BIỆT hóa tế bào ĐỘNG vật

hóa sinh tế bào (động vật và thực vật)

hóa sinh tế bào (động vật và thực vật)
... vào bào tương Trong trình nội thực bào, vùng màng bào tương lõm vào chúa thể nhỏ dịch tế bào chồi tách vào phía tế bào tách màng Kết túi nhỏ (endosom) xuyên vào bên tế bào, chuyển chất vào bào ... ribosom Bào tương tế bào Bào tương tế bào phần thể tích bao quanh màng bào tương Bào tương gồm dịch bào bào quan có màng bao quanh (chỉ có tế bào có nhân mà vi khuẩn) Bào tương chứa khung tế bào, ... chức trung tâm lặp lại chu trình tế bào cho phần tử phức tạp đưa vào tế bào nội thực bào, mẫu tế bào đưa vào thực bào bào quan bị rách màng bào tương Các enzym thái hóa lysosom có hại chúng không...
 • 38
 • 205
 • 0

Kỹ thuật cấy nuôi cấy tế bào động vật

Kỹ thuật cấy nuôi cấy tế bào động vật
... Những năm gần đây, công nghệ tế bào động vật đạt bước tiến mạnh mẽ Nuôi cấy tế bào động vật lĩnh vực quan trọng công nghệ tế bào động vật  Ứng dụng nuôi cấy tế bào động vật: mô hình thử nghiệm chuẩn ... lượng tế bào II - NỘI DUNG CẤY CHUYỂN TẾ BÀO LỚP ĐƠN CẤY CHUYỂN TRONG NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO ĐÔNG LẠNH TẾ BÀO GIẢI ĐÔNG TẾ BÀO XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG TẾ BÀO CHUẨN BỊ TẾ BÀO CHO VẬN CHUYỂN CẤY CHUYỂN ... DUNG CẤY CHUYỂN TẾ BÀO LỚP ĐƠN CẤY CHUYỂN TRONG NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO ĐÔNG LẠNH TẾ BÀO GIẢI ĐÔNG TẾ BÀO XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG TẾ BÀO CHUẨN BỊ TẾ BÀO CHO VẬN CHUYỂN 15 CẤY CHUYỂN TRONG NUÔI CẤY...
 • 47
 • 2,380
 • 21

KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT

KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
... DUNG CẤY CHUYỂN TẾ BÀO LỚP ĐƠN CẤY CHUYỂN TRONG NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO ĐÔNG LẠNH TẾ BÀO GIẢI ĐÔNG TẾ BÀO XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG TẾ BÀO CHUẨN BỊ TẾ BÀO CHO VẬN CHUYỂN 15 CẤY CHUYỂN TRONG NUÔI CẤY ... lượng tế bào II - NỘI DUNG CẤY CHUYỂN TẾ BÀO LỚP ĐƠN CẤY CHUYỂN TRONG NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO ĐÔNG LẠNH TẾ BÀO GIẢI ĐÔNG TẾ BÀO XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG TẾ BÀO CHUẨN BỊ TẾ BÀO CHO VẬN CHUYỂN CẤY CHUYỂN ... Những năm gần đây, công nghệ tế bào động vật đạt bước tiến mạnh mẽ Nuôi cấy tế bào động vật lĩnh vực quan trọng công nghệ tế bào động vật  Ứng dụng nuôi cấy tế bào động vật: mô hình thử nghiệm chuẩn...
 • 47
 • 594
 • 5

sự biệt hóa tế bào

sự biệt hóa tế bào
... HTV IV SỰ BIỆT HÓA TẾ BÀO Các tế bào biệt hóa chứa thông tin di truyền Ở sinh vật bậc cao người, thể trưởng thành gồm nhiều tế bào khác Các tế bào bắt nguồn từ hợp tử ban đầu, trình biệt hóa để ... bào khác (tế bào gan, tim, thận, da, …) Mỗi loại tế bào biểu phần thơng tin Q trình chun mơn hóa chức tế bào gọi biệt hóa tế bào Tuy có biệt hóa tế bào giữ ngun vẹn khả di truyền 4 Khái qt điều ... HTV Sự điều hòa phiên mã biệt hóa tế bào Giả thiết chấp nhận tế bào biệt hoá, số gen phiên mã, số gen khác không Không có kiện mâu thuẫn với giả thuyết giải thích hợp lý tình trang biệt hoá tế bào...
 • 38
 • 797
 • 12

Tài liệu So sánh tế bào thực vậttế bào động vật docx

Tài liệu So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật docx
... - Lyzoxôm thư- tồn ờng không tồn - Nhân tế bào nằm chổ - Nhân tế bào nằm gần với màng tế bào tế bào chất, thường tế bào - Hầu nh tất - Chỉ số tế tế bào bào có khả có khả năng phân chia phân chia ... - Tế bào trưởng bào, có thỡ thành thường có nhỏ khắp tế không bào bào lớn chứa đầy dịch -Tế bào chất phân bố khắp tế bào - Tế bào chất thường áp sát thành lớp mỏng vào mép tế bào - Lyzoxôm - ... (pits) sợi liên bào sợi liên bào (plasmodesmata) (plasmodesmata) có vách tế bào - Các phiến - Các phiến mỏng gắn kết vách tế bào tế bào cạnh mỏng Các tế bào cạnh gắn kết nhờ dịch gian bào -...
 • 5
 • 2,856
 • 33

Tài liệu Báo cáo " Lập nhiễm sắc Đồ tế bào động vật" pdf

Tài liệu Báo cáo
... 10 phút, thu cặn tế bào Huyền phù cặn tế bào vào ml dung dịch cố định mẫu lạnh Carnoy (methanol: acetic 3:1), trộn kỹ, ủ phút 0C, ly tâm 1800 vòng/phút 10 phút, thu cặn tế bào Lập lại thao tác ... quan sát sau nhuộm không thấy tê bào Nguyên nhân: Do mật độ tế bào kết hợp với thao tác ly tâm hút bỏ dịch làm tế bào với trình rửa sau nhuộm mạnh làm chôi tế bào nên quan sát ta không thấy kết ... IV.PHƯƠNG PHÁP: • • • • • • • Tiến hành nuôi cấy tế bào MCF-7 Khi mật độ tế bào đạt 70-80%, thay môi trường Bổ sung dung dịch colcemid vào bình nuôi tế bào cho nồng độ colcemid cuối đạt 0,2 μg/ml,...
 • 5
 • 253
 • 0

Công nghệ tế bào tế bào động vật và thực vật

Công nghệ tế bào tế bào động vật và thực vật
... 2: Tế bào gốc phôi Hình 3: Tế bào gốc phôi thai Hình 4: Tế bào gốc từ rốn trẻ sơ sinh Hình 5: Tế bào gốc tủy xương Hình 6: Tế bào gốc từ Hình 7: Tế bào gốc người trưởng thành d.Phân loại tế ... 3 thế hệ chuột nhân  B CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT I SƠ LƯỢC VỀ TẾ BÀO THỰC VẬT CẤU TRÚC TẾ BÀO THỰC VẬT CHỨC NĂNG TẾ BÀO THỰC VẬT 20 II.NUÔI CẤY MÔ 1.ĐẶC ĐIỂM a.Nuôi cấy mô: tế bào thực vật kĩ thuật ... tế bào gốc Tế bào gốc tổng năng: mỗi tế bào có thể phát triển thành  một cá thể mới Tế bào gốc toàn năng: tế bào có thể hình thành nên bất cứ  loại tế bào nào trong cơ thể (trên 200 loại) Tế bào gốc đa năng: tế bào đã được biệt hóa, nhưng vẫn có ...
 • 43
 • 2,430
 • 4

Tài liệu KHẢO SÁT SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC Ở TẾ BÀO THỰC VẬTTẾ BÀO ĐỘNG VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐC NHƯỢC TRƯƠNG pot

Tài liệu KHẢO SÁT SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC Ở TẾ BÀO THỰC VẬT VÀ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐC NHƯỢC TRƯƠNG pot
... pháp xử sốc nhược trương tế bào thực vật tế bào động vật ứng dụng việc xử sốc nhược trương để đếm số lượng nhiễm sắc thể tế bào thực vật tế bào động vật PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... Đại học Cần Thơ 3.2 Xử sốc nhược trương tế bào động vật khảo sát số lượng nhiễm sắc thể tế bào động vật 3.2.1 Tế bào sinh dục đực châu chấu (Acrida Linnaeus, 1758) tế bào sinh dục đực châu ... trương tế bào thực vật làm nhiễm sắc thể phân tán tế bào, nhiên gây sốc nhược trương dung dịch có nồng độ thấp thời gian kéo dài làm nhiễm sắc thể biến dạng Khảo sát số lượng nhiễm sắc thể tế bào thực...
 • 11
 • 368
 • 0

Giới thiệu về nuôi cấy tế bào động vật doc

Giới thiệu về nuôi cấy tế bào động vật doc
... vitro (duy trì và/hay tăng sinh) tế bào, mô quan • Các kiểu nuôi cấy mô – Nuôi cấy quan – Nuôi cấy mô – Nuôi cấy tế bào Experimental Methods 2006 Nuôi cấy quan • Nuôi cấy phôi hay quan tách khỏi thể ... nhiều hệ – Có hai kiểu dòng tế bào nuôi cấy: • Dòng tế bào • Dòng tế bào liên tục 11 Các kiểu nuôi cấy tế bào 1) Dòng tế bào • Có đời sống hạn định, lão hóa sau số âần • • cấy chuyền định (chừng 30 ... Sinh học tế bào nuôi cấy • Sự phát triển tăng trưởng tế bào nuôi cấy phụ thuộc: – Trạng thái tự nhiên tế bào – Môi trường nuôi cấy • Cơ chất tế bào bám • Thành sinh lí sinh lí môi trường nuôi •...
 • 36
 • 634
 • 5

Báo cáo " THU NHẬN VÀ BIỆT HOÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ TUỶ XƯƠNG CHUỘT (Mus musculus var. Albino) " ppt

Báo cáo
... cấy chọn lọc tế bào gốc trung Hỗn hợp tế bào tuỷ xương bao gồm tế bào gốc tạo máu, tế bào máu trưởng thành tế bào gốc trung Tuy nhiên, có tế bào gốc trung có khả bám dính vào bề mặt ... thành công tế bào gốc trung từ tủy xương chuột Mus Muscular var Albino Tế bào gốc trung từ tủy xương chuột Mus Muscular var Albino có khả biệt hóa thành tế bào tạo mỡ, xương tế bào thần kinh ... giá biệt hoá thông qua khả tích tụ calcium chất với phương pháp nhuộm với thu c nhuộm Alizarin Red (Sigma) Biệt hoá thành tế bào giống tế bào thần kinh: Môi trường biệt hoá tế bào gốc trung mô...
 • 5
 • 746
 • 13

Đề tài: Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật và ứng dụng pot

Đề tài: Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật và ứng dụng pot
... –k20 động vật học PHẦN II: NỘI DUNG I Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật Kỹ thuật nuôi cấy tế bào tổ hợp thao tác kỹ thuật nhằm tạo quan, phận thể hoàn chỉnh từ hay số tế bào ban đầu Kỹ thuật ... lên men dùng để nuôi cấy liên tục.[2,5] II Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật Nuôi cấy tạo tế bào lai soma động vật 1.1 Tế bào lai soma Như biết in vivo, tạo thành tế bào lai soma vô ... có khác đối tượng khác nhau: Vi sinh vật, thực vật động vật đặc điểm riêng biệt loại tế bào Tế bào động vật sở việc nuôi cấy tế bào động vật Tế bào động vật thể trưởng thành biểu tính toàn năng,...
 • 25
 • 931
 • 2

Nghiên cứu giá trị một số dấu ấn biệt hoá tế bào máu trong chẩn đoán phân loại và tiên lượng bệnh Lơxêmi cấp người lớn tại Viện Huyết học - Truyền máu

Nghiên cứu giá trị một số dấu ấn biệt hoá tế bào máu trong chẩn đoán phân loại và tiên lượng bệnh Lơxêmi cấp người lớn tại Viện Huyết học - Truyền máu
... dụng số dấu ấn biệt hoá tế bào máu chẩn đoán phân loại lơxêmi cấp phân tích ý nghĩa số dấu ấn sử dụng tiên lợng bệnh lơxêmi cấp Viện Huyết học- Truyền máu, kết luận: Giá trị số dấu ấn biệt hoá tế ... chẩn đoán đợc 4.2.4 Giá trị dấu ấn biệt hoá tế b o máu điều chỉnh chẩn đoán thể bệnh lơxêmi cấp phơng pháp HTH-HHTB Ngoài giá trị việc chẩn đoán thể bệnh đặc biệt, dấu ấn biệt hoá tế bào máu giá ... vậy, nghiên cứu đợc tiến hành với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu giá trị số dấu ấn biệt hoá tế b o máu chẩn đoán phân loại bệnh lơxêmi cấp ngời lớn Phân tích ý nghĩa số dấu ấn biệt hoá tế b o máu...
 • 14
 • 570
 • 1

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới
... sinh tinh, Qui trình thu gom, phân lập tế bào dòng tinh từ mào tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ ống sinh tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào dòng tinh từ mào tinh, ... lập tế bào gốc sinh tinh, vậy, có nhiều tác giả tiến hành nuôi cấy tế bào dòng tinh không cần phân lập tế bào gốc sinh tinh nuôi cấy tế bào gốc sinh tinh với tế bào Sertoli tế bào dòng tinh ... lập tế bào dòng tinh 31 2.2 Tổng quan tế bào nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh 41 2.3 Về tiêu chuẩn đánh giá tế bào gốc sinh tinh trình nuôi cấy 57 2.4 Về bảo quản tế bào dòng tinh...
 • 224
 • 428
 • 3

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương
... tính gốc tế bào gốc trung màng dây rốn 67 3.3 Biệt hóa tế bào gốc trung màng dây rốn thành tế bào dạng tạo xương 69 3.3.1 Khảo sát môi trường để biệt hóa tế bào gốc trung màng dây ... bào gốc phôi, khởi động biệt hóa tế bào gốc theo đường tạo thành tế bào chuyên hóa mong muốn Biệt hóa thành tế bào tạo xương: Tế bào gốc trung biệt hóa thành tế bào thuộc trung bì, ví dụ tế bào ... hóa tế bào gốc trung từ màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương in vitro (môi trường bản, chất cảm ứng, thời gian ) Nghiên cứu số biến đổi tế bào gốc trung màng dây rốn trình biệt hóa...
 • 123
 • 595
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nuôi cấy tế bào động vậtbiệt hóa tế bào gốcbiệt hóa tế bàocông nghệ tế bào động vậtchức năng tế bào động vậtmô hình tế bào động vậtnuôi cấy mô tế bào dong vatsự phân hóa tế bào thực vậtquá trình biệt hóa tế bào máuquá trình biệt hóa tế bàophương pháp biệt hóa tế bào gốccơ chế biệt hóa tế bào gốcquá trình biệt hóa tế bào sừng của dasự biệt hóa tế bàosự biệt hóa tế bào là gìNghiên cứu chế tạo vật liệu nano graphite oxide bằng phương pháp điện phân plasma và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ As(III), Cd(II) trong môi trường nướcHidrocacbon thơmBáo cáo thực tập xây dựng dân dụng và công nghiệp công trình nhàXử lý kỷ luật người lao động và một vài lưu ýphương pháp khoancơ sở công nghệ chế tạo máyCommerce 16x9 Light MainBài 10. Cấu tạo miền hút của rễTiểu thuyết trinh thám kinh dị của di liBài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rétCác nhân tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn ven đô thị của tỉnh thừa thiên huếĐánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại cục thuế tỉnh thanh hoáĐánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh thừa thiên huếĐánh giá chuỗi giá trị sản phẩm dăm gỗ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếĐẨY MẠNH TIÊU THỤ sản PHẨM GẠCH TUYNEL của CÔNG TY TNHH LAM sơn – SAO VÀNGĐỊNH vị THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM tại THỊ TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐÓNG góp của các THÀNH PHẦN KINH tế vào TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾGiải pháp gia tăng nguồn thu trong cân đối ngân sách thành phố đồng hới, tỉnh quảng bìnhHiệu quả kinh tế nuôi tôm trên cát ở huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhHoàn thiện công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty cổ phẩn bảo hiểm petrolimex chi nhánh thừa thiên huếHoàn thiện công tác kiểm tra sau thông quan tại cục hải quan tỉnh thanh hóa