Giáo Trình SPSS bài 2 ma hoa bien trong SPSS

GIÁO ÁN 11: BÀI 2: HÀNG HOÁ-TIỀN TỆ-THỊ TRƯỜNG

GIÁO ÁN 11: BÀI 2: HÀNG HOÁ-TIỀN TỆ-THỊ TRƯỜNG
... đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn để xây dựng giá sản lợng hàng hóa dịch vụ b Chc nng ca th trng : * Chức thực (thừa nhận) giá trị sử dụng giá trị hàng hóa + Hàng hóa bán đợc, ... HS hiểu vấn đề *Nêu phân tích chức thị trờng? *Lấy VD minh họa? *Hàng hóa bán đợc, không bán đợc ảnh hởng nh đến ngời sản xuất hàng hóa trình sản xuất XH? *Thị trờng cung cấp cho chủ thể tham ... thị trờng diễn nh nào? Nơi diễn việc trao đổi, mua bán? Nhóm 2: Nêu dạng thị trờng lu thông hàng hóa? Nhóm 3: Trong KTTT đại việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ diễn nh nào? Nhóm 4: Các yếu tố cấu...
 • 8
 • 6,669
 • 41

Tài liệu Giáo trình Excel - Bài 2: NHẬP DỮ LIỆU VÀ ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH doc

Tài liệu Giáo trình Excel - Bài 2: NHẬP DỮ LIỆU VÀ ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH doc
... tốc độ nhập liệu bạn chọn trước vùng nhập liệu Excel tự chuyển sang ô kết thúc nhập ô Chọn vùng nhập liệu Ô hành có trắng Nhập liệu vào ô hành Nhấn Enter-xuống, Shift+Enter - lên, Tab - sang ... so¹n Giáo trình Microsoft Excel 2000 2.4 Chọn vùng bảng tính Hình 2.2 Chọn vùng bảng tính Trước định dạng liệu chép, xoá phải chọn khối liệu dùng chuột bàn phím để chọn 1) Chọn bảng tính -Kích ... biªn so¹n Giáo trình Microsoft Excel 2000 Dữ liệu nhập vào bảng tính có vị trí mặc định tuỳ theo kiểu liệu Tuy nhiên định dạng lại theo bước sau: 1) Chọn khối liệu 2) Click chọn biểu tượng (...
 • 17
 • 440
 • 2

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 2 ppt

Tài liệu Giáo trình CorelDraw - Bài 2 ppt
... property: - Thanh Property - Free Rotation- xoay tự Cách sử dụng – chọn công cụ ,chọn đối tượng ,lick trái tâm đối tượng - Free Angle Relefition, -công cụ tạo đối xứng ( lật đối tượng) - Free Scale ... lick lần thứ dể kết thúc lệnh Lúc đối tượng cắt , bạn việc chọn kéo chỗ khác Công Cụ Esaser -2 - Giaùo trình corel……………………………………………………………………………………………………… Công cụ để xóa đối tượng bạn chọn công ... Giaùo trình corel……………………………………………………………………………………………………… - Vào Menu / Arrange / Convert To Curves Công cụ Spiral: Chức tạo nét...
 • 3
 • 329
 • 5

Giáo trình SQL bài 2

Giáo trình SQL bài 2
... Outlines SQL Server 20 08 Install guide Using T -SQL Faculty of Science and Technology Database Fundamentals SQL Server 20 05 Microsoft SQL Server 20 05 extends the performance, ... command to exit the SQLCMD utility: Exit Faculty of Science and Technology Database Fundamentals SQL Server Management Studio Start Programs SQL Server 20 08 Server Management Studio SQL Enter Password ... START MSSQLSERVER ↵ Faculty of Science and Technology Database Fundamentals Enter the following command to connect to MSSQLSERVER using the SQLCMD utility Enter the following Transact -SQL commands...
 • 15
 • 75
 • 0

Giáo án tin học lớp 8 - BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH tiết 2 doc

Giáo án tin học lớp 8 - BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH tiết 2 doc
... 2 Kiểm tra cũ : Kiểm tra trình thực hành Dạy : HĐ Thầy Ghi bảng HĐ trò HĐ 1: Học sinh biết vai trò biến lập trình H : Đọc SGK để hiểu biến G : Yêu cầu H đọc Biến công thông tin SGK cụ lập trình ... G : Biến ? Biến có vai trò H : Viết bảng phụ để lưu trữ liệu chương liệu có trình ? thể thay đổi H : Viết lại câu lệnh G : Yêu cầu H viết - Biến dùng phép tính thực lệnh in kết phép chương trình ... m, n biến S, a, h: integer - S, dientich b) Var có kiểu thực (real), a, b: integer ; - c, d: real ; biến thong_bao biến kiểu xâu (string) dữ liệu biến cần khai báo dùng để viết chương trình...
 • 8
 • 4,424
 • 18

Giáo trình thực tập công nghệ chế biến rau quả - Bài 2 ppsx

Giáo trình thực tập công nghệ chế biến rau quả - Bài 2 ppsx
... cụng ngh rau qu 2. 1.1 M u sắc: Xác định máy đo m u cầm tay Chromameter CR200 /23 1 Thờng đo vị trí đầu , v đuôi Kết đo đợc thể theo hệ m u L- a- b Trong đó: - L: Đặc trng cho độ sáng vỏ quả, có ... đuôi quả, lấy phần nhỏ (1/ 6- 1-1 0) nguyên liệu chuẩn bị cho chế biến Tập hợp lại cắt nhỏ nghiền nhỏ Tất đợc trộn v đợc coi l mẫu trung bình để từ lấy mẫu kiểm nghiệm xác định tiêu cần thiết 2. 3 .2 ... không đợc lớn 0 .2 0Bx - Kết cuối l trung bình cộng 2- 3 lần giá trị đo - Tính xác đến 0.010Bx 2. 3.3 Axit hữu tổng số: Xác định phơng pháp chuẩn độ theo TCVN 548 3-1 991 (ISO 75 0- 1981) Nguyên lý:...
 • 4
 • 287
 • 1

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH (tiết 2) ppsx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH (tiết 2) ppsx
... trò HĐ 1: Học sinh biết Sử dụng biến cách sử dụng biến chương trình H : Viết lệnh nhập giá trị chương trình G : Sau khai báo cho biến y vào bảng phụ biến, muốn sử dụng biến - Muốn dùng biến ta ... Lệnh để sử dụng biến hay không ? : G : Giới thiệu cấu trúc + Lệnh nhập giá trị lệnh gán cho biến từ bàn phím : G : Đưa hình Readln(tên bảng ví dụ lệnh biến) ; gán + Lệnh gán giá trị cho Lệnh biến ... cứu sgk trả lời gán giá trị cho biến y ? H : Nghiên cứu ví dụ sgk để biến G : Khi nhập gán hiểu hoạt động lệnh gán + Tính toán với giá trị giá trị cho biến H : Điền vào ô trống biến giá trị cũ...
 • 7
 • 325
 • 2

Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 2

Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 2
... thớc nhiệt kế cỡ 1cm2 Hình 2. 5 Nhiệt kế bề mặt Đặc trng nhiệt kế bề mặt: - Độ nhạy nhiệt : ~5.1 0-3 /oC trờng hợp Ni Fe-Ni ~4.1 0-3 /oC trờng hợp Pt - Dải nhiệt độ sử dụng: -1 95oC ữ 26 0 oC Ni Fe-Ni - ... (oC) Fahrenheit (oF) -2 73,15 - 459,67 Hỗn hợp nớc - nớc đá 27 3,15 32 Cân nớc - nớc đá - 27 3,16 0,01 32, 018 Nớc sôi 373,15 100 21 2 Nhiệ độ Điểm tuyệt đối b) Nhiệt độ đo đợc nhiệt độ cần đo Vật ... điện động nhiệt độ số cặp nhiệt cho hình 2. 14 Eđ E J K R S B toC Hình 2. 14 Sức điện động số cặp nhiệt ngẫu E - Chromel - Constantan R - PlatinRodi (13%) - Platin J - Sắt - Constantan S - PlatinRodi...
 • 31
 • 202
 • 1

Tài liệu Giáo trình Xử lí sự ra hoa - Chương 2 ppt

Tài liệu Giáo trình Xử lí sự ra hoa - Chương 2 ppt
... chế hoa 14 2. 3 .2 Sự cân chất cản chất kích thích tượng hoa 16 2. 4 Gene kiểm soát hoa 16 2. 4.1 Con đường ức chế hoa 18 2. 4 .2 Con đường thúc đẩy hoa 19 21 ... AG AP2 CAL FCA LD FPA, FVA, FY Ra hoa sớm, hoa mà Sung ctv., 19 92 không cần sinh trưởng dinh dưỡng Ra hoa sớm, phát hoa xác Bradley va ctv., 1997 định Sự biến đổi phần Weigel ctv., 19 92 hoa thành ... NIỆM VỀ SỰ KÍCH THÍCH VÀ ỨC CHẾ SỰ RA HOA 13 2. 1 Lý thuyết kinh điển kích thích hoa 13 2. 2 Thuyết Florigen bổ sung Chailakhyan 13 2. 3 Lý thuyết ức chế hoa 14 2. 3.1 Những...
 • 9
 • 443
 • 10

Tài liệu Chương 2: hóa và Các giao thức trao đổi khóa potx

Tài liệu Chương 2: Mã hóa và Các giao thức trao đổi khóa potx
... mật hệ thống thông tin Chương 2: hóa giao thức trao đổi khóa 19 Nội dung Những khái niệm hóa hóa hoàn hảo Kênh trao đổi khóa Mô hình Dolev-Yao Giao thức trao đổi khóa Trường Đại Học Bách ... mật hệ thống thông tin Chương 2: hóa giao thức trao đổi khóa 33 Nội dung Những khái niệm hóa hóa hoàn hảo Kênh trao đổi khóa Mô hình Dolev-Yao Giao thức trao đổi khóa Trường Đại Học Bách ... tin Chương 2: hóa giao thức trao đổi khóa 34 Giao thức trao đổi khóa n n n n n Giao thức “From Alice to Bob” Giao thức “Session Key from Trent” Giao thức “Message Authentication” Giao thức...
 • 68
 • 348
 • 2

giáo trìnhbài giảng hay về hóa môi trường

giáo trình và bài giảng hay về hóa môi trường
... lựa chọn số cân thích hợp Các kỹ sư mơi trường nhà hóa học mơi trường cần phải hiểu sở qui trình Các qui trình trình bày Tính tốn từ số đo độ kiềm Trong qui trình này, độ kiềm phenolphthalein độ ... có pH nhỏ 4, trình bày Hình 2.1 2.2 NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA ĐỘ ACID Acid carbonic thành phần chủ yếu tất nước tự nhiên Nó hòa tan vào nước mặt q trình hấp thụ từ khí phụ thuộc vào định luật ... hydro, hay nói xác nồng độ hoạt tính ion – hydro pH có vai trò quan trọng hầu hết q trình lĩnh vực kỹ thuật mơi trường Trong lĩnh vực cấp nước, pH yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến q trình keo tụ hóa...
 • 20
 • 237
 • 0

Lập trình C-Bài 2: Biến và kiểu dữ liệu pptx

Lập trình C-Bài 2: Biến và kiểu dữ liệu pptx
... liệu phù hợp với biến Dạng thức chung cho việc khai báo biến: Kiểu liệu (Tên biến) Kiểu liệu thường dùng công cụ lập trình phân chia thành: Kiểu liệu số - lưu trữ giá trị số Lập trình C Generated ... N Khi liệu lưu trữ biến kiểu liệu khác nhau, yêu cầu dung lượng nhớ khác Dung lượng nhớ định cho biến tùy thuộc vào kiểu liệu Ðể định nhớ cho đơn vị liệu, phải khai báo biến với kiểu liệu cụ ... Trong trường hợp nào, liệu lưu trữ giống Ðiểm khác biến dùng công cụ phải khai báo theo tên kiểu liệu hỗ trợ công cụ C có kiểu liệu Tất kiểu liệu khác dựa vào số kiểu kiểu liệu là:  int số nguyên,...
 • 15
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài 2 hàng hóa tiền tệ thị trườngbài 2 hàng hóa tiền tệ thị trường giao angiáo án tin học lớp 8 bài 4 sử dụng biến trong chương trình tiết 1giáo án bài 4 sử dụng biến trong chương trìnhbài 4 sử dụng biến trong chương trình tiết 2giáo án bài 2 chữ hoagiáo trình thực tập công nghệ chế biến rau quả bài 5 docgiáo án tin học lớp 8 bài tập sử dụng biến trong chương trình potxvũ gia tê chủ biên; giáo trình giải tích 2; học viện công nghệ bưu chính viễn thôngmã hoá biến đổi transform coding 2bài 2 giải và biện luận phương trìnhgiáo trình mô phỏng công nghệ hóa họcbài giảng mã hóa công khaigiáo trình mỹ thuật 2giáo trình quản trị mạngQuyết định 47 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà NamQuyết định 44 2016 QĐ-UBND Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên BáiQuyết định 3413 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền GiangQuyết định 1294 QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý Khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 66 2016 QĐ-UBND Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ AnCircular No. 23 2015 TT-BKHCN on import of used machinery, equipment and technological linesQuyết định 4025 QĐ-UBND năm 2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình ĐịnhDecree No. 108 2015 ND-CP guiding a number of Articles of the Law on Special Excise DutyLich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi lai hk2 (16 17) chinh quy dot 2Lich thi tu (2110 0511)LT DuocKế hoạch 103 KH-UBND điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 do tỉnh Lạng Sơn ban hànhMẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchQuyết định 912 QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tửQuyết định số 15 2015 QĐ-UBND về điều chỉnh giá đất 2015 trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhPháp lệnh 07 2008 PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh Thuế Tài nguyênKế hoạch 492 KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An GiangThông báo 8887 TB-TCH về tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan giai đoạn năm 2016 do Tổng cục Hải quan ban hànhSHIFT TRIALfinal10 2010 FONT