chuyên đề pt, hệ pt,bất pt,hệ bất pt

Chuyên đề phương trình vô tỉ, bất phương trình, hệ PT

Chuyên đề phương trình vô tỉ, bất phương trình, hệ PT
... - 248 Phương trình Bất phương trình Hệ phương trình Đại số www.MATHVN.com Ths Lê Văn Đoàn PHẦN – PHƯƠNG TRÌNH & BẤT PHƯƠNG TRÌNH A – PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN I – ... Bình phương, giải phương trình hệ Lưu ý Phương pháp biến đổi hai dạng đưa phương trình hệ Do đó, để đảm bảo không xuất nghiệm ngoại lai phương trình, ta nên thay kết vào phương trình đầu đề nhằm ... nghiệm bất phương trình là: S =  4;5    www.mathvn.com Page - - dethithudaihoc.com Phương trình Bất phương trình Hệ phương trình Đại số www.MATHVN.com Thí dụ 10 Giải bất phương trình: ...
 • 253
 • 657
 • 0

chuyên đề về hệ số bất định (UTC) giải toán pt hpt bpt bđt cho kì thi đại học

chuyên đề về hệ số bất định (UTC) giải toán pt hpt bpt bđt cho kì thi đại học
... + 11) x − y + 10 y + =    y + ( x − 2) y + x + x + =  đề khó vkl ( hệ khủng so với giáo dục đề ĐK: ko có Lấy: PT (1) − ( y + 1) PT : x + 2(3 y + 1) x + (5 y + y + 11) x − y + 10 y + − ( ... Thay x=y vào PT( *) ta được: x − x =  x = y = 3) Tìm nghiêm nguyên hệ: 2   x + x (6 y + 7) + x(3 y + y + 5) + = y + y − y   y + ( x − 3) y + x − x + =  pt (1) + ( y + 1) pt : x + x y ... ( y + 4) = y =1  x = −1    y = −4  x = −6 Vậy hệ PT có … nghiêm 6) (x + y)(3 − xy) =  2  x + 27 y = x Lấy 3PT( 1) +PT2 ta có: 3( x + y )(3 − xy ) − 24 + x + y − x = ( x − 3)(3xy...
 • 4
 • 393
 • 3

Chuyên đề LTDH Hệ pt

Chuyên đề LTDH Hệ pt
... = x + y đạt giá trò lớn Ví dụ 5: Cho hệ phương trình : II Hệ phương trình bậc hai hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: Ví dụ : Giải hệ:  x + 2y = a)  2  x + y − xy = ... 14y − = 4xy Cách giải: Giải phép Hệ phương trình đối xứng : Hệ phương trình đối xứng loại I: a.Đònh nghóa: Đó hệ chứa hai ẩn x,y mà ta thay đổi vai trò x,y cho hệ phương trình không thay đổi b.Cách ... hệ phương trình sau có nghiệm:   x x + y y = − 3m   x−2 + y+3 =  Ví dụ 3: Với giá trò m hệ phương trình sau có nghiệm:  x + y = m  Hệ phương trình đối xứng loại II: a.Đònh nghóa: Đó hệ...
 • 5
 • 231
 • 0

chuyên đề pt,bpt, hệ pt

chuyên đề pt,bpt, hệ pt
... x Chuyên đề Các toán hệ phơng trình Bài 1: Cho hệ PT x + my = mx + y = (I) x + my = mx y = (I) a) Giải biện luận hệ PT theo tham số m b) Tìm m nguyên để hệ có nghiệm nguyên c) CMR: hệ ... độ O bán kính Bài 2: Cho hệ PT 18 a) Giải hệ m = b) Tìm số nguyên m để hệ có nghiệm (x, y) thoả mãn x> 0; y< c) Tìm m Z để hệ có nghiệm (x, y) số nguyên Bài 3: Cho hệ PT mx + y = 10 m x + ... x + y = a) Giải HPT với m = a) x = y = 4+ a) Giải HPT với m = b) Tìm m để hệ có nghiệm (x;y) thoả mãn x = 3y Bài 8: Cho HPT x số nguyên y HPT Bài 10: Cho HPT b)Tìm m để hệ có nghiệm x +...
 • 24
 • 246
 • 1

chuyên đề LTDH_ hệ PT đại số

chuyên đề LTDH_ hệ PT đại số
... z) hệ Chú ý: (1) có nghiệm hệ vô nghiệm (1) có nghiệm kép hệ có nghiệm (1) có nghiệm : nghiệm kép, nghiệm đơn hệ có nghiệm (1) có ngiệm hệ có nghiệm d Bài tập: x + y + z = 2 VD1: Giải hệ: ... Vậy hệ có nghiệm {(a; 0; 0); (0; a; 0); (0; 0; a)} e.Chú ý: Có nhiều vấn đề cần lu ý giải hệ loại + Với cách giải theo định lý Vi-et từ hệ ta phải đa đợc x + y + z; xy + yz + zx; xyz hệ hệ nên ... 1 Hệ (III) có nghiệm (0;0;1); ( ; ; ) 3 Hệ (IV) có nghiệm (0;1;0); (1;0;0) Vậy hệ cho có nghiệm kể x + y2 + z = 2 VD2: Giải hệ phơng trình: x + y + z = x + y + z2 = 2 x + y + z = Giải: Hệ...
 • 14
 • 212
 • 0

chuyen de pt va bat phuong trình c hua can

chuyen de pt va bat phuong trình c hua can
... chất sau: • Tính chất 1: Nếu hàm số f tăng ( giảm ) khỏang (a;b) phương trình f(x) = C có không nghiệm khỏang (a;b) ( tồn x0 ∈ (a;b) cho f(x0) = C nghiệm phương trình f(x) = C) Tính chất : Nếu hàm ... pháp : Sử dụng bất đẳng th c đònh giá trò hai vế phương trình Ví dụ: Giải phương trình • 3x2 + 6x + + 5x2 + 10x + 14 = − 2x − x2 V C c cách giải bất phương trình th c thường sử dụng : * Phương ... phương trình dạng tích số : A.B = A.B .C = Ví dụ : Giải phương trình sau : x2 3x − − 3x − = − x 16 * Phương pháp : Nhẩm nghiệm sử dụng tính đơn điệu để chứng minh nghiệm * Ta thường sử dụng tính chất...
 • 4
 • 306
 • 4

Chuyen De Giai He PT hay ppt

Chuyen De Giai He PT hay ppt
... lµm theo kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ lµm? I.GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNGTRÌNH A/Phương pháp chung : Bước 1: Lập hệ phương trình - Chọn ẩn dặt điều kiện cho ẩn - Biểu diễn đại lượng chưa biết theo ... mãn điều kiện ẩn hay không kết luận B/ Các dạng toán : IDẠNG SỐ CÓ CHỮ SỐ Bài 1: Tìm số tự nhiên có chữ số , biết lần chữ số hàng đơn vò lớn chữ số hàng chục đơn vò chữ số viết theo chiều ngược ... 30% axit nitơric (tính theo thể tích ) dung dòch khác chứa 55% axit nitơric Cần phải trộn thêm lít dung dòch loại loại để 100lít dung dòch 50% axit nitơric? Giải: Gọi x,y theo thứ tự số lít dung...
 • 12
 • 257
 • 4

Chuyên đề PThệ PTđại số

Chuyên đề PT và hệ PTđại số
... Tóm lại hệ Pt (I) có nghiệm  V V V   y = −  Cách Tr n Xn Bang - GV Trư ng THPT Chun Qu ng Bình Phương trình H phương trình ð i s 26 y =  y = −2 y = Tr n Xn Bang - GV Trư ng THPT Chun ... x - y = ⇔ y = x thay vào (1): x - 2x = ⇔ x = 0, x = Ta có hai nghi m (0; 0), (2; 2) ii) x + y - = ⇔ y = - x thay vào (1): x2 = 3x - + x ⇔ x = Tr n Xn Bang - GV Trư ng THPT Chun Qu ng Bình 21 ... Bài 12 D2008 Gi¶i hƯ pt    x 2y - y x - = 2x - 2y  Tr n Xn Bang - GV Trư ng THPT Chun Qu ng Bình Phương trình H phương trình ð i s 42 xy = a Tr n Xn Bang - GV Trư ng THPT Chun Qu ng Bình 1...
 • 43
 • 48
 • 0

Chuyên đề về hệ pt (Moi- chi tiet)

Chuyên đề về hệ pt (Moi- chi tiet)
... c) ù (x - 5)(y + 4) = (x - 4)(y + 1) ù ù ợ ỡ (x - 2)(y + 1) = xy ù ù ù (x + 8)(y - 2) = xy ù ù ợ Hệ phơng trình gồm phơng trình bậc nhất, phơng trinh bậc Loại 2: ỡx - y + 1= ù ù a) ù 2x - xy + ... - 5y = - ù ù b) ù x + y - 3xy + x + y = 10 ù ù ợ ỡ 3x + 6xy - x + 3y = ù ù d) ù 4x - 9y = ù ù ợ hệ phơng trình phơng pháp đặt ẩn phụ Dạng thứ nhất: ỡ1 ù ù ùx y =1 ù a) ù ù3 ù + =5 ù ùx y ù ợ ỡ ... ù x + y - 2x - y + ù ợ ỡ ù + ù ù x - 2y x + 2y = ù i) ù ù ù + =- ù ù x - 2y x + 2y ù ợ Loại 4: Hệ hai phơng trình hai ẩn, vế phải vế trái phân tích đợc thành nhân tử ỡ x + y + xy + = ù ù a) ù...
 • 6
 • 114
 • 0

Chuyên đề PT BPT hệ PT

Chuyên đề PT BPT hệ PT
... -2000) 7-(ĐH Thuỷ lợi) x + x + x x > 9- Cho bpt: (4 x)(2 + x) x 2x + a 18 a/ Giải bpt a = b/Tìm a để bpt nghiệm x [ 2;4 ] 10-Xác định m để bpt sau thoả mãn đoạn : (4 + x)(6 x) x 2x + ... + x + + x + 7x + 10 < 2x 4- Xác định m để bpt sau có nghiệm: a/ 4x + 16 4x m 3- b/ Phần III: 2x + m x Hệ Phơng trình A- số hệ pt bậc hai I -hệ pt đối xứng loại 1*/ Định nghĩa: f (x; y) = ... Giải hệ m = 12 b/ Tìm m để hệ có nghiệm x + xy + y = m + 4-Cho hệ pt: 2 x y + y x = m a/ Giải hệ m=-2 b/ Tìm m để hệ có nghiệm ( x; y ) thoả mãn x > 0, y > x + y = 2(1 + m) 5- Tìm m để hệ có...
 • 15
 • 81
 • 0

Chuyên đề PT,HPT,BPT MŨ và LÔGARIT

Chuyên đề PT,HPT,BPT MŨ và LÔGARIT
... bất phơng trình lôgarit để giải hệ PT, Hệ BPT lôgarit Ví dụ 13 (ĐH K B-2005) Giải HPT: x + y = 3log (9 x ) log y = (1) (2) Chuyên đề : Phơng trình, bất phơng trình lôgarit LG: Đkiện ... vế cho v 2f(x) u , đặt t = ữ v Chuyên đề : Phơng trình, bất phơng trình lôgarit 3) Phơng pháp logarit hoá x Ví dụ Giải PT: 3x8 x+ = (9) LG: Đkiện x -2 Lôgarit số hai vế ta có x+ 3x log ... Chuyên đề : Phơng trình, bất phơng trình lôgarit Ví dụ Giải BPT: log5(4x +144) 4log52 < 1+ log5(2x-2 +1) (3) LG: Đkiện:...
 • 5
 • 541
 • 17

Chuyên đề: PT vô tỉ lớp 9- Bồi dưỡng hs giỏi

Chuyên đề: PT vô tỉ lớp 9- Bồi dưỡng hs giỏi
... Bài tập Toán Chuyên đề: Phương trình có ẩn số thức  2  3 Vậy tập nghiệm phương trình S = −   A≥  A + B ... x − 4x + =   x − 6x + = ⇔ (6)  (x − 1)(x − 3) =   (x − 1)(x − 5) = Trang Bài tập Toán Chuyên đề: Phương trình có ẩn số thức ⇔  x = x =   x = x = ⇔ x=1 (x = nghiệm chung) Vậy tập nghiệm ... 1)(x – 2) = (1 – x) 3x − ⇔ (x – 1)(x – + 3x − ) = ⇔ x =1   3x −2 = −x (*) Trang Bài tập Toán Chuyên đề: Phương trình có ẩn số thức Giải (*): (*) ⇔ x≤  3x − = (2 − x)2  ⇔ Vậy tập nghiệm phương...
 • 6
 • 1,658
 • 52

chuyên đề : pt vô tỉ (lớp 9)

chuyên đề : pt vô tỉ (lớp 9)
... thỉûc â cho) Dảng : Gii pt : Bi 1: Gii phỉång trçnh : x +2 =5 Gii : Theo âënh nghi càn báûc hai säú hc ta cọ x +2 =5 x=23 Bi 2: Gii phỉång trçnh : báûc hai säú hc ta cọ =>ptvn Bi 3: Gii phỉång trçnh ... trçnh x −1 = − Gii : Nháûn tháúy VT = x −1 ≥ , VP = −2 < nghiãûm( ptvn) Tỉ ng tỉ gii cạc phỉång trçnh sau : 1.) x = 2) x2 < 3.) x2 > x =3 5.) 2x =5 9) x =− 10.) 6x = ⇔ x +2 =─5 Gii : Theo âënh nghi ... : Gii phỉång trçnh x + x +1 = x ─1 Gii : Theo âënh nghi càn báûc hai säú hc ta cọ  x≥  x≥  ⇒  => ptvn  x − 2x + = x + x +  x =  x − 1≥ ⇔  2 =>  ( x − 1) = x + x + Tỉ ng tỉ gii cạc pt...
 • 7
 • 876
 • 10

CHUYÊN ĐỀ PT MŨ VÀ LOGARIT

CHUYÊN ĐỀ PT MŨ VÀ LOGARIT
... kiện (1): Từ PT (3) a) Thay Do BPT (1) trở thành (5) vào (5) ta (6) b)Thay vào (5) ta : (7) Kết hợp bất đẳng thức (4),(6),(7) ta thu kết quả: Đề Giải hệ phương trình: Hệ phương trình Đề (4) Phương ... hợp với ta Đáp số : Đề Giải phương trình Tập xác định Phương trình Đặt Phương trình Ta có hệ Đáp số: Đề Giải phương trình Phương trình –lôgarit Đặt Giải phương trình ta Đề Giải phương trình ... trình –lôgarit Ta có : Do xét bảng biến thiên ta Đáp số : Đề Giải bất phương trình: Đề Giải phương trình Đặt Phương trình cho a) (thỏa mãn hai phương trình) b) (Do cộng hai vế lại) Đáp số: Đề...
 • 9
 • 496
 • 14

LTDH - Chuyen De Pt-Bpt-Hpt Vo ty

LTDH - Chuyen De Pt-Bpt-Hpt Vo ty
... a - c) x + ( b - d ) - Dạng: ax + b ± cx + d = m Ta biến đổi thành: m( ax + b ± cx + d ) = ( ax + b ) − ( cx + d ) x + − 3x − = Ví dụ: Giải phương trình: x+3 ĐS: x=2 - Dạng: u+v=1+uv ⇔ (u-1)(v-1)=0 ... ĐS: x=2 - Dạng: u+v=1+uv ⇔ (u-1)(v-1)=0 Ví dụ: Giải phương trình: x + + x + = + x + 3x + ĐS: x=0, x=−1 Ví dụ: Giải phương trình: ĐS: x=0, x=1 x + + x = + x3 + x - Dạng: au+bv=ab+uv ⇔ (u− b)(v− ... = m ± m − 16 Kết hợp với điều kiện ta tìm |m| ≥ b Chuyển phương trình – bất phương trình tích: - Đặt nhân tử chung, đẳng thức Lưu ý: Để sử dụng phương pháp ta phải ý đến việc thêm, bớt, tách,...
 • 13
 • 395
 • 8

Xem thêm