CHƯNG LUYÊN hỗn hợp benzen – toluen

Thiết kế tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp Benzen - Toluen có năng suất 200l/ h tính theo sản phẩm đỉnh

Thiết kế tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp Benzen - Toluen có năng suất 200l/ h tính theo sản phẩm đỉnh
... kỹ thuật thực tế cách tổng h p Nhiệm vụ đồ án thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất h n h p Benzen Toluen áp suất thưởng với suất theo sản phẩm đỉnh( Benzene) 200 lít /h nổng độ 98% phần khối ... vào pha khí ta tháp chêm, tháp phun, …Ở ta khảo sát loại thường dùng tháp mâm tháp chêm  Tháp mâm : thân tháp h nh trụ, thẳng đứng phía gắn mâm cấu tạo khác nhau, pha lỏng pha đượ cho ... h chất sử dụng nhiều phương pháp để nâng cao độ tinh khiết sản phẩm : trích ly, chưng cất, đặc, h p thu … Tuỳ theo đặc tính u cầu sản phẩm mà ta lựa chọn phương pháp cho phù h p Đối với h ...
 • 55
 • 1,250
 • 9

thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp benzen toluen ở áp suất thường

thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp benzen – toluen ở áp suất thường
... có loại tháp mâm, pha lỏng phân tán vào pha khí ta có tháp chêm, tháp phun, ta khảo sát loại thường dùng tháp mâm tháp chêm  Tháp mâm : thân tháp hình trụ, thẳng đứng phía có gắn mâm có cấu ... hệ Benzen Toluen  Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm benzen toluen  Sản phẩm đáy chủ yếu toluen benzen Phương pháp chưng cất : Các phương pháp chưng cất phân loại theo : - Áp suất làm việc :  Áp suất ... 130 C  Áp suất tính toán : Vì tháp hoạt động áp suất thường nên ta coi áp suất tính tốn với áp suất thủy tĩnh lớn tác dụng lên đáy tháp Điều kiện nguy hiểm chọn để tính tốn tháp chứa đầy Toluene...
 • 72
 • 411
 • 0

thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp benzen toluen ở áp suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(benzene) là 2 kgs

thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp benzen – toluen ở áp suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(benzene) là 2 kgs
... cách tổng hợp Nhiệm vụ đồ án thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp Benzen Toluen áp suất thưởng với suất theo sản phẩm đỉnh(Benzene) kg/s có nổng độ 95% phần khối lượng benzen, ... gồm benzen toluen Sản phẩm đáy chủ yếu toluen benzen Phương pháp chưng cất : Các phương pháp chưng cất phân loại theo : - Áp suất làm việc :  Áp suất thấp  Áp suất thường  Áp suất cao  ... phần đỉnh tháp - Cấp nhiệt đáy tháp băng đốt gián tiếp + Yêu cầu thiết bị: - Thiết bị làm việc áp suất thường P = atm - Loại tháp: Đĩa chóp tròn + Các thông số ban đầu - Hỗn hợp ban đầu: + Benzen: ...
 • 30
 • 1,046
 • 1

thiết kế tháp đệm để chưng cất hỗn hợp benzen toluen năng suất nhập liệu là 21600 kg trên giờ

thiết kế tháp đệm để chưng cất hỗn hợp benzen toluen năng suất nhập liệu là 21600 kg trên giờ
... Quc = 37% (kg Benzen / kg hn hp) + Nng sn phm nh: + Nng sn phm ỏy: aP aw = 97,5% (kg Benzen / kg hn hp) = 1,8% (kg Benzen / kg hn hp) - Cỏc ký hiu: GF, F: sut lng nhp liu tinh theo kg/ h, kmol/h ... GF= 2160 0kg/ h + Nng nhp liu: aF = 37% (kg Benzen / kg hn hp) + Nng sn phm nh: + Nng sn phm ỏy: aP aw = 97,5% (kg Benzen / kg hn hp) = 1,8% (kg Benzen / kg hn hp) + Nhit nguyờn liu u vo Td = ... 2,778 (kg / s); G x = 21541,082 (kg / h) = 5,9836 (kg / s ) Gx = c Gx + Gx = 15770,88 (kg / h) c G y = 17946,3445 (kg / h) = 4,9851 (kg / s ); G y = 5,1906 (kg / s ) Gy = c G 1Y + G C Y = 18316 ,26(kg...
 • 87
 • 322
 • 0

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG LUYỆN LIÊN TỤC LOẠI THÁP ĐỆM PHÂN TÁCH HỖN HỢP BENZEN-TOLUEN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG LUYỆN LIÊN TỤC LOẠI THÁP ĐỆM PHÂN TÁCH HỖN HỢP BENZEN-TOLUEN
... chứa hỗn hợp đầu 3- Thùng cao vị 5- Tháp chng luyện 7- Thiết bị làm lạnh sản phẩm đỉnh 9- Thiết bị gia nhiệt đáy tháp 11- Thiết bị tháo nớc ngng 2- Bơm 4- Thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu 6- Thiết ... hỗn hợp đầu đợc gia nhiệt đến nhiệt độ sôi Sau đạt đến nhiệt độ sôi, hỗn hợp đợc đa vào đĩa tiếp liệu tháp chng luyện loại tháp đệm (5) Trong tháp, pha lỏng từ xuống tiếp xúc với đợc tạo thành thiết ... tràn Hỗn hợp đầu từ thùng cao vị (3) tự chảy xuống thiết bị đun nóng hỗn hợp đầu (4), trình tự chảy đợc theo dõi van đồng hồ đo lu lợng Tại thiết bị đun nóng hỗn hợp đầu (4) (dùng nớc bão hoà), hỗn...
 • 103
 • 2,301
 • 20

phương pháp công nghệ chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp benzen toluen

phương pháp công nghệ chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp benzen  toluen
... học Trong đồ án làm quen với phơng pháp công nghệ chng luyện liên tục để tách hỗn hợp Benzen - Toluen Chng luyện phơng pháp dùng để tách hỗn hợp chất lỏng nh hỗn hợp khí lỏng thành cấu tử riêng ... kế tính toán dây chuyền công nghệ công nghiệp Đồ án môn học Quá trình thiết bị công nghệ hoá học giúp cho sinh viên nghành hoá học biết cách tính toán dây chuyền công nghệ nghành hoá học Trong ... môn học Quá trình & thiết bị công nghệ hoá thực phẩm MB,MT - khối lợng mol khí Benzen Toluen, kg/kmol; vB,vT - thể tích mol khí Benzen Toluen, cm3/mol; Thể tích mol Benzen: vB = 6.14,8 + 6.3,7...
 • 35
 • 239
 • 0

chưng luyện hỗn hợp axeton benzen bằng phương pháp chưng luyện liện tục bởi tháp đĩa làm việc ở áp suất thường

chưng luyện hỗn hợp axeton benzen bằng phương pháp chưng luyện liện tục bởi tháp đĩa làm việc ở áp suất thường
... cọ t SAxeton=56,10C âäü bay håi ca Benzen. Váûy suy sn pháøm âènh ch úu l Axeton v mäüt pháưn ráút êt Benzen, ngỉåüc lải sn pháøm âạy lải ch úu l Benzen ... âoản thu âỉåüc Benzen Nhçn chung c Axeton v Benzen âãưu âọng vai tr quan trng cäng nghiãûp họa hc,ỉïng dủng räüng ri âåìi säúng hng ngy,nãn viãûc chỉng cáút,tạch riãng thu Benzen ,Axeton l mäüt ... I: TÄØN G QUAN VÃƯ SN PHÁØM AXETON V BENZEN  Axeton (CH3COCH3) v ì Benzen (C6H6) l häùn håüp tan hon ton vo theo báút kç tè lãû no.Trong âọ :  Axeton (CH3COCH3) l tãn gi...
 • 27
 • 486
 • 0

Thiết kế hệ thống chưng cất hỗn hợp Benzen và Axêtôn

Thiết kế hệ thống chưng cất hỗn hợp Benzen và Axêtôn
... nhum, dc phm , Clobenzen l dung mụi tng hp DDT, hexacloaran (thuc tr sõu) Stiren (monome tng hp cht do) v nhiu sn phm quan trng khỏc Benzen cũn c dựng lm dung mụi Ngun cung cp Benzen cho cụng ... trỡnh lm vic: Hn hp Axờtụn_ Benzen l mt hn hp lng hũa tan hon ton vo theo mi t l Ta cú t SAxờtụn = 56.10C< tS Benzen = 80.1oC nờn bay hi ca Axờtụn ln hn bay hi ca Benzen Vy nờn sn phm ỏy ch ... chuyn ca Benzen s kộo theo phn cu t Axeton v cng xung thp nhit ca thỏp cng tng cht lng Benzen i t trờn xung gp hi Axeton cú nhit cao hn, mt phn cu t cú nhit sụi thp c bc hi v ú nng Benzen khú...
 • 39
 • 3,034
 • 30

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG LUYỆN HỖN HỢP HAI CẤU TỬ CS2 CCl4

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG LUYỆN HỖN HỢP HAI CẤU TỬ CS2 – CCl4
... tính kinh tế kĩ thuật trình chưng luyện Đồ án tính toán thiết kế tháp chưng luyện liên tục áp suất khí hỗn hợp hợp gồm hai cấu tử CS2 CCl4 Thông thường người ta điều chế CCl4 cách clo hóa CS2 ... tách hỗn hợp hai cấu tử CS2 CCl4 Hỗn hợp đầu vào tháp nhiệt độ sôi Lọai tháp: II Các số liệu ban đầu - Năng suất thiết bị tính theo hỗn hợp đầu: - Nồng độ tính theo cấu tử dễ bay hơi: + Hỗn hợp ... CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BỘ MÔN QT TB CÔNG NGHỆ HÓA THỰC PHẨM NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MÔN HỌC Họ tên: Đậu Văn Viên Lớp: Hóa dầu K48 QN Nhóm I Đầu đề thiết kế Thiết kế tính toán hệ thống chưng luyện liên...
 • 65
 • 2,465
 • 10

luận văn tốt nghiệp thực hiện và giải quyết việc tính toán kỹ thuật và thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp

luận văn tốt nghiệp thực hiện và giải quyết việc tính toán kỹ thuật và thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp
... thời gian có hạn để sâu vào nội dung chính, đồ án thực giải việc tính toán kỹ thuật thiết kế tháp chng luyện cha sâu tính toán hết thiết bị phụ http://nuoc.com.vn A .Tính toán thiết bị I Các phơng ... nghiệp, chng luyện phơng pháp hay đợc sử dụng Nó đợc dùng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp nh chế biến dầu mỏ Chng phơng pháp tách cấu tử từ hỗn hợp đầu dụa vào độ bay khác chúng hỗn hợp Hỗn ... lần hay chng luyện Chng luyện phơng pháp chng phổ biến hay dùng để tách hỗn hợp cấu tử dễ bay có tính chất hòa tan hoàn toàn hay phần vào Có nhiều loại tháp dùng để chng luyện nh tháp đĩa lỗ,...
 • 55
 • 317
 • 0

HÓA CÔNG Thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp nước và axit propionic sử dụng tháp đĩa lỗ

HÓA CÔNG Thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp nước và axit propionic sử dụng tháp đĩa lỗ
... liờn hp ca cht tan nc v dung mụi axit propionic : A= 1; B =1 B : nht ca dung mụi axit propionic 250C (cP), ni suy t bng I.101 - s tay QT&TBCNHC - T1 ta c axitpropionic = 1,21 + 1,04 - 1,21 (25 ... VA, VB : Th tớch mol ca nc v axit propionic (cm3/mol) Tra bng VIII.2 - T2, ta cú th tớch nguyờn t ca : C = 14,8; H = 3,7; O =12 (O axit) Cụng thc phõn t ca axit propionic l C3H6O2, ca nc l H2O ... dung dch trờn a (N/m) Cú: = A + B A; B : Sc cng b mt ca nc v axitpropionic Ni suy theo bng I.242 ca nc v ly axit axetic thay cho axit propionic (S tay QT&TBCNHC - T1) ta c: on luyn: txtbL = 99,1583...
 • 100
 • 729
 • 5

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT HỖN HỢP BENZEN VÀ AXETON

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT HỖN HỢP BENZEN VÀ AXETON
... chuyn ca Benzen s kộo theo phn cu t Axeton v cng xung thp nhit ca thỏp cng tng cht lng Benzen i t trờn xung gp hi Axeton cú nhit cao hn, mt phn cu t cú nhit sụi thp c bc hi v ú nng Benzen khú ... trỡnh lm vic: Hn hp Axờtụn_ Benzen l mt hn hp lng hũa tan hon ton vo theo mi t l Ta cú t SAxờtụn = 56.10C< tS Benzen = 80.1oC nờn bay hi ca Axờtụn ln hn bay hi ca Benzen Vy nờn sn phm ỏy ch ... nhum, dc phm , Clobenzen l dung mụi tng hp DDT, hexacloaran (thuc tr sõu) Stiren (monome tng hp cht do) v nhiu sn phm quan trng khỏc Benzen cũn c dựng lm dung mụi Ngun cung cp Benzen cho cụng...
 • 41
 • 216
 • 1

phân tách hỗn hợp benzen toluen

phân tách hỗn hợp benzen toluen
... H2SO4 m c to thnh nitrobenzen: * Nitrobenzen tỏc dng vi hn hp axit HNO3 bc khúi v H2SO4 m c ng thi un núng thỡ to thnh minitrobenzen c Quy tc th vũng benzen Khi vũng benzen ó cú sn nhúm ankyl ... phõn t tng t nh benzen cú gn them nhúm - CH3 Khụng phõn cc ú Toluen tan tt benzen GVHD: Phan Th Quyờn H Mai Hng TRNG H CễNG NGHIP H NI N HểA CễNG Toluen cú tớnh cht tng t nh benzen nhng c tớnh ... ng ankyl húa benzen bng cỏc dn xut ankyl halide vi s cú mt ca xỳc tỏc AlCl3 C6H6 + CH3 Cl 2.2.5 AlCl3 C6H5 CH3 ng dng - Toluen c dựng sn xut thuc n TNT (trinitrotoluen) Benzen, toluen v cỏc...
 • 121
 • 507
 • 1

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆMNĂNG SUẤT : 1500 (Kg/h)

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆMNĂNG SUẤT : 1500 (Kg/h)
... mmHg) : cách xa nên phương pháp hiệu để thu Acetone tinh khiết chưng cất phân đoạn dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp Chọn loại tháp chưng cất phương pháp chưng cất : Chưng cất trình phân tách hỗn ... tách hỗn hợp hai cấu tử : acetone nước với số liệu sau đây: Năng suất sản phẩm đỉnh : 1500 Kg/h Nồng độ sản phẩm đỉnh : 95% theo khối lượng Nồng độ nhập liệu : 30% p suất làm việc : áp suất ... trường hợp này, sản phẩm Acetone với yêu cầu có độ tinh khiết cao sử dụng , cộng với hỗn hợp Acetone Nước hỗn hợp điểm đẳng phí nên chọn phương pháp chưng cất liên tục hiệu Chọn loại tháp chưng...
 • 40
 • 1,698
 • 43

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Acetone - Nước loại tháp đệm năng suất 1500 (Kgh)

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Acetone - Nước loại tháp đệm năng suất 1500 (Kgh)
... 1-metyl-1-hydroxi etan sunfonát natri ) Cộng hợp axit HCN OH CH3COCH3 + HCN → CH3 - C - CN C H3 ( pH= -8 ) Phản ứng ngưng tụ : OH O 11 CH3-CO-CH3 + HCH2C=O → CH3-C-CH2-C-CH3 C H3 C H3 ( 4-oxy-4-mêtyll-2-pentanon) ... hiệu để thu Acetone tinh khiết chưng cất phân đoạn dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp Chọn loại tháp chưng cất phương pháp chưng cất : Chưng cất trình phân tách hỗn hợp lỏng thành cấu tử riêng biệt ... Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone Nước : Ta có Acetone chất lỏng tan vô hạn nước nhiệt độ sôi Acetone ( 56.1 0C 760 mmHg) Nước ( 100 0C 760 mmHg) : cách xa nên phương pháp hiệu để thu Acetone...
 • 40
 • 2,649
 • 73

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ thống chưng cất hỗn hợp benzen và axêtônchung luyen hon hop metylic nuocchưng cất hỗn hợp acetone nướcchưng cất hỗn hợp etanolchưng cất hỗn hợptách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen anilin phenolthiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp ethanol nướcchưng cất hỗn hợp nhiều cấu tửchưng cất hỗn hợp đẳng phíchưng cất hỗn hợp axetic nướchỗn hợp benzen và xetonethiết kế thiết bị ngưng tụ cho tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp etanol nước năng suất 2000 lhthiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp axit axetic nướcchưng cất hỗn hợp axit axetic và nướcđồ án thuyết kế chưng cất hỗn hợp ethanolnước bằng tháp mâm chópĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học