Đánh giá khả năng xử lí nước sinh hoạt của 1 số loài thủy sinh vật

nghiên cứu và đánh giá khả năng xửnước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học

nghiên cứu và đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học
... vi sinh vt, Cỏc khớ ny sinh quỏ trỡnh vi sinh vt phõn gii cỏc cht ụ nhim, (4) tỏc ng tớch cc n quỏ trỡnh sinh sn ca vi sinh vt Ti trng cht hu c ca b h thng x nc thi sinh hot giai on x ... cao hiu sut x nc thi bng cụng ngh sinh hc l nõng cao mt vi sinh vt h thng Khi x nc thi bng quỏ trỡnh sinh trng l lng (khụng cú giỏ th cho sinh vt bỏm), thỡ nc thi qua x i ngoi, ó mang ... cao hn rt nhiu Tựy theo trng thỏi tn ti ca vi sinh vt, quỏ trỡnh x sinh hc hiu khớ nhõn to cú th chia thnh: - X sinh hc hiu khớ vi vi sinh vt sinh trng dng l lng ch yu c s dng kh cht hu...
 • 19
 • 674
 • 3

Đồ án tốt nghiệp “Nghiên cứu và đánh giá khả năng xửnước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học” ppt

Đồ án tốt nghiệp “Nghiên cứu và đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học” ppt
... vi sinh vt, Cỏc khớ ny sinh quỏ trỡnh vi sinh vt phõn gii cỏc cht ụ nhim, (4) tỏc ng tớch cc n quỏ trỡnh sinh sn ca vi sinh vt Ti trng cht hu c ca b h thng x nc thi sinh hot giai on x ... cao hiu sut x nc thi bng cụng ngh sinh hc l nõng cao mt vi sinh vt h thng Khi x nc thi bng quỏ trỡnh sinh trng l lng (khụng cú giỏ th cho sinh vt bỏm), thỡ nc thi qua x i ngoi, ó mang ... cao hn rt nhiu Tựy theo trng thỏi tn ti ca vi sinh vt, quỏ trỡnh x sinh hc hiu khớ nhõn to cú th chia thnh: - X sinh hc hiu khớ vi vi sinh vt sinh trng dng l lng ch yu c s dng kh cht hu...
 • 19
 • 437
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬNƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ CÓ LỚP ĐỆM NGẬP NƯỚC potx

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ CÓ LỚP ĐỆM NGẬP NƯỚC potx
... cứu xử nước thải lò mổ qua keo tụ sơ trình lọc sinh học hiếu khí lớp đệm ngập nước (SAFB), Luận văn Thạc sĩ Khoa học Khoa học Môi trường Bảo vệ Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học ... Nghiên cứu thích nghi bùn 122 Đánh giá khả xử nước thải hoạt tính với môi trường độ muối cao nhằm áp dụng xử nước thải nuôi trồng thủy sản, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 24 (58), (2010), ... tích mẫu 2.2.1 Lấy mẫu nước thải nuôi tôm Nước thải sản xuất tôm sú giống nước thải nuôi tôm cát sử dụng để nghiên cứu khả xử bể SAFB Nước thải nuôi tôm giống lấy từ Trại sản xuất giống chất...
 • 10
 • 501
 • 4

Đánh giá khả năng xửnước thải sinh hoạt bằng công nghệ AAO trong hệ thống xửnước thải nhà máy eunsung electronic vina

Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ AAO trong hệ thống xử lý nước thải nhà máy eunsung electronic vina
... - Nước thải sinh hoạt nhà máy Eunsung Electronic Vina - Hệ thống công nghệ AAO hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Nhà máy eunsung eclectronic vina ... cấu tổ chức công nghệ xử nước thải công ty 3.3.3 Hiện trạng hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.3.4 Đánh giá khả xử công nghệ AAO 3.3.5 Kết phân tích mẫu nước 3.3.6 ... thiệu cấu tổ chức công nghệ xử nước thải công ty 24 3.3.3 Hiện trạng hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 24 3.3.4 Đánh giá khả xử công nghệ AAO 24 3.3.5...
 • 62
 • 308
 • 2

Đánh Giá Khả Năng XửNước Thải Sinh Hoạt Bằng Công Nghệ Aao Trong Hệ Thống XửNước Thải Nhà Máy Eunsung Electronic Vina

Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Công Nghệ Aao Trong Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Eunsung Electronic Vina
... - Nước thải sinh hoạt nhà máy Eunsung Electronic Vina - Hệ thống công nghệ AAO hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Nhà máy eunsung eclectronic vina ... cấu tổ chức công nghệ xử nước thải công ty 3.3.3 Hiện trạng hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.3.4 Đánh giá khả xử công nghệ AAO 3.3.5 Kết phân tích mẫu nước 3.3.6 ... CÚC Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ AAO TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY EUNSUNG ELECTRONIC VINA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính...
 • 66
 • 173
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬNƯỚC THẢI CỦA CÁC LOẠI VI KHUẨN KHÁC NHAU

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÁC LOẠI VI KHUẨN KHÁC NHAU
... tổ chức tiêu chuẩn vi n thông khác giới Với GSM vi c thực lưu động (roaming) châu Âu hoàn toàn tự động, GSM cung cấp số tính khác thông tin số liệu tốc độ cao, Fax dịch vụ khác Ngày hệ thống ... II.5: Các giao diện mạng GSM/GPRS II.8 CÁC THAY ĐỔI CỦA GPRS SO VỚI GSM Để triển khai GPRS, vi c bổ sung ba phần tử đặc trưng hỗ trợ GPRS trình bày phần trên, ta cần phải có thay đổi phần tử khác ... Trang - 30 loại A thực hai dịch vụ GSM GPRS lúc, tuỳ thuộc vào đòi hỏi QoS Loại B : Loại hỗ trợ vào mạng đồng thời, kích hoạt đồng thời, giám sát đồng thời Tuy nhiên, loại hỗ trợ hữu hạn...
 • 32
 • 291
 • 0

Tổng hợp và đánh giá khả năng xử chất hữu cơ, amoni, asen của vật liệu mno2 kích thước nanomet mang trên silicagen, laterit, pyroluzit

Tổng hợp và đánh giá khả năng xử lí chất hữu cơ, amoni, asen của vật liệu mno2 kích thước nanomet mang trên silicagen, laterit, pyroluzit
... Để khảo sát khả hấp phụ asen, amoni, chất hữu vật liệu tổng hợp tiến hành nghiên cứu theo phương trình hấp phụ Langmuir Tổng hợp vật liệu MnO2 kích cỡ nanomet chất mang silicagen, laterit, pyroluzit ... Ảnh Xray vật liệu M Kết X-ray vật liệu M1 vật liệu M3 cho thấy vị trí pic MnO2 vật liệu M1 khớp với vị trí pic MnO2 vật liệu M3 Trên vật liệu M3 tỉ lệ MnO2 chiếm 42,32% 69,14% SiO2 Dựa vào phổ ... hyđrôxit mangan điôxit có khả hấp phụ asen cao Mặt khác, tổng hợp vật liệu với khả tạo xúc tác MnO2 dạng nano để làm xúc tác cho trình xử hợp chất hữu cho hướng sau Các phương pháp vật lý xác...
 • 20
 • 246
 • 1

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬNƯỚC THẢI SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI NẤM pot

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI NẤM pot
... tượng khảo sát đặc điểm pH, COD, tổng cacbohydrat, T–P T–N Đồng thời nguồn NT môi trường để tiến hành khảo sát, đánh giá khả xử số vi nấm thuộc chủng Aspergillus, từ lựa chọn chủng vi nấm cho ... rằng, loại vi nấm sinh trưởng phát triển môi trường NT giàu hợp chất hữu tinh bột Các vi nấm chuyển hoá tốt cacbohydrat thành sinh khối Một số chủng nấm Aspergillus niger, A oryzae khả loại COD ... triển chủng vi nấm Qua trình khảo sát cho thấy chủng nấm khả giảm thiểu chất ô nhiễm (loại COD đạt 84 – 90%, TC đạt 87 – 91% sau ngày lên men) Chủng nấm Aspergillus oryzae IFO30113 có khả loại...
 • 9
 • 261
 • 0

Đánh giá khả năng xửnước thải của hệ thống xửnước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Đánh giá khả năng xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... điểm hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên 3 - Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải phòng thí nghiệm khả xử nước thải hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm ... nước thải hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải khả xử hệ thống xử nước thải phòng thí ... - Xử nước thải thủy sinh thực vật 2.1.6 Giới thiệu hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông...
 • 67
 • 475
 • 4

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam
... nghiên cứu vi sinh vật khả phân huỷ polymer sinh học không nhiều Từ lí trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả phân hủy poly lactic axit (PLA) số chủng vi sinh vật phân lập Vi t Nam ... NGUYỄN THỊ THANH LỊCH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY LACTIC AXIT (PLA) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP VI T NAM Chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm Mã số: 60 42 30 LUẬN VĂN ... tâm Vi c phân lập, tuyển chọn nghiên cứu chủng vi sinh vật khả phân hủy polymer sinh học công vi c có ý nghĩa góp phần xử lý làm môi trường Tuy nhiên Vi t Nam số lượng công bố điều tra nghiên...
 • 72
 • 417
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam
... nghiên cứu vi sinh vật khả phân huỷ polymer sinh học không nhiều Từ lí trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả phân hủy poly lactic axit (PLA) số chủng vi sinh vật phân lập Vi t Nam ... NGUYỄN THỊ THANH LỊCH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY LACTIC AXIT (PLA) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP VI T NAM Chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm Mã số: 60 42 30 LUẬN VĂN ... tâm Vi c phân lập, tuyển chọn nghiên cứu chủng vi sinh vật khả phân hủy polymer sinh học công vi c có ý nghĩa góp phần xử lý làm môi trường Tuy nhiên Vi t Nam số lượng công bố điều tra nghiên...
 • 72
 • 412
 • 0

