8 NQ DU DE NGHI CONG NHAN DV CHINH THUC

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU ppt

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU ppt
... Điện thoại: .; Fax: ; Email: Đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập sau đây: TT Tên thức ăn chăn Bản chất, công nuôi dụng Dạng, màu Hãng, nước sản xuất Doanh nghiệp ... Hãng, nước sản xuất Doanh nghiệp cam kết thực đầy đủ quy định pháp luật hành có liên quan thức ăn chăn nuôi Giám đốc (Họ tên, chữ ký đóng dấu) ...
 • 2
 • 656
 • 2

Đề nghị công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại 1

Đề nghị công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại 1
... 2020”; - Văn số 212 3/UBND – QH1 ngày 10 /6/2 011 UBND Tỉnh “V/v Lập đề án Công nhận đô thị thành phố Hạ Long đô thị loại I”; - Vùng đất trung tâm thành phố Hạ Long ngày nay, xưa làng chài ven biển, ... Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh, từ Hòn Gai trở thành thủ phủ tỉnh Quảng Ninh - Ngày 27 /12 /19 93, thành phố Hạ Long thức thành lập sở thị xã Hồng Gai - Thành phố Hạ Long công nhận đô thị loại II ... triển thành phố Hạ Long tương xứng với chức đô thị trung tâm Vùng chức đô thị loại I Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh thành phố Hạ Long tâm tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị...
 • 43
 • 801
 • 0

Hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan văn hóa cấp tỉnh

Hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan văn hóa cấp tỉnh
... dựng quan, đơn vị văn hóa CNVC, LĐ huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ Ban đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sở tỉnh Phú Thọ kiểm tra, xét công nhận quan văn hóa cấp Tỉnh ... dựng quan, đơn vị văn hóa CNVC, LĐ huyện Thanh Sơn - Ban đạo phong trào Xây dựng quan, đơn vị văn hóa CNVC, LĐ tỉnh Phú Thọ - Ban đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sở tỉnh ... gd&đt sơn trờng th Hơng cần Số: ./TTr cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o -Hơng Cần, ngày tháng 12 năm 2008 tờ trình Đề nghị công nhận quan văn hóa cấp tỉnh...
 • 11
 • 1,150
 • 1

Đơn đề nghị công nhận văn bằng

Đơn đề nghị công nhận văn bằng
... nộp hồ sơ: Cơ quan công tác:……………………………Điện thoại :……………………… Hồ sơ gồm có: STT Loại văn Số lượng Đơn đề nghị công nhận văn sở giáo dục nước cấp Bản văn sở giáo dục nước cấp kèm theo ... Bộ Giáo dục Đào tạo) Đơn vị: (Tên quan tiếp nhận hồ sơ) cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC ... Ngày nhận hồ sơ:………………………………………………………………………… Ngày trả hồ sơ: - Không 15 ngày làm việc (đối với công nhận văn giáo dục phổ thông) - Không 30 ngày làm việc (đối với công nhận văn TCCN, CĐ,...
 • 5
 • 397
 • 0

BẢN THUYẾT MINH VỀ HIỆN VẬT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA

BẢN THUYẾT MINH VỀ HIỆN VẬT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA
... tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, sau nghiên cứu tiêu chí quy định vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, (Tên tổ chức đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) trân trọng đề nghị … (như ... thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, sau nghiên cứu tiêu chí quy định vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, (Tên tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) trân trọng đề nghị ... tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia Sau nghiên cứu hồ sơ, xem xét vật …… đề nghị, thống đề nghị Hội đồng: - Đưa vào danh mục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia … (số lượng) vật - Không...
 • 9
 • 1,145
 • 1

Danh sách đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua các trường ( 2008 - 2009 )

Danh sách đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua các trường ( 2008 - 2009 )
... Vật Lý ( Số QĐ 436/QĐ-CT-UBND ngày 16/5200 6) Năm 2006 – 2007 : CSTĐ.CS : - GK UBND (QĐ Số 989/QĐ-CT-UBND 04 /09 /2008 ) Năm 2007 -2 008 : Đạt CSTĐ/CS - Số QĐ 994/ QĐCN-UBND ngày 04/09/ 2008 Trường ... cấp trường SKKN đạt cấp Thị xã xếp loại A Lê Thị Hữu Phúc năm 200 4-2 005, 200 5-2 006, 200 6-2 007, 2007 -2 008, 200 8- 2009 ĐDDH làm 215 Hiệu trưởng (1 10 loại A, 80 loại B, 25 loại C) Công tác thi đua, ... - Giỏi việc nước, đảm việc nhà (số 362/2007/KT-CĐGD) 2007 -2 008: -CSTĐ/CS : - ( số 994/QĐ-CT.UBND ngày 04/9 /200 8) -GK (số 989/QĐ-CT.UBND ngày 04/9 /200 8) TRƯỞNG PHÒNG Bằng khen UBND Tỉnh ...
 • 24
 • 297
 • 0

Bao cao de nghi cong nhan truong CQG 96-00

Bao cao de nghi cong nhan truong CQG 96-00
... gian giảng dạy … năm , công tác quản lý … năm Có trình độ … lý luận trò năm … Đã tốt nghi p lớp đào tạo nghi p vụ quản lý trường học năm … Có lực tổ chức, quản lý trường học Xây dựng tập thể ... Trình độ chuyên môn nghi p vụ Giaos viên dạy khá-giỏi cấp Thò xã: … % ; … dạy giỏi Tỉnh -Giáo viên dạy - giỏi cấp trường : ….% -Không có giáo viên giảng dạy yếu-kém chuyên môn nghi p vụ Hoạt động ... loại: sách dùng chung , sách nghi p vụ, sách tham khảo tủ sách pháp luật -Trang bò đầy đủ loại thiết bò giáo dục theo danh mục chuẩn Bộ qui đònh (máy móc, dụng cụ thí nghi m, mô hình, mẫu vật, hoá...
 • 9
 • 318
 • 0

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM TRA THIẾT BỊ X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ / CẤP GIẤY PHÉP DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM TRA THIẾT BỊ X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ / CẤP GIẤY PHÉP DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ
... Đề nghị Cục Kiểm soát An toàn x , hạt nhân công nhận khả kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế / cấp gi y phép dịch vụ an toàn x (*) để kiểm tra thiết bị sau: Thