Đề thi tuyển dụng FPT – tiếng anh b – đề số 1

Tài liệu Đề tuyển sinh môn tiếng Anh khối D - Số 1 pdf

Tài liệu Đề tuyển sinh môn tiếng Anh khối D - Số 1 pdf
... TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG – NĂM 2006 1B 2D 3B 4D 5D 6B 7C 8C 9C 1 1D 1 2D 13 A 14 A 1 5D 16 A 17 B 18 B 19 B 21A 2 2D 23C 24B 25B 26B 2 7D 2 8D 2 9D 31C 32B 33C 34C 35B 36B 37A 3 8D 39A 41A 42C 4 3D 44B 45C ... C modernized D modernization 21 The felt when the failed the exams the second time A discouraged B annoyed C undecided D determined 22 I have bought a present for my mother, and now I need some ... asked “No, thanks.” I said A He asked for a cigarette, and I immediately refused B He mentioned a cigarette, so I thanked him C He offered me a cigarette, so I promptly declined D He asked if...
 • 11
 • 277
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 số 1
... still trip 10 have Part 3.There are 11 mistakes in the following paragraph Underline the mistake then correct it Write your answer in the table below (2,0ms) (0.2 x 10 ) Wrong some 1. has factory ... Answer had took caught enjoyed 10 felt II/ WRITING : (8, 0 ms) Part 1) complete the following sentences with the correct form of the verbs in brackets (2.0ms) (0.2/cau x 10 ) 1) are drinking; 2) didn’t ... humor 10 friendly friendship Part 4: Read the following passage carefully then say whether the statements are true (T), false (F) or no information (N)-Tick (√) the correct column (1, 0ms)(0 .1 x 10 )...
 • 6
 • 359
 • 2

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1
... anticipated, “A grand Prix driver has a few hours of focus, a footballer 90 minutes, but we have been racing for 11 months This is something I didn’t really appreciate before I start.” Paragraph 5: Inevitably, ... appropriate word (10 pts) Another strong earthquake shook Bac Tra My District in Quang Nam Province at 1. 34 p.m on Thursday, September 27th, 2 012 Over 200 houses faced cracks (1) the quake ... Province to reassure the (9) on the safety of the Song Tranh Hydropower Plant The district authorities have now organized three courses to raise awareness and knowledge of (10 ) best to cope...
 • 5
 • 297
 • 7

Đề ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1

Đề ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 1
... over D off 11 - I wish I to him Now it’s too late A listened B has listened C had listened D would have listened 12 - In Britain, you’ll be given a key the door when you’re 21 years old ... www.violet.vn/quocbinh72 This video film / so interesting / I / see /twice.- This video film is so interesting that I have seen it twice Mai /bad / at/ Math/ than / Lan Anh Mai is worse at Math than Lan Anh (is) ... children sang really beautifully Who wrote this story? By whom was this book written? I think that no city in the world is more beautiful than Paris I think Paris is the most beautiful city… The...
 • 3
 • 244
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 số 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 số 1
... extent you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer You should write about 250 words - The end Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh …………………………………………………………………… ... no _ how long it would take to prepare for the lecture A knowledge B thought C idea D opinion 31 This new project will help the school A diversify B clarify C intensify D modify 32 The boy ... BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC www.violet.vn/quocbinh72 III USE OF ENGLISH Questions 41- 50 Read the text below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each gap Write your answer...
 • 3
 • 363
 • 5

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 số 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 số 1
... requires B asks C tells D urges 65 A a B an C the D this III Read the following text and choose the best answer for the questions below. (10 pts) May th 18 40 was the birthday of one of the most famous ... space provided. (10 pts) 36 I was annoyed at his (REFUSE) refusal _ to co-operate 37 The book doesn’t say much about prices, but it is very (INFORM)_ informative about everything else 38 The ... form of the given word(s). (10 pts) 76 When I was driving, I realized that the car wasn’t working properly (WRONG) While I was driving, I realized that there was something wrong with the car 77...
 • 4
 • 204
 • 2

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 1

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 1
... toàn số điểm, giám khảo quy hệ điểm 10 , không làm tròn số SECTION ONE: LISTENING Part 1 B D C D C life 11 who contest 12 quite held 13 flying might 14 also 10 anything 15 however 18 D 19 D 20 ... ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2 013 - 2 014 Môn thi: TIẾNG ANH Khoá ngày 28 tháng 03 năm 2 014 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH Tống số điểm toàn bài: 10 0 điểm Làm câu, cho 1, 0 điểm Bài luận cho tối đa 10 ,0 ... anything 15 however 18 D 19 D 20 A 24 D 29 C 25 A 30 B Part SECTION TWO: PHONETICS 16 C 17 A SECTION THREE: LEXICO - GRAMMAR Part 21 B 26 D 22 C 27 A 23 A 28 B Part 31 had left 32 will be waiting 33...
 • 7
 • 90
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển dụng fptde thi tuyen sinh mon tieng anh va dap anđề thi tuyển sinh môn tiếng anh vào lớp 10đề thi tuyển sinh vb2 tiếng anh dai hoc nhan vanđề thi cao học môn tiếng anh bđề thi công chức môn tiếng anh bđề thi tuyển sinh môn tiếng anh lớp 10đề thi tuyển dụng fpt 2012đề thi tuyển dụng fpt iqđề thi tuyển dụng fpt telecomthi tuyển dụng fpt englist test akỹ năng phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng anhmẫu thông tin tuyển dụng bằng tiếng anhcâu hỏi dành cho nhà tuyển dụng bằng tiếng anhcách viết thông báo tuyển dụng bằng tiếng anhSử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpSử dụng phần mền geometers sketchpad và microsoft office powerpoint giúp tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả giảng dạy bài tập ôn tập chương i (Vận dụng phương pháp vectơ giải quyết các bài toán tính khoảng cách trong hình học không gianBài 11. Quang hợp và năng suất cây trồngMột số phương pháp giải phương trình vô tỉ trong cấu trúc đề thi THPT quốc giaHướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT quan sơn sử dụng giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số để giải bài toán thực tế mang tính tối ưuSử dụng máy tính cầm tay trong ôn luyện thi THPT quốc gia, môn toánQuản lý nhà nước về tôn giáoChính sách pháp luật hình sự việt nam đối với các tội phạm về chức vụ ttVăn hóa tín ngưỡng thờ mẫu của người việt ở khánh hòa ttTuyển tập chuyên đề sóng ánh sáng và mạch dao động có hướng dẫn giảiBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Tuyển tập chuyên đề hạt nhân nguyên tử có đáp ánBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNCách tiếp cận tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loạiBài 4. Lai hai cặp tính trạngchuyên đề sự điện lí hóaCHUYÊN đề ESTE và LIPITChuyên đề về phi kim N và P