TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN NUÔI THỦY SẢN TỐT (BAP) TRONG NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NHẬN DIỆN VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA HAI CÁ THỂ QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA doc

NHẬN DIỆN VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA HAI CÁ THỂ QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA doc
... * Mối quan hệ di truyền Mối quan hệ di truyền hai quýt Đường không hột quýt đường hột phân tích theo giản đồ nhánh (Hình 9) 0,87 0,92 Hình 9: Giản đồ nhánh hai quýt Đường không hột quýt Đường ... để nhận di n dòng quýt Đường không hột phát ĐBSCL Mồi SO15 A13 phân biệt hai quýt Đường không hột với quýt Đường hột Trong đó, mồi SN06 SN20 phân biệt hai quýt Đường không hột với với quýt Đường ... thấy thể quýt Đường không hột giống không khác biệt với quýt Đường hột Bằng kỹ thuật RAPD, ghi nhận có sai khác phổ băng DNA quýt Đường không hột với với quýt Đường hột Đây dấu phân tử...
 • 11
 • 387
 • 0

Tài liệu SỰ TÍCH TỤ HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ TRONG NƯỚC VÀ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA THÂM CANH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pot

Tài liệu SỰ TÍCH TỤ HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ TRONG NƯỚC VÀ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pot
... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hàm lượng N, P hữu hòa tan nước ao nuôi tra thâm canh Nhìn chung, NH4+-N dạng N chủ yếu nước ao, dao động khoảng 0,02 – 8,2 ppm Trong ao nuôi tra, hàm lượng ... mẫu nước phân tích sau phân tích N P hòa tan 2.1.2 Phương pháp lấy mẫu bùn đáy ao Đối với ao sinh trưởng, mẫu bùn đáy ao lấy cách dùng gàu múc sát đáy ao Đối với ao thu hoạch, mẫu bùn ... động cao hàm lượng N, P tổng số tích lũy bùn đáy ao nuôi tra thâm canh kỹ thuật quản lý ao nuôi Kết khảo sát điều tra, vấn ghi nhận khu vực nuôi có khả bơm thoát nước thải trực tiếp sông...
 • 8
 • 508
 • 5

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến NĂNG SUẤT NGUỒN lợi tôm đất metapenaeus ensi de haan 1844 TRONG mô HÌNH NUÔI QUẢNG CANH cải TIẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến NĂNG SUẤT NGUỒN lợi tôm đất metapenaeus ensi de haan 1844 TRONG mô HÌNH NUÔI QUẢNG CANH cải TIẾN ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG
... có khả có ảnh hưởng đến suất tôm, biến giả định có ảnh hưởng đến suất tôm đất, phân tích nhân tố áp dụng nhằm loại bỏ biến không ảnh hưởng xác định biến giải thích ảnh hưởng quan trọng đến quan ... thu nhập nông hộ, nhân tố có biến tỷ lệ thuận thay nước suất tôm đất, nhân tố giải thích 58% (nhân tố giải thích 37% 21%) Các biến có ảnh hưởng suất tôm đất Năng suất tôm có tỷ lệ thuận với số ... Tần suất thay nước (lần/năm) 6.6 ± 1.2 19.5 ± 1.8b a Năng suất tôm đất (kg/ha/năm) 31.0 ± 5.9 39.2 ± 4.7b CV suất tôm đất (%) 18.9 11.9 a Giá tôm đất (x1000 đồng/ kg) 70 ± 10 70 ± 12a Năng suất tôm...
 • 11
 • 225
 • 0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG NUÔI CÁ TRA TỰ PHÁT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG NUÔI CÁ TRA TỰ PHÁT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng nuôi tự phát 4.1.1 Thực trạng nuôi không theo qui hoạch Đồng sông Cửu Long Hiện nay, tra nuôi phổ biến nhiều địa phương không vùng đồng sông Cửu Long mà miền ... nghề nuôi vùng Đồng sông Cửu Long xuất 50 năm 4.1.3 Hiện trạng nuôi tra tự phát vùng nghiên cứu - Hình thức nuôi tự phát Theo thống kê ngành thủy sản, tính đến tháng năm 2007 toàn vùng Đồng ... phong trào nuôi tượng phản ánh thực trạng mà 4.2 Nhận định thực trạng nuôi tra tự phát Một yếu tố quan trọng thu hút người dân đầu tư mở rộng qui mô nuôi tự phát hiệu sản xuất từ tra mang...
 • 11
 • 42
 • 0

báo cáo khoa học ' một số công cụ phục vụ quảntổng hợp nuôi trồng thuỷ sản bền vững đồng bằng sông cửu long'

báo cáo khoa học ' một số công cụ phục vụ quản lý tổng hợp nuôi trồng thuỷ sản bền vững ở đồng bằng sông cửu long'
... định với công cụ hỗ trợ gồm: phần mềm phục vụ định quản lý, sở liệu đặc điểm môi trường, kỹ thuật tương ứng với thông số hiệu kinh tế trại nuôi nhằm góp phần giúp quản nghề nuôi tôm bền vững khu ... nhuận nuôi (không thay nước cao Không có cạnh tranh mặt (f) Công cụ hỗ trợ hệ thống định (DSS) phục vụ cho nuôi tôm bền vững Đồng sông Cửu Long Bằng việc đo đạc thông số “điển hình” vừa nêu kết hợp ... để góp phần phục vụ quy hoạch nuôi tôm bền vững địa bàn nghiên cứu thuộc ĐBSCL Hình 3: Công cụ hỗ trợ quản quy hoạch nuôi tôm bền vững ĐBSCL KẾT LUẬN Bài viết trình bày kết hợp nhiều phương...
 • 12
 • 143
 • 0

Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông cửu long

Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long
... quy hoạch môi trường vùng kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể phân vùng quy hoạch Tập trung quan tâm đến bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản nước ngọt, bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản nước ... bảo vệ môi trường trang trại vùng sản xuất nuôi trồng kinh tế hộ, bảo vệ môi trường nuôi thủy sản sông rạch nhằm giải vấn đề cấp thoát nước nuôi trồng thủy sản Quản lý xử lý chất thải nuôi trồng ... để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản bền vững ĐBSCL Những tác động môi trường từ nuôi trồng thủy sản Môi trường đất, môi trường nước hệ sinh thái phát triển nuôi trồng thủy sản bị biến đổi gây...
 • 5
 • 118
 • 0

hiện trạng và nhu cầu nhân lực cho sự phát triển của ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long

hiện trạng và nhu cầu nhân lực cho sự phát triển của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long
... Nguồn nhân lực, ngành thủy sản, đào tạo, Đồng sông Cửu Long GIỚI THIỆU Ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng kinh tế nước ta, đặc biệt tiến trình phát triển hội nhập với kinh tế giới Đồng sông Cửu ... 250-300 kỹ sư thủy sản cho ĐBSCL Ngoài ra, đào tạo sau đại học nhu cầu thực tế ngành thủy sản ĐBSCL Ước tính tới năm 2010, năm cần đào tạo 30-50 thạc sĩ cho ngành thủy sản (Sở Thủy Sản tỉnh ĐBSCL) ... tạo nguồn nhân lực cho phát triển ngành thủy sản ĐBSCL Điều đặt yêu cầu cho KTSĐHCT tiến hành nghiên cứu tiếp tục để cập nhật thông tin, nắm bắt thực trạng đào tạo sử dụng nhu cầu lực lượng lao...
 • 8
 • 394
 • 2

Nước cho nuôi trồng thủy sản trong chiến lược quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu đông bằng sông cửu long

Nước cho nuôi trồng thủy sản trong chiến lược quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu ở đông bằng sông cửu long
... NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH THỦY LỢI ĐA MỤC TIÊU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Anh Tuấn, trường Đại học Cần Thơ Hội thảo: “CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT ... NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH THỦY LỢI ĐA MỤC TIÊU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Anh Tuấn, trường Đại học Cần Thơ Hội thảo: “CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT ... NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH THỦY LỢI ĐA MỤC TIÊU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Anh Tuấn, trường Đại học Cần Thơ Hội thảo: “CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT...
 • 8
 • 261
 • 0

Bài 37. Thực hành. Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 37. Thực hành. Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
... 1 Dựa vào bảng 37.1 : Bảng 37.1 Tình hình sản xuất thủy sản Đồng sông Cửu Long, Đồng sông Hồng nước, năm 2002 (nghìn tấn) Sản lượng Đồng Đồng Cả nước sông Cửu Long sông Hồng Cá biển ... cá nuôi, tôm nuôi Đồng sông Cửu Long, Đồng sông Hồng so với nước Cá biển khai thác Cá nuôi Tôm nuôi Đồng sông Cửu Long Đồng sông Hồng Các vùng lại Các bước vẽ biểu đồ: Biểu đồ thể cá biển khai ... 186,2 Vẽ biểu đồ thể tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi Đồng sông Cửu Long Đồng sông Hồng so với nước (cả nước = 100%) Dựa vào bảng 37.1 : Bảng 37.1 Tình hình sản xuất thủy sản...
 • 9
 • 15,729
 • 46

Tài liệu BÁO CÁO " PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THỨC ĂN, THUỐC THỦY SẢN CHO NUÔI TÔM VÀ CÁ TRA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " doc

Tài liệu BÁO CÁO
... gấp lần đại lý cấp CS kinh doanh cho tôm cần số lao động nhiều CS kinh doanh cho tra (4,12±4,33 so với 2,29±1,4 lao động) Các sở kinh doanh cho tôm có diện tích kinh doanh đại lý cấp lớn ... (50%) tra mùa vụ Hơn 70% CS kinh doanh TA, thuốc có quan tâm sử dụng phương tiện bảng hiệu danh thiếp để quảng cáo cho sản phẩm Hoạt động sở kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản Mỗi sở kinh ... chung sở kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản Tuổi trung bình chủ sở 39 tuổi gần chênh lệch loại hình kinh doanh cho nhóm đối tượng Tuy nhiên, kinh nghiệm kinh doanh TA, thuốc cho tra cao tôm...
 • 7
 • 496
 • 0

bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản đồng bằng sông cửu long - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... vư t xa đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long vùng sản xu t thủy sản lớn nước với t trọng sản lượng ngành cao -Các sản lượng cá biển khai thác ,cá nuôi ,t m nuôi t trọng sản lượng 76,7% ĐỊA LÝ ... nhà : - Đồng sông Cửu Long mạnh để khai thác thủy sản ? - Vấn đề khai thác ,sử dụng nào? - Hoàn chỉnh thực hành - Chuẩn bị ôn lại kiến thức học t 31 -3 7 xem lại t p sgk - Ti t sau ôn t p ... KT thị trường, động nhạy bén với tiến sản xu t kinh doanh - Vùng có nhiều sở chế biến thuỷ hải sản, sản phẩm chủ yếu để xu t - Sản phẩn thuỷ hải sản vùng có thị trường tiêu thụ rộng lớn: Trong...
 • 4
 • 12,769
 • 27

BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " ppt

BÁO CÁO
... Nguồn nhân lực, ngành thủy sản, đào tạo, Đồng sông Cửu Long GIỚI THIỆU Ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng kinh tế nước ta, đặc biệt tiến trình phát triển hội nhập với kinh tế giới Đồng sông Cửu ... 250-300 kỹ sư thủy sản cho ĐBSCL Ngoài ra, đào tạo sau đại học nhu cầu thực tế ngành thủy sản ĐBSCL Ước tính tới năm 2010, năm cần đào tạo 30-50 thạc sĩ cho ngành thủy sản (Sở Thủy Sản tỉnh ĐBSCL) ... tạo nguồn nhân lực cho phát triển ngành thủy sản ĐBSCL Điều đặt yêu cầu cho KTSĐHCT tiến hành nghiên cứu tiếp tục để cập nhật thông tin, nắm bắt thực trạng đào tạo sử dụng nhu cầu lực lượng lao...
 • 8
 • 311
 • 0

BÁO CÁO " NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG CHI ẾN LƯỢC QUY HOẠCH THỦY LỢI ĐA MỤC TIÊU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " docx

BÁO CÁO
... nguồn nước Hình 4: Các bước thực chi n lược quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu Nước cho nuôi trồng thủy sản: mục tiêu cấp nước cho ngành nuôi trồng thủy sản bảo đảm nguồn nước sạch, đầy đủ số lượng thời ... Tuấn, 2001) Chi n lược thực quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu thể bước hình Đồng sông Cửu Long khu vực có nguồn nước thay đổi lớn chất lượng số lượng động thái Việc quy hoạch nguồn nước cho vùng cần ... hết hệ thống kênh mương quy hoạch cho mục tiêu số canh tác lúa, sau giao thông thủy Việc xem xét nhu cầu nước cho nuôi trồng thủy sản lưu ý − Trong tính toán quy hoạch thủy lợi nhiều năm qua thường...
 • 5
 • 298
 • 1

Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản đòng bằng sông cửu long

Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản ở đòng bằng sông cửu long
... Đánh giá hiệu hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng sông Cửu Long nhằm đánh giá tính ổn định khả nhân rộng hình nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) vùng chuyển đổi Đồng sông Cửu Long ... hình chuyển đổi 36 2.2 Hiệu kinh tế hình chuyển đổi 46 2.3 Hiệu môi trường hình chuyển đổi 69 2.4 Hiệu xã hội hình chuyển đổi 75 2.5 Tính bền vững hình ... nước hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang luân canh lúa - cá hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang kết hợp nuôi hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang nuôi luân canh lúa - tôm xanh Mô...
 • 132
 • 576
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bai 37 thuc hanh ve va phan tich bieu do ve tinh hinh san xuat cua nganh thuy san o dong bang song cuu longbài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình thủy sản ở đồng bằng sông cửu longvẽ biểu đồ sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông cửu longnghìn tấnvẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thủy sản ở đồng bằng sông cửu long và cả nước năn 19952002nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu longhai neu 1 so bien phap nham khac phuc kho khan trong viec phat trien nganh thuy san o dong bang song cuu longluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longđa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông cửu longthảo luận các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu longphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ chăn nuôi gia cầm ở đồng bằng sông cửu long docđánh giá tác động môi trường khu vực nuôi cá tra ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp lca kiến nghịvai trò tiếp cận tín dụng trong hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ ở đồng bằng sông cửu long việt nam pptnghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longđánh giá tác động môi trường của sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long docxkỹ thuật trồng lúa cao sản xuất khẩu ở đồng bằng sông cửu long potxufma so kc 06 11 1522262ufma so kx 01 11 1522267N I DUNG CHI TI T M N H Cufbien ban giao nhan san pham khcn235281f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22459Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNTài liệu Ashrae 62 1Biomass gasification and pyrolysis practical design and theoryGiay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Bao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mớiBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Bia - Phu luc Chien luoc 2011-2020