Đề thi tự luận nghiệp vụ tín dụng

170 câu trắc nghiệm, 20 câu tự luận nghiệp vụ tín dụng

170 câu trắc nghiệm, 20 câu tự luận nghiệp vụ tín dụng
... HĐTD 20 tháng năm 201 0, ngày Ông A rút tiền vay 25 tháng năm 201 0, hạn trả nợ cuối ngày 20 tháng năm 201 1 Thời hạn vay tính nào: a Tính từ 20/ 9 /201 0 đến 20/ 9 /201 1 b Tính từ 25/9 /201 0 đến 20/ 9 /201 1 ... điều kiện Câu 12: Các nghiệp vụ sau đây, nghiệp vụ cấp tín dụng: a Cho vay chiết khấu b Cho thuê tài bao toán BỘ ĐỀ THI NĂM 201 0 SINHVIENNGANHANG.COM c Bảo lãnh ngân hàng d Tất nghiệp vụ Câu 13: ... Đúng b Sai Câu 66: Doanh nghiệp A chi nhánh K phê duyệt hạn mức tín dụng 30 tỷ đồng Thời hạn hạn mức tín dụng 12 tháng kể từ ngày 30/6 /200 9 Ngày 20/ 5 /201 0 phát sinh khoản vay, cán tín dụng vào...
 • 43
 • 205
 • 4

Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại

Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại
... doanh, chế biến hàng xuất Mục đích tín dụng tài trợ xuất đẩy mạnh sản xuất nớc, khuyến khích xuất Đây kênh tái tạo ngoai tệ để phục vụ hoạt động nhập ngân hàng Tín dụng tài trợ nhập khẩu: việc cung ... xuất Nhà xuất đề nghị ngân hàng cấp tín dụng sở hối phiếu Ngân hàng xuất đồng ý cấp tín dụng cho nhà xuất (ghi có vào tài khoản nhà xuất sau trừ chi phí chiết khấu lệ phí nhờ thu) Ngân hàng xuất ... khách hàng khách hàng phải có mục đích xin bảo lãnh, nhà nhập khả toán phải làm thủ tục vay ngân hàng, khoản tín dụng tín dụng bắt buộc v hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập ngân hàng thơng mại...
 • 38
 • 233
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Tài trợ xuất Hiện để tài trợ xuất ngân hàng thương mại thường cho vay đồng Việt Nam ngoại tệ để thu mua hàng xuất Tài trợ xuất áp dụng cụ thể hình ... nên ngân hàng tài trợ mức lãi suất ưu đãi thấp mức lãi suất bình thường - Khi ngân hàng tài trợ ngân hàng thông báo ngân hàng toán, rủi ro xảy sau tài trợ doanh nghiệp không xuất hàng xuất hàng ... bảo ngân hàng Tín dụng nhập Ngân hàng thương mại cung cấp tín dụng cho nhà nhập hình thức cho vay mở L/C, tín dụng chấp nhận hối phiếu… 2.1 Cho vay mở L/C Thư tín dụng L/C văn pháp lý ngân hàng...
 • 40
 • 206
 • 0

Tiểu luận nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng trung ương

Tiểu luận nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng trung ương
... tiểu luận nghiên cứu nhóm trình bày gồm phần: Chương I: Những vấn đề chung Chương II: Các nghiệp vụ tín dụng NHTW Chương III: Kết luận I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khái niệm nghiệp vụ tín dụng NHTW Nghiệp ... đứng đầu hệ thống ngân hàng Đặc điểm bật NHTW không giao dịch, làm nghiệp vụ trực tiếp với nhà kinh doanh công chúng, khách hàng tất ngân hàng khác NHTW giữ vai trò ngân hàng ngân hàng: bảo quản ... tệ tín dụng nhà nước; quan phát hành tiền tệ nước; toán tín dụng quốc tế với NHTW nước khác; quan cung cấp tiền cho ngân sách cần làm số nghiệp vụ kho bạc nhà nước Tìm hiểu Nghiệp vụ tín dụng...
 • 18
 • 399
 • 3

Đề thi nghiệp vụ tín dụng LiênViệtBank

Đề thi nghiệp vụ tín dụng LiênViệtBank
... - Lập bảng CĐKT đầu kỳ - Xử lý hoạch toán nghiệp vụ nêu vào TK thích hợp - Lập bảng CĐKT cuối kỳ ...
 • 2
 • 556
 • 7

Đề thi nghiệp vụ tín dụng Lienvietbank

Đề thi nghiệp vụ tín dụng Lienvietbank
... động dich vụ ngân hàng đầu tư C Sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ: a) Sản phẩm dịch vụ • Huy động vốn (nhận tiền gửi khách hàng) đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng • Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu ... quản lý ti sản, tín dụng, cầm cố, tín dụng tiu dng Bên cạnh kết đạt được, dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTM Việt Nam cịn nhiều bất cập, cc ngn hng chưa xây dựng phương án phát triển dịch vụ ngân hàng ... cán chuyên nghiệp nghiệp vụ ngn hng bn lẻ Trình độ công nghệ ứng dụng công nghệ ngân hàng cịn nhiều bất cập, tảng cơng nghệ thấp, khơng cĩ khả phát triển mở rộng ứng dụng Trình độ thi t kế tổng...
 • 36
 • 307
 • 3

Đề thi nghiệp vụ tín dụng LienvietBank

Đề thi nghiệp vụ tín dụng LienvietBank
... năm doanh nghiệp • Các khoản tín dụng lịch sử khoản tín dụng khứ doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp có khoản vay khác có khoản vay tín dụng hạn chưa toán hay doanh nghiệp có khoản vay tín dụng toán ... rủi ro tín dụng sở xác định tỷ lệ tổng vốn cần vay doanh nghiệp/ vốn tự có doanh nghiệp Nếu tỷ lệ cao rủi ro tín dụng cao, ngược lại Tính khoản nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Dù doanh nghiệp ... http://www.frbsf.org/econrsrch/wklyl html#subhead1 ) Câu 2: Rủi ro tín dụng gi? Phân tích tiêu phản ánh rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng thuật ngữ sử dụng hoạt động cho vay ngân hàng Đó khả không chi trả...
 • 7
 • 399
 • 9

Đề thi nghiệp vụ tín dụng của Ngân Hàng Đại Á

Đề thi nghiệp vụ tín dụng của Ngân Hàng Đại Á
... nợ Tất ý Câu 10: Tài sản dùng để đảm bảo 1 nghĩa vụ vay Nhiều nghĩa vụ vay Nhiều nghĩa vụ vay đảm bảo khả trả nợ ………… Phần tập tín dụng dễ tính toán đơn giản thui ... Câu 8: Khi thẩm định cho vay khách hàng cần tích cách, uy tín k/h Năng lực tài chính, pháp lý Khả thi hiệu da Tất câu 9: Tổ chức TD chấm dứt cho vay trước hạn trường...
 • 2
 • 541
 • 9

Đề thi nghiệp vụ tín dụng ACB

Đề thi nghiệp vụ tín dụng ACB
... dịch vụ cho nước ngoài; B) Thanh toán tiền hàng chi trả dịch vụ cho tổ chức cá nhân nước phép thu ngoại tệ; C) Trả nợ tiền vay nước ngoại tệ trả nợ vay nước ngoài; D) Bán cho tổ chức tín dụng...
 • 3
 • 849
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: đề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng acbđề thi nghiệp vụ tín dụng vietinbank 06 2011đề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng mbđề thi nghiệp vụ tín dụng bidv 2011đề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng vietcombankđề thi nghiệp vụ tín dụng bidvđề thi nghiệp vụ tín dụng vietinbankđề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng đông áđề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàngđề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng agribankđề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng bidvđề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng vietinbankđề thi nghiệp vụ tín dụng của bidvđề thi nghiệp vụ tín dụng bidv 2013đề thi nghiệp vụ tín dụng agribankThong bao ngay to chuc Dai hoi dong co dong 2015 lan 02 cua TLHTo trinh cham dut hoat dong chi nhanh co khi che tao mayTBD Tai lieu Dai hoi 2017To trinh thong qua quy che lam viec tai DHDCDVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 10 BB bau BTVVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 12 BB bau PCTdieu le cong ty cp dien dong anh 2013Mau 17 Bang can phieuMau 3 DA bau DB di du DH2. Form cam kết- COMMITMENT3. Form ủy quyền giao nhận ctừ- letter of authorization for deliveringMau C004_O Uy nhiem chi 2611De nghi chap thuan thay doi cua NDT TC nuoc ngoai_ Phu luc 5Giấy đăng ký mã số giao dịch_Phu luc 3Giay uy quyen cho PHS dang ky trading code CN & TCĐề thi học kì 1 toán lớp 6Văn bản chỉ định ủy quyền _Phu luc 1310. LETTER OR AUTHORIZATION FOR DELIVERING AND RECEIVING DOCUMENTS-1ĐỀ ÁN TRƯỜNG THCS NĂM HOC 20162017HOP DONG MUA BAN NGTE