Bài giảng kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh chương 4 một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Bài giảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) – chương 4 sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý

Bài giảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) – chương 4 cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý
... tượng Chương 4: sở liệu HTTTĐL Các mơ hình CSDL Mơ hình quan hệ Dữ liệu tổ chức ghi giống bảng (xem chi tiết Chương 5) Hình 4. 4 Mơ hình liệu quan hệ Ê Trong mơ hình liệu quan hệ (hình 4. 4) khơng ... liệu Mơ hình hóa Logic ª Cấu trúc liệu Mơ hình hóa vật ª Cấu trúc file Chương 4: sở liệu HTTTĐL H 4. 1 Những mức độ rút gọn liệu tổ chức thơng tin 4. 1 Mơ hình hóa khái niệm Mơ hình hóa liệu ... Chương 4: sở liệu HTTTĐL Đặc điểm CSDL HTTTĐL Hình 4. 1 Chu trình CSDL HTTTĐL Chương 4: sở liệu HTTTĐL CSDL quan trọng để tạo thường tới 3 /4 thời gian để phát triển...
 • 23
 • 220
 • 0

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
... phi ngôn từ 20/06/2009 Lê Ngọc Thắng 33 11 11 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ Các hình thức giao tiếp phi ngôn từ: Giao tiếp phi ngôn từ Các biểu khuôn mặt 20/06/2009 ... danh thiếp; không nên kèo nài 20/06/2009 Lê Ngọc Thắng 2 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH NHÓM KỸ NĂNG XÃ GIAO ĐỂ GÂY THIỆN CẢM TRONG GIAO: CHÚ Ý ĐẾN NGƯỜI KHÁC LẮNG NGHE HỌ NÓI CHO HỌ THỂ ... Ngọc Thắng 48 16 16 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT Kỹ mở đầu diễn thuyết: ■ Tạo tiếp xúc thuận lợi ■ Dẫn nhập thính giả vào đề tài: °Dẫn nhập trực tiếp: nêu rõ vấn đề...
 • 24
 • 636
 • 7

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 4. Giao thức TCP/IP và mạng Internet doc

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 4. Giao thức TCP/IP và mạng Internet doc
... Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet 4.1 H giao thc TCP/IP Cỏc giao thc ca mụ hỡnh TCP/IP - TCP (Transmission Control Protocol): Giao thc hng kt ni cung cp dch v truyn thụng tin tng - IP (Internet ... Vn Chc Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet 4.1 H giao thc TCP/IP Mụ hỡnh TCP/IP: Mụ hỡnh TCP/IP c phõn lm tng Tng ng dng (Application Layer) Tng giao (Transport Layer) Tng Internet (Internet Layer) ... ARP Ethernet Internet Protocol Token Ring Token Bus FDDI Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet 4.1 H giao thc TCP/IP Cỏc giao thc ca mụ hỡnh TCP/IP - FTP (File Transfer Protocol): Giao thc truyn...
 • 29
 • 208
 • 0

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 4. Giao thức TCP/IP và mạng Internet (tt) pdf

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 4. Giao thức TCP/IP và mạng Internet (tt) pdf
... mng Internet Simple Network Management Protocol (SNMP) Giao thức quản trị mạng cung cấp phơng thức liên lạc manager, đối tợng đợc quản trị v agent Giao thức quản trị mạng ci đặt giao thức TCP/IP ... Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet H giao thc TCP/IP Giao thc IP v TCP Cỏc dch v c bn ca mng Thc hnh lp rỏp v ci t mng ngang hng ThS.Nguyn Vn Chc Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet 4.3 Cỏc ... 12 Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) L giao thức sử dụng cho việc trao đổi th điện tử ngời dùng mạng Chỉ cách thức hệ thống phân phát mail chuyển thông điệp...
 • 16
 • 258
 • 0

Chương 4: Một sốnăng giao tiếp tiêu biểu ppt

Chương 4: Một số kĩ năng giao tiếp tiêu biểu ppt
... sử dụng ngôn ngữ giao tiếp thuyết trình trò chuyện giao tiếp qua điện thoại Ngôn ngữ viết Văn phong nghiêm ngặt,trong ... Chọn thời điểm kết thúc trò chuyện Nói lời chia tay Đặc thù giao tiếp qua điện thoại Ứng xử qua điện thoại sử dụng điện thoại Một số phương tiện TTLL thông dụng PTTHLL Hà thị lý Phan thị minh ... ngữ nói Một số loại câu điển hình ngôn ngữ nói Ngữ âm Dùng từ Âm điệu trang nhã, phong phú dung dị Ngôn từ Dùng từ Nhịp điệu khoanmật thân thai Ngữ Dùng từđiệu trang trọng trầm bổng Tránh Giao điệu...
 • 22
 • 386
 • 0

Chương 4: Một sốnăng giao tiếp tiêu biểu doc

Chương 4: Một số kĩ năng giao tiếp tiêu biểu doc
... sử dụng ngôn ngữ giao tiếp thuyết trình trò chuyện giao tiếp qua điện thoại Ngôn ngữ viết Văn phong nghiêm ngặt,trong ... Chọn thời điểm kết thúc trò chuyện Nói lời chia tay Đặc thù giao tiếp qua điện thoại Ứng xử qua điện thoại sử dụng điện thoại Một số phương tiện TTLL thông d PTTHLL Hà thị lý Phan thị minh ... dung dị Một số loại câu điển hình ngôn ngữ nói Ngôn từ Dùng Nhịp đitệu khoanmật thân thai Dùng từ Ngữ điệu trang trầm bổng trọng Tránh từ mạnh Giao điệu hạn chế từ phù hợp không Ngôn ngữ biểu cảm...
 • 22
 • 215
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c + +chương 4 đa năng hoá toán tử

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c + +chương 4 đa năng hoá toán tử
... -2); CComplex c3 , c4 ; c3 = c1 + c2 ; //OK: c3 = operator + (c1 ,c2 ) c1 .Print(), cout...
 • 47
 • 231
 • 0

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA(Chương 4)

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA(Chương 4)
... tạo đối tượng • Tập constructor tạo tập mẫu khởi tạo biến đối tượng • Một đối tượng sống từ lúc đối tượng khởi tạo (bằng new) khối chứa thực thi xong • Tầm vực đối tượng vùng văn chương trình ... trị • Viết chương trình minh họa hành vi Slide 16/33 Thí dụ : Đối tượng lớp cha cụ thể lại lớp Biến đối tượng tham khảo nên hoàn toàn khai báo biến lớp cha khởi tạo biến đối tượng thuộc lớp Tính ... bên (lớp nội) Slide 18/33 4.6.1-Lớp có liệu đối tượng lớp Chương trình xuất hóa đơn Slide 19/33 Lớp có liệu đối tượng lớp Slide 20/33 Lớp có liệu đối tượng lớp Slide 21/33 4.6.2-Lớp nội – Inner/nested...
 • 32
 • 381
 • 4

Bài giảng Phụ đạo vật lí 10- tuần 20(chương 4)

Bài giảng Phụ đạo vật lí 10- tuần 20(chương 4)
... D RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Bài tập bổ sung: Một hệ gồm hai vật Vật có khối lượng m1 = kg, chuyển động với vận tốc v1 hướng theo phương ngang có độ lớn v1 = m/s Vật hai có khối lượng m2 = kg,...
 • 2
 • 357
 • 2

bài giảng quản trị tác nghiệp ( đào minh anh) - chương 4 tổ chức sản xuất

bài giảng quản trị tác nghiệp ( đào minh anh) - chương 4 tổ chức sản xuất
... nht (ES- Earliest Start) v thi gian bt u (ES- Earliest Start) v thi gian bt u mun nht (LS- Latest Start) mun nht (LS- Latest Start) ES = EF - t LS = LF - t McGraw-Hill/Irwin â The McGraw-Hill ... nh mỏy sn xut da chut úng hp Cú v trớ: Dua Dua Co., Ltd -A- Nam nh -B- Thỏi Bỡnh -C- Ninh Bỡnh -D- H Ni McGraw-Hill/Irwin â The McGraw-Hill Companies, Inc PHNG PHP PHN TCH PHNG PHP PHN TCH ... kt thỳc sm nht (EF-Earliest Finish) v thi gian kt thỳc (EF-Earliest Finish) v thi gian kt thỳc mun nht (LF-Latest Finish) mun nht (LF-Latest Finish) Thi gian kt thỳc sm nht EF -i vi cụng vic...
 • 54
 • 1,052
 • 1

Bài giảng - Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp (chương 4) pdf

Bài giảng - Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp (chương 4) pdf
... có nồng độ clo 4 0-5 0mg/l ngâm đường ống 4-6 h, sau xả rửa nước Q trình rửa nước kết thúc hàm lượng clo lại nước rửa 0, 4-0 ,5mg/l Nguyễn Lan Phương 104 Bài giảng: CẤP NƯỚC SINH HOẠT & CƠNG NGHIÊP ... chì - Các cửa thơng phải có lưới chắn - Thước báo tín báo mực nước Nguyễn Lan Phương 112 Bài giảng: CẤP NƯỚC SINH HOẠT & CƠNG NGHIÊP - Khóa nước kiểu xiphơng ống tràn để ngăn ngừa chất bẩn vào ... Nguyễn Lan Phương - Thay đoạn ống bị Chu kỳ, năm Tùy mức độ cần thiết 110 Bài giảng: CẤP NƯỚC SINH HOẠT & CƠNG NGHIÊP đường ống hỏng - Thay van - Sửa chữa lớn van - Thay họng chữa cháy - Sửa chữa lớn...
 • 35
 • 267
 • 0

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An
... BSTNode root); Thêm phần tử vào nhị phân tìm kiếm  Thêm vào phần tử có khóa x Thêm X= 50 root 18 13 23 88 X < 88 37 15 X > 44 44 59 X < 59 40 55 X < 55 50 108 71 Thêm phần tử vào nhị phân tìm kiếm ... BST nút lá: 44 Xóa: X =40 Đơn giản : Xóa nút X, không móc nối đến nút khác root 18 13 88 59 37 15 23 40 55 108 71 Xóa nút có khóa X BST  Trường hợp : Nút X có trái phải Xóa X=37 root 44 18 13 59 ... 55 18 108 71 44 Xóa X=37 88 root 13 88 15 108 59 37 40 55 71 Xóa nút có khóa X BST  Trường hợp : Nút X có hai trái phải root 44 Xóa nút X=18  Hủy gián tiếp 18 15 13 88 59 37 15 23 40 30 55 108...
 • 62
 • 611
 • 5

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4
... 100 40 0 200 300 300 100 1 .40 0 13 13 10 14 15 11 Toạ độ y 12,8 12,0 15,0 12,5 9,5 9,5 23 5.2.2 Phng phỏp to trung tõm (to chiu) 100ì13 +40 0ì13+200ì10+ +100ì11 Cx = = 13,07 140 0 Cy = 100ì12,8 +40 0ì12 ... máy sản xuất Bỡnh éịnh Khả nng cung cấp éà Nẵng 200 300 Ban Mê Thuột 100 300 40 0 Huế 200 200 32 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn ti Bi toỏn th 2: V trớ Lt Nguồn cung ứng nguyên liệu Nhà máy sản xuất ... cung ứng nguyên liệu Nha Trang Nhà máy sản xuất Plây Cu 100 200 Ban Mê Thuột 200 Huế Tổng nhu cầu Bỡnh éịnh 200 nẵng 300 Khả nng cung cấp 200 40 0 300 200 40 0 200 29 900 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn...
 • 33
 • 698
 • 3

Xem thêm