Một số đề thi tiếng anh ôn luyện thi vào ngân hàng

một số đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh

một số đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh
... TẠO BẮC GIANG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 010- 2011 Môn thi: TIẾNG ANH Ngày thi: 03/7/2 010 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (ĐỢT 2) ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM (Tổng điểm: 10 Làm tròn số đến 0,25 điểm.) ... BẮC GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BẮC GIANG NĂM HỌC 2 010- 2011 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TIẾNG ANH (ĐỢT 2) Ngày thi: 03/7/2 010 Thời gian làm bài: 60 phút I Cho ... TN Bích Vân ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN ANH : ĐÀ NẴNG, TP HỒ CHÍ MINH , BẮC GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BẮC GIANG NĂM HỌC 2 010- 2011 Ngày thi: 02/7/2 010 (ĐỢT 1)...
 • 11
 • 1,129
 • 4

MỘT số đề THI vào lớp 10 môn TIẾNG ANH

MỘT số đề THI vào lớp 10 môn TIẾNG ANH
... KY THI TuvEN SINH Ldp 10 CHUYEN NAM HQC 2009 ~2 010, KH6A NGAy 2416/2009 Man thi: TIENG ANH (Manchuyen) (Thai gian ldm bai: 120 phut, khong kl thai gian giao d~) Choose the corr,ect answer to 10 ... (15) of a warm sunny autumn I ' , , " !f' , KI THI TuriN SINH Ldp 10 TRUNG HOC PH6 THONG NAM HOC 2 010 • 2011, KH6A NGAy 21/06/2 010 Man thi: TItNG ANH ' , Thai-gian lam bai: 60 phut (kh6ng kl thai ... Ha Long Bay " _ ' , -_ PHAN IV MQT s6 DE THI TUYEN SINH vAoLtYP 10 151 KY ~iu TuriN SiNH LOP 10 CHUnN THPT NAM HQC 2008 • ,2009 Man thi: TItNG ANH (M6n ehuyen) -.-_ to school by bus A Many...
 • 14
 • 196
 • 0

Một số đề KT Tiếng Anh 9

Một số đề KT Tiếng Anh 9
... (1đ) Hàng ngày anh làm xe buýt Bố ngời tốt giới Biểu điểm chấm thi KSCL kỳII T Anh năn học 2007-2008 Đề I I/ (2đ) 1- writers 2- 1 899 3-second 4-drive 5-began 3.a 4.b 6.c 8.a 196 1 II/ (2đ) 1.a ... xe đạp Anh trai ngời tốt giới BàI KIểM TRA học kỳ II Phòng giáo dục & đào tạo vĩnh bảo Trờng THCS nhân hoà Môn TIếNG ANH lớP @ (Thời gian : 45 phút không kể thời gian giao đề) Đề II Họ ... school by bike My brother is the best person in the world Đề II I/ (2đ) 1- writers 2- 1 899 3-second 4-drive 5-began 3.a 4.b 6.a 8.a 196 1 II/ (2đ) 1.c 2.c 5.a 7.b III/( 2đ) 1-some friends 2- years...
 • 17
 • 270
 • 11

Một số đề KT Tiếng Anh 8

Một số đề KT Tiếng Anh 8
... Phòng giáo dục & Đào tạo vĩnh bảo Bài kiểm tra tiếng anh lớp Trờng THCS Nhân Hoà Date: Friday,April, 18th 20 08) Đề II Họ tên: Lớp: I.There are eight mistakes in this letter ... môn Tiếng anh Đề I I/.Listening (2m) HaNoi: warm, dry, 20, 24 Tokyo: dry, windy, 15,22 London: humid, cold, -5 Bangkok: warm , dry, 20, 25 II/.(1 m) 1-d -d -b 2-d 3-c 4-c III/ (2m) 1-b 4-d b 8- a ... him was in 1 985 ( seen) I havent Phòng giáo dục & Đào tạo vĩnh bảo Bài kiểm tra tiếng anh lớp Trờng THCS Nhân Hoà Họ tên: Lớp: ( Date: Tuesday, March, 4th 20 08) I Listen...
 • 32
 • 531
 • 5

Một số đề KT Tiếng Anh 7

Một số đề KT Tiếng Anh 7
... tạo vĩnh bảo BàI KIểM TRA học kỳ II Trờng THCS nhân hoà Môn TIếNG ANH lớP @ - (Thời gian : 45 phút không kể thời gian giao đề) Đề II Họ tên Lớp I.Listen and tick the name of food ... giáo dục & đào tạo vĩnh bảo Trờng THCS nhân hoà BàI KIểM TRA số Môn TIếNG ANH lớP @ - (Thời gian : 45 phút không kể thời gian giao đề) Họ tên Lớp I Listen to the conversation Then write ... giáo dục & đào tạo vĩnh bảo Trờng THCS nhân hoà BàI KIểM TRA số Môn TIếNG ANH lớP @ - (Thời gian : 45 phút không kể thời gian giao đề) Họ tên Lớp I.Choose the best answer (2đ) Mai ...
 • 17
 • 243
 • 0

Một số đề KT Tiếng Anh 6

Một số đề KT Tiếng Anh 6
... kỳ II Môn TIếNG ANH lớP (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề) @ Đề I Họ Tên: Lớp: I.Listen then match each name to an activity.(1,5M) Name Ba Mai Minh Ha Lien 6. Nam Activity ... Biểu điểm chấm thi KSCL kỳ II Môn Tiếng anh I I/.(1,5 ) 1c 2f 3e 4b 5a 6d II/.(2 ) 1b 2c 3c 4b 5d 6b 7a 8d III/.(1,5 ) 1f 2e 3b 4c 5d 6a IV/.(2,5 ) Yes, she is No, she doesnt 3.She ... nhân hoà BàI KIểM TRA học kỳ II Môn TIếNG ANH lớP @ Họ Tên: Lớp: Đề II I.Listen then match each name to an activity.(1,5M) Name Ba Mai Minh Ha Lien 6. Nam Activity a goes to the movies...
 • 9
 • 472
 • 5

mot so de thi vao lop 10 anh van

mot so de thi vao lop 10 anh van
... everything instantly through a radio set Programs from distant countries can be heard promptly The radio is also a source of cheap amusement and ôn tập vào lớp 10 năm 2 010 entertainment Besides ... understand (2) we want to say English also helps us to learn all kinds of (3) hundreds books are (4) in English every day in (5) countries English has also helped to spread ideas ... much times a week you wash your motorbike? If I am you, I would ask a lawyer for some advice IV Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi The radio is one of the wonders of modern inventions It is a novel...
 • 5
 • 368
 • 2

Ôn tập cuối năm Toán 9 và một số đề thi vào 10

Ôn tập cuối năm Toán 9 và một số đề thi vào 10
... hai số biết tổng cuả hai số 59, hai lần số hn ba lần số Bài Cho số có hai chữ số, đổi chỗ hai ch số đợc số lớn số cho 63 Tổng số cho số tạo thành 99 Tìm số cho? Bài Phân tích số 270 thừa số mà ... cui nm v cỏc thi vo 10 Phần III: Một số đề thi Sở GD - ĐT Vĩnh phúc Đề thức ======*&*====== Đề thi tuyển sinh vào lớp 10- thpt Môn : Toán (Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề ) Phần I: ... làm công việc 16h song ngời thứ làm 3h ngời thứ hai làm 6h họ làm đợc 25% công việc Hỏi ngời làm thi song công việc Bài 23 Cho số có hai chữ số Tổng hai chữ số chúng =10 ,tích hai chữ số nhỏ số...
 • 60
 • 123
 • 2

Mot so de thi vao 10 co huong dan bai kho

Mot so de thi vao 10 co huong dan bai kho
... a x2+by2 + cz2 = Đề ôn tập thi tuyển lớp 10 ( số ) năm 2005- 2006 Biên so n : Phạm Văn Khơng Bài 1: a) Tính giá trị biểu thức : A = (2 ) (2 + ) ;B= 13 + 10 + 13 10 b) Giải phơng trình : x ... - Đề ôn tập thi tuyển lớp 10 ( số ) năm 2005- 2006 Biên so n : Phạm Văn Khơng Bài 1: a) Tính giá trị biểu thức : A = (2 ) (2 + ) ;B= 13 + 10 + 13 10 b) Giải phơng trình : x ... Đề ôn tập thi tuyển lớp 10 ( số ) năm 2005- 2006 Biên so n : Phạm Văn Khơng Bài 1: a) Xác định hàm số y = a.x + b (D) Biết đồ thị hàm số song song với đờng thẳng y = -3x qua...
 • 16
 • 533
 • 7

MỘT SỐ ĐỀ THI VÀO THPT CHON LỌC

MỘT SỐ ĐỀ THI VÀO THPT CHON LỌC
... 1) Đề số 13 (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học 2004 2005) Câu I (3đ) Trong hệ trục toạ độ Oxy cho hàm số y = (m 2)x2 (*) _ -4- Một số đề thi ... Câu III (2đ) Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị _ -5- Một số đề thi tuyển sinh THPT Giáo viên Lê ... minh : (m + 1)(m + 2)(m + 3)(m + 4) số vô tỉ với số tự nhiên m 3) Đờng thẳng AB qua trung điểm EF Câu V (1đ) Tìm số nguyên m để m + m + 23 số hữu tỉ Đề số 12 (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học 2004 2005)...
 • 9
 • 309
 • 4

Một số đề thi vào THPT

Một số đề thi vào THPT
... 2)(m + 3)(m + 4) số vô tỉ với số tự nhiên m Đề số 12 (Đề thi năm học 2004 2005) Câu I (3đ) Trong hệ trục toạ độ Oxy cho hàm số y = 3x + m (*) 1) Tìm giá trị m để đồ thị hàm số qua: a) A(-1; ... _ Câu III (2đ) Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị đổi chỗ hai chữ số cho ta đợc số số ban đầu Câu IV (3đ) Cho nửa đờng tròn đờng ... r2 = r12 + r22 Đề số 21 Đề số 22 (Đề thi năm học 2007 2008) Câu I (2đ) 2x + = 1) Giải hệ phơng trình 4x + 2y = 2) Giải phơng trình x + ( x + ) = Câu II (2đ) 1) Cho hàm số y = f(x) = 2x2...
 • 9
 • 281
 • 2

Mot so de thi vao lop 10 chuyen (co dap an)

Mot so de thi vao lop 10 chuyen (co dap an)
... GIÁO DỤC_ĐÀO TẠO THỪA THI N_HUẾ ***** ĐỀ DỰ BỊ KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN Năm học 2005-2006 Môn : TOÁN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM BÀI (3đ) Câu a + Khai triển vế phải + So sánh kết với vế ... 0,25 2,0 2.a (1đ) Câu a + DH = 13 + Gọi I tâm đường tròn nội tiếp Ta có : dt(DEH)= dt(IDE)+ dt(IEH)+ dt(IDH) + dt(DEH)= 30 1 + Gọi R bán kính đường tròn nội tiếp.Ta có : 30 = R.5+ R.12 + 2 R.13 ... Ví dụ : Hộp I : Hộp II : 10 11 12 Hộp III : 13 14 15 16 17 Hộp VI : 13 18 19 Hộp V : 14 20 21 Hộp VI : 10 15 22 23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 13 10 14 15 20 18 22 11 16 19...
 • 7
 • 1,607
 • 21

Một số đề thi vào lớp 10

Một số đề thi vào lớp 10
... * thi vo lp 10* đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - năm học 2007 - 2008 Thời gian làm 120 phút Đề thi chính: MS 01 Phần I Trắc nghiệm khách quan (7 ... trị m, n để phơng trình sau có nghiệm phân biệt: x2 + (m2 + 8n) x + n2 = * thi vo lp 10* Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trờng THPT chuyên Hà Tĩnh Năm học 2005-2006 Thời gian 120 phút a a a +1 ... + ữ a a/ Đơn giản biểu thức M b/ Tìm số phơng a cho M số nguyên c/ Tìm a để M > Câu 2: a/ Giải phơng trình: (x2 + 2x 8)(x2 + 8x + 7) = 280 b/ Tìm số nguyên không âm (x, y, z) cho x < y ...
 • 3
 • 326
 • 0

Xem thêm