Ỷ Thiên Đồ Long Ký Tập 1 Kim Dung

Tài liệu thiên đồ long - tập 3 pptx

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 3 pptx
... bảo đao Đồ Long, lệnh cho người không không tuân theo Thiên không xuất hiện, không ganh đua http://hello.to/kimdung 82 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Cái ... tưởng, đao Đồ Long Đô Đại Cẩm có nói, số sáu người có tên hỏi là: Đồ Long đao đâu? Ở tay ai?” Ân Lê Đình nói: - Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng Thiên bất ... Để ta cho hay, Đồ Long tên đao, đao Thiên tên kiếm, gọi Thiên kiếm Sáu câu ý nghóa sau: “Trong võ lâm vật cao q đao Đồ Long, có đao đó, không kể lệnh lạc gì, anh hùng hảo hán thiên hạ phải...
 • 52
 • 351
 • 1

Tài liệu thiên đồ long - tập 4 docx

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 4 docx
... 136 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Ngươi đònh làm trò gì? Trương Thúy Sơn nói: - Ta muốn cẩn thận lắng nghe cho kỹ xem y kể lại chuyện ta giết người Long ... lên, thấy niên văn só nhìn thấy bên Long Môn tiêu cục gẩy đàn thuyền Dưới chân ba xác chết, để du thuyền xích http://hello.to/kimdung 144 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn ... Trương ngũ hiệp Người đời tiếng tự xưng nhún cách khiêm tốn (Từ Hải tr 944 ) http://hello.to/kimdung 135 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính thường nói “mệnh người...
 • 25
 • 220
 • 0

Tài liệu thiên đồ long - tập 5 docx

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 5 docx
... http://hello.to/kimdung 150 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Tối hôm qua mươi người Long Môn tiêu cục bò giết chết, hạ thủ, cô nương có biết không? Cô gái nói: - Tôi nói ... tay nói: - Đại ân đại đức cô nương, tử đệ phái Võ Đương cảm kích vô http://hello.to/kimdung 154 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính Cô gái lạnh lùng đáp: - ng tạ ... http://hello.to/kimdung 156 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Cô nói cô cố ý an bài, họ tưởng tôi? Cô gái vẻ mặt bẽn lẽn, cúi đầu, nói nhỏ: - Tôi thấy ngũ hiệp phố...
 • 53
 • 199
 • 0

Tài liệu thiên đồ long - tập 6 docx

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 6 docx
... Tạ Tốn đáp: http://hello.to/kimdung 208 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Tôi không nói trước với hai vò ư? Tôi đao Đồ Long rồi, tìm nơi tónh, để suy nghó thời ... Tốn nói: - Tôi không giữ lời làm tôi? Nhưng nghó lại y thấy nói thật ngang ngược, nên nói: - Tính mệnh hai người tha cho, người khác không http://hello.to/kimdung 205 Thiên Đồ Long -Tác giả ... http://hello.to/kimdung 210 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính Ân Tố Tố nói: - Hừ, đao nặng nề sắc bén, lửa nung không chảy thôi, bên có bí mật đâu? Cái chuyện “hiệu lệnh thiên hạ,...
 • 29
 • 231
 • 0

Tài liệu thiên đồ long - tập 7 ppt

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 7 ppt
... tay, ôn tồn nói: http://hello.to/kimdung 2 27 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Trương tướng công, Ân cô nương, thời hồ đồ, bệnh điên phát tác, khiến cho mạo phạm, ... Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Em thấy Mặt mày ông ta ngày dữ, dường lại muốn phát điên Trương Thúy Sơn gật đầu nói: - Có lẽ ông ta suy nghó bí mật đao Đồ ... hết Ân Tố Tố nói: - Giá gần có chỗ lấy nước rửa phen tốt Nước biển nhiều lại thùng để xách Trương Thúy Sơn nói: - Anh có cách làm http://hello.to/kimdung 235 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung...
 • 34
 • 186
 • 0

Tài liệu thiên đồ long - tập 10 ppt

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 10 ppt
... http://hello.to/kimdung 376 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính đệ tử Thiếu Lâm dùng Kim Cương Chỉ Lực, bẻ tay chân, cốt tra hỏi đao Đồ Long đâu Nói tới chàng cao giọng: - Thiết nghó ... nói: - Các người … người phái Nga Mi … đến để làm khó dễ ngũ ca ta ư? http://hello.to/kimdung 391 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính Kỷ Hiểu Phù vội nói: - Không ... http://hello.to/kimdung 363 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Trên danh thiếp không thấy đề có Hà phu nhân Tống Viễn Kiều nói: - Vò khách danh vọng vô cùng,...
 • 51
 • 233
 • 0

Tài liệu thiên đồ long - tập 11 pdf

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 11 pdf
... nói: http://hello.to/kimdung 436 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Hồ tiên sinh, mẹ cháu đường chủ Thiên Ưng giáo, cháu tin Thiên Ưng giáo phải tốt đẹp Thế thái ... Tam Phong thấy cô bé đáng thương, hỏi: - Cô nương, tên cô gì? Cô gái đáp: - Cháu họ Chu, tên Chu Chỉ Nhược http://hello.to/kimdung 410 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn ... Xuân nói: - Thế vò thần y có lực cải tử hoàn sinh Trương Tam Phong sững người, nghó hỏi: http://hello.to/kimdung 415 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Ngươi có...
 • 35
 • 313
 • 0

Tài liệu thiên đồ long - tập 12 pdf

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 12 pdf
... khẽ gọi: - Kỷ cô cô, Kỷ cô cô Kỷ Hiểu Phù võ công kém, tai mắt thính, dù có ngủ say, cần tiếng động nhẹ tỉnh ngay, Trương Vô Kỵ gọi đến lần http://hello.to/kimdung 469 Thiên Đồ Long -Tác giả ... Ngưu nói: - Cậu không vào phòng ta, đũa bát chén đóa cho ta, phải dùng nước nóng tráng qua, cậu tiểu đồng không dùng chung điều khó biết http://hello.to/kimdung 452 Thiên Đồ Long -Tác giả ... Trương Vô Kỵ nói: - Nếu thế, xin q vò cho biết tôn tính đại danh Hán tử trả lời: http://hello.to/kimdung 454 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Ba người tiện danh...
 • 40
 • 328
 • 1

Tài liệu thiên đồ long - tập 13 ppt

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 13 ppt
... http://hello.to/kimdung 495 Thiên Đồ Long -Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Bà bà, bà không nên làm khó trẻ Kim Hoa bà bà trừng mắt nhìn Kỷ Hiểu Phù, lạnh lùng nói: - Ngươi chưa chết ... tuồng Kỷ Hiểu Phù tiến lên q xuống khấu đầu, nói khẽ: - Sư phụ, lão nhân gia mạnh khỏe Diệt Tuyệt sư thái đáp: - Nếu chẳng giận đến chết khỏe http://hello.to/kimdung 496 Thiên Đồ Long -Tác ... chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, Thiên bất xuất, thùy tranh phong” Mụ lẩm bẩm: - Thì kiếm Thiên nằm tay phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái quát lên: - Tiếp chiêu Bà...
 • 31
 • 197
 • 0

Tài liệu thiên đồ long - tập 14 ppt

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 14 ppt
... lòng tốt, có cách lo liệu cho hai đứa khốn khổ Chiêm Xuân cười buồn: - Tôi thủ làm chết anh, anh nói có lòng tốt Tô Tập Chi nói: http://hello.to/kimdung 526 Thiên Đồ Long – Tác giả : Kim Dung ... Vô Kỵ kêu lên: - Từ đại ca, Y từ bụi cỏ chui Từ Đạt mừng lắm, vội bế y lên, nói: http://hello.to/kimdung 518 Thiên Đồ Long – Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Trương huynh ... Đạt lớn tiếng nói: - Hiện người giết người giết chó, em cô bé vào bụng người khác Trong thiên hạ biết lương dân bách tính biến http://hello.to/kimdung 521 Thiên Đồ Long – Tác giả : Kim Dung...
 • 48
 • 371
 • 0

Tài liệu thiên đồ long - tập 15 pptx

Tài liệu Ỷ thiên đồ long ký - tập 15 pptx
... đến thăm Trương Vô Kỵ nói: - Đại thúc, đa tạ cứu Hán tử nói: - Đây Hồng Mai sơn trang, tiểu thư cứu cậu Cậu có đói chưa? http://hello.to/kimdung 557 Thiên Đồ Long – Tác giả : Kim Dung Dòch ... http://hello.to/kimdung 558 Thiên Đồ Long – Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính - Kiều Phúc, lại ông nữa, lại mang thằng nhỏ tới đây? Lỡ chấy rận t ên r người nhảy làm nào? Kiều Phúc đáp: - Dạ phải, ... Cô gái cười nói: - Cậu lại http://hello.to/kimdung 560 Thiên Đồ Long – Tác giả : Kim Dung Dòch giả : Nguyễn Duy Chính Trương Vô Kỵ ngửng đầu liếc nàng cái, gặp phải thu ba long lanh, lòng...
 • 51
 • 358
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ỷ thiên đồ lông ký tap cuoitài liệu ỷ thiên đồ long ký tập 14 pptỷ thiên đồ lông ký 2003 tap 1ỷ thiên đồ lông ký 1986 tap 1ỷ thiên đồ lông ký 2003 youtube tap 1ỷ thiên đồ lông ký 2003 tap 1 vietsubỷ thiên đồ lông ký 2003 tập cuốiỷ thiên đồ lông ký 2003 tap 15ỷ thiên đồ lông ký 2003 tap 39ỷ thiên đồ lông ký 2003 tap 36ỷ thiên đồ lông ký 2003 tap 14ỷ thiên đồ lông ký 2003 tap 16ỷ thiên đồ lông ký 2003 tap 38ỷ thiên đồ lông ký 2003 tap 17ỷ thiên đồ lông ký 2013 tap 38PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây