Áp dụng chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam nghiên cứu tình huống ngành may

Áp dụng chiến lược trách nhiệm hội của doanh nghiệp (CSR) tại doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam: Nghiên cứu tình huống ngành may

Áp dụng chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Nghiên cứu tình huống ngành may
... hình nghiên cứu giới cho thấy nghiên cứu thực nghiệm áp dụng trách nhiệm hội doanh nghiệp chiến lược cho DNNVV đa dạng Các nghiên cứu chủ yếu tác động trách nhiệm hội doanh nghiệp tới DNNVV ... cho hội cộng đồng Mục tiêu nghiên cứu Luận án nhắm đến nghiên cứu kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến CSR doanh nghiệp nhỏ vừa ngành may sở đề xuất áp dụng chiến lược CSR doanh nghiệp Nhiệm vụ nghiên ... DNNVV ngành may - Dựa kết nghiên cứu, đề xuất áp dụng chiến lược CSR DNVV ngành may Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu Dựa luận giải trên, đối tượng nghiên cứu CSR doanh nghiệp vừa nhỏ ngành...
 • 134
 • 297
 • 4

Luận án tiến sĩ kinh tế áp dụng chiến lược trách nhiệm hội của doanh nghiệp (CSR) tại doanh nghiệp nhỏ vừa việt nam nghiên cứu tình huống ngành may (TT)

Luận án tiến sĩ kinh tế áp dụng chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam nghiên cứu tình huống ngành may (TT)
... chọn ngành may Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu DNNVV ngành may Lý lựa chọn nghiên cứu tình ngành may xem xét theo ba nguyên nhân chiến lược CSR doanh nghiệp ... 16 sử dụng nhiều lao động Việc nghiên cứu doanh nghiệp ngành may Những đóng góp luận án rút kinh nghiệm quý báu cho doanh nghiệp ngành khác Luận án có đóng góp sau tiến trình hội nhập kinh tế giới ... hưởng đến CSR lược Burke Logsdon, tác giả phát triển thang đo chiến lược doanh nghiệp nhỏ vừa ngành may sở đề xuất áp dụng CSR DNNVV 5 Luận án cung cấp chứng yếu tố lãnh đạo doanh nghiệp, yếu...
 • 12
 • 293
 • 0

Áp dụng chiến lược trách nhiệm hội của doanh nghiệp (CSR) tại doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Nghiên cứu tình huống ngành may

Áp dụng chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nghiên cứu tình huống ngành may
... chọn ngành may Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu DNNVV ngành may Lý lựa chọn nghiên cứu tình ngành may xem xét theo ba nguyên nhân chiến lược CSR doanh nghiệp ... nghiên cứu CSR doanh nghiệp vừa nhỏ ngành may Quy định DNNVV theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP Theo đó, DNNVV doanh nghiệp có vốn< 100 tỷ đồng quy mô lao động nhỏ 300 lao động Phạm vi nghiên cứu ngành ... tất doanh Do vậy, CSR không trách nhiệm doanh nghiệp mà có ý doanh nghiệp khảo sát thực phần nội dung nghĩa cả, mang ý nghĩa hội doanh nghiệp có CSR có doanh nghiệp theo hướng thực chiến lược...
 • 12
 • 413
 • 1

ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP(CSR) TẠI DOANH NGHIỆP QUY MÔ VỪA NHỎ VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG NGÀNH MAY

ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP(CSR) TẠI DOANH NGHIỆP QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG NGÀNH MAY
... hướng nghiên cứu trách nhiệm hội doanh nghiệp DNNVV tập trung vào ảnh hưởng trách nhiệm hội doanh nghiệp tới sức cạnh tranh doanh nghiệp yếu tố thúc đẩy thực trách nhiệm hội doanh nghiệp ... Porter Kramer dựa phân tích cách doanh nghiệp quy vừa lớn nên cần có điều chỉnh phù hợp để áp dụng với doanh nghiệp quy nhỏ vừa Đối với doanh nghiệp quy vừa nhỏ, có khác biệt định trình ... quan Từ doanh nghiệp có lựa chọn chiến lược khác để hài hòa lợi ích doanh nghiệp hội Trách nhiệm hội thành tố hoạch định chiến lược (theo cách tiếp cận hình chiến lược Trường Kinh doanh...
 • 134
 • 73
 • 0

Phân tích tác động biến đổi hội của công nghệ thích hợp với phát triển nông thôn Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công nghệ Khí sinh học bếp đun cải tiến[1152702

Phân tích tác động biến đổi xã hội của công nghệ thích hợp với phát triển nông thôn Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công nghệ Khí sinh học và bếp đun cải tiến[1152702
... Khớ sinh hc 39 2.3.1 Cụng trỡnh Khớ sinh hc lm gim gỏnh nng ni tr cho ph n 39 2.3.2 Cụng ngh Khớ sinh hc ci thin mụi trng v sc khe 41 2.3.3 Cụng ngh Khớ sinh hc thay i quỏn sinh ... thớch hp ang c trin khai vựng nụng thụn Vit Nam, ú l cụng ngh Khớ sinh hc v cụng ngh Bp un ci tin 1.1.4 Cụng ngh Khớ sinh hc "Khớ sinh hc l mt hn hp khớ c sinh quỏ trỡnh phõn gii k khớ ca cỏc hp ... trung tõm ca h thng khớ sinh hc l thit b khớ sinh hc Nú l thit b dựng phõn hu cỏc hp cht hu c, sn xut hai sn phm l khớ sinh hc v bó thi Hin cú rt nhiu loi thit b khớ sinh hc nhng cú th chia...
 • 86
 • 196
 • 0

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược - Chương 2 Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL trách nhiệm hội của doanh nhân docx

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược - Chương 2 Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL và trách nhiệm xã hội của doanh nhân docx
... Assignable, Realistic, and Time-bounded) BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 Chương 2. 5) Trách nhiệm hội đạo đức kinh doanh 2. 5.1) Trách nhiệm hội DN - Trách nhiệm hội DN (Corporate Social ... gặp: - Lợi nhuận - Hiệu kinh doanh - Vị cạnh tranh - Phát triển đội ngũ nhân - Quan hệ với nhân viên - Khả dẫn đầu công nghệ - Trách nhiệm hội BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 11 Chương ... kinh doanh Bước Tiến hành thực sứ mạng kinh doanh Bước Xem xét điều chỉnh sứ mạng kinh doanh Chương 2. 3) Thiết lập mục tiêu chiến lược Mục tiêu CL = Mục tiêu dài hạn + Mục tiêu thường niên 2. 3.1)...
 • 16
 • 414
 • 1

Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược & trách nhiệm hội

Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược & trách nhiệm xã hội
... mục tiêu chiến lược  Tại phải có mục tiêu dài hạn ? Mục tiêu dài hạn nhằm chuyển hóa tầm nhìn sứ mạng DN thành mục tiêu thực cụ thể, đo lường được.” Mục tiêu CL = Mục tiêu dài hạn + Mục tiêu ... Mại 31 2.5.2) Quan hệ trách nhiệm hội & đạo đức kinh doanh với hiệu kinh tế XÃ HỘI (mục tiêu phúc lợi công cộng) Hài hòa KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (mục tiêu thỏa mãn (mục tiêu lợi nhuận) nhu cầu) ... Thương Mại 27 2.5) Trách nhiệm hội (TNXH) & đạo đức kinh doanh 2.5.1) Khái niệm & nội dung TNXH ĐĐKD DN  Trách nhiệm hội DN (Corporate Social Responsibility) bao hàm hành động & ràng buộc nhằm...
 • 33
 • 1,330
 • 0

Nghiên cứu chỉ số trách nhiệm hội của doanh nghiệp (CSR) ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3

Nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3
... Dệt may Nghiên cứu linh hoạt ứng dụng phương pháp nghiên cứu 24 KẾT LUẬN Qua đề tài nghiên cứu Nghiên cứu số trách nhiệm hội Doanh nghiệp (CSR), Ứng dụng Công ty cổ phần Dệt May 29- 3 , thấy ... thực trách nhiệm hội - Sự trung thành nhân viên khách hàng 1.2 CHỈ SỐ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSRI) 1.2.1 Tổng quan số trách nhiệm hội doanh nghiệp (CSRI) Chỉ số Trách nhiệm ... viên trách nhiệm hội tác động CSR đến hài lòng công việc nhân viên cam kết với Công ty Đó lý hình thành đề tài Nghiên cứu số trách nhiệm hội Doanh nghiệp (CSR), Ứng dụng Công ty cổ phần Dệt...
 • 26
 • 1,257
 • 9

BÁO CÁO " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP - NHẬN THỨC PHẢN ỨNG NGƯỜI TIÊU DÙNG " ppt

