane nhấp nút mũi tên hướng lên để tăng độ ưu tiên nhấp mũi tên hướng xuống để giảm độ ưu tiên thực thi PowerPoint 2010 Để kiểm tra lại kết việc xếp, bạn nhấp vào nút ... slide Hiệu ứng cho hình ảnh, shape Cách áp dụng hiệu ứng cho hình ảnh, clipart hay shape giống nhau, phần thực hành áp dụng hiệu ứng cho hình slide Áp dụng hiệu ứng Thực bước sau: Chọn h nh bướm ... PowerPoint 2010 nh Sao chép hiệu ứng Để chép hiệu ứng cho nhiều đối tượng lúc, bạn làm sau:  Trước tiên,...
 • 5
 • 283
 • 1

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 47

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 47
... không chọn lặp lại PowerPoint 2010 Nhấn nút OK sau hoàn tất Sao chép hiệu ứng cho h nh bướm bên phải slide Hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường dựng sẵn Để minh họa cho việc áp dụng hiệu ứng di ... cho SmartArt PowerPoint cho phép áp dụng hiệu ứng cho SmartArt thành phần SmartArt Text, Shape, hình ảnh Bảng Hiệu ứng cho thành phần SmartArt Hiệu ứng Mô tả As one object Hiệu ứng áp dụng lên SmartArt ... thực thi hiệu ứng By branch Tất shape nhánh thực thi hiệu ứng đồng PowerPoint 2010 one by one thời Kiểu hiệu ứng thường áp dụng SmartArt kiểu sơ đồ tổ chức (organization chart) sơ đồ (hierarchy)...
 • 6
 • 239
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 48

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 48
... vị trêncác đoạn phim âm thuyết trình Sau đó, bookmark sử dụng điểm để kích hoạt hiệu ứng nhảy đến vị trí xác định đoạn video PowerPoint 2010 Thêm xóa bookmark Thực hành theo bước sau: Chọn slide ... Start chọn After Previous, Duration giây Delay giây nh Tùy chọn hiệu ứng cho SmartArt PowerPoint 2010 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt kiểu Picture Thực hành theo bước sau: Chọn SmartArt dạng danh ... PowerPoint 2010 nh Chọn kiểu hiệu ứng Pinwheel Chọn Effect Options chọn kiểu One by One Tùy chọn thêm...
 • 6
 • 211
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 1

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 1
... PowerPoint 2 010 Ribbon m i PowerPoint 2 010 ề Ribbon ổ ab PowerPoint 2 01 tab Quick Access Toolbar (QAT ắ ấ Add to Quick Access ấ Toolbar ... chức lại ú Office F ã ấ PowerPoint 2 010 n Hỗ trợ v ệc cộ Ngăn File c PowerPoint 2 010 cho phép nhiều người biên soạn hay hiệu chỉnh thuyết trình cách đồng thời Chúng ta có sử dụng máy chủ SharePoint ... mang lại thuận lợi nhiều Chúng ta đặt tên, in ấn áp dụng hiệu ứng lên section PowerPoint 2 010 n C ia t uyết tr n t àn n iều section PowerPoint 2 010 Trộ s s h ội dung c c bà huyế ì h Chúng ta so...
 • 6
 • 287
 • 1

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 49

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 49
... thiết lập bước PowerPoint 2010 ình Ngăn Effect Play Audio  Ngăn Audio Settings: thiết lập mức âm lượng tùy chọn ẩn biểu tượng hình loa trình chiếu Display options Ngoài ra, PowerPoint cung ... bạn chọn tùy chọn  After: thiết lập cho âm tiếp tục phát sau khi trình chiếu tiếp số slide PowerPoint 2010 ình Ngăn Effect Play Audio  Ngăn Timing:  Start: bạn chọn After Previuos  Delay: ... PowerPoint 2010  Hide During Show: chọn tùy chọn để biểu tượng hình loa ẩn slide trình chiếu Ví dụ,...
 • 5
 • 176
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 50

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 50
... để mặc định Hiệu ứng cho đồ thị Đồ thị PowerPoint đối tượng quan tâm nhiều với nhiều tùy chọn thiết lập hiệu ứng đồ thị thường sử dụng báo cáo Chúng ta áp dụng hiệu ứng cho đồ thị đến thành phần ... phát tới bookmark Hiệu ứng cho bảng biểu PowerPoint nhiều tùy chọn hiệu ứng cho đối tượng bảng biểu Chúng ta áp dụng hiệu ứng lên toàn bảng biểu giống áp dụng hiệu ứng cho hình ảnh Thực hành theo ... Bookmark, sau chọn Bookmark H nh Thiết lập trigger cho WordArt PowerPoint 2010 Nhấn vào nút Preview Ribbon ngăn Animations để xem kết áp dụng Trigger nhấn tổ hợp phím để tr nh chiếu thuyết...
 • 6
 • 198
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 2

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 2
... PowerPoint 20 10 Vừa soạn thảo vừa xem Slide Show Biên soạn thuyết trình lúc nơi Với tài khoản Windows Live, sử dụng ứng dụng web PowerPoint, Word Excel miễn phí ... dụng hiệu ứng định dạng lên hình ảnh đoạn phim thuyết trình Cắt xén video PowerPoint 20 10 Tính cắt xén video PowerPoint 20 10 giúp loại bỏ phần không cần thiết giúp nội dung thuyết trình tập trung ... uyết tr Microsoft PowerPoint Web App Nhúng , hiệu chỉnh xem video thuyết trình Trong phiên PowerPoint 20 10 hỗ trợ mạnh đa phương tiện thuyết trình Cụ thể, nhúng, cắt xén áp dụng hiệu ứng định...
 • 6
 • 199
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 51

