Khảo sát dự trữ buồng trứng qua chỉ số AMH ở các trường hợp phẫu thuật khối u buồng trứng

Khảo sát dự trữ buồng trứng II ppt

Khảo sát dự trữ buồng trứng II ppt
... tuyến yên – buồng trứng cho số khách quan Các khảo sát “động” Khác với khảo sát “tĩnh” nêu trên, số đánh giá dự trữ buồng trứng tiến hành đo đạc lần vào thời điểm xác định, khảo sát “động” thực ... nang noãn, tạo trứng trưởng thành, số nghiên cứu tiến hành với hy vọng tìm mối tương quan hình ảnh buồng trứng siêu âm với dự trữ buồng trứng Có nghiên cứu cho thấy thể tích buồng trứng giảm người ... kích thước buồng trứng nhỏ thường cần phải dùng nhiều thuốc kích thích buồng trứng chu kỳ hỗ trợ sinh sản.(28) Cho đến tại, hình ảnh buồng trứng siêu âm có giá trị tham khảo Hai số buồng trứng thường...
 • 10
 • 185
 • 1

khảo sát lượng nitrat (no3-) trên một số sản phẩm rau vụ đông-xuân tại địa bàn huyện yên phong, bắc ninh

khảo sát dư lượng nitrat (no3-) trên một số sản phẩm rau vụ đông-xuân tại địa bàn huyện yên phong, bắc ninh
... sát lượng nitrat (NO3-) số sản phẩm rau vụ Đông-Xuân địa bàn huyện Yên Phong, Bắc Ninh 1.2 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Xác định lượng Nitrat rau thương phẩm huyện Yên Phong, Bắc Ninh ... khảo sát hàm lượng NO3- loại rau ăn vụ Đông – Xuân địa bàn huyện Yên Phong, Bắc Ninh Với 27 mẫu rau gồm: Cải thảo, Bắp cải, Cải ngọt, Cải cúc, Xà lách Trong đó, có 25 mẫu đạt tiêu chuẩn tồn ... cho việc trồng rau Cần khảo sát, nghiên cứu thêm tồn hàm lượng kim loại nặng, thuốc BVTV, yếu tố ảnh hưởng đến tồn NO3- rau xanh huyện Yên Phong, Bắc Ninh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tài liệu...
 • 34
 • 586
 • 0

Đánh Giá Rủi Ro Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Thông Qua Chỉ Số Tác Động Môi Trường Trong Sản Xuất Súp Lơ Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Đánh Giá Rủi Ro Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Thông Qua Chỉ Số Tác Động Môi Trường Trong Sản Xuất Súp Lơ ở Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
... thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật (giảm giá trị EIQ), cần thiết phải thực số giải pháp sau: - Tăng cường hoạt động tập huấn thuốc bảo vệ thực vậ để góp phần giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật ... thiểu rủi ro thuốc BVTV, cần thiết phải tăng cường hoạt động tập huấn thuốc bảo vệ thực vật để góp phần giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật, Tăng cường hoạt động tuyên truyền thuốc bảo vệ thực ... gốc sinh học nhóm IV dùng sản xuất súp hai xã thấp, Đây nguyên nhân tạo tiềm ẩn tạo rủi ro thuốc bảo vệ thực vật lớn Do đó, để giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật cần tạo cho người tiêu...
 • 7
 • 920
 • 17

Khảo sát tác động in vivo của tế bào tua đã cảm ứng kháng nguyên từ khối u và tế bào ung thư vú cấp

Khảo sát tác động in vivo của tế bào tua đã cảm ứng kháng nguyên từ khối u và tế bào ung thư vú sơ cấp
... vào bề mặt bình nuôi để tế bào dễ dàng tách 2.2.3.3 Cảm ứng tế bào tua với kháng nguyên ung thư a Thu nhận kháng nguyên từ khối u tế bào Mảnh khối u m u với tế bào ung thư cấp Mảnh khối ... khối u tế bào ung thư cấp ngày Ngày 14, thu tế bào tua cảm ứng kháng nguyên từ khối u tế bào ung thư cấp Quy trình thực Loại bỏ môi trường CM2, rửa tế bào lần dung dịch PBS Tách tế bào ... thư 1.2.1.1 Các loại kháng nguyên ung thư Kháng nguyên ung thư kháng nguyên bi u tế bào ung thư không bi u bi u mức độ khác tế bào bình thư ng Kháng nguyên ung thư loại chuyên biệt cho loại ung...
 • 113
 • 470
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị phẫu thuật khối u buồng trứng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị phẫu thuật khối u buồng trứng
... khối u buồng trứng cách hệ thống tìm hi u mối liên quan đặc điểm lâm sàng , cận lâm sàng, hình thái si u âm khối u Vì tiến hành thực đề tài: Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đi u trị ... ph u thuật khối u buồng trứng nhằm mục ti u: 1- Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, hình thái si u âm mô bệnh học khối u buồng trứng 2- Đánh giá kết sớm đi u trị khối u buồng trứng CHƢƠNG TỔNG QUAN ... TRỊ PH U THUẬT Khối u buồng trứng chẩn đoán khối u thực thể phương pháp đi u trị đưa ph u thuật ph u thuật nội soi mở bụng tuỳ theo kích thước chất khối u 1.4.1 khối u buồng trứng khối u thực...
 • 95
 • 695
 • 7

khảo sát hàm lượng mùn trong đất trồng cao su nông trường nhà nai – bình dương

khảo sát hàm lượng mùn trong đất trồng cao su ở nông trường nhà nai – bình dương
... mùn yếu tố ảnh hưởng đến trình xác định mùn đất Vì vậy, tiến hành Khảo sát hàm lượng mùn đất trồng cao su nông trường Nhà Nai Bình Dương với mục đích đóng góp số liệu giúp cho nhà trồng cao ... nghiên cứu: Khảo sát hàm lượng mùn đất yếu tố ảnh hưởng đến trình xác định mùn đất trồng cao su nông trường cao su Nhà Nai tỉnh Bình Dương Nhiệm vụ nghiên cứu • Nghiên cứu trình hình thành đất • ... VỀ NÔNG TRƯỜNG CAO SU NHÀ NAI VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY CAO SU PHƯỚC HÒA- TỈNH BÌNH DƯƠNG 40 3.2.1 Giới thiệu nông trường cao su Nhà Nai 40 3.2.2 Lịch sử hình thành công ty cao su...
 • 87
 • 173
 • 0

Đề án khảo sát đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ phát triển nhóm các sản phẩm pin và ắc quy của nghành công nghiệp hóa chất việt nam

Đề án khảo sát đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ phát triển nhóm các sản phẩm pin và ắc quy của nghành công nghiệp hóa chất việt nam
... i đ a v s n ph m c quy ơtơ, xe máy Cơng ty CP Pin, c quy Mi n Nam, Cơng ty TNHH c quy GS, Cơng ty CP c quy Tia Sáng, Cơng ty TNHH Lelong Tháng 7/2008 Cơng ty c quy CSB Vi t Nam đ u t nhà máy s ... phÈm pin ¨cquy cđa ngµnh c«ng nghiƯp ho¸ chÊt ViƯt Nam ®Õn n¨m 2020 CH NG I KH O SÁT TH C TR NG VÀ NH H NG S N XU T KINH DOANH NHĨM S N PH M PIN, C QUY C A VI T NAM - A TH C TR NG VÀ ... tr ng giai đo n 2000-2007 c a nhóm s n ph m pin vào kho ng 7% c a nhóm s n ph m c quy 16% 1.1.2 - Th tr ng tiêu th s n ph m Nhìn chung, s n ph m pin c quy Vi t Nam s n xu t m i ch đáp ng đ c...
 • 61
 • 298
 • 1

Khảo sát sự thay đổi nồng độ TSH, FT4, FT3 trong huyết tương sau phẫu thuật bệnh basedow

Khảo sát sự thay đổi nồng độ TSH, FT4, FT3 trong huyết tương sau phẫu thuật bệnh basedow
... 3.4 Sự khác biệt thay đổi nồng độ TSH sau phẫu thuật bướu to không to 65 Bảng 3.5 Phân nhóm nồng độ TSH trước phẫu thuật 66 Bảng 3.6 Phân nhóm nồng độ FT3 trước phẫu thuật 67 Bảng 3.7 Nồng độ ... Y DƯC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LÊ VĂN QUANG KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ TSH, FT4, FT3 TRONG HUYẾT TƯƠNG SAU PHẪU THUẬT BỆNH BASEDOW LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: ... kháng thể kháng tuyến giáp bệnh tự miễn 115 Bảng 4.32 Nồng độ TSH trước sau phẫu thuật 116 Bảng 4.33 Nồng độ TSH sau mổ 117 Bảng 4.34 Nồng độ TSH, FT4, FT3 Trước Sau phẫu thuật 118 vii DANH MỤC CÁC...
 • 152
 • 147
 • 0

Đánh giá tác động của chương trình giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua chỉ số tác động môi trường trong sản xuất rau tại đặng xá gia lâm hà nội

Đánh giá tác động của chương trình giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua chỉ số tác động môi trường trong sản xuất rau tại đặng xá  gia lâm  hà nội
... THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THÔNG QUA CHỈ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2.1 Rủi ro thuốc bảo vệ thực vật số tác động môi trường 2.1.1 Rủi ro thuốc bảo vệ thực vật 2.1.1.1 Thuốc bảo vệ thực vật Định nghĩa thuốc ... vững sản xuất nông nghiệp 2.2 Tác động chương trình giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua số tác động môi trường 2.2.1 Chương trình giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật 2.2.1.1 Xuất ... trình giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua số tác động môi trường sản xuất rau Đặng - Gia Lâm - Nội 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá tác động chương trình...
 • 99
 • 251
 • 3

Báo cáo khoa học: Vấn đề quản lý chất lượng quá trình dạy học các trường đại học ngoại ngữ docx

Báo cáo khoa học: Vấn đề quản lý chất lượng quá trình dạy học ở các trường đại học ngoại ngữ docx
... va cai tien Khoa hpc Gido due TAI Ll£U THAM KHAO Ha The Ngu, Dang Vu Hoat (1987), Giao due hoc tap I, NXB Giao due, Ha Npi Nguyen Dire Chinh (2008), Danh gia chat It/gng giao due, Khoa Su pham, ... ITnh hpi va ap dung cua SV tdu van hda, tien bp bai hoc cua SV - SV nam vung kien thdc cua bai hpc khoa hpc va k thuat T - Bo sung kien t C c SV chua hieu hV cua the gidi, Danh - Tien hanh lay y ... nf T — f t Nghien cdu Khoa hoc Gido due chuan dd phai ddpc cdng khai vdi khach hang va xa hpi Cac trddng dai hpc ndi chung,...
 • 4
 • 280
 • 0

Báo cáo y học: "Nghiên cứu 475 trường hợp phẫu thuật nội soi qua bụng cắt u tuyến thượng thận" pptx

Báo cáo y học:
... Phơng pháp nghiên c u Mô tả, tiến c u 125 bệnh nhân (BN), hồi c u 350 BN Thu thập số li u theo m u bệnh án nghiên c u chung Lựa chọn, chuẩn bị ph u thuật BN theo quy trình thống Kỹ thuật đợc thực ... nghiên c u đa trung tâm 251 trờng hợp Ngô Xuân Thái (2009), không th y khác biệt đáng kể nhóm cắt UTTT nội soi qua bụng tuổi trung bình 41 (15 - 82 tuổi); nữ 72,86%; u bên phải 55,71%; u bên ... chứng sau mổ 8,75% chuyển mổ mở 6,78% Các tai biếnbiến chứng thờng gặp: ch y m u rỉ rả diện ph u tích hay từ mạch m u thận, tuyến thợng thận; tổn thơng gan lách; cao huyết áp sau mổ; hạ kali huyết...
 • 7
 • 273
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường đại họcđánh giá rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua chỉ số tác động môi trường trong sản xuất súp lơ ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngphần nhà được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏthông qua một số công trình các tác phẩm nghệ thuật gv đặt các câu hỏi gợi ý về lòch sử thời nguyễnnguyên tắc kế thừa phát triển các kinh nghiệm quản lí quá trình dạy học ở các trường phổ thông hiện cóđánh giá về quá trình tham vấn cho các trường hợp hs có hvlchđkhảo sát qui trình chế biến gạo trắng sự thay đổi các chỉ tiêu qua từng công đoạn chế biến và ảnh hưởng của độ ẩm đến tỉ lệ thu hồi thành phụ phẩm tại chợ trung tâm nông sản thanh bìnhchi phí khảo sát dự ánbáo cáo kết quả khảo sát dự án cnttkhảo sát độ tươi của cá ngừ ổ thông qua chỉ số histaminelập luận trong đoạn văn qua khảo sát văn chính luận của hồ chí minhkhảo sát nhiệt độ thanh trùngkhảo sát dự ánbáo cáo khảo sát dự áncác bước khảo sát dự ánCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học