Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV TUẤN LONG

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh.doc
... GTGT - Phiếu chi - Giấy báo nợ NH Sổ Nhật Ký Chung Trang Sổ Cái TK 642 46 BÁO CÁO THỰC TẬP Cty TNHH TNHH TM PHÚ THỊNH TM PHÚ Sổ tài khoản THỊNH 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 06 đến tháng ... 2: KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Trang 11 BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 1.1 .kế tốn xác định kết kinh doanh: Kế tốn xác định kết hoạt động kinh doanh giai đoạn cuối kỳ kế tốn Thực ... cân đối kế tóan báo cáo kế tốn tổng hợp phụ trách Kiểm tra báo cáo tài trước trình lên kế tóan trưởng, hướng dẫn phận kế tóan áp dụng chế độ kế tốn Bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu số liệu kế tóan...
 • 64
 • 4,646
 • 35

Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế Toán tại công ty TNHH-TM-DV Hồng Như Phúc.doc

Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế Toán tại công ty TNHH-TM-DV Hồng Như Phúc.doc
... đề, công việc phòng ban khéo léo có hiệu 1.2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty Hồng Như Phúc 1.2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán KẾ TOÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Page KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN ... tiềm công ty khẳng định công ty đà phát triển KẾ TOÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Page 46 CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Qua thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế công ty TNHH TM-DV Hồng ... cho công tác kế toán công ty Hồng Như Phúc là: Sổ nhật ký thu tiền: Đây sổ nhật ký đặc biệt mà kế toán công nợ dùng để ghi chép nghiệp vụ thu tiền công ty NGÀY….THÁNG… NĂM KẾ TOÁN THỰC TẬP CHUYÊN...
 • 52
 • 28,280
 • 128

117 Kế toán thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu DVD

117 Kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH TM và xuất nhập khẩu DVD
... tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH TM XNK DVD I/ Kế toán tập hợp chi phí Công ty TNHH TM XNK DVD Cấu thành chi phí Công ty TNHH TM XNK DVD Công ty sản xuất ... máy kế toán công ty qua sơ đồ sau: Kế toán trưởng (trưởng Phòng kế toán) Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán vật tư Thủ quỹ Quan hệ đạo -> Quan hệ đối chiếu Hình thức kế toán áp dụng Công ty ... chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH TM XNK DVD Phần III: Các giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH TM XNK DVD SV: Vũ Thị...
 • 75
 • 188
 • 0

82 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH TM Tin học Tinh Tú

82 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH TM và Tin học Tinh Tú
... TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM TIN HỌC TINH TÚ 2.1: Một số vấn đề chung công tác tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Tin học Tinh Mặc dù công ... quan Công ty TNHH TM Tin học Tinh Phần 2: Thực tế công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá công ty TNHH TM Tin học Tinh T ú Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế ... sở cho thành công công ty kinh doanh hàng hoá mà em lựa chọn để tìm hiểu đề tài: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá công ty TNHH TM Tin học Tinh Chuyên đề...
 • 77
 • 203
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM Dịch vụ Tin học canny

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM và Dịch vụ Tin học canny
... phn: Phn 1: Tng quan v Cụng ty TNHH TM vDch v Tin hc canny Phn 2: Thc t cụng tỏc k toỏn tiờu th hng hoỏ v xỏc nh kt qu tiờu th hng hoỏ ti cụng ty TNHH TM v Dch v Tin hc canny Phn 3: Mt s kin ngh ... ti cụng ty TNHH TM v Dch v Tin hc Canny Mc dự l mt cụng ty mi thnh lp khụng c bao lõu nhng cụng ty Tin hc canny ó dn khng nh mỡnh trờn th trng mỏy tớnh, cỏc khỏch hng thng xuyờn ca cụng ty ngy ... thnh lp cụng ty ch l mt tr s nh lm ni giao dch thc hin cỏc d ỏn v cỏc thit b mỏy tớnh cung cp theo n t hng, vi cỏc thụng tin chớnh: Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH TM v Dch v Tin hc Canny Tr s giao...
 • 66
 • 212
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM Dịch vụ Tin học canny

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM và Dịch vụ Tin học canny
... Công ty TNHH TM v Dịch vụ Tin học canny Phần 2: Thực tế công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá công ty TNHH TM Dịch vụ Tin học canny Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn ... THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC CANNY 2.1: Một số vấn đề chung công tác tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM Dịch vụ Tin học Canny Mặc dù công ... sở cho thành công công ty kinh doanh hàng hoá mà em lựa chọn để tìm hiểu đề tài: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá công ty TNHH TM Dịch vụ Tin học canny Chuyên...
 • 69
 • 211
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ
... nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá Công ty TNHH TM DV Tứ Cường Điều phải nói đến nhược điểm công tác kế toán tiêu thụ bắt nguồn từ quan niệm quan Nhà nước hoạt động từ lâu nên hệ kế toán ... ngày gay gắt kinh tế thị trường Thực tế qua hai năm, Công ty TNHH TM DV Tứ Cường có nhiều cố gắng công tác kế toán bán hàng hoá xác định kết tiêu thụ Năm 2008, thực năm đầy khó khăn thách thức doanh ... vây, việc tìm giải pháp nâng cao công tác kế toán mua bán hoàng hoá, xác định kết tiêu thụ góp phần không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh yêu cầu tất yếu Công ty Trong phạm vi chuyên đề em mạnh...
 • 6
 • 140
 • 0

Báo cáo kiến tập hạch toán hàng hóa tại công ty TNHH TM SX XNK Anh Nhật

Báo cáo kiến tập hạch toán hàng hóa tại công ty TNHH TM SX XNK Anh Nhật
... hàng  Kho hàng có nhiệm vụ thực nghiệp vụ nhập xuất, bảo quản hàng hoá 1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán công ty 1.5.1 Mô hình tổ chức kế toán Công ty TNHH TM - SX - XNK Anh Nhật công ty hạch toán độc ... thành báo cáo Nội dung báo cáo gồm phần: Phần 1: Khái quát chung công ty TNHH TM - SX - XNK Anh Nhật Phần 2: Thực hành ghi sổ kế toán Phần 3: Một số nhận xét hình thức kế toán áp dụng công ty hình ... lượng công việc kế toán, tránh chồng chéo công việc ghi chép kế toán + Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho hợp lý, công ty Anh Nhật công ty kinh doanh nhiều...
 • 51
 • 397
 • 0

thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiờu thụ thành phẩm tại công ty cp tm sx & dv sao nam

thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiờu thụ thành phẩm tại công ty cp tm sx & dv sao nam
... phm xác định kết tiờu th thnh phm Công ty CP TM SX & DV SAO NAM làm chuyên đề tốt nghiệp Nội dung chuyên đề: Chơng I: Khái quát chung công ty CP TM SX & DV SAO NAM Chơng II: Thực trạng kế toán tiêu ... thụ thnh phm xác định kết tiờu th thnh phm Công ty CP TM SX & DV SAO NAM Chơng III: Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết kinh doanh Công ty ... 21 Thực trạng kế toán tiêu thụ THNH PHM xác định kết TIấU TH THNH PHM Công ty cp TM SX & DV SAO NAM .21 2.1 Đặc điểm tiêu thụ THNH PHM công ty 21 Là Công ty kinh doanh...
 • 74
 • 115
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa marketing tại Công ty TNHH TM & DV Hùng Chiến

báo cáo thực tập tổng hợp khoa marketing tại Công ty TNHH TM & DV Hùng Chiến
... : Tác giả tổng hợp) Bảng2.1: Cơ cấu danh mục sản phẩm công ty TNHH TM& DV Hùng Chiến Nhận xét: Cơ cấu tỷ trọng công ty hợp Công ty tập trung trọng điểm vào sản phẩm cửa sổ (50%), tập trung ... cấu tổ chức máy công ty ( Nguồn: Phòng nhân công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hùng Chiến ) Nhận xét : Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hùng Chiến tổ chức theo hình thức công ty TNHH- là hình thức ... toán công ty Các ngân hàng mà công ty liên kết như: Agibank, BIDV, Vietinbank…… Đã phối hợp nhiều trình kinh doanh công ty 2.3 Thực trạng hoạt động marketing mix công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hùng...
 • 23
 • 323
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa marketing tại CÔNG TY TNHH TM & DV LAN CHI

báo cáo thực tập tổng hợp khoa marketing tại CÔNG TY TNHH TM & DV LAN CHI
... quản lý công ty TNHH TM & DV Lan Chi 1.3.1.Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TM & DV Lan Chi Cơ cấu tổ chức máy quản lý hoạt động công ty thực theo mô hình tập trung ... MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP III ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TM & DV LAN CHI 3.1 Đánh giá khái quát công tác kế toán công ty 3.1.1 Ưu điểm Công ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP IV ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Qua thời gian thực tập thực tế Công ty TNHH TM & DV Lan Chi, trình tìm hiểu thực tế em xin đề xuất số...
 • 17
 • 268
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa marketing tại công ty TNHH TM XNK Thiên Bảo

báo cáo thực tập tổng hợp khoa marketing tại công ty TNHH TM và XNK Thiên Bảo
... Đại học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Phần I: Giới thiệu chung công ty TNHH TM XNK Thiên Bảo 1.1 Sự hình thành phát triển công ty Tên công ty: công ty TNHH TM XNK Thiên Bảo Tên giao dịch: ... Báo cáo thực tập tổng hợp Phần 3: Một số vấn đề cấp thiết công ty TNHH TM XNK Thiên Bảo định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp 3.1 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh marketing công ty TNHH ... Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Phần Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh hoạt động marketing công ty TNHH TM XNK Thiên Bảo 2.1 Đặc điểm ngành hàng, thị trường khách hàng trọng điểm công ty TNHH...
 • 24
 • 289
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH TM Hương Thủy

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH TM Hương Thủy
... Bỏn hng cho Cty TNHH Tõn Nht Vit Bỏn hng cho Cty TNHH Tõn Nht Vit Bỏn hng cho Cty TNHH TM Cng Thnh Bỏn hng cho Cty TNHH TM Cng Thnh Bỏn hng cho Cty C phn quc t Samnec Bỏn hng cho Cty C phn quc ... DOANH CA CễNG TY TNHH TM HNG THY Cể NH HNG N TIấU TH V XC NH KT QU TIấU TH HNG HểA TI CễNG TY TNHH TM HNG THY 1.1 c im t chc kinh doanh v b mỏy qun lý hot ng kinh doanh ti Cụng ty TNHH TM Hng Thy ... ca Cụng ty TNHH TM Hng Thy cú nh hng n tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th hng húa ti Cụng ty TNHH TM Hng Thy Chng II Thc trng k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th hng húa ti Cụng ty TNHH TM Hng Thu...
 • 84
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp ô tô tại công ty tnhh tmhoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm đông ábao cao tot nghiep quan tri ban hang tai cong ty tnhh mtv kinh doanh khi hoa long mien dongbáo cáo kiến tập kế toán tổng hợp tại công ty tnhh cơ khí đông hảixác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tm và dv ô tô hoàng anhthuc trang hoat dong ban hang tai cong ty tnhh tm dvkhóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tm dv kt việt khánhbáo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng công tiếnbáo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty tnhh khương mùihoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty tnhh du lịch golf vĩnh nghiệpvà xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh vật liệu nổ công nghiệpthực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty tnhh thương mại dịch vụ công nghệ thông tin tsimột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở ở chi nhánh công ty tnhh tm amp dv thăng long mới2 1 4 1 tình hình lao động năm 2012 của công ty tnhh tm amp dv ngọc thanhtình hình tổ chức kênh phân phối sữa tươi vinamilk tại công ty tnhh tm amp dv ngọc thanhTrang thiết bị điện tàu 34000T. Nghiên cứu hệ thống làm hàng hãng TTSQUẢN LÝ & TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG CN TÀU THUỶLịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCÔn tập tư tưởng hồ chí minhVai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Tiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng chuyên đề đông nam á aseanBài giảng đông nam á lịch sử và hiện đạiBài giảng nhiệt kỷ thuậtChuyên đề vật lý hiện đạiẢnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamNhững lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Lịch sử vật lýLý luận dạy học vật lý ở trường phổ thônggiáo án toán lớp 3 học kỳ 2MAI THƯƠNG ĐIA lý tự NHIÊN VIỆT NAM 1