Điều khiển tối ưu từng đoạn hệ Quadrotor

Áp dụng điều khiển tối ưu LQG cho hệ thống giảm chấn tích cực

Áp dụng điều khiển tối ưu LQG cho hệ thống giảm chấn tích cực
... dao động hệ thống giảm chấn với tác dụng d 1.1.2 Phân loại hệ thống giảm chấn Hệ thống giảm chấn bao gồm hai loại hệ thống giảm chấn thụ động hệ thống giảm chấn tích cực a Hệ thống giảm chấn thụ ... thiệu hệ thống giảm chấn tích cực Chƣơng 2: Mô hình hóa hệ thống giảm chấn tích cực Chƣơng 3: Áp dụng điều khiển tối ƣu LQG cho hệ thống giảm chấn tích cực Chƣơng 4: Xây dựng mô hình thực nghiệm hệ ... trình bày tổng quát hệ thống giảm chấn, ƣu điểm hệ thống giảm chấn tích cực hệ thống giảm chấn tích cực sử dụng cấu điện từ Các ứng dụng hệ thống giảm chấn tích cực thực tế Từ phân tích ƣu nhƣợc điểm...
 • 73
 • 343
 • 0

ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ VỚI TUABIN KIỂU TRỤC NGANG

ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ VỚI  TUABIN KIỂU TRỤC NGANG
... thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng kích thích nam châm vĩnh cửu (ĐB - KTVC) 1.3 Khái quát hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng MĐĐB-KTVC Ở hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy ... ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN CHẠY SỨC GIÓ SỬ DỤNG MĐĐB – KTVC 2.1 Cấu trúc điều khiển hệ thống PĐSG sử dụng MĐĐB- KTVC Sơ đồ cấu trúc điều khiển điển hình hệ thống phát điện sức gió sử dụng ... VỀ HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ Chương TÌM HIỂU CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN CHẠY SỨC GIÓ SỬ DỤNG MĐĐB - KTVC Chương TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÔNG SUẤT VÀ HIỆU SUẤT CHO HỆ THỐNG...
 • 83
 • 630
 • 4

Điều khiển tối ưu lưu lượng trên mạng lõi mạng viễn thông thế hệ sau

Điều khiển tối ưu lưu lượng trên mạng lõi mạng viễn thông thế hệ sau
... ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TRÊN MẠNG LÕI 1.1 Mở đầu Trong năm qua, có nhiều công trình nghiên cứu điều khiển lưu lượng mạng viễn thông, chủ yếu sử dụng công cụ tối ưu hóa điều khiển tối ưu Chương trình ... trưng mạng lõi có ảnh hưởng đến việc xây dựng chế điều khiển lưu lượng mạng lõi NGN 1.2 Các chế điều khiển tối ưu lưu lượng có 1.2.1 Dạng toán quy hoạch lồi Cơ chế điều khiển thực dựa việc điều khiển ... hoàn toàn khác vấn đề điều khiển lưu lượng Các nút mạng phải tự đưa định điều khiển dựa việc ước lượng trạng thái lưu lượng nhờ số liệu giám sát - Lưu lượng mạng lõi dòng lưu lượng tổ hợp, truyền...
 • 26
 • 262
 • 0

đồ án tổng hợp hợp hệ điện cơ tổng hợp bộ điều khiển tối ưu

đồ án tổng hợp hợp hệ điện cơ tổng hợp bộ điều khiển tối ưu
... bộ. Nhưng toán điều kiện ràng buộc u giá trị tối ưu cục giá trị giá trị tối ưu toàn cục Điều kiện tồn cực trị : * Đào hàm bậc J theo u phải Page với giá trị tối ưu ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔNG HỢP HỆ ĐIỆN ... hiệu điều khiển u1∗ Khi tín hiệu điều khiển u không bị ràng buộc điều kiện giá trị tối ưu úng với giá trị tối ưu thực Tổng qoát , ta xét toán miền [ trị tối ưu , ta có tìm giá giá trị tối ưu ... ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔNG HỢP HỆ ĐIỆN CƠ Hình 1.2 : Tối ưu cục tối ưu toàn cục Khi tín hiệu điều khiển u giới hạn miền [u1,u2] , ta có giá trị tối ưu cực đại J1∗ tiêu chất...
 • 8
 • 300
 • 5

Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ điều khiển có phương trình trạng thái dạng suy biến bằng phương pháp số

Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ điều khiển có phương trình trạng thái dạng suy biến bằng phương pháp số
... TON IU KHIN TI U CHO H Cể PHNG TRèNH TRNG THI SUY BIN 2.1 Bi toỏn iu khin ti u 2.1.1 Khỏi nim Nhim v ca bi toỏn iu khin ti u l thc hin vic tỡm kim mt lut iu khin cho mt h thng cho trc nhm t c ... KHIN TI U CHO H Cể PHNG TRèNH TRNG THI SUY BIN 39 2.1 Bi toỏn iu khin ti u . 39 2.1.1 Khỏi nim . 39 2.1.2 Phõn loi 40 2.1.3 Gii bi toỏn iu khin ti u liờn tc 41 2.2 Bi toỏn iu khin ti u suy bin ... Nghiờn cu iu khin ti u cho h iu khin cú phng trỡnh trng thỏi dng suy bin bng phng phỏp s di s hng dn khoa hc trc tip ca PGS TS Nguyn Hu Cụng Nghiờn cu phng phỏp s iu khin ti u cho h thng ng núi chung...
 • 83
 • 337
 • 0

Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu các hệ phương trình vi phân có trễ

Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu các hệ phương trình vi phân có trễ
... 14 Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu 15 2.1 2.2 Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu cho hệ tuyến tính 15 Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu hệ tuyến tính trễ 18 Bài ... Chương Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu Trong chương này, trình bày số kết sở giải toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu 2.1 Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu cho hệ tuyến ... Chương Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu cho hệ tuyến tính độ trễ không khả vi 3.1 Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu cho hệ tuyến tính độ trễ không khả vi Xét hệ điều khiển...
 • 41
 • 361
 • 0

Bài tiểu luận Phân tích và Tối ưu hóa Hệ thống Nguyên tắc chung để xây dựng mô hình và phân tích điều khiển tối ưu hệ thống. Áp dụng trong một công việc thực tế tại cơ quan.

Bài tiểu luận Phân tích và Tối ưu hóa Hệ thống Nguyên tắc chung để xây dựng mô hình và phân tích điều khiển tối ưu hệ thống. Áp dụng trong một công việc thực tế tại cơ quan.
... Nhóm Lớp: CH19QLXD-CS2 Bài tiểu luận Phân tích Tối ưu hóa Hệ thống Phần 1: NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ PHÂN TÍCH ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG I XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU hình giúp chúng ta ... Bài tiểu luận Phân tích Tối ưu hóa Hệ thống gian Đối với hệ thống cần nghiên cứu có mục tiêu đề có nhiều phương pháp tối ưu để đạt mục tiêu II.3 Phân tích động thái hệ thống Trong phân tích hệ ... văn mờ hình thành phát triển…  Dựa vào phép toán tập mờ, ta tính toán hình mờ II.2 hình hóa hệ thống II.2.1 Xây dựng hình Xây dựng hình khâu quan trọng phân tích hệ thống hình tốt...
 • 39
 • 527
 • 9

Nghiên cứu điều khiển tối ưu bền vững cho hệ có thông số bất định

Nghiên cứu điều khiển tối ưu bền vững cho hệ có thông số bất định
... tỡm cỏc thụng s ca b iu khin ó c xỏc nh trc ú cho chun H2 t cc tiu tựy thuc vo cỏc rng buc H Mt vớ d bng s cho thy s bn vng ca b iu khin c thit k cho mt h thng bc Mt thut toỏn mi, c gi l orthogonal ... khin hn hp H2/H cho h thng iu khin hai bc t s dng LMI c phỏt trin nghiờn cu ca ca Yang v cỏc cng s [36] Thut toỏn nhúm xut ó c ỏp dng thnh cụng cho bi toỏn iu khin quỏ trỡnh cho mt h thng cỏn ... Kt qu mụ phng v thc nghim cho thy hiu sut tt ca b iu khin c s dng trờn xe Trong nghiờn cu ca Chu v cỏc ng tỏc gi [10] ó ỏp dng k thut nn dng vũng H thit k b iu khin cho h thng kim soỏt dao ng...
 • 82
 • 423
 • 2

Đồ án tốt nghiệp điện công nghiệp nghiên cứu ứng dụng hệ biến tần – PLC để giám sát điều khiển tối ưu, tiết kiệm năng lượng cho hệ thống bơm nhà máy nước vạn niên – TP huế

Đồ án tốt nghiệp điện công nghiệp  nghiên cứu ứng dụng hệ biến tần – PLC để giám sát điều khiển tối ưu, tiết kiệm năng lượng cho hệ thống bơm nhà máy nước vạn niên – TP huế
... động biến đổi tốc độ tiết kiệm lượng Vì phạm vi đồ án tốt nghiệp em đề cập đến việc sử dụng thiết bị biến tần điều khiển tốc độ tiết kiệm lượng cho máy bơm nước Hình 1.3: Sơ đồ lắp đặt biến tần điều ... 3.8: Sơ đồ công nghệ nhà máy nước Vạn Niên Hệ thống bơm nước nằm sát bờ sông Hương, công trình đất tự nhiên +2,5 đến +12m, cốt sàn hầm máy bơm +9,3m, cốt đặt máy bơm -0,7m Sử dụng công nghệ cửa ... WinCC module hệ thống tự động hoá, thế, sử dụng để mở rộng hệ thống cách linh hoạt từ đơn giản đến phức tạp từ hệ thống với máy tính giám sát tới hệ thống nhiều máy giám sát, hay hệ thống có cấu...
 • 82
 • 338
 • 1

Điều khiển tối ưu công suất phát của một hệ nhiều pin quang điện

Điều khiển tối ưu công suất phát của một hệ nhiều pin quang điện
... 54 Chương THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHÁT CỦA MỘT HỆ NHIỀU PIN QUANG ĐIỆN 56 4.1 Thuật toán tìm điểm công suất cực đại pin quang điện 57 4.1.1 Thuật toán nhiễu ... điểm công suất cực đại (MPPT) pin quang điện hay hệ nhiều pin quang điện kết nối lại, điều kiện pin quang điện bị che phần Đối với pin quang điện, áp dụng kỹ thuật leo đồi P&O, INC hay điện áp ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHÁT CỦA MỘT HỆ NHIỀU PIN QUANG ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành :...
 • 109
 • 154
 • 1

NGHIÊN cứu điều KHIỂN tối ưu bền VỮNG CHO hệ có THÔNG số bất ĐỊNH

NGHIÊN cứu điều KHIỂN tối ưu bền VỮNG CHO hệ có THÔNG số bất ĐỊNH
... đối tượng bất định 2.1 Tổng quan điều khiển tối ưu bền vững 2.1.1 Nghiên cứu điều khiển H 2.1.2 Nghiên cứu điều khiển tối ưu bền vững H2/H 2.2 Các khái niệm 2.2.1 Điều khiển bền vững 2.2.2 ... TỐI ƯU BỀN VỮNG CHO HỆCÓ THÔNG SỐ BẤT ĐỊNH Để điều khiển cho đối tượng bất định lý thuyết hệ thống chia làm điều khiển truyền thống điều khiển đại - Điều khiển truyền thống sử dụng thông tin tín ... đề giảm bậc điều khiển bền vững quan tâm nghiên cứu nhiều Điều khiển hỗn hợp H2/H∞ kỹ thuật tiên tiến cho việc thiết kế điều khiển tối ưu bền vững cho hệ thống nhiễu thông số thay đổi theo...
 • 26
 • 132
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật điều khiển tối ưu hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ với tuốc bin kiểu trục ngang

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật điều khiển tối ưu hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ với tuốc bin kiểu trục ngang
... hình hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng kích thích vĩnh cửu hình 2.1, sử dụng nghịch lưu có điều khiển phía máy phát (NLMF) để thực thuật toán điều khiển tối ưu hiệu suất máy phát ... Kết luận: Luận văn nghiên cứu giải nội dung sau: Tìm hiểu hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng tua bin trục ngang, từ xây dụng mô hình toán học hệ thống Xây dựng điều khiển tối ưu (bộ ... hiệu suất, chất lượng điện giảm giá thành Vì vậy, tác giả chọn đề tài: Điều khiển tối ưu hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng với tuốc bin kiểu trục ngang Luận văn chia thành chương...
 • 30
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ thống điều khiển tối ưu h2điều khiển tối ưuđiều khiển tối ưu optimal controlbài tập lý thuyết điều khiển tối ưutài liệu điều khiển tối ưugiáo trình điều khiển tối ưuđề thi điều khiển tối ưubài tập điều khiển tối ưuđiều khiển tối ưu và bền vữngđiều khiển tối ưu là gìđiều khiển tối ưu và thích nghiluận văn điều khiển tối ưunghiên cứu kỹ thuật điều chế độ rộng xung để điều khiển tối ưu nghịch lưu đa bậcbài tập môn điều khiển tối ưuphương pháp điều khiển tối ưu để giảm tác động các loại hóa chất độc hại dùng trong trồng trọt1 Huong dan sinh hoat CVHT GVCN ngay 21 12 2015Lich sinh hoat giua khoa 2015 2016Chỉ thị 3500 CT-UBND năm 2016 thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hànhPROJECTS CALLING FOR INVESTMENTThông báo 3039 TB-BHXH năm 2016 điều chỉnh lại thông tin nhân dân do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hànhKế hoạch 186 KH-UBND năm 2016 thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhKế hoạch 7084 KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2020Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ....Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải DươngBáo cáo của Ban ĐM PTDN tỉnh về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tháng 8.2014.docQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTVTQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTVTThong bao 852 Huong dan Mien giam hoc phi 2016-2017CTrinh HD xay dung KCHT theo NQTW4Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ...Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải DươngWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải DươngCONG VAN 1337 HD THU TUC TANG VON CTCPCong van 8311 Huong dan cach ghi nganh nghe kinh doanh.docQuyet dinh so 32 2009 QD UBND ngay 21 10 2009 chuc nang nhiem vu cua SKHDT