Chương 6 xử lý ngoại tệ

Tài liệu Chương 4: Xử ngoại tệ ppt

Tài liệu Chương 4: Xử lý ngoại tệ ppt
... Chương Xử Ngoại lệ (Processing Exception) Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Nội dung Ngoại lệ ?  Xử Ngoại lệ  Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng ... Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Xử Ngoại lệ Xử Ngoại lệ sử dụng khối try/catch  Ngoài ra, phương thức ném Ngoại lệ chuyển việc bắt Ngoại lệ cho đoạn code gọi phương thức  Nguyễn ... giảng Lập trình Java Bắt Ngoại lệ (Catching Exception) Trong hầu hết trường hợp, phương thức ném Ngoại lệ bạn muốn gọi bạn phải xử Ngoại lệ phương thức  Tuy nhiên, Ngoại lệ mà phương thức...
 • 17
 • 238
 • 0

Tài liệu Lập trình Corel - Chương 7: Xử ngoại tệ docx

Tài liệu Lập trình Corel - Chương 7: Xử lý ngoại tệ docx
... lập trình viên nên xét trạng thái ngoại lệ độc lập từ việc điều khiển thông thường chương trình Các ngoại lệ phải bắt giữ không chương trình bò ngắt Ngôn ngữ Java cung cấp từ khoá sau để xử ngoại ... xử ngoại lệ cho phép bạn kết hợp tất tiến trình xử lỗi nơi Lúc đoạn mã bạn rõ ràng Java sử dụng khối ‘try’ ‘catch’ để xử ngoại lệ Các câu lệnh khối ‘try’ chặn ngoại lệ khối ‘catch’ xử ... hình xử ngoại lệ Trong Java, mô hình xử ngoại lệ kiểm tra việc xử hiệu ứng lề (lỗi), biết đến mô hình ‘catch throw’ Trong mô hình này, lỗi xảy ra, ngoại lệ bò chặn đưa vào khối Người lập...
 • 13
 • 303
 • 2

Chương 7 XỬ NGOẠI LỆ (Exception Handling)

Chương 7 XỬ LÝ NGOẠI LỆ (Exception Handling)
... v.v… chặn ngoại lệ Đoạn mã chương trình tạo ngoại lệ Lớp ‘throwable’ Java cung cấp lớp lớp Exception , lớp lớp cha ngoại lệ khác 7. 4 Mô hình xử ngoại lệ Trong Java, mô hình xử ngoại lệ kiểm ... xuất chương trình hình 7. 6 Hình 7. 6 Ngoại lệ tự định nghĩa 7. 8 Danh sách ngoại lệ Bảng sau liệt kê số ngoại lệ: Ngoại lệ RuntimeException 38 Lớp cha thứ tự phân cấp ngoại lệ Lớp sở cho nhiều ngoại ... ‘doSomethingThatMightThrowAnException()’ chặn ngoại lệ Mặt khác ‘cleanup()’ gọi ngoại lệ bị chặn thi hành tiếp tục sau khối lệnh Chương 7: Xử ngoại lệ (Exception Handling) 33 ‘finally’ Khối ‘finally’...
 • 14
 • 223
 • 0

Tìm hiểu công nghệ xử bụi nhà máy xi măng - CHƯƠNG 6 : XỬ AEROSOL doc

Tìm hiểu công nghệ xử lý bụi nhà máy xi măng - CHƯƠNG 6 : XỬ LÝ AEROSOL doc
... www.enviro.netfirms.com 6. 1.4 Các phương pháp xử bụi Xử bụi phương pháp khô Xử bụi phương pháp ướt Thiết bị lọc bụi tĩnh điện Thạc S www.enviro.netfirms.com Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn thiết bị xử ... Amiăng Vôi Tinh bột Bụi kim Oxit chì Vụi sắt Dăm bào Mùn cưa 2720 2200 2780 1270 3020 8 260 68 50 1180 - 335 261 71 64 117 14,7 96 1370 1400 4,3 5,0 6, 4 1,75 5 ,6 7 ,6 4,7 4,0 6, 6 (ÔNKK&XLKT, Trần ... www.enviro.netfirms.com 6. 2 Các phương pháp xử bụi khô Phương pháp xử bụi khô Thiết bị thu bụi khô theo phương pháp trọng lực Buồnglắng bụi Thiết bị thu bụi khô theo nguyên lực quán tính Buồng lắng bụi...
 • 99
 • 614
 • 6

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 6 xử các vấn đề ô nhiễm phát sinh từ hệ thống xử nước thải

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 6 xử lý các vấn đề ô nhiễm phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải
... 163 ThS Nguyễn Ngọc Châu - draft -2011 Giáo trình kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng - Bùn từ trình xử sơ 100 – 400 80 – 300 - Bùn từ trình xử sơ bùn hoạt tính 60 – ... động mùi từ hệ thống xử nước thải tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh việc quy hoạch lựa chọn vị trí đặt hệ thống xử nước thải chiếm vai trò quan trọng Vị trí đặt hệ thống xử nên ... 1000 – 10000 Xử nhiệt 3000 – 15000 1000 – 5000 Lọc băng tải (có thêm hóa chất) 6. 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ MÙI PHÁT SINH TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tùy theo nguồn phát sinh mà có...
 • 10
 • 625
 • 1

chương 6 xử vùng phân tích dữ liệu

chương 6 xử lý vùng phân tích dữ liệu
... dùng công cụ phân liệu để phân Biên soạn: Đào Hoài Nam 38 Phân tích liệu SPSS độ tuổi thành nhóm nhỏ, ví dụ ta phân độ tuổi phương pháp tứ phân vò (quartiles) Lúc tuổi người trả lời phân thành ... Nam 56 Phân tích liệu SPSS Hình 6- 15 Điều kiện để tiến hành kiểm nghiệm t mẫu đòi hỏi liệu phải đáp ứng giả đònh sau: liệu phải phân phối chuẩn, kích thước mẫu phải đủ lớn để xem xấp xỉ phân ... Nam 39 Phân tích liệu SPSS Lập bảng mô tả (Descriptive) Sử dụng Statisticts\Summaries\Descriptives để mở hộp thoại mô tả thống kê Hình 6- 6: Hình 6- 6 Đây dạng công cụ khác dùng để tóm tắc liệu cho...
 • 42
 • 146
 • 0

Quy hoạch thực nghiệm - Chương 6 XỬ TÀI LIỆU docx

Quy hoạch thực nghiệm - Chương 6 XỬ LÝ TÀI LIỆU docx
... thủy - Tài liệu qua nhiều người xử đến tay ngươì nghiên cứu Chương XỬ LÝ TÀI LIỆU - Tài liệu người nghiên cứu không quan sát trực tiếp 6. 2 Phân tích tài liệu 6. 2.1 Phân tích định tính - Sàng ... 9/29/2012 Chương XỨ LÝ TÀI LIỆU - Thư từ, biên bản, chương trình học… - Lời tường thuật nhân chứng - Tài liệu, chứng tích có khứ mà người nghiên cứu khảo sát trực tiếp 6. 1.2 Tài liệu cấp - Tài liệu ... lọc tài liệu nhằm xác định kiện xác, kiện chưa phải chân nguyên liệu tìm chân - Khái quát tài liệu giúp người nghiên cứu tìm chất 9/29/2012 Chương XỬ LÝ TÀI LIỆU - Khái quát kiện sở tài liệu...
 • 8
 • 484
 • 0

Chương 7: XỬ NGOẠI LỆ (Exception Handling) potx

Chương 7: XỬ LÝ NGOẠI LỆ (Exception Handling) potx
... phát ngoại lệ Mô hình xử ngoại lệ Java gọi ‘catch and throw’ Trong mô hình này, ngoại lệ xảy ra, ngoại lệ bị chặn chương trình chuyển đến khối xử ngoại lệ Người lập trình phải xử ngoại lệ ... ‘ExException’ ‘LookupException’ Hàm xử ngoại lệ cho phương thức nên khai báo khối ‘catch’ để xử tất ngoại lệ mà phương gây Chương 7: Xử ngoại lệ (Exception Handling) 183 Lớp ‘Exception’ thực ... nào, ta phải kiểu ngoại lệ tương ứng Chương 7: Xử ngoại lệ (Exception Handling) 177 catch(Exception e) Khi ngoại lệ thuộc kiểu nào, sử dụng lớp ‘Exception’ để bắt ngoại lệ Khối ‘catch()’ bắt...
 • 14
 • 210
 • 0

chương 6 xử và phân tích dữ liệu

chương 6 xử lý và phân tích dữ liệu
... Phân tích liệu SPSS CHƯƠNG 6: XỮ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Kiểm tra liệu (Explore) Cơng việc quan trọng cần phải thực cách cẩn thận trước vào bước mơ tả hay phân tích thơng kê phức ... thực việc so sánh ta vào Compare means\Independent sample ttest… Từ Menus ta hộp thoại hình 6- 16: Biên soạn: Đào Hoài Nam 56 Phân tích liệu SPSS Hình 6- 16 Di chuyển vệt tối vào biến định lượng ... soạn: Đào Hoài Nam 67 Phân tích liệu SPSS Phân tích phương sai chiều tiến trình phân tích phương sai chiều cho biến định lượng phụ thuộc với yếu tồ đơn lẻ hay gọi biến độc lập Phân tích phương sai...
 • 40
 • 323
 • 0

Chương 6: Xử và Phân tíchthông tin thị trường ppt

Chương 6: Xử lý và Phân tíchthông tin thị trường ppt
... Xử thông tin thị trường • M ột số thông tin thị trường lưu giữ mẫu/format chuẩn: – Cần ghi chép thông tin vào sổ file word máy tính • N hiều thông tin thị trường lưu trữ theo ... cầu thị trường - khả đáp ứng?, dịch vụ kèm theo: để phân tích rộng Phân tích SWOT Đưa đề xuất/lời khuyên cho nông dân tác nhân thị trường quan tâm Bài tập phân tích • Phân tích SWOT – Các nhóm phân ... giống • Thông tin thị trường dự báo • Nâng cao kiến thức marketing cho tác nhân • Kiểm soát môi trường, đảm bảo vệ sinh thực phẩm • Nâng cao lực: Thị trường kỹ thuật canh tác Bài tập phân tích liệu...
 • 31
 • 165
 • 0

CHƯƠNG 6: XỬ ẢNH BẰNG PHOTOSHOP

CHƯƠNG 6: XỬ LÝ ẢNH BẰNG PHOTOSHOP
... Chapter Slide Chương 6: Xử ảnh PhotoShop I Làm quen với môi trường PhotoShop ctsdhv@yahoo.com Web Design, 1st Edition Chapter Slide Chương 6: Xử ảnh PhotoShop I Làm quen với môi trường PhotoShop ... Thoát PhotoShop ctsdhv@yahoo.com Web Design, 1st Edition Chapter Slide Chương 6: Xử ảnh PhotoShop II Cơ chỉnh sửa ảnh Kích thước ảnh Image\Image size Thay đổi kích thước tổng thể, kích thước ảnh ... 11 Chương 6: Xử ảnh PhotoShop V Cơ công cụ Erase tool Công cụ xoá Paint Bucket tool Tô màu Gradient tool Tô nhiều màu ctsdhv@yahoo.com Web Design, 1st Edition Chapter Slide 12 Chương 6: Xử lý...
 • 13
 • 132
 • 0

Tài liệu Chương 6 xử bụi

Tài liệu Chương 6 xử lý bụi
... nghi m Ví d hình 6. 6 Hình 6. 6 Hi u su t gom b i theo ch ph thu c vào c h t BM KTMT - Khoa Môi trư ng – Trư ng ðHKH Hu Ph n C CÔNG NGH X Chương X 17 LÝ B I VÀ KHÍ TH I LÝ B I 6. 4.4 T s A/C Trong ... CÔNG NGH X Chương X 25 LÝ B I VÀ KHÍ TH I LÝ B I Tóm t t m t s ñ c ñi m c a ESP BM KTMT - Khoa Môi trư ng – Trư ng ðHKH Hu 26 13 Ph n C CÔNG NGH X Chương X LÝ B I VÀ KHÍ TH I LÝ B I 6. 7 So sánh, ... lư ng 20 10 15 20 20 30 16 40 10 50 60 >60 BM KTMT - Khoa Môi trư ng – Trư ng ðHKH Hu 10 Ph n C CÔNG NGH X Chương X LÝ B I VÀ KHÍ TH I LÝ B I 1/  µB   d cut =  (6. 8)  2πn ρ v  t p i  ...
 • 31
 • 399
 • 1

chương 6: Xử chuỗi

chương 6: Xử lý chuỗi
... tin) 6 Thao tác chuỗi Các thao tác chuỗi: Vd: ‘tin’ + ‘học’ = ‘tinhọc’ ‘thanh’ > ‘thao’ ‘n’ > ‘o’ Phép cộng chuỗi ‘thanh’> ‘than’ Phép so sánh chuỗi có thể xây dựng mảng kiểu Ví d 6: STRING để ... tập: Viết chương trình Pascal để đọc dòng văn từ bàn phím thay đổi tất ký tự chữ thường thành chữ hoa Một ứng dụng thú vị xử văn mã hóa giải mã, chương trình đơn giản để mã hóa chuỗi viết ... sau Viết chương trình đọc dòng văn từ bàn phím hiển thị phía sau Viết chương trình để đọc dòng văn tập tin văn chuyển từ chữ hoa thành chữ thường ngược lại 4.Viết chương trình để mã hóa chuỗi văn...
 • 21
 • 98
 • 0

Bài giảng về xử ngoại tệ

Bài giảng về xử lý ngoại tệ
... catch try • Cú pháp khối catch sau catch (Exception-class [var1]) { // xử ngoại lệ } catch (Exception-class [var2]) { // xử ngoại lệ } Ví dụ try-catch Chương trình bị terminate Chương trình ... thi dù có hay ngoại lệ Lệnh throw • Cho phép ném ngoại lệ • Cú pháp: throw exception_object Phát sinh ngoại lệ Lớp Exception • Có loại ngoại lệ • Ngoại lệ phát sinh chương trình • Ngoại lệ tạo ... IF ERROR CLOSING THE FILE THEN • Đoạn code xử ngắn gọn, dễ đọc • Logic chương trình hợp hơn, đoạn nghi ngờ có lỗi nằm vùng Try • Cho phép xử tình lỗi rõ ràng đơn giản Các đối tượng Exception...
 • 20
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý ngoại tệ giảbài 6 xử lý ngoại lệbước 6 xử lý điện đòi tiền của ngân hàng nước ngoàixử lý ngoại lệchương trình xử lý bảng tínhkhối xử lý ngoại lệchương trình xử lý đồ họacách xử lý ngoại lệxử lý y tếmô hình xử lý ngoại lệchương trình xử lý âm thanhxử lý ngoại lệ phần 3xử lý ngoại lệ phần 2xử lý ngoại lệ phần 1nguyên lý xử lý ngoại lệ của javachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học