Slide bài giảng tin học ứng dụng ngành kế toán

Bài giảng tin học ứng dụng dành cho sinh viên ngành kinh tế

Bài giảng tin học ứng dụng dành cho sinh viên ngành kinh tế
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÀI GIẢNG TIN HỌC ỨNG DỤNG DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ (Lưu hành nội bộ) MỤC LỤC LỜI ... môn học Tin học ứng dụng dành cho sinh viên ngành kinh tế, định chọn chủ đề sở liệu để giảng dạy, nhằm cung cấp kiến thức kỹ bản, làm tiền đề cho người học tiếp cận với việc xây dựng hay sử dụng ... sinh viên không giống nhau, có bảng SinhVien thiết kế sau: Như trường MaSV chứa liệu mã sinh viên khóa bảng SINHVIEN mã sinh viên nhất, sinh viên trùng họ tên, ngày sinh, …nhưng có mã sinh viên...
 • 129
 • 1,100
 • 9

Bài giảng tin học ứng dụng

Bài giảng tin học ứng dụng
... cho biết thông tin đó, cần kiểm định thêm giả thuyết phụ hay khác phương sai σ2X, σ2Y học trước (sử dụng công cụ FTest: Two-Sample for Variances) » » Nếu σ2X = σ2Y ta giải toán sử dụng công cụ ... liệu Sử dụng công cụ Anova: Two Factor With Replication Phân tích kết » Xét giá trị F thực nghiệm F lý thuyết tương ứng với nhân tố, F thực nghiệm > F lý thuyết kết luận mức nhân tố tương ứng có ... (sử dụng LSD) • Ngược lại: mức nhân tố khác biệt đáng kể tác động tới kết (chấp nhận H0) So sánh trung bình dùng số LSD • Sử dụng trường hợp kết luận mức nhân tố có tác động khác tới kết Sử dụng...
 • 34
 • 452
 • 5

Bài giảng Tin học ứng dụng

Bài giảng Tin học ứng dụng
... Phõn loi thụng tin qun lý Theo yờu cu Thụng tin ch o Thụng tin bỏo cỏo Thụng tin lu tr Theo chc nng Thụng tin phỏp lý Thụng tin thc tin Thụng tin d bỏo 41 Phõn loi thụng tin qun lý (tip) ... 32 Mt s khỏi nim, nh ngha nh ngha Tin hc Tin hc l ngnh khoa hc chuyờn nghiờn cu vic: thu thp thụng tin, qun lý thụng tin, x lý thụng tin v truyn nhn thụng tin theo mt cỏch no ú, nhm t c mc ... hi thụng tin, xó hi TH 36 CC DNG TH HIN CA THễNG TIN Vn bn 2.m Hnh nh ng Trong ỳ, dng Vn bn l ch yu 37 Quy trỡnh x lý thụng tin Thu thp thụng tin Lu tr thụng tin X lý thụng tin Tra...
 • 72
 • 244
 • 0

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương I - Một số hàm thông dụng pptx

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương I - Một số hàm thông dụng pptx
... N i dung Gi i thiệu Các hàm toán thống kê Một số hàm i u kiện logic Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh Gi i thiệu  Kh i niệm Hàm (Funtion) công thức định sẵn ... Công dụng: Trả tan góc Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh Một số hàm i u kiện logic  Hàm IF  Cú pháp: = IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])  Công dụng: Trả l i giá trị ... sách đ i số: giá trị truyền vào cho hàm để thực công việc Đ i số hàm số, chu i, địa ô, địa vùng, hàm khác  VD: Hàm Now(), Int(B3)… Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh Gi i thiệu  Lưu...
 • 27
 • 810
 • 1

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương I - Một số hàm thông dụng (tt) pptx

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương I - Một số hàm thông dụng (tt) pptx
... Lâm Ngọc Ánh Một số hàm th i gian (date & time)  Hàm HOUR, MINUTE, SECOND:  Cú pháp chung: Tênhàm(serial_number):  Công dụng: Hàm tách giờ, phút giây từ chu i liệu th i gian serial_number  ... KT–KT Vinatex TP.HCM : =YEAR(serial_number ) Lâm Ngọc Ánh Một số hàm th i gian (date & time)  Hàm DATE  Cú pháp  Công dụng : Hiển thị đ i số liệu kiểu ngày  Ví dụ : Trường CĐ KT–KT Vinatex ... N i dung Các hàm chu i Một số hàm th i gian Hàm tra cứu, tìm kiếm Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh Các hàm chu i Hàm LEFT  Cú pháp:  Công dụng : trả chu i gồm num_chars...
 • 31
 • 611
 • 0

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương II - Cơ sở dữ liệu doc

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương II - Cơ sở dữ liệu doc
... niệm Sắp xếp liệu (Sort) Lọc liệu (Filter) Các hàm sở liệu Kiểm tra liệu nhập Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh GIỚI THIỆU sở dữ liệu(Database) tập hợp thông tin được tổ ... xếp liệu (Sort) Lọc liệu (Filter) Các hàm sở liệu Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh CÁC HÀM CSDL  Đặc điểm chung: hàm CSDL có đối số: Database, Field, Criteria  Database: sở ... Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh NỘI DUNG Khái niệm Sắp xếp liệu (Sort) Lọc liệu (Filter) Các hàm sở liệu Kiểm tra liệu nhập Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh KIỂM TRA DỮ LIỆU...
 • 29
 • 530
 • 0

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương III - Đồ thị và in ấn potx

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương III - Đồ thị và in ấn potx
... Định nơi đặt đồ thị Đồ thị sheet Đồ thị 1sheet tồn Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh HIỆU CHỈNH ĐỒ THỊ Chuyển đồ thị tới vị trí phương thức Drag & Drop Thay đổi kích thước đồ thị cách kích ... KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh IN ẤN  File\ Print nhấn nút Printer  Xuất hộp thoại Print Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh IN ẤN  Hộp Printer,  mục name cho phép bạn chọn máy in ... in:  Chọn All - in toàn trang tệp tài liệu;  Pages - trang cần in Trường CĐ KT–KT Vinatex TP.HCM Lâm Ngọc Ánh IN ẤN  Hộp Print what:  Selection: In phần đánh dấu  Active sheet: In sheet hành...
 • 32
 • 588
 • 0

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương IV - Các hàm tài chính pdf

Tài liệu Bài giảng tin học ứng dụng: Chương IV - Các hàm tài chính pdf
... NỘI DUNG Các khái niệm Các hàm tài CÁC KHÁI NIỆM  Giá trị thời gian của tiền tê ê  Giá trị tương lai của tiền ... CÁC HÀM TÀI CHÍNH  Hàm IPMT  Để tính số lãi phải trả ở môêt kỳ bất kỳ, sử dụng hàm IPMT  Cú pháp:  Trong tham số giống hàm PPMT  Nếu dùng cả hai hàm PPMT IPMT để tính môêt ... CHÍNH  Hàm tính tiền trả cho khoản vay trả góp PMT  Hàm PMT tính khoản trả góp cho môêt khoản vay sở khoản trả từng kỳ không đổi với lãi suất không thay đổi Khoản trả cho hàm tìm...
 • 25
 • 640
 • 1

Bài giảng tin học ứng dụng: Chương IV - Các hàm tài chính (tt) pptx

Bài giảng tin học ứng dụng: Chương IV - Các hàm tài chính (tt) pptx
... NỘI DUNG Các khái niệm Các hàm tài (tt) CÁC KHÁI NIỆM  Tiền lãi:  Tiền lãi số tiền mà người vay trả thêm vào vốn ... sau: Trong đó: PV: Hiện FV:Tương lai Các hàm tính giá trị tương lai  Hàm FV:  Hàm FV dùng để tính giá trị tương lai đầu tư vào kỳ với lãi suất cố định 1 Các hàm tính giá trị tương lai  Cú pháp: ... lạm phát) năm cô gởi thêm vào 50 triệu =FV(9%,10 ,-5 0000000 ,-4 00000000,1) =1,774,960,139 đồng Các hàm tính giá trị tương lai  Hàm FVSCHEDULE  Hàm FVSCHEDULE dùng để tính giá trị tương lai đầu...
 • 30
 • 964
 • 4

bài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanh - ths hoàng nguyên khai

bài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanh - ths hoàng nguyên khai
... tính b Lưu bảng tính - Ấn phím: Ctrl + S - Chọn menu File -> Save - Chọn biểu tượng: Các thao tác bảng tính c Đóng bảng tính - Ấn phím: Ctrl + W - Chọn menu File -> Close - Chọn biểu tượng: Các ... CÔNG CỤ TÍNH TOÁN PHỤC VỤ KINH DOANH Tạo nhóm liệu Bài toán phân tích độ nhạy Bài toán tính vòng Tạo Scenario Bài toán Goal seek Bài toán tìm lời giải tối ưu GIỚI THIỆU 1- Liên kết bảng tính Dữ ... kết thúc Thao tác với tập tin tính bảng tính - Click chuột phải vào sheet - Menu xuất hiện, chọn Rename - Nhập tên cho sheet - Gõ Enter để kết thúc Thao tác với tập tin tính bảng tính t Chèn...
 • 109
 • 1,184
 • 0

Bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học - Đại học Thái Nguyên doc

Bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học - Đại học Thái Nguyên doc
... toán hoá học, phần mềm tính toán ứng dụng hoá học số lợng ngời sử dụng ngày nhiều Để phục vụ công tác giảng dạy học tập tin học ứng dụng hóa học, biên soạn giảng "Tin học ứng dụng hoá học" Hiện ... Xuân Trờng - Trờng Đại học S phạm - Đại học Thái Nguyên Mở đầu Tin học hóa học (chemometric) hay hoá tin (computational chemistry) danh từ dùng để lĩnh vực khoa học kết hợp toán học - mà chủ yếu ... là: - Vào/ liệu - Trao đổi thông tin phần chơng trình, nhớ nhớ ngoài, - Tính toán số học, logic - Kiểm tra định lựa chọn - Điều khiển 19 TS Mai Xuân Trờng - Trờng Đại học S phạm - Đại học Thái Nguyên...
 • 105
 • 349
 • 2

BÀI GIẢNG TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC

BÀI GIẢNG TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC
... http://www.vicosoft.com hoc Tin hc ng dng ging dy hoỏ hc Phiờn bn 1.5 ó tớch hp b gừ ting vit theo chun Unicode vỡ vy gừ ting Vit, bn phi tt cỏc chng trỡnh b gừ nh ABC, VietKey, UniKey, s dng ch gừ ting Vit ... (*.avi), ri lu li tin nh dng ny i vi Chemoffice 2006 sau chn trc ri ch vic nhn menu File\Save As, xut hin hp thoi Save As chn Windows AVI Movie (*.avi), ri lu li tin nh dng ny 15 Tin hc ng dng ... bng ting Vit Vỡ vy, mt giỏo viờn khụng gii tin hc v ngoi ng cú th s dng c VIOLET mt cỏch d dng Mt khỏc, s dng Unicode nờn font ch VIOLET v cỏc sn phm bi ging u p, d nhỡn v cú th th hin c mi th ting...
 • 55
 • 2,024
 • 0

bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học chương 5 ms visio - đh công nghiệp tp.hcm

bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học chương 5 ms visio - đh công nghiệp tp.hcm
... THIỆU VỀ MS VISIO 1.2 CỬA SỔ - THANH CÔNG CỤ Những mô hình sử dụng gần Thƣ viện mô hình có sẵn Download mô hình từ office.com 1.GIỚI THIỆU VỀ MS VISIO 1.2 CỬA SỔ - THANH CÔNG CỤ Thanh công cụ ... VỀ MS VISIO 1.2 CỬA SỔ - THANH CÔNG CỤ  Data : truy cập, đưa hệ sở liệu khác vào sơ đồ MS Excel, MS Access…  Process : dùng để xử lý, kiểm tra tính hợp lý cấu trúc sơ đồ 1.GIỚI THIỆU VỀ MS VISIO ... tin LÀM VIỆC VỚI MÔI TRƢỜNG VISIO NỘI DUNG 2.1 THAO TÁC CƠ BẢN TRONG VISIO 2.2 TÙY BIẾN TRONG MÔI TRƢỜNG VISIO LÀM VIỆC VỚI MÔI TRƢỜNG VISIO 2.1 THAO TÁC CƠ BẢN TRONG VISIO a Tạo vẽ từ thƣ viện...
 • 74
 • 417
 • 1

bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học chương 6 mô hình hóa tối uuw hóa - đh công nghiệp tp.hcm

bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học chương 6 mô hình hóa tối uuw hóa - đh công nghiệp tp.hcm
... (C2-B2)/2 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM 4.3 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM BẰNG EXCEL Bƣớc 2: chuyển đổi biến thực sang biến mã hóa: G8=(C 8-$ D$2)/$E$2 x1= x0= 𝒁 𝟏 −𝒁 𝟏𝟎 𝒁𝟏 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM 4.3 TỐI ƢU HÓA ... 19 ,69 8 • Phương trình đoạn chưng: yc = 𝑅+𝑓 𝑅+1 𝑥− 𝑓−1 x 𝑅+1 w = 1,2419x – 0,39 86 • Phương trình đường cân (xây dưng từ số liệu thực nghiệm): y*=4.1 0-5 x 3-0 ,0106x2+1 ,68 53x-0,5523 f = F/ D TỐI ƢU HÓA ... 3,0 6, 0 10,0 12,0 15,0 23,0 12,0 45 18,0 10 11 225 225 60 60 60 30 30 30 12,0 13,8 13,2 225 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM 4.3 TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM BẰNG EXCEL Bƣớc 1: lập bảng tính excel với thông tin...
 • 54
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tin học ứng dụng ngành kế toánslide bài giảng tin học ứng dụngbài tập tin học ứng dụng trong kế toánde thi mon tin hoc ung dung nganh ke toangiáo trình tin học ứng dụng ngành kế toánde thi tin hoc ung dung nganh ke toanbài giảng tin học ứng dụngbài giảng tin học ứng dụng trong kinh tếbài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanhbài giảng tin học ứng dụng vẽ bản đồbài giảng tin hoc ứng dụng tính gió với động đất trong nhà cao tầngde thi tin hoc ung dung nganh ke tiantin học ứng dụng trong kế toángiáo trình tin học ứng dụng trong kế toántài liệu tin học ứng dụng trong kế toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả