Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh những kỹ năng giao tiếp cụ thể

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 1

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 1
... chung bảo hiểm Chương II: Bảo hiểm hàng hải Chương III: Bảo hiểm hàng không Chương IV: Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển lãnh thổ Việt nam Chương V: Bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt Chương VI :Bảo hiểm ... 2006 Luật kinh doanh bảo hiểm, 2000 Chương I: Khái quát chung bảo hiểm I Một số khái niệm Bảo hiểm (Insurance) 1. 1 Khái niệm - Bảo hiểm chế độ cam kết bồi thường mặt kinh tế, người bảo hiểm phải ... người bảo hiểm để bồi thường, giá bảo hiểm. ” I = V(A) x R 10 II Các nguyên tắc bảo hiểm   11 Bảo hiểm rủi ro không bảo hiểm chắn (fortuity not for certainty) Rủi ro bảo hiểm đe doạ nguy hiểm...
 • 21
 • 1,906
 • 20

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 3

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 3
... công ty bảo hiểm phải bồi thường cho người thứ ba theo hợp đồng bảo hiểm 13 Bảo hiểm trách nhiệm dân người bảo hiểm người thứ 14 3. 2 Trách nhiệm bảo hiểm Các trường hợp bảo hiểm: - Người bảo hiểm ... niệm - Người bảo hiểm: công ty bảo hiểm - Người bảo hiểm: hãng hàng không - Đối tượng bảo hiểm: trách nhiệm dân người bảo hiểm hành khách, hàng hoá, hành lý, tư trang hành khách - Người mua bảo hiểm: ... Khái niệm Người bảo hiểm: công ty bảo hiểm (các phong bảo hiểm hàng không công ty bảo hiểm) Người bảo hiểm: hãng hàng không Đối tượng bảo hiểm: thân máy bay gồm vỏ máy Người mua bảo hiểm: hãng hàng...
 • 19
 • 1,082
 • 11

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 4

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 4
... hay thu phí bảo hiểm trước 16h ngày hết hạn bảo hiểm - Thời hạn bảo hiểm thông thường năm - Bảo hiểm hết hạn hiệu lực khi: - 10 Di chuyển đối tượng bảo hiểm khu vực bảo hiểm Người bảo hiểm quyền ... biệt Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm = phí + phụ phí Phụ phí thường 30% thực phí bảo hiểm Phí = tỷ lệ phí bảo hiểm X số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí bảo hiểm tính sở: Vật liệu công trình: - - - 13 - Loại ... tượng bảo hiểm Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm người bảo hiểm công ty bảo hiểm Thay đổi rủi ro bảo hiểm, quyền sở hữu quyền quản lý đối tượng bảo hiểm III Hợp đồng bảo hiểm...
 • 13
 • 854
 • 12

Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
... giao tiếp đàm phán kinh doanh quốc tế; - Kỹ giao tiếp đàm phán kinh doanh quốc tế - Đàm phán kinh doanh quốc tế văn hoá khác nhau; • - Rút học kinh nghiệm đàm phán kinh doanh NTDP - PGS.TS ... Bài mở đầu • Giới thiệu môn học • “ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ” NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van Giới thiệu môn học “ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ” • • • • • Sự cần ... Ch.14: Đàm phán KDQT Nga Đông Âu Ch.15: Những học kinh nghiệm đàm phán kinh doanh quốc tế NTDP - PGS.TS Doan Thi Hong Van GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÀM PHÁN TRONG KDQT • • • • • Dẫn nhập Khái niệm đàm phán...
 • 136
 • 4,069
 • 72

Slide bài giảng Đàm phán trong kinh doanh

Slide bài giảng Đàm phán trong kinh doanh
... ECO_VNU_HCM 1.4 guyên tắc đàm phán 1.4 guyên tắc đàm phán Các phong cách đàm phán Các phong cách đàm phán Đàm phán kiểu mềm Đưa đề nghị Đàm phán theo nguyên tắc Đàm phán kiểu cứng Đưa đe dọa ... tắc đàm phán - Không thương lượng lập trường ECO_VNU_HCM 1.4 guyên tắc đàm phán Các phong cách đàm phán Tỏ dễ thương cách Đàm phán kiểu mềm Dễ bị tổn thương gặp phải đối tác cứng rắn Đàm phán ... lòng, sẵn sàng cho đàm phán ECO_VNU_HCM hai bên ngồi vào bàn đàm phán tiếp lần sau ECO_VNU_HCM CHƯƠ G Đàm phán theo nguyên tắc 2.1 Tách người khỏi vấn đề 2.1.1 Yếu tố người đàm phán 2.1 Con người:...
 • 43
 • 2,391
 • 25

Bài giảng đàm phán trong kinh doanh đại học nha trang

Bài giảng đàm phán trong kinh doanh đại học nha trang
... hóa doanh nghiệp Văn hóa ứng xử kinh doanh Đàm Phán Trong Kinh Doanh 1.2 Tâm lý giao tiếp đàm phán kinh doanh 1.2.1 Tổng quan tâm lý người Đàm Phán Trong Kinh Doanh 1.2 Tâm lý giao tiếp đàm phán ... Publishing Group Chủ đề Văn Hóa Kinh Doanh & Tâm Lý Trong Giao Tiếp Kinh Doanh 1.1 Văn hóa kinh doanh 1.2 Tâm lý giao tiếp đàm phán kinh doanh Đàm Phán Trong Kinh Doanh 1.1 Văn hóa Các khái niệm ... cấm Đàm Phán Trong Kinh Doanh 1.1.2 Văn hóa kinh doanh Các thành tố Giá trị Niềm tin Truyền thống Thói quen, lễ nghi Đàm Phán Trong Kinh Doanh 1.1.2 Văn hóa kinh doanh Các cấp độ của văn hóa doanh...
 • 112
 • 229
 • 0

Bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh Lê Minh Trâm

Bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh Lê Minh Trâm
... người bảo hiểm đóng khoản tiền, gọi phí bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm quy định 17 b • • • • • Bảo hiểm (Insurance) Bản chất Bảo hiểm ngành kinh doanh Đối tượng kinh doanh ... trình nghiệp vụ bảo hiểm 16 Bảo hiểm (Insurance) a Định nghĩa Bảo hiểm chế độ bồi thường mặt kinh tế, người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người bảo hiểm tổn thất đối tượng bảo hiểm rủi ro thoả ... phân tích chứng từ bảo hiểm Điểm cuối kỳ: 60%  thi trắc nghiệm máy PHẦN 2: BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK Giảng viên: Email: Tel: Minh Trâm Bộ môn Vận tải Bảo hiểm Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế tramftu@yahoo.com...
 • 43
 • 370
 • 1

Bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh

Bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh
... định kỳ… VI Phân loại bảo hiểm 30 - Bảo hiểm phi nhân thọ +) Bảo hiểm sức khoe bảo hiểm tai nạn người +) Bảo hiểm hàng hải +) Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại +) Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển ... Căn vào đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm trách nhiệm Bảo hiểm người Theo quy định pháp luật (luật kinh doanh bảo hiểm 2000) Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới Bảo hiểm trách nhiệm ... bảo hiểm 29 Căn vào chế hoạt động bảo hiểm: - Bảo hiểm xã hội: - Bảo hiểm thương mại Căn vào tính chất bảo hiểm: - Bảo hiểm nhân thọ: bảo hiểm tính mạng tuổi thọ người nhằm bù đắp cho người bảo...
 • 31
 • 488
 • 1

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch chương 2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch chương 2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch
... phủ Thực quản nhà nớc kinh doanh lữ hành, hớng dẫn Du lịch, sở lu trú Du lịch, vận chuyển khách Du lịch, dịch vụ du lịch khác theo quy định pháp luật; Về cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ ... định mức kinh tế-kỹ thuật ngành Du lịch Thẩm định tham gia thẩm định dự án quy hoạch phát triển Du lịch tỉnh, thành phố thuộc Trung ơng, khu Du lịch quốc gia, dự án Du lịch liên quan Du lịch theo ... Nhim v, quyn hn ca Tng cc du lch Chủ trì tham gia soạn thảo dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật Du lịch văn quy phạm pháp luật khác có liên quan đến Du lịch theo phân công Chính...
 • 44
 • 465
 • 1

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch chương 3: TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP DU LỊCH

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch chương 3: TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP DU LỊCH
... chức pháp nhân  Một tổ chức thực nguyên tắc tách bạch tài sản điều kiện quan trọng để trở thành pháp nhân Và trách nhiệm tổ chức hành vi TNHH 11  Pháp nhân (tt)     Theo Đ84 BLDS2005, tổ chức ... gồm cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ kinh tế gia đình, nhóm KD, tổ hợp KD tổ chức liên kết khác theo kiểu CT đối nhân CTKD hiểu pháp nhân hay thể nhân thực HVKD Có hay tư cách pháp nhân điều ... thể pháp lý cá nhân hay tập hợp nhóm người tổ chức Loại chủ thể khoa học pháp lý truyền thống gọi chung thể nhân Pháp luật nước ta sử dụng hai phạm trù cá nhân pháp nhân Ngoài ra, có thực thể pháp...
 • 77
 • 299
 • 1

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT DU LỊCH

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT DU LỊCH
... 27 LUT KINH DOANH BO HIM BO HIM DU LCH iu 50 lut du lch: Doanh nghip du lch kinh doanh l hnh quc t phi mua bo him du lch cho khỏch du lch Vit Nam nc ngoi thi gian thc hin chng trỡnh du lch; ... trỡnh du lch; iu 45 lut du lch cú quy nh : Doanh nghip kinh doanh l hnh ni a cú ngha v mua bo him du lch cho khỏch du lch ni a thi gian thc hin chng trỡnh du lch khỏch du lch cú yờu cu õy l cỏc ... ty hp danh v doanh nghip t nhõn thuc mi thnh phn kinh t (sau õy gi chung l doanh nghip); quy nh v nhúm cụng ty ng ký kinh doanh Ngnh, ngh v iu kin kinh doanh Quyn, ngha v ca doanh nghip Cỏc...
 • 107
 • 407
 • 1

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch: Quy định về kinh doanh lưu trú du lịch

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch: Quy định về kinh doanh lưu trú du lịch
... quy định pháp luật để kinh doanh sở lưu trú du lịch  43 Nghĩa vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch:     - Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật - Kinh ... Làng du lịch Biệt thự du lịch Căn hộ du lịch Bãi cắm trại du lịch Nhà nghỉ du lịch Cơ sở lưu trú du lịch Nhà có phòng cho khách du lịch thuê Các sở lưu trú du lịch khác Điều kiện kinh doanh lưu trú ... làm việc sở lưu trú du lịch; - Ban hành nội quy, quy chế sở lưu trú du lịch; 42 Quy n tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch - Từ chối tiếp nhận huỷ bỏ hợp đồng lưu trú khách du lịch trường...
 • 52
 • 365
 • 3

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch: Quy định đối với hướng dẫn viên du lịch

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch: Quy định đối với hướng dẫn viên du lịch
... HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Hướng dẫn viên nội địa Hướng dẫn viên quốc tế Hướng dẫn viên nội địa hướng dẫn cho khách du lịch nội địa người Việt Nam không hướng dẫn cho ... cấp thẻ hướng dẫn viên trường hợp bị thu hồi áp dụng trường hợp cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch Quy n nghĩa vụ hướng dẫn viên Quy n hướng dẫn viên Quy n hướng dẫn viên Hướng dẫn khách du lịch theo ... vụ khách du lịch Phân biệt đối xử khách du lịch Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên sử dụng thẻ hướng dẫn viên người khác; sử dụng thẻ hướng dẫn viên hết hạn Hướng dẫn viên du lịch bị thu...
 • 23
 • 224
 • 1

Xem thêm