BÁO CÁO
... tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Cơ sở lý luận CSR theo hướng tiếp cận người tiêu dùng Cơ sở lý luận CSR Định nghĩa Trách nhiệm hội doanh nghiệp ... cực đến ý định mua sắm người tiêu dùng  Giả thuyết : Có khác biệt CSR kinh tế, môi trường đóng góp cho cộng đồng đến phản ứng người tiêu dùng  Giả thuyết : Người tiêu dùng có thái độ tích cực ... tới phản ứng người tiêu dùng (giả thuyết 1&2 chấp nhận) .Trong CSR môi trường có ảnh hưởng tích cực tới ý định mua Trong CSR đóng góp cho cộng đồng ảnh hưởng cao tới thái độ người tiêu dùng Và...
 • 6
 • 718
 • 6

Nghiên cứu chỉ số trách nhiệm hội của doanh nghiệp (CSR), ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3

Nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3
... 1.2 CHỈ SỐ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSRI) 1.2.1 Tổng quan số trách nhiệm hội doanh nghiệp (CSRI) Chỉ số Trách nhiệm hội (CSRI) cho biết mức độ mà công ty trách nhiệm hội ... viên trách nhiệm hội tác động CSR đến hài lòng công việc nhân viên cam kết với Công ty Đó lý hình thành đề tài Nghiên cứu số trách nhiệm hội Doanh nghiệp (CSR), Ứng dụng Công ty cổ phần Dệt ... thực trách nhiệm hội 13 1.2 CHỈ SỐ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSRI) 15 1.2.1 Tổng quan số trách nhiệm hội doanh nghiệp (CSRI) 15 1.2.2 Hƣớng dẫn xây dựng số CSR .16 1.3...
 • 148
 • 830
 • 6

Đề tài triết học " Trách nhiệm hội của doanh nghiệp thực tiễn vận dụngViệt Nam hiện nay " pptx

Đề tài triết học
... CA DOANH NGHIÏÅP VÂ THÛÅC TIÏỴN VÊÅN DNG ÚÃ VIÏÅT NAM HIÏÅN NAY TRÊÌN ANH PHÛÚNGâ(*) Nhûäng nùm gêìn àêy, cng vúái sûå phất triïín mẩnh mệ ca cấc doanh nghiïåp vâ àưåi ng doanh nhên Viïåt Nam, ... niïåm Ngây Doanh nhên Viïåt Nam (13/10/2008) cng àậ cố 100 doanh nhên àûúåc trao tùång danh hiïåu Doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu nùm 2008 Cấc doanh nhên nây cng vúái cấc doanh nghiïåp ca hổ, bïn ... 100 doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu àûúåc trao tùång Cp Thấnh Giống - biïíu tûúång cho tinh thêìn, sûác mẩnh ca doanh nhên Viïåt Nam thúâi k hưåi nhêåp Àưìng thúâi, tẩi Lïỵ k niïåm Ngây Doanh...
 • 10
 • 238
 • 4

Đề tài triết học " XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH - CƠ SỞ CHO VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP " doc

Đề tài triết học
... đó, xây dựng đạo đức kinh doanh sở cho việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp Khi xây dựng tốt đạo đức kinh doanh, chắn trách nhiệm hội doanh nghiệp thực cách đầy đủ hoàn thiện Vì rằng, doanh ... doanh sở, tiền đề doanh nghiệp thực trách nhiệm hội Việc xây dựng đạo đức kinh doanh, trước hết, trách nhiệm doanh nghiệp; đồng thời, trách nhiệm nhà nước, cộng đồng toàn hội Xây dựng đạo đức ... XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH - CƠ SỞ CHO VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỖ THỊ KIM HOA (*) Trong viết này, tác giả luận chứng nhằm khẳng định việc xây dựng đạo đức kinh doanh...
 • 13
 • 335
 • 0

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
... đạo đức kinh doanh, trách nhiệm phạm vi mức độ rộng lớn hơn, trách nhiệm hội 2) Trách nhiệm doanh nghiệp với người tiêu dùng, thực trạng Việt Nam: Lòng tin người tiêu dùng doanh nghiệp bị tổn ... thực hội trách nhiệm với hội tăng đến mức tối đa tác dụng tích cực giảm tới tối thiểu hậu tiêu cực hội 1.1 Các khía cạnh trách nhiệm hội Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, trách ... TNXH doanh nghiệp với người tiêu dùng Thực trạng Giải pháp 1) Khái niệm trách nhiệm hội Trách nhiệm hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility...
 • 22
 • 523
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 293nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp xây dựngtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệptài liệu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpcác khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpđạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệptrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với môi trườngtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vedantrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiểu luậntrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gìtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt namtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csrtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại việt namtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt namĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. Quả