Đánh giá khả năng kết hợp và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất hạt lai f1 tổ hợp lúa lai hai dòng có triển vọng

Đánh giá khả năng kết hợp và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất hạt lai f1 tổ hợp lúa lai hai dòng có triển vọng
... GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N TH H NH ðÁNH GIÁ KH NĂNG K T H P VÀ NH HƯ NG C A M TS BI N PHÁP K THU T ð N NĂNG SU T H P LÚA LAI HAI DÒNG CÓ TRI N V NG H T LAI F1 ... n pháp k thu t ñ n su t h t lai F1 t h p lúa lai hai dòng tri n v ng” 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích + ðánh giá kh k t h p c a dòng b m n ch n ñư c m t s t h p lúa lai hai dòng ... h p Lúa lai hai dòng nhi u ưu ñi m lúa lai ba dòng vi c s H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn th c s Khoa h c Nông nghi p d ng ưu th lai ñ nâng cao su t Các t h p lúa lai hai dòng su...
 • 139
 • 120
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG xử lý AMONI BẰNG kỹ THUẬT MÀNG VI SINH TẦNG CHUYỂN ĐỘNG NHẰM mục tái sử DỤNG nước NUÔI TRỒNG THỦY sản

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG xử lý AMONI BẰNG kỹ THUẬT MÀNG VI SINH TẦNG CHUYỂN ĐỘNG NHẰM mục tái sử DỤNG nước NUÔI TRỒNG THỦY sản
... báo cáo thực tập xin trình bày vấn đề: Đánh giá khả xử amoni kỹ thuật màng vi sinh tầng chuyển động nhằm mục đích tái sử dụng nước nuôi trồng thủy sản Sv: Nguyễn Thị Thuận ĐH Tài nguyên ... ngành sản xuất nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững vi c xử tái sử dụng nước thải từ trại nuôi giống nhu cầu cần thiết Ngoài tái sử dụng nước nuôi thủy sản mang lại lợi ích kinh tế sở nuôi ... nhiên tiềm sử dụng kỹ thuật lớn 1.5.2.5 Kỹ thuật tầng chuyển động Tầng chuyển động sử dụng vật liệu mang có kích thước thích hợp để cố định vi sinh vật Các vi sinh vật bám dính màng vi sinh gọi...
 • 47
 • 300
 • 0

Đánh giá khả năng xử lý phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn làm phân bón của một số chủng vi sinh vật

Đánh giá khả năng xử lý phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn làm phân bón của một số chủng vi sinh vật
... tiêu Đánh giá khả xử phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn làm phân bón hữu số chủng loại vi sinh vật 2.1 Đối tượng - Phế thải dạng rắn sau chế biến tinh bột sắn - Các chủng vi sinh vật khả ... chủng vi sinh vật vào xử phế phế thải sau chế biến tinh bột sắn Để đánh giá khả xử phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn đề tài tiến hành ủ phế thải với có mặt chủng vi sinh vật tuyển ... photphat khó tan - Đánh giá khả sử dụng vi sinh vật xử phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn - Đánh giá phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn đầu khả sử dụng làm chất trồng Phương pháp nghiên...
 • 69
 • 1,172
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: danh gia kha nang tiep nhan nuoc thaiđánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nướcđánh giá khả năng cô đặc nước tiểuđộ điện li đánh giá khả năng phân li thành ionnghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác của cây dầu mè jatropha curcas lđánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công tymột số chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công tyđánh giá khả năng vận động theo thang điểm của tegnercác chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựngđánh giá khả năng kháng thuốc trừ cỏ glyphosate của các dòng ngô chuyển gen cp4 epsps trong điều kiện nhà lướiđánh giá sự biến động nguồn lợi tôm giống của một số loài tôm kinh tế thuộc giống penaeus fabricius và metapenaeus wood mason et alcock vùng cửa sông bãi bồi tây ngọc hiển và vùng biển ven bờ cà mauđánh giá khả năng ổn định và ứng dụng cọc vật liệu rời để xử lý nền đất yếu ở khu vực phía namcác chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lờichỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lờiđánh giá khả năng sinh lờiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây