công tác quản lý và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH minh thắng

Công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Cty quản sửa chữa đường bộ 472

Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty quản lý và sửa chữa đường bộ 472
... trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Quản Sửa Chữa Đờng Bộ 472 Phần III Giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lơng công ty Quản Sửa Chữa Đờng Bộ 472 phần I tiền ... công tác kế toán nh công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Em định lựa chọn đề tài "Công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty quản sửa chữa đờng 472 làm chuyên đề ... sở luận tiền lơng, từ xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công Ty Đồng thời đa biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công...
 • 83
 • 248
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương các biện pháp tăng cường quản quỹ lương tại công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quỹ lương tại công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây
... khoa kế toán Trờng đại học kinh tế quốc dân, em hoàn thành đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng biện pháp tăng cờng quản quỹ lơng công ty vật t kỹ thuật nông nghiệp ... ánh vào sổ 17 PHầN III Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền l ơng tăng cờng quản quỹ lơng công ty vật t kỹ thuật nông nghiệp Tây I / Đánh giá khái quát công tác kế toán tiền ... doanh nghiệp PHầN II : Thực trạng công tác kế toán tiền l ơng v các khoản tính trích theo lơng công ty vật t kỹ thuật nông nghiệp Tây PHầN III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán...
 • 24
 • 599
 • 10

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
... ánh khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lơng CNV + Tiền lơng, tiền công khoản khác trả cho CNV + Kết chuyển tiền lơng công nhân viên chức cha lĩnh Bên Có: + Phản ánh tiền lơng, tiền công khoản ... đợc kế toán Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng không nằm qui luật Tính thù lao lao động toán đầu đủ tiền lơng khoản trích theo lơng cho ngời lao động mặt kích thích ngời lao động quan tâm đến ... nhân sản xuất theo kế hoạch sản xuất x Tỷ lệ trích trớc trongtháng Trong đó: Tỷ lệ trích trớc = Tổng số tiền lơng nghỉ phép theo kế hoạch công nhân SX Tổng số tiền lơng kế hoạch năm công nhân SX...
 • 32
 • 282
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản chi phí tại công ty TNHH một thành viên cảng quảng ninh

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty TNHH một thành viên cảng quảng ninh
... MTV cảng Quảng Ninh Chƣơng III : Một số giải pháphoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng nhằm tăng cƣờng công tác quản chi phí công ty TNHH thành viên cảng Quảng Ninh DANH ... toán khoản trích theo lương PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUẢNG NINH 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ... trọng vấn đề em chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng nhằm tăng cƣờng công tác quản chi phí công ty TNHH thành viên cảng Quảng Ninh cho đề tài nghiên cứu...
 • 112
 • 285
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản chi phí tại công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng minh

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng minh vũ
... việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản chi phí công ty Cổ phần Đầu Thương mại Xây dựng Minh cần thiết đặc biệt việc quản tiền lương cách ... Thương mại Xây dựng Minh Chƣơng III: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản chi phí công ty Cổ phần Đầu Thương mại Xây dựng Minh Đề tài ... SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ 93 NHẬN...
 • 121
 • 229
 • 0

luận văn hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty quản sửa chữa đường bộ 234

luận văn hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 234
... tiền lương khoản trích theo lương công ty Quản Sửa chữa đường 234 Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Quản sửa chữa đường 234 ... đồ tổ chức máy kế toán Công ty QL & SC đường 234 - sơ đồ 1.2 4.2 Một số đặc điểm chủ yếu công tác kế toán công ty: - Chế độ kế toán: Công ty quản sửa chữa đường 234 áp dụng chế độ kế toán Bộ ... kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty QL SC đường 234 Hoàn thiện phần mềm kế toán máy công tác kế toán tiền lương Để cung cấp thông tin cách xác, đầy...
 • 32
 • 122
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lao động hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất: Khóa luận tốt nghiệp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý lao động và hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất: Khóa luận tốt nghiệp
... xí nghiệp chuy n thành xí nghiệp qu c doanh cao su Th ng Nh t, tr c thu c Liên hiệp xí nghiệp công nghiệp cao su Nă 99 Li n iệp xí nghiệp công nghiệp cao su gi i th , xí nghiệp qu c doanh cao su ... p Theo định s 9/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 c a UBND TP.HCM việc phê duyệt đề án chuy n đ i tên t công ty cao su Th ng Nh t thành công ty TNHH MTV cao su Th ng Nh t Công ty nhà s n xu t s n phẩm cao ... s kế toán c a công ty Kế toán tiền mặt: ki m tra, theo dõi tr c tiếp kho n chi tiền mặt quỹ c a công ty bao g m: chi phí qu n i p lưu t ng u ng o n tạm ng, tiền lư ng v BHXH Ki m tra theo...
 • 108
 • 163
 • 0

luận văn kế toán Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất Thiên Điểu

luận văn kế toán Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Thiên Điểu
... din phỏp nhừn ca cng ty v chu trỏch nhim cao nht v ton b kt qu hot ng kinh doanh Cng ty Giỏm c iu hnh Cng ty theo ch th trng, cỳ quyn quyt nh c cu b mỏy qun ca cng ty theo nguyõn tc tinh gim ... toỏn ca cng ty B mỏy k toỏn cng ty trc tip theo dừi v hch toỏn nhng phn vic nm chc tỡnh hỡnh ti chớnh v vn, v ti sn ca cng ty Theo dừi vic thc hin k hoch ti chớnh cho tng thng, quý Theo dừi cng ... vi CBNV BH XH c tớnh theo l ng cp b 15-23% tu theo tng ng i ,theo tng thi gian thamia BHXH m Cụng ty cúh ngiờn cho CVlao n 15 i vig i lao ng theo quy nh ca Cụng ty t 35 tui trờn v nhng...
 • 75
 • 115
 • 0

đánh giá công tác kế toán, quản tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng

đánh giá công tác kế toán, quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng
... công ty Trang 49 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY 4.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ... TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY 36 4.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 36 4.1.1 Công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích nộp theo lương ... KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN MSSV: LT11431 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ...
 • 93
 • 128
 • 0

Thực trạng công tác quản lý, sản xuất – kinh doanh, kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chăn nuôi dịch vụ hoàng long

Thực trạng công tác quản lý, sản xuất – kinh doanh, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chăn nuôi và dịch vụ hoàng long
... gồm phần: Phần 1: Tổng quan Công ty cổ phần chăn nuôi dịch vụ Hoàng Long Phần 2: Thực trạng công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần chăn ... gian thực tập Công ty cổ phần chăn nuôi dịch vụ Hoàng Long, em chọn đề tài : Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần chăn nuôi dịch vụ Hoàng Long Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên ... lương khoản trích theo lương 45 2 .Thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần chăn nuôi dịch vụ Hoàng Long 45 2.1 .Công tác tổ chức quản lý lao động...
 • 70
 • 235
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty CP vận tải thuỷ 1 (chứng từ ghi sổ - ko luận).DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP vận tải thuỷ 1 (chứng từ ghi sổ - ko lý luận).DOC
... 3 1- 3 12 Số dư đầu kỳ Thanh toán tạm ứng lương kỳ I tháng 6-3 3/09 3 1- 3 Thanh toán lương kỳ II tháng 3/09 3 1- 3 14 3 1- 3 3 1- 3 14 3 1- 3 3 1- 3 18 3 1- 3 3 1- 3 18 3 1- 3 3 1- 3 33 3 1- 3 3 1- 3 37 3 1- 3 … … … Tiền ... Số tiền SH NT SH NT 6-3 80.000.000 29 3 1- 3 18 5.289.559 12 3 1- 3 210 .286.938 32 3 1- 3 6 .17 6. 318 14 3 1- 3 308. 815 .933 33 3 1- 3 1. 070.284 18 3 1- 3 18 .528.955 37 3 1- 3 1. 070.284 23 3 1- 3 58.675.027 43 3 1- 3 ... HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I 3 .1. Đánh giá chung thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty phương hướng hoàn...
 • 64
 • 1,505
 • 7

luận chung về công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất

Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất
... lơng khoản trích theo lơng Trong Doanh nghiệp sản xuất 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp sản xuất Kế toán công cụ phục vụ quản kinh ... nghiệp. Khoá luận lời mở đầu kết luận gồm chơng: Chơng I: luận chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH ... hợp kết lao động để tổng hợp kết chung toàn doanh nghiệp *Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng: Để hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp sử dụng chứng từ sau: +Bảng toán tiền...
 • 77
 • 812
 • 3

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Quản Sửa chữa Đường bộ 240 (2008

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Quản lý và Sửa chữa Đường bộ 240 (2008
... Cụng ty vic qun v iu hnh hot ng sn xut kinh doanh Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty nh sau: Kế toán tổng hợp (phóphòng) Kế toán ngân hàng thu phí Kế toán T .toán công nợ, tiền lư ơng Kế toán ... TI CễNG TY QUN Lí V SA CHA NG B 240 I S lc v Cụng ty QL v SCB 240: Công ty Quản Sửa chữa ờng 240 ( Công ty QL SCĐB 240) Doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích trực thuộc Khu quản đờng ... nghip v ca mỡnh: Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Quản Sửa chữa Đờng 240 NI DUNG CA BO CO C XY DNG GM CHNG: Chng I: T chc b mỏy k toỏn ti Cụng ty QL v SCB 240 Chng II: Thc t...
 • 50
 • 206
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Quản Sửa chữa Đường bộ 240

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Quản lý và Sửa chữa Đường bộ 240
... vụ 1010 CHƯƠNG II THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ 240 I Kế toán tiền lương Công ty QL SCĐB 240: 1- Lao động phân loại ... máy kế toán Công ty QL SCĐB 240 Chương II: Thực tế công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty QL SCĐB 240 Chương III: Nhận xét, đánh giá công tác kế toán nghiệp vụ tiền lương khoản ... trích theo lương Công ty QL SCĐB 240 Sinh viên: Nguyễn Thu Hương KT13041 Báo cáo thực tập nghiệp vụ 33 CHƯƠNG I TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ 240 I Sơ lược Công...
 • 46
 • 185
 • 0

Xem thêm