Lập trình hướng đối tượng chương 1 tổng quan về OOP

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng  chương 1 tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng
... Chương1 Tổng Quan Phương pháp luận hướng đối tượng Nội dung      Giới thiệu Phương pháp phân tích mô hình Phương pháp luận hướng đối tượng Các khái niệm hướng đối tượng Phân tích ... lớp Chương Tổng Quan Sơ đồ thể 31 Một số thuật ngữ hướng đối tượng  OOM (Object Oriented Methodology): Phương pháp luận hướng đối tượng  OOA (Object Oriented Analysis): Phân tích hướng đối tượng ... người Chương Tổng Quan 29 Sơ đồ đối tượng  Ta dùng sơ đồ đối tượng để mô tả lớp đối tượng Sơ đồ đối tượng bao gồm sơ đồ lớp sơ đồ thể  Sơ đồ lớp mô tả lớp đối tượng hệ thống, lớp đối tượng...
 • 33
 • 164
 • 0

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 01 TỔNG QUAN về OOP

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 01 TỔNG QUAN về OOP
... Lớp-Ví dụLớp Xe đạp Hướng cấu trúc vs Hướng ĐT? Khai báo cho lớp XeDap Hướng cấu trúc: Đối tượng lớp XeDap Hướng đối tượng: 15 Công ngh đối tượng (OT) Nội dung 16 Lập trình hướng đối tượng Công nghệ ... 8/24/ 2011 1.2 Đối tượng gì? Đối tượng thếgiới thực Đối tượng thếgiới thực Là thực thểcụthểmà thông thường có thểsờ , nhìn thấ y hay m nhậ n Đối tượng phần mềm Đối tượng Đối tượng phần mềm ... (IDEs): 44 43 Nội dung 3.5 Các kiểu chương trình Java (2) Ứng dụng Web (Web application) Lập trình hướng đối tượng Công ngh hướng đối tượng Ngôn ng lập trình Java Ví dụ tậ p 45 Ví dụ1 - HelloWorld...
 • 9
 • 94
 • 0

Lập trình hướng đối tượng bài 09 tổng quan về UML và PTTK hđt

Lập trình hướng đối tượng bài 09 tổng quan về UML và PTTK hđt
... Classification UML l mt ngụn ng thng nht 1.3 Lch s phỏt trin ca UML (3) UML 2.0 (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 (June ... v UML UML l ký phỏp ch khụng phi l phng phỏp UML cú th ỏp dng cho tt c cỏc pha ca quy trỡnh phỏt trin phn mm "Rational Unified Process" - quy trỡnh phỏt trin cho UML 19 Ni dung Tng quan v UML ... Cụng cu UML OOAD Cụng c ma ngun m: EclipseUML UmlDesigner ArgoUML Cụng c thng mi: Enterprise Architect IBM Rational Software Architect Microsoft Visio Visual Paradigm for UML SmartDraw...
 • 25
 • 157
 • 0

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 09 TỔNG QUAN về UML và PTTK

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 09 TỔNG QUAN về UML và PTTK
... sphỏt trin ca UML (3) UML 2.0 2.3 Cỏc khung nhỡn ca UML Khụng n gin mụ hỡnh húa hthng phc (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 ... trin OOAD UML l ngụn ngtrc quan UML l ngụn ngthng nht trc quan giỳp cụng vic c xlý nht quỏn, gim thiu li xy 10 UML l ngụn ngc t UML xõy dng cỏc mụ hỡnh chớnh xỏc, rừ rng v y 8/24/2011 UML l ngụn ... persistent data 41 Mụ hỡnh húa Tng quan vUML Phõn tớch thit khng i tng Cụng c phỏt tri n OOAD 42 8/24/2011 Cụng cUML OOAD Cụng cmó ngun m: EclipseUML UmlDesigner ArgoUML Cụng cthng mi: Enterprise...
 • 8
 • 54
 • 0

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 1

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 1
... Lập trình cấu trúc lập trình hướng đối tượng 3 .1 Phương pháp lập trình cấu trúc - Tư tưởng lập trình cấu trúc tổ chức chương trình thành chương trình Trong PASCAL có kiểu chương trình thủ tục hàm ... lớp hay gọi đối tượng Mỗi đối tượng có thành phần liệu phương thức Lời gọi phương thức cần chứa tên đối tượng để xác định phương thức thực từ đối tượng + Một chương trình hướng đối tượng bao gồm ... - Nhập toạ độ điểm - Tính độ dài đoạn thẳng qua điểm Dưới chương trình viết theo thiết kế hướng đối tượng Để thực chương trình nhớ đặt tên tệp có đuôi CPP Xem chương trình ta thấy thêm điều C++...
 • 27
 • 254
 • 4

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Chương 1 pptx

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Chương 1 pptx
... OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP 28 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Fortran (19 54) • C++, MS VC++: hỗ trợ POP lẫn OOP  Lai OOP Hỗ trợ đa thừa kế Đối tượng biến chương trình ... OOP 10 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP ƯU ĐIỂM CỦA OOP • Có tính bảo mật cao: Bên tùy tiện truy cập liệu thuộc tính Tái sử dụng code Tái sử dụng code 11 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP 12 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP ... Thông điệp nhận hành vi đối tượng 15 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP 16 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP HÀNH VI (BEHAVIOR) • Thao tác (operation) DỮ LIỆU (data): -Xinh đẹp -Dịu dàng - • Phương thức (method)...
 • 12
 • 211
 • 0

Lập trình hướng đối tượng - Chương 1 ppsx

Lập trình hướng đối tượng - Chương 1 ppsx
... Object C Functions Data Hình 1. 3 Tổ chức liệu phương thức lập trình hướng- đối tượng Các đặc tính quan trọng lập trình hướng đối tượng : Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng • Tính đóng gói (Encapsulation) ... Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng I/ Vài nét phát triển ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình phát triển qua hai lý : (1) để thích ... quan Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng sử dụng C++ tạo nên biến đổi sâu sắc, giúp lập trình viên quản lý chương trình lớn phức tạp (hơn 10 0.000 dòng lệnh) • Thập niên 19 90,...
 • 15
 • 139
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 phương pháp lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng  chương 1 phương pháp lập trình hướng đối tượng
... Chương 1: Phương Pháp Lập Trình Hướng Đối Tượng Lịch sử phương pháp lập trình   Lập trình tuyến tính (Linear Programming) Lập trình cấu trúc (Structured Programming)    Lập trình hàm ... Programming) Lập trình Logic (Logic Programming) Lập trình Hướng đối tượng (Object Oriented Programming) Lập trình Hướng đối tượng (Object oriented programming-OOP) Lịch sử đời   Ra đời năm 19 60 Các ... (property/attribute/field) – Các phương thức (method/function) Thuộc tính +Phương thức = Đối tượng Đối tượng    Thuộc tính(property): mô tả đối tượng, thể đặc trưng đối tượng Phương thức(method): hành vi đối tượng Sự...
 • 9
 • 90
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 đh lạc hồng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1  đh lạc hồng
... trúc lớp đối tượng www.lhu.edu.vn 20 Chương Phương pháp lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng  Cấu trúc chương trình xây dựng tảng đối tượng  Trong chương trình đối tượng giao ... trình Lập trình hướng đối tượng Các ngôn ngữ lập trình OOP Bài tập lý thuyết www.lhu.edu.vn Chương Phương pháp lập trình hướng đối tượng Các phương pháp lập trình Lập trình cấu trúc (lập trình ... www.lhu.edu.vn 28 Chương lập trình hướng đối tượng Đối tượng (Object) Ví dụ: Hãy xác định đâu đối tượng hình www.lhu.edu.vn 29 Chương lập trình hướng đối tượng Đối tượng (Object) Các đối tượng phần...
 • 47
 • 77
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 GV dương khai phong

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1  GV dương khai phong
... Tổng quan OOP  Lập http://sites.google.com/site/khaiphong trình hướng đối tượng (OOP)  Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - LTHĐT) phương pháp lập trình lấy đối tượng làm tảng ... xây dựng chương trình Đối tượng gi? 17 http://sites.google.com/site/khaiphong  Chương 1: Tổng quan OOP  Giới thiệu ôn tập LT có cấu trúc/thủ tục  Lập trình hướng đối tượng (OOP)  Đối tượng lớp ... http://sites.google.com/site/khaiphong  Chương 1: Tổng quan OOP  Giới thiệu ôn tập LT có cấu trúc/thủ tục  Lập trình hướng đối tượng (OOP)  Đối tượng lớp OOP  Một số khái niệm khác OOP 16 Chương 1: Tổng quan...
 • 86
 • 57
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng  chương 1 lập trình hướng đối tượng
... ðối tượng Dữ liệu Hàm ðối tượng Dễ chỉnh sửa, thêm liệu hàm ñối tượng Mục tiêu tăng cường khả sử dụng lại 21 22 Lập trình hướng ñối tượng (tt) tt) Lập trình hướng ñối tượng (tt tt)) • Sự trừu tượng ... Lập trình thông thường (tt) tt) Lập trình hướng ñối tượng Lập trình cấu trúc (tt) • Một số khái niệm • Lập trình hướng ñối tượng Object Oriented Programming ... trình hướng ñối tượng (OOP) Lập trình hướng ñối tượng (tt tt)) Dữ liệu thủ tục ñược xử lý chặc chẽ với Thuộ Thu ộc tính + Hàm = Đối ttượ ượng ng Dữ liệu Các thể hiện, đặc tính, trạng thái đối tượng...
 • 15
 • 75
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 nguyễn minh thành

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1  nguyễn minh thành
... enum Ngay {Hai = 1, Ba, Tu, Nam, Sau =10 , Bay, ChuNhat}; Hai = 1; Ba = 2; … ; Sau =10 ; Bay =11 ;ChuNhat = 12 27 Struct (kiểu cấu trúc) Struct dùng để nhóm liệu liên quan đến đối tượng Khai báo : ... ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy thông qua trình biên dịch ngôn ngữ lập trình 4 .NET Framework (Nền tảng NET) • Framework tập hợp tài nguyên (thư viện) để hỗ trợ cho người lập trình • Mỗi ... ConsoleApplication1 //không gian tên project { class Program //tên lớp, tên file = tên lớp { static void Main(string[] args) //hàm xử lý { / /Chương trình viết } } } 15 Compile & chạy chương trình • Trình...
 • 92
 • 57
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 ths nguyễn thị khiêm hòa

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1  ths nguyễn thị khiêm hòa
... TP.HCM Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming – OOP)  Lập trình hướng đối tượng Là phương pháp lập trình thực việc hợp thành phần liệu thao tác thành một, cho phép định nghĩa đối tượng ... thể đối tượng (Method)  Đối tượng (Object) Mô tả thực thể hay quan hệ giới thực Đối tượng = Dữ liệu + Hành vi Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Lập trình hướng đối tượng ... trình Lập trình tuần tự: Assembler, basic  Chương trình dài,khó nhớ  Khó kiểm soát lỗi Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Các cách tiếp cận lập trình Lập trình hướng...
 • 32
 • 77
 • 0

slike ngôn ngữ lạp trình nguyễn văn linh chương 1 tổng quan về ngôn ngữ lập trình

slike ngôn ngữ lạp trình nguyễn văn linh chương 1 tổng quan về ngôn ngữ lập trình
... Chapte r1 KHÁI NIỆM VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH • Là ngôn ngữ dùng để viết chương trình • • • • cho máy tính NNLT có từ vựng, cú pháp ngữ nghĩa Ngôn ngữ máy Hợp ngữ Ngôn ngữ cấp cao Nguyễn Văn Linh - ... Lập trình hàm Lập trình logic Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapte r1 TỔNG QUAN - Cung cấp cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ lập trình, qua người sinh viên hiểu rõ ngôn ngữ lập trình ... Language - Chapte r1 CHƯƠNG 1: MỞ ÐẦU • Khái niệm ngôn ngữ lập trình • Vai trò ngôn ngữ lập trình • Lợi ích việc nghiên cứu NNLT • Các tiêu chuẩn đánh giá ngôn ngữ tốt Nguyễn Văn Linh - Programing...
 • 10
 • 185
 • 0

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 2

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 2
... clrscr(); nhapmt(a,"A" ,2) ; nhapmt(b,"B" ,2) ; nhapmt(c,"C" ,2, 3); nhanmt(a,b,u ,2) ; nhanmt(u,c,d ,2, 2,3); inmt(a,"A" ,2) ; inmt(b,"B" ,2) ; inmt(u,"U = A*B" ,2) ; inmt(c,"C" ,2, 3); inmt(d,"D = U*C" ,2, 3); getch(); ... = p1.b * p2.b ; 72 return rutgon(q); } PS tru(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a*p2.b - p2.a*p1.b; q.b = p1.b * p2.b ; return rutgon(q); } PS nhan(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a * p2.a ; q.b ... p1.b * p2.b ; return rutgon(q); } PS operator-(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a*p2.b - p2.a*p1.b; q.b = p1.b * p2.b ; return rutgon(q); } PS operator*(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a * p2.a ;...
 • 29
 • 268
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan lập trình hướng đối tượngchương 6 lập trình hướng đối tượngtổng hợp bài tập lập trình hướng đối tượng cslide bài giảng lập trình hướng đối tượng c chương 7tinh tong haibai tap lap trinh huong doi tuong tinh tong hai phan so phan sobài 1 những khái niệm trong lập trình hướng đối tượnggiới thiệu về lập trình hướng đối tượng deitel chương 3 9 11lập trình hướng đối tượnglập trình hướng đối tượnglập trình hướng đối tượng c++lập trình hướng đối tượng javalap trinh huong doi tuonggiới thiệu lập trình hướng đối tượngbài giảng lập trình hướng đối tượnghướng dẫn lập trình hướng đối tượngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây