Phân tích thiết kế hệ thống thông tin chương 3 mô hình tiến trình nghiệp vụ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML
... thao tác phần mềm Cần có nhật ký hệ thống để lưu trữ lại thay đổi, tác động lên phần mềm hệ thống III- Phân tích - thiết kế ngôn ngữ hình hóa thống UML hình hóa yêu cầu Use Case 1.1 Các tác ... Người dùng kích hoạt trang cấu hình hệ thống Xem cấu hình hệ thống Thiết lập cấu hình cho hệ thống Xem thông tin cấu hình: - Hệ thống tự tìm kiếm hiển thị thông tin cấu hình Trigger: Pre – Conditions: ... Password) Hệ thống không kết nối thông báo cho người sử dụng Hệ thống nhận lại cấu hình hệ thống cũ  Sự kiện 3: Người dùng cấu hình nhầm hệ thống (sai database, sai server) Hệ thống cho kết nối...
 • 85
 • 343
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Phân tích, thiết kế hệ thống Quản lý giao dịch gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCPNT Mỹ Xuyên

đồ án công nghệ thông tin Phân tích, thiết kế hệ thống Quản lý giao dịch gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCPNT Mỹ Xuyên
... 2009 Quản giao dịch gửi tiền tiết kiệm 2009 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ HƯỚNG ĐI I Chức hệ thống - Quản giao dịch Tiền gửi tiết kiệm: giao dịch gửi, giao dịch rút lãi, rút tiền gửi, giao ... sinh giao dịch Quản loại tiết kiệm Quản phát sinh giao dịch - Quản loại danh mục:  Quản danh mục tài khoản  Quản danh mục loại tiền Quản danh mục loại giao dịch Quản ... lãi tiết kiệm Quản lãi suất  Quản số dư tiết kiệm - Quản giao dịch Quản khách hàng  Phòng giao dịch Trang 28 Phan Hồng Nhung – Dương KimThanh – Đỗ Thị Bích Thảo Quản giao dịch...
 • 93
 • 282
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương
... quan hệ Mơ tả chi tiết quan hệ Mơ tả tổng kết IV - ERD V - Thiết kế giao diên Đăng nhập vào hệ thống Quản nhân Quản lương Nhân viên VI - Một số xử lí tiêu biểu Lập phiếu lương Thêm nhân ... tin cá nhân, chức vụ….) Nhân viên phòng tài kế tốn quản tiền lương cách tạo bảng lương, khung lương phận chức vụ Mức lương nhân viên tùy thuộc vào chức vụ Nhân viên chức vụ nhận mức lương ... thơng tin cá nhân Quản nhân xem xét bảng lương phòng tài kế tốn lập để định mức lương phù hợp cho nhân viên Quản lương có thểm xem danh sách nhân viên để xem mức lương họ quản nhân đặt có...
 • 54
 • 831
 • 2

Phân tích thiết kế hệ thống quản lí nhân sự và tiền lương tại công ty cổ phần Tam Đa

Phân tích thiết kế hệ thống quản lí nhân sự và tiền lương tại công ty cổ phần Tam Đa
... nghiệp: Phân tích thiết kế hệ thống quản nhân tiền lương công ty cổ phần Tam Đa 2.2 Thực trạng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản nhân Công ty Cổ phần Tam Đa 2.2.1 Giới thiệu Công ty ... trình quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Tam Đa cách hiệu PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAM ĐA 3.1 Khảo sát hệ thống Hệ thống ... tốt nghiệp: Phân tích thiết kế hệ thống quản nhân tiền lương công ty cổ phần Tam Đa Hệ thống quản nhân tiền lương Module Hệ thống Module Quản lương Module Quản nhân Module Thống kê báo...
 • 48
 • 254
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... nội dung sau đây: - Các hệ thống thông tin vấn đề phát triển hệ thống thông tin - Khái quát vòng đời phát triển hệ thống thông tin - Các cách tiếp cận phân tích thiết kế hệ thống - Các khái niệm ... HỆ THỐNG THÔNG TIN Ngày nay, hệ thống thông tin ứng dụng lĩnh vựa khác đời sống xã hội Tuỳ theo quan điểm mà phân loại hệ thống thông tin theo tiêu chí khác Xét mặt ứng dụng, hệ thống thông tin ... phát triển hệ thống sử dụng biểu đồ Chương giới thiệu công cụ Rational Rose cho phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 3: Pha phân tích hướng đối tượng Trình bày bước phân tích hệ thống theo...
 • 138
 • 1,304
 • 19

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.doc

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.doc
... ký hệ hệ thống lý khách Khi có nhu cầu thuê phòng phải cảnh vớithông quản(khai báosạn loạt thông tin cần thiết) , hệ thống kiểm tra đối chiếu để phân phòng phù hợp 12 Phân tích thiết kế hệ thống ... Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Làng Quốc tế Hướng Dương - I Khảo sát trạng thu thập thông tin Kế hoạch vấn: Mẫu kế hoạch vấn ... ký thuê phòng Phân phòng Đăng ký dịch vụ Đáp ứng 2.3 2.2 2.1 Sử dụng Góp ý Thuê 17phản phòng dịch vụ hồi D3 D2 thông tin dịch phòng Sổ Sổ thông tin vụ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Làng...
 • 20
 • 900
 • 4

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... nghệ AVNet  Biên soạn: Nguyễn Quang Thông Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - 14 - CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ... trường Hệ Thông tin HSX (Hệ TN)  Trung tâm Đào tạo Công nghệ AVNet  Biên soạn: Nguyễn Quang Thông Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - - a Hệ thông tin gồm: - Tập hợp thông ... Quang Thông Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - 12 - BÀI PHÂN LOẠI CÁC LOẠI THÔNG TIN Có thể nhận thức hệ thông tin nhiều góc độ khác tùy theo cách xử lý thông tin nó,...
 • 28
 • 856
 • 11

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY BK4.DOC

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY BK4.DOC
... : Cơ sở thuyết phơng pháp luận chung xây dựng hệ thống thông tin quản bán hàng Chơng III : Thiết kế Hệ Thống Thông Tin quản bán hàng ứng dụng cho hoạt động kinh doanh công ty Phần ... tìm kiếm đợc thông tin phù hợp 13 Thống kê Chơng II Một số vấn đề hệ thống thông tin I Tổng quan hệ thống thông tin Khái niệm Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin tập hợp ngời, thiết bị phần ... kiện, quản đơn đặt hàng, góp ý khách hàng quản hoạt động bán hàng cách hiệu quả, bao gồm quản bán hàng, quản khách hàng, quản nhà cung cấp Đồng thời, phần mềm in báo cáo kết hoạt...
 • 30
 • 1,510
 • 25

Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý điểm của sinh viên trong một truờng Cao Đẳng theo qui của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.doc.DOC

Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý điểm của sinh viên trong một truờng Cao Đẳng theo qui mô của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.doc.DOC
... mức hệ thống quản điểm Hệ cao đẳng tin học, Khoa côngThôngthông tin, Học báo kỹ thuật quân đợc biểu diễn nh sau: nghệ tin Thông viện Nhập điểm học viên học viên Hệ thống quản điểm học viên ... bị,tệp) II Phân tích liệu hệ thống Việc xây dựng sơ đồ chức nghiệp vụ hệ thống thông tin vô quan trọng Sơ đồ chức nghiệp vụ hệ thống quản điểm Hệ cao đẳng tin học, Khoa công nghệ thông tin, Học ... thông qua khâu xử thông tin đầu vào theo điều kiện hệ thống Nó đợc phân rã thành chức nh sau: 2.1 Sơ đồ dòng liệu Hệ thống quản điểm Hệ cao đẳng tin học, Khoa công nghệ thông tin, Học viện...
 • 27
 • 2,558
 • 33

Phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý sinh viên.doc.DOC

Phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý sinh viên.doc.DOC
... qu¶n tÊt c¶ mäi thø liªn quan ®Õn sinh viªn nh hå s¬ sinh viªn, ®iĨm sinh viªn 1.4-C¸c khoa : qu¶n c¸c sinh viªn thc khoa cđa m×nh vµ chun th«ng tin cho phßng ®µo t¹o 1.5-C¸c líp : qu¶n ... vỊ tin häc, thiÕu gi¸o viªn cã tr×nh ®é gi¶ng d¹y vỊ tin häc, ®éi ngò lµm c«ng t¸c qu¶n cã tr×nh ®é tin häc cha cao nªn dƠ dÉn ®Õn nh÷ng sai sãt c«ng t¸c qu¶n vµ ®a ®ỵc c¸c th«ng tin vỊ sinh ... ®iĨm sinh viªn, t×m kiÕm sinh viªn, in b¶ng ®iĨm cđa sinh viªn vµ nhiỊu c«ng viƯc kh¸c 38 Form cËp nhËt hå s¬ sinh viªn Form nµy dïng ®Ĩ nhËp th«ng tin ®èi víi c¸c sinh viªn míi vµo trêng hc sinh...
 • 55
 • 1,168
 • 5

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... trọng) Nhà quản lý Phân tích viên hệ thống Nhà tài trợ Thư ký Đội ngũ lập trình viên phát triển hệ thống: người lập trình, người phân tích sở liệu, nhà lập kế hoạch hệ thống thông tin, phòng tổ chức ... chặt chẽ hệ thống 30 Nghiên cứu tài liệu • Các thông tin mang lại từ nghiên cứu tài liệu – Các vấn đề tồn hệ thống (thiếu thông tin, bước dư thừa) – Các hội để tiếp cận nhu cầu (ví dụ: phân tích ...  Mẫu kế hoạch vấn Kế hoạch vấn tổng quan Hệ thống: ………………… Người lập:………………… STT Chủ đề Ngày lập: / /… Yêu cầu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 21 Phỏng vấn • Ví dụ: Kế hoạch vấn tổng quan Hệ thống: ...
 • 58
 • 673
 • 6

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... triển công nghệ thông tin, việc quản lý trung tâm ngoại ngữ ngày trở nên dể dàng thuận tiện trước nhiều Xuất phát từ mục đích học tập phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, tìm hiểu ... lý hệ thống liệu -Lưu trữ, phục vụ liệu -Kết thúc chương trình 2.Yêu cầu phi chức -Phân quyền người sử dụng hệ thống, để dễ quản lý hệ thống -Cho phép người dùng thay đổi password III Phân tích ... quan hệ _ Mô tả chi tiết cho quan hệ _ Bảng mô tả tổng kết _ a Tổng kết quan hệ b Tổng kết thuộc tính IV Thiết kế...
 • 101
 • 471
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bằng UML

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bằng UML
... - Kết giai đoạn phân tích Đặc Tả Yêu Cầu (Requirements Specifications) c) Thiết kế hệ thống Sau giai đoạn phân tích, yêu cầu cụ thể hệ thống xác định, giai đoạn thiết kế cho yêu cầu Công tác thiết ... thiết bị phần cứng nào? - Hệ thống cần phải tương tác với hệ thống khác nào? Nhóm hệ thống chia làm hai nhóm, nhóm kích hoạt cho mối quan hệ với hệ thống, nhóm mà hệ thống cần phải xây dựng thiết ... trọng giai đoạn phân tích nhóm phát triển hệ thống Người dùng muốn sử dụng hệ thống tương lai, hệ thống mà bạn thiết kế xây dựng, nào? Use Case công cụ trợ giúp cho công việc nhà phân tích người sử...
 • 142
 • 684
 • 5

Xem thêm