Đề thi CV thanh toán quốc tế SHB đà nẵng tháng 07 2010

Đề thi môn thanh toán quốc tế potx

Đề thi môn thanh toán quốc tế potx
... quốc tế cha có chức : + Tính toán thơng mại quốc tế , + Dự trữ quôc tế , + Thanh toán quốc tế + SDR l tiền tín dụng quốc tế IMF 1.3- Tiền quốc gia ( National Money) đợc sử dụng l m tiện tệ quốc ... tham gia toán quốc tế : Tiền mặt v tiền tín dụng Thanh toán quốc tế chủ yếu tiền tín dụng - Tỷ giá hối đoái tiền tệ quốc gia tham gia toán quốc tế đợc thả nối tự ; T i liệu quan trọng, đề nghị ... quan trọng, đề nghị đọc kỹ hớng dẫn sử dụng -15 tgiungar33@yahoo.com T i liệu tham khảo .: :Môn Thanh Toán Quốc Tế: : Đề thi số Câu số1: Các loại tiền tệ giới đợc sử dụng toán quốc tế v đặc điểm...
 • 80
 • 521
 • 5

Tài liệu và đề thi môn Thanh Toán Quốc Tế potx

Tài liệu và đề thi môn Thanh Toán Quốc Tế potx
... T i liệu quan trọng, đề nghị đọc kỹ hớng dẫn sử dụng -15 tgiungar33@yahoo.com T i liệu tham khảo .: :Môn Thanh Toán Quốc Tế: : Đề thi số Câu số1: Các loại tiền tệ giới đợc sử dụng toán quốc tế v ... quốc tế cha có chức : + Tính toán thơng mại quốc tế , + Dự trữ quôc tế , + Thanh toán quốc tế + SDR l tiền tín dụng quốc tế IMF 1.3- Tiền quốc gia ( National Money) đợc sử dụng l m tiện tệ quốc ... tham gia toán quốc tế : Tiền mặt v tiền tín dụng Thanh toán quốc tế chủ yếu tiền tín dụng - Tỷ giá hối đoái tiền tệ quốc gia tham gia toán quốc tế đợc thả nối tự ; T i liệu quan trọng, đề nghị...
 • 80
 • 496
 • 2

Đề thi môn thanh toán quốc tế - Đề số 5 pdf

Đề thi môn thanh toán quốc tế - Đề số 5 pdf
... dụng -6 5 tgiungar33@yahoo.com T i liệu tham khảo .: :Môn Thanh Toán Quốc Tế: : 1. 2- 2. 2- 3. 1- 4. 2- 5. 1- 6. 2- 7. 2- 8. 2- 9. 2- 10. 1- 11. 2- 12. 3- 13, 1- 14, 3- 15, 2- 15, 1- 16, 3- 16,217, 2- 18, 2- 19, 2- 20,1 ... Rf ( USD/VND) = 15. 650 + 15. 650 ( 0,0 45 0,0 150 ) = 15. 650 + 469 ,50 = 16.119 ,50 Câu số 2: ( 2 ,5 điểm ) Trả lời = + 0,1136 điểm Trả lời sai = - 0, 056 8 điểm T i liệu quan trọng, đề nghị đọc kỹ hớng ... quốc tế cha có chức : + Tính toán thơng mại quốc tế , + Dự trữ quôc tế , + Thanh toán quốc tế + SDR l tiền tín dụng quốc tế IMF 1. 3- Tiền quốc gia ( National Money) đợc sử dụng l m tiện tệ quốc...
 • 65
 • 677
 • 5

Đề thi môn thanh toán quốc tế - Đề số 1 ppsx

Đề thi môn thanh toán quốc tế - Đề số 1 ppsx
... trọng, đề nghị đọc kỹ hớng dẫn sử dụng -2 tgiungar33@yahoo.com Tài liệu tham khảo .: :Môn Thanh Toán Quốc Tế: : Đáp án đề thi số Câu 1: ( 2,5 điểm ) 1. 1- Quy trình nghiệp vụ ( 1, 5 điểm ) - Ngời ... Tài liệu quan trọng, đề nghị đọc kỹ hớng dẫn sử dụng -1 1 tgiungar33@yahoo.com Tài liệu tham khảo .: :Môn Thanh Toán Quốc Tế: : Đề thi số ( Thời gian 15 0 phút ) Câu 1: Một Công ty Việt ... trọng, đề nghị đọc kỹ hớng dẫn sử dụng -6 tgiungar33@yahoo.com Tài liệu tham khảo .: :Môn Thanh Toán Quốc Tế: : Đáp án đề thi số -Câu 1: ( điểm ) Theo điều 32 UCP 500 19 93 ICC...
 • 15
 • 411
 • 1

Đề thi môn Thanh toán quốc tế - Đề số 1 pot

Đề thi môn Thanh toán quốc tế - Đề số 1 pot
... C/O Câu 16 : Trong toán quốc tế, chứng từ thay cho hối phiếu là: a B/L c Commercial invoice b C/O d D/O (lệnh giao hàng) Câu 17 : Theo UCP 600, thời hạn người xuất xuất trình chứng từ để toán là: ... b Tối đa 21 ngày kể từ ngày giao hàng d Tùy thuộc vào ý muốn người xuất Câu 18 : Phương thức toán mà chứng từ toán phải gửi qua ngân hàng: a L/C c D/P b D/A d T/T Câu 19 : Phương thức toán ngân ... đơn”, ngày ký phát vận đơn 12 /7/2007 Cách ghi thời hạn toán hối phiếu chấp nhận theo ISBP 6 81: a “60 days after BL date 12 July 2007” c 10 September 2007” b “60 days after 12 July 2007” d “60 days...
 • 4
 • 220
 • 0

Tổng hợp đề thi môn Thanh toán quốc tế

Tổng hợp đề thi môn Thanh toán quốc tế
... ký kết hợp đồng; - Có hai loại tiền tệ quốc gia tham gia tốn quốc tế: Tiền mặt tiền tín dụng Thanh tốn quốc tế chủ yếu tiền tín dụng - Tỷ giá hối đối tiền tệ quốc gia tham gia tốn quốc tế thả ... nước Hội đồng tương trợ kinh tế quốc tế XHCN ( SEV) b/ Đặc điểm: - Việc lựa chọn tiền quốc gia làm phương tiện tính tốn tốn hợp đồng thương mại quốc tế đầu tư quốc tế hồn tồn tự phụ thuộc vào ... tốn quốc tế, - vàng khơng dùng để tốn quốc tế hàng ngày quốc gia, - vàng dùng để tốn cuối hàng năm nước nợ cuối nước chủ nợ cuối cùng; - vàng phương tiện dự trữ tiền tệ quốc tế 1.2- Tiền tệ quốc...
 • 94
 • 219
 • 0

Xem thêm