Câu hỏi trắc nghiệm vị trí kế toán NH

Câu hỏi trắc nghiệm vị trí kế toán ngân hàng

Câu hỏi trắc nghiệm vị trí kế toán ngân hàng
... có thẩm quyền d Chấp nhận yêu cầu KH nộp phí hết giao dịch 14 Kế toán hạch toán sai qh đối ứng tài khoản đến hôm sau phát nhầm, kế toán áp dụng phương pháp để sửa đổi a Phương pháp cải b Phương ... đòi xử lý quỹ dự phòng RRTD hạch toán vào TK: a Tăng thu nhập bất thường b Tăng quỹ dự phòng c Giảm chi phí trích d Tăng Khấu hao TSCĐ 20 Những đối tượng kế toán cần ghi nhận huy động vốn là: ... Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả gửi tờ tiền lên NH cấp để giám định, thông báo cho KH biết kết d Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả giải thích cho KH biết nguyên nhân 17 KH đến NH để...
 • 3
 • 104
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kế toán quản trị

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kế toán quản trị
... chi tiết kế toán tổng hợp b Kế toán tài kế toán quản trị c Kế toán vốn tiền, kế toán nợ phải thu, kế toán nguyên vật liệu, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương khoản trích theo lương, kế toán chi ... xuất giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu, kế toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán kết hoạt động tài chính, kế toán kết hoạt động khác, kế toán nợ phải trả, kế toán nguồn vốn kinh doanh, ... Câu 59 : Báo cáo KTQT thường lập vào thời điểm: a Khi kết thúc niên độ kế toán b Khi kết thúc quý c Khi quan quản lý chức yêu cầu kiểm tra d Khi nhà quản trị cần thông tin thực chức quản lý Câu...
 • 17
 • 345
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán: Một số vấn đề chung về kế toán

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán: Một số vấn đề chung về kế toán
... chiếu với số liệu sổ kế toán Chương Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán hình thức kế toán Câu 65: Nếu phân loại sổ kế toán theo cách ghi chép sổ hình thức kế toán nhật ký chung thuộc ... trị đối tượng kế toán Câu 25: Về hình thức biểu tài khoản a Chứng từ kế toán b Báo cáo kế toán c Sổ kế toán d Cả Câu 26: Nguyên tắc phản ánh tài khoản tài sản: a Bên Nợ: phản ánh số tài sản tăng ... Chương Tính giá đối tượng kế toán Câu 45: Tính giá đối tượng kế toán việc: a Ghi nhận giá trị đối tượng kế toán sổ kế toán b Xác định giá trị đối tượng kế toán phù hợp với nguyên tác quy định nhà...
 • 10
 • 9,542
 • 519

Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN

Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN
... kế toán người hành nghề kế toán c Quy định nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế toán, người làm kế toán hoạt động nghề nghiệp kế toán Câu 62: Khái niệm kế toán sau nêu Luật kế toán ? a Kế ... b Câu 61: Phạm vi điều chỉnh sau theo Luật Kế toán quy định? a Quy định nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế toán người làm kế toán b Quy định nội dung công tác kế toán , tổ chức máy kế toán, ... thúc kỳ kế toán năm kết thúc công việc kế toán? a Trong thời hạn tháng b Trong thời hạn tháng c Trong thời hạn 12 tháng Câu 82: Luật Kế toán năm 2003 quy định thời gian lưu trữ tài liệu kế toán...
 • 16
 • 8,543
 • 52

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN doc

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN doc
... Câu 7: Trong hạch toán kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi a Ghi kép b Ghi kép, kết hợp với ghi đơn c Ghi đơn d Tùy trường hợp cụ thể Câu 8: Trong kế toán có trường hợp ... trường hợp ghi đơn a b c d Không có trường hợp Câu 9: Sổ loại sổ kế toán sử dụng loại thước đo a b c d Cả trường hợp Câu 10: Sổ chi tiết loại sổ kế toán sử dụng loại thước đo sau a Thước đo tiền ... thuế không khấu trừ d Các câu sai Câu 17 : Giá thực tế thành phẩm nhập kho hiểu a Giá thành phân xưởng b Giá thành toàn c Cả a b d Tất sai Câu 18: Chứng từ thủ tục kế toán chứng từ lập từ a Các...
 • 4
 • 969
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán HVTC 2013 (có key)

Câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán HVTC 2013 (có key)
... 15 16 giá hàng tồn kho (159) để đảm bảo nguyên tắc: Để kiểm tra, đối chiếu số liệu Bảng cân đối Tài khoản kế toán tổng hợp kế toán TK cấp chi tiết, kế toán lập: Mặc dù phát sinh có, Giảm doanh ... Các câu sai Tất yếu tố Chứng từ kế toán Tài khoản kế toán Hạch toán chi phí SX tính giá thành Sp 50.100 51.000 52.000 53.100 FIFO LIFO Bình quân gia quyền Thực tế đích danh Cả hai Không câu Chỉ ... công hiệu tài Nội dung hệ thống tài dụng kết khoản kế toán thống quy khoản cấu tài sử dụng định: khoản Mối quan hệ đối ứng chủ yếu tài khoản Các câu Kết cấu nguyên tắc phản ánh hoàn toàn giống TK...
 • 8
 • 897
 • 23

câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán

câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán
... chiếu số liệu kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, kế toán lập : a Bảng cân đối tài khoản c Các sổ chi tiết b Tài khoản cấp d Bảng tổng hợp chi tiết Chương : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯNG KẾ TOÁN 26 27 28 ... phải thu khác 500.000 đ d Các câu Để kiểm tra đònh kỳ cân tổng phát sinh nợ phát sinh có, tổng dư nợ dư có, kế toán lập : a TK chữ T c Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết kinh doanh d Bảng cân đối ... Phải trả cho người bán 10.000 - Nguyên vật liệu x Xác đònh x y ? Biết x = y a x = 260.000 y = 130.000 b x = 270.000 y = 135.000 Chương : TỔNG HP – CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 11 12 13 14 15 16 17 18 - Nguồn...
 • 4
 • 345
 • 8

500 Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành Kế Toán

500 Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành Kế Toán
... tháng, kể từ ngày kết thúc ngày kết thúc ngày kết thúc kỳ kế toán năm kỳ kế toán năm kỳ kế toán năm kết thúc kết thúc kết thúc công việc kế công việc kế công việc kế toán toán toán Người chịu trách ... cho: Kế toán quản trị Kế toán tài Kế toán tổng hợp Tất câu Số liệu kế toán Số liệu tế toán Số liệu kế toán Số liệu kế toán chi tiết phải khớp Chuẩn mực kế 20 tổng hợp tài quản trị với: toán kỳ kế ... Kế toán tài Kế toán tài kế kế toán quản trị toán tổng hợp Thực kế Thực kế toán tổng hợp Tất câu toán chi tiết kế toán chi sai tiết Đơn vị thời Tất câu Đơn vị vật gian lao động 19 Kế toán chi tiết...
 • 111
 • 373
 • 7

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn vị trí kế toán vietinbank đợt tháng 08 năm 2012

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn vị trí kế toán vietinbank đợt tháng 08 năm 2012
... trình kế toán bản? áp dụng với loại Bctc ntn? thi giao dịch viên,bị hỏi so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế việt nam, chuẩn mực khác với quy tắc Vào chị yêu cầu giới thiệu bản thân, hỏi kế toán ... nghiệp khác kế toán ngân hàng xong bốc thăm câu hỏi vào câu" em có nhận xét tài khoản kế toán ngân hàng có số dư nợ dư có không bù trừ được, cho ví dụ minh họa, lấy ví dụ sai xong chị ý hỏi tiếp ... họ hỏi hạch toán lãi tiền vay với lại nhóm nợ, ko trả lời đc hết Hix, đến phần hỏi thêm gọi hãi hùng, đủ thể loại câu hỏi, mà toàn câu hỏi quen thuộc khó nhằn pv: em làm để huy động đc tỷ /tháng, ...
 • 5
 • 368
 • 0

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và thiết kế phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá môn toán 10

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và thiết kế phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá môn toán 10
... ngăphápăki m tra đánh giá môn Toán 10 ngănƠyăg măγăn iădung:ă - Gi iăthi u môn h c Toán 10 - Th cătr ngăcôngătácăki m tra đánh giá môn Toán 10 - Nhu c uăc aăgiáoăviên, h căsinh v ăngơn hàng câu h iătr ... m tra đánh giá đ iăv i môn Toán 10 Ch ng 3: Xây d ngăngơn hàng câu h iătr cănghi m thi tăk ăph năm mă h ătr ăki m tra đánh giá môn Toán 10. ăCh ngănƠyăg mă4ăn iădung:ă - Phân tích n iădung môn h ... KTĐGă môn Toán 10 d aă ph nă m mă Trnghiem5Pr + Nh pă d ă li uă từă ngân hàng CHTN vào ph nă m mă h ă tr ă KTĐGă môn Toán 10 + Thửănghi m tri năkhaiăph năm măh ătr ăKTĐG môn Toán 10 GI I...
 • 276
 • 266
 • 0

câu hỏi trắc nhiệm bài tập kế toán công đon vị hành chính sự nghiệp

câu hỏi trắc nhiệm bài tập kế toán công đon vị hành chính sự nghiệp
... đơn vị hành nghiệp A Bảng cân đối tài khoản B Bảng cân đối kế tốn C Thuyết minh báo cáo tài D Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định CÂU HỎI TRẮC NHIỆM- BÀI TẬP KẾ TỐN CƠNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ... Các đơn vị hành nhà nước B Các đơn vị nghiệp C Các đơn vị nghiệp Có thu D Cả a,b,c 163 Tài khoản 5112 sử dụng tất đơn vị hành nghiệp A Đúng B Sai 164 Khoản thu phi, lệ phi để lại cho đơn vị để ... 172 Tại đơn vị hành nghiệp khơng Có báo cáo tài phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh A Đúng B Sai 173 Có báo cáo tài đơn vị hành nghiệp phải Có xác nhận kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch...
 • 44
 • 805
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm triển khai an toàn mạng

Câu hỏi trắc nghiệm triển khai an toàn mạng
... cung cấp giao tiếp Internet cho tất máy mạng Để đảm bảo an toàn cho tất Client, Bạn định triển khai giao tiếp internet cho Client kiểu Web Client Proxy Triển khai vấn đề này, ISA1 phải cấu Proxy ... Scope DHCP Server mạng Doanh nghiệp CAU HOI TRAC NGHIEM PHAN 21 Bạn người quản trị mạng trung tâm iSPACE Máy Server ISA1 đặt CN Phú Nhuận, máy ISA2 đặt CN Biên Hòa Bạn triển khai kết nối VPN ... với Client Người quản trị triển khai NAT Windows Server để chia kết nối internet Sau triển khai xong Server giao tiếp internet tốt, Client không giao tiếp mặc dùng khai báo đủ thông số IP cho...
 • 7
 • 3,509
 • 150

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật
... nuôI cấy VK môI trường nhân tạo Câu 20: Chỉ điểm sai kháng sinh Kháng sinh chất ức chế giết chết VK Kháng sinh để phòng bệnh cho bệnh VR Kháng sinh độc cho thể Kháng sinh dùng để điều trị bệnh nhiễm ... trùng Hiện VK kháng lại với tỷ lệ cao với nhiều kháng sinh Câu 21: Kể tên chế tác dụng kháng sinh Câu 22: Kể tên chế kháng thuốc VK Câu 23: Chọn câu nói sai độc lực Độc lực yếu tố Vk không thay đổi ... Là: Fuonzalidac Câu 49: Chọn ý sai virut vi m não nhật Lây bệnh muỗi truyền lây bệnh qua đường hô hấp Có thể phòng chống bệnh vacxin dạng tiêm Virut lưu hành nhật nên tên gọi virut vi m não nhật...
 • 19
 • 9,711
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp
... người D Cả ý Câu 51: DN : A Tế bào xã hội B Tế bào trị C Tế bào kinh tế D Cả ý Câu 52: Tìm câu trả lời : Quản trị khái niệm sử dụng tất nước A Có chế độ trị - xã hội khác B Có chế độ trị - xã hội ... CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp phận quan trọng máy móc thiết bị : A Thiết bị gia công B Thiết bị phân xưởng C Bộ phận sản xuất D Cả Câu 198: ... Chuẩn bị vốn, nhân lực C Tìm kiếm hội KD D Kinh nghiệm, kiến thức, đoán Câu 69: Có phẩm chất khác mà nhà quản trị cần có A B C D Câu 70: Hoạt động quản trị DN nhằm góp phần đạt mục tiêu chung : A...
 • 44
 • 2,399
 • 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC
... tượng quản trị có vị trí, nhiệm vụ cụ thể quyền lực quản trị phản ảnh mức độ phạm vi chi phối khống chế cho phép chủ thể quản trị Trong hệ thống quản trị nhà quản trị chủ thể có chức quản trị ... đặc điểm quản trị quản trị khoa học giải vấn đề theo hay kinh nghiệm mà phải xuất phát từ tính quy luật khoa học quản trị trình hoạt động tổ chức Khả làm việc với người khả mà nhà quản trị cần ... tính khoa học 23 Khả thích nghi hoạt động quản trị thể chỗ chủ thể quản trị thích nghi với đối tượng quản trị Sai Khả thích nghi hoạt động quản trị không thích nghi với đối tượng bị quản trị mà...
 • 8
 • 1,539
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: Chương trình của thiên chúaĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép