Phân tích và xử lý dữ liệu với r

Phân tích xử dữ liệu bằng ngôn ngữ R

Phân tích và xử lý dữ liệu bằng ngôn ngữ R
... biệt từ R gọi modules viết ngôn ngữ lập trình khác (C/C++, Fortran,…) Chương nhằm giới thiệu R ngôn ngữ lập trình 4.1 Tổng quan ngôn ngữ R Ngôn ngữ R có nhiều ưu điểm so với ngôn ngữ lập trình bậc ... data.frame data), trường hợp đó, age ...
 • 83
 • 1,214
 • 6

Tài liệu SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích quản dữ liệu thế hệ kế tiếp doc

Tài liệu SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu thế hệ kế tiếp doc
... đảm, tích hợp với hệ thống hoạt động phải có hàng ngày SQL Server giúp công ty thực mục tiêu SQL Server 2005 Những cải tiến tin tức kinh doanh bao gồm: • Hệ thống tích hợp SQL Server 2005 đưa hệ ... phát triển tin tức kinh doanh Quản liệu hoạt động kinh doanh Trong giới kết nối ngày nay, liệu hoạt động quản liệu luôn cần thiết người dùng Với SQL Server 2005, người dùng chuyên gia CNTT ... • Khả phân tích hoạt động kinh doanh rộng Một công cụ ETL cải tiến cho phép tổ chức dễ dàng tích hợp phân tích liệu từ nhiều nguồn tin khác Bằng việc phân tích liệu qua loạt hoạt động hệ thống,...
 • 4
 • 197
 • 0

SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích quản dữ liệu thế hệ kế tiếp potx

SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu thế hệ kế tiếp potx
... đảm, tích hợp với hệ thống hoạt động phải có hàng ngày SQL Server giúp công ty thực mục tiêu SQL Server 2005 Những cải tiến tin tức kinh doanh bao gồm:  Hệ thống tích hợp SQL Server 2005 đưa hệ ... SQL Server 2005 nâng cao có ba phần chính: quản liệu hoạt động kinh doanh, hiệu phát triển tin tức kinh doanh Quản liệu hoạt động kinh doanh Trong giới kết nối ngày nay, liệu hoạt ...  Khả phân tích hoạt động kinh doanh rộng Một công cụ ETL cải tiến cho phép tổ chức dễ dàng tích hợp phân tích liệu từ nhiều nguồn tin khác Bằng việc phân tích liệu qua loạt hoạt động hệ thống,...
 • 4
 • 115
 • 0

Phân tích xử số liệu bằng SPSS phần 1

Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS  phần 1
... Quan Column Total 31 41 9.8 12 .2 2.4 75.6 15 .9 4.3 11 .1 16.7 27.9 1. 6 1. 9 12 .0 0 0 1 0 10 0.0 0 0 0 93 36.0 45 17 .4 2.3 11 1 43.0 1. 2 Percents and totals based on responses 16 7 valid cases; missing ... 66.7 31. 0 7.4 1. 2 22.9 18 20 49 18 .4 36.7 2.0 40.8 2.0 19 .0 9.7 40.0 16 .7 18 .0 33.3 3.5 7.0 7.8 0 75.0 25.0 0 1. 6 6.7 16 .7 0 1. 2 0 $NOI_XEM Nha Quan café Bar Sân van dong Quan Column Total 31 41 ... Noi xem bong da by Q15B _1 A/C thích xem ôû ñaâu nhaát? Q15B _1 Count Nha Quan cafe Bar Row pct Sân van Nha van dong hoa Row Col pct Tab pct Total 80 19 59 16 3 49 .1 11. 7 1. 8 36.2 1. 2 63.2 86.0 42.2...
 • 21
 • 78
 • 0

Phân tích xử số liệu bằng SPSS phần 2

Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS  phần 2
... # , # http://www.ebook.edu.vn #$ # !" 63 Ff-6 # : # : # 22 20 18 Educational Level (years) 16 14 12 10 Gender Male Female 1.0 1.5 2. 0 2. 5 Employment Category http://www.ebook.edu.vn 3.0 3.5 #$ ... , , _ ! 1" # $ % # # # ( 6, 20 0 100 Std Dev = 2. 88 Mean = 13.5 N = 474.00 8.0 10.0 12. 0 14.0 16.0 18.0 #$ 20 .0 Educational Level (years) http://www.ebook.edu.vn 22 .0 # % ! & !" #$ L +M+ +4 )#B ... FGG&GB G FGG&GB G http://www.ebook.edu.vn FGG&GB FGG&GB !" 25 ?%#)7%4 = 4 22 20 18 Educational Level (years) 16 14 12 10 N= 363 27 84 Clerical Custodial Manager Employment Category L& :...
 • 24
 • 96
 • 0

Phân tích xử số liệu bằng SPSS phần 3

Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS  phần 3
... 92.779 000 886 535 35061.984 985 039 2784.665 4926296 037 4 .35 6 464 1061701 73. 221 137 916495 436 .34 0 4 73 6-µF q µ@ q &&&q µ q&&& q µ &C ;" & M%$ Mean Square #C , ( ( ( , # - " # # % VV +" 3 " VV & * _ ... $ DG&OfO E j@&AG R# $ , ( j@&GO R# $& ' ( , " VV $ 3 " # # VV " / " L a "3L a , ( OGB , VV $ VV " ! " D E L a& , + VV L a , / $ $ VV # < & M3" , % VV C % ( # ( D, ! , = D VV VV O ! # ! , # # ... #M & , , # &* , http://www.ebook.edu.vn !" 63 OA-6 # = " " ^$ # $ • : !$ , , " " " , " J , 1 " 1 # " , , , , = V J # B# & , , " )51 78=%$%:4 , , " Oe 63 Oe-6 # # *U , , , ! =%$%:4 * = " $ E$...
 • 17
 • 70
 • 0

Bài giảng phân tích xử số liệu trong sinh học chương 2 ths nguyễn thành luân

Bài giảng phân tích và xử lý số liệu trong sinh học  chương 2  ths nguyễn thành luân
... cỏc V3N2 V2N1 V1N4 V1N1 V2N3 V2N3 V3N3 V1N1 V2N0 V2N1 V3N0 V1N3 V3N4 V2N2 V3N3 V1N3 V3N2 V1N2 V1N4 V2N4 V2N4 V3N1 V2N0 V1N0 V1N2 V1N0 V3N4 V2N2 V3N1 V3N0 V1N1 V3N0 V1N0 V3N1 V1N4 V1N2 V2N2 V2N4 ... tha s Mc m 6966 (V1) P 121 5936 Milfor kg/ha (V2) (N0) 40 (N1) 70 (N2) 100 (N3) 130 (N4) V1 N0 V1 N1 V1 N2 V1 N3 V1 N4 V2 N0 V2 N1 V2 N2 V2 N3 V2 N4 (2) (V3) V3 N0 V3 N1 V3 N2 V3 N3 V3 N4 08-Mar-13 ... V3N0 V1N1 V3N0 V1N0 V3N1 V1N4 V1N2 V2N2 V2N4 V1N0 V2N0 V2N2 V2N1 V1N3 V2N4 V3N4 V1N3 V3N1 V1N4 V1N1 V2N3 V2N0 V3N2 V2N1 V2N3 V3N3 V3N0 V2N1 V3N2 V3N3 V3N4 Th thc lụ ph (Split-Plot Design) t nht...
 • 12
 • 165
 • 0

Bài giảng phân tích xử số liệu trong sinh học chương 1 ths nguyễn thành luân

Bài giảng phân tích và xử lý số liệu trong sinh học  chương 1  ths nguyễn thành luân
... không thứ ba • Sử dụng phần mềm để xử kết nhanh chóng, xác 3 /13 /2 013 Nội dung môn học Thiết kế thí nghiệm Tổng kết số liệu thí nghiệm, phân tích số liệu Sử dụng số phần mềm xử số liệu ... bệnh nhiều Phân bón chưa hợp nhiều phân hoá học 14 3 /13 /2 013 GIẢI PHÁP Thành tựu khoa học giải vấn đề Có thể giả thuyết Tăng suất Phân vi sinh Tăng cường Vi sinh vật Cải tạo đất 15 Ví dụ: Nghiên ... Bùi Việt Hải (2007) thuyết thực hành tính toán số liệu thống kê ĐH Nông Lâm Tp.HCM Đặng Văn Giáp (19 97) Phân tích liệu khoa học chương trình MS – Excel NXB Giáo dục 3 /13 /2 013 Chƣơng Phƣơng pháp...
 • 14
 • 193
 • 0

Tài liệu Phân tích xử tình huống giáo dục pptx

Tài liệu Phân tích và xử lý tình huống giáo dục pptx
... Giấy kiểm tra, giám sát việc Công ty VINAJUCO dừng hoạt động giáo dục đào tạo Phần PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG Cơ sở luận để phân tích tình Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (tháng năm 2006) ... đến uy tín ngành giáo dục đào - Pháp chế xã hội chủ nghĩa không giữ vững không xử nghiêm việc làm sai pháp luật Công ty VINAJUCO Phần XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Xây dựng mục tiêu - Xử nghiêm minh theo ... hình thức giáo dục khác Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục, khuyến khích nguồn đầu tư khác” Luật Giáo dục năm 1998 (sự việc xảy trước Luật Giáo dục năm 2005 có hiệu lực) sở pháp cao cho...
 • 27
 • 641
 • 7

Thu thập phân tích xử các tài liệu cơ bản trên hệ thống sông hồng ,sông thái bình

Thu thập phân tích và xử lý các tài liệu cơ bản trên hệ thống sông hồng ,sông thái bình
... Ninh Đáy Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Hồng Hồng Hồng 144000 Hồng Hồng Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Hồng ... Lô Hồng Lô Lô Gâm Lô Lô Lô Gâm Lô Lô Gâm Cầu Cầu Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Thái ... Văn úc Sông Mới Bạch Đằng Thái Bình Lạch Tray Luộc Kinh Thày Văn úc Hồng Đuống Hồng Đà Đáy Thái Bình Kinh Thày Gùa Rạng Kim Môn Thái Bình Hồng Thái Bình Luộc Trà Trà Trà Hồng Hồng Đào...
 • 203
 • 383
 • 0

bài tập xử dữ liệu với phần mềm spss

bài tập xử lý dữ liệu với phần mềm spss
... tƣơng quan với biến giả Dummy Error! Bookmark not defined SVTH: Nguyễn Trúc Phương GVHD: TS Nguyễn Hùng Phong ĐỀ BÀI Giả sử có mô hình thuyết gồm khái niệm thuyết có quan hệ với nhau: ... quan với biến giả (dummy) Biến giả chọn biến loại hình doanh nghiệp Trong doanh nghiệp nhà nước chọn biến sở SVTH: Nguyễn Trúc Phương GVHD: TS Nguyễn Hùng Phong PHẦN 1: LỌC VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU ... biệt Cấp bậc quản (POS) Ta tiến hành kiểm định khác biệt cấp bậc quản (POS), ta có giả thuyết: - H0 : Không có khác biệt cấp bậc quản - H1 : Có khác biệt cấp bậc quản Nếu Sig lớn mức...
 • 38
 • 376
 • 0

SKKN: Một số cách cập nhập xử dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC.

SKKN: Một số cách cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC.
... hợp cập nhập đơn vị cập nhập thêm liệu dowloand liệu từ hệ thống phần mềm PCGD XMC cập nhập vào coppy sang file mẫu để upload lên hệ thống, thêm, bớt số liệu trực tiếp phần mềm Việc cập nhập ... Việc cập nhập số liệu PCGD cấp học lên phần mềm Execl hệ thống - Cập nhập liệu lên phần mềm Execl công việc để đẩy liệu lên hệ thống phần mềm trực tuyến PCGD XMC, đòi hỏi đơn vị phải nhập file ... tra công nhận lại công tác PCGD XMC; Công văn 477/ HD PGDĐT GDTX ngày 25 tháng năm 2015 mạnh dạn chọn đề tài “ Một số cách cập nhập xử liệu phần mềm PCGD XMC” Mục tiêu, nhiệm vụ đề...
 • 21
 • 1,275
 • 14

Một số phương pháp phân tích diễn giải dữ liệu - ứng dụng phần mềm spss.PDF

Một số phương pháp phân tích và diễn giải dữ liệu - ứng dụng phần mềm spss.PDF
... đẳng  Phân tích đơn biến;  Phân tích nhị biến • Đối với hệ đại học  phương pháp trên;  Phân tích phi tham số; Phân tích thực nghiệm mở rộng www.dinhsangpr0.co.cc Phân tích đơn biến Phân tích ... đề cập đến phương pháp phân tích liệu đơn giản Đó là: • Xếp liệu theo thứ tự • Đo lường khuynh hướng hội tụ liệu • Đo lường độ phân tán liệu • Các bạn đọc nội dung chi tiết phương pháp giáo trình ... www.dinhsangpr0.co.cc 23 Phân tích nhị biến Phân tích nhị biến việc phân tích diễn giải ý nghiã liệu thống kê thu thập mẫu nghiên cứu, với biến số nhằm xác định làm rõ mối liên hệ biến số với nhau, suy...
 • 26
 • 3,275
 • 12

Phân tích khai thác dữ liệu trong quy trình tuyển dụng nhân sự

Phân tích và khai thác dữ liệu trong quy trình tuyển dụng nhân sự
... luận cuối cám ơn người bạn lớp QL092L, người hỗ trợ, giúp đỡ, động viên trình thực khoá luận Trân trọng Phân tích khai thác liệu quy trình tuyển dụng Trang MỤC LỤC Phân tích khai thác liệu quy ... tuyển dụng o Tuỳ biến tiến trình công viêc: linh động luồng quy trình tuyển dụng, đáp ứng thay đổi ngày hoàn thiện quy trình tuyển dụng o Quy trình tuyển dụng cấp cao: hệ thống không phân chia quy ... đạt yêu cầu tuyển dụng 2.2 Những hạn chế o Phân quy n: hệ thống trọng phân quy n theo phòng ban/bộ phận chưa thể phân chia theo user đăng nhập vào hệ thống Ví dụ tạo yêu cầu tuyển dụng quan tâm...
 • 11
 • 830
 • 3

Xem thêm