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 51
... ảnh Phần hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chuyển từ slide sang slide khác (transitions) thuyết trình PowerPoint 2010 bổ sung thêm nhiều hiệu ứng hấp dẫn trình chiếu, đặc biệt hiệu ứng 3-D Áp dụng hiệu ... Transition  Nhấn nút Apply To All nhóm Timing áp dụng thiết lập Transition cho tất slide thuyết tr nh Khi đó, tất slide có hiệu ứng Transition giống PowerPoint 2010  Bạn lặp lại bước , , ,5 để thiết ... nh PowerPoint 2010 nh Xóa tất hiệu ứng chuyển slide 11 Tự động hoá thuyết trình Trong số trường hợp, cần xây dựng thuyết trình với mục đích trình chiếu cách tự động người thuyết trình Các hướng...
 • 6
 • 163
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 52

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 52
... Presentation” giới thiệu phần mềm PowerPoint 2010 PowerPoint 2010Sample.pptx” Vào ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink Hộp thoại Insert Hyperlink xuất PowerPoint 2010 ình Chọn hộp văn số SmartArt ... PowerPoint 2010 Chọn văn đối tượng cần gán thêm hyperlink Ví dụ, bạn chọn văn “Microsoft PowerPoint 2010 slide để thêm liên đến đến slide số 10 thuyết ... tin tên PowerPoint 2010Sample.pptx ình Chọn thuyết trình Chọn nút lệnh Bookmark… hộp thoại Select Place in Document xuất Bạn chọn vào tên slide “Enrich Your Presentation” PowerPoint 2010 ình...
 • 5
 • 185
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 3

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 3
... PowerPoint 2010 n Các iệu ứng mỹ thuật Xóa phần không cần thiết hình Một tính bổ sung vào PowerPoint 2010 cho phép loại bỏ hình chương trình PowerPoint 2010 n Loại bỏ n Hỗ ... n SmartArt PowerPoint 2010 Nhiều hiệu ứng chuyển slide PowerPoint 2010 bổ sung thêm nhiều hiệu ứng chuyển slide mới, đặc biệt hiệu ứng 3- D đẹp mắt sinh động n Hiệu ứng chuyển slide 3- D Sao chép ... chuyển slide 3- D Sao chép hiệu ứng Việc áp dụng hiệu ứng cho đối tượng slide PowerPoint 2010 nhanh nhiều nhờ công cụ chép hiệu ứng Animation Painter PowerPoint 2010 n Sao c ép iệu ứng với Animation...
 • 7
 • 227
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 4

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 4
... thông dụng ạn có th thêm bớt l nh theo nhu c u sử dụng  t Minimize:Thu nh cửa sổ ng dụng vào tác vụ taskbar c a Windows; bạn nhấp vào nút thu nh c a ng dụng taskbar đ phóng to lại cửa sổ ng dụng ... Save: lưu lại thay đổi trước thoát PowerPoint  Chọn Don’t Save: thoát PowerPoint mà không lưu lại thay đổi  Chọn Cancel: để hủy lệnh thoát PowerPoint PowerPoint 2010 n T Hộp thoại nhắc nhở bạn ... PowerPoint 2010 n Giao diện c ín c ương tr n PowerPoint 2007 Thoát PowerPoint Thoát chương trình PowerPoint đơn giản, bạn làm theo cách sau : ...
 • 7
 • 172
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 5

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 5
... Ribbon h QAT d i i o i i QAT h h OK PowerPoint 2010 h n o n i n QAT c a s làm việc n c thể ph ng to ho c thu nh vùng so n thảo c a s PowerPoint 10 b ng cách s dụng oom tr n tr ng thái ho c dùng ... đ , b n chọn ho c b chọn nút l nh cho hi n ho c n tr n QAT PowerPoint 2010 h h ho h h h r n c ng c thể th m nút l nh khác vào h theo hướng d n sau ho i o er oi Office | Options Ch n Quick Access ... ô í ê f ô ắc, font chữ, b i i iều t trang in, trang ê p hi n th i è ô i i PowerPoint 2010 Slide M h Slide Show: N ợc sử d ng i s b i i i i er i n th b i i ê ó i M er P w P i ò ọi S i S ợ ấ iệ...
 • 7
 • 188
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 53

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 53
... PowerPoint 2010 ình Chèn thêm shape vào slide Chọn shape vừa vẽ, liên kết với địa e-mail Bạn vào ngăn ... địa chỉa e-mail mà muốn gửi thư đến chọn từ danh sách Recently used e-mail addresses có sẵn PowerPoint 2010 Trong hộp Subject: nhập tựa đề cho e-mail o iên kết đến địa Th ho c m ch c sau: Chọn ... nhấn Insertt đ chèn vào slide ình Chèn logo Office Online vào slide N ấ è I H x ấ ọ ệ H … ệ PowerPoint 2010 ình Truy cập lệnh Hyperlink ph i chuột C ọ Existing File or Web Page Link to http://office.microsoft.com...
 • 5
 • 182
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 54

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 54
... ộ Help s d P d PowerPoint Sound c d s ( ộ d ộ à ) y e T ( ệ ộ ) End Show Custom Show … M s ộ L s s Slide … M ộ d URL … M ộ L s d Other PowerPoint M ộ O P P P s PowerPoint 2010 Presentation ... PowerPoint 2010 Information M ộ Return T Movie M ộ M ộ Document ) yc Hyperlink to Previous Slide Next ... tậ ày ê ưu c u mục vớ bà thuyế ì để thuận ti n cho vi c di chuyể a m y c b c  Ch n tậ ấ OK PowerPoint 2010 Hộp thoại Action Settings ì Bạn có ể yc Nhấn OK để êm âm ộ ầ ầ ộ Th mở tập tin Play sound...
 • 6
 • 274
 • 1

Xem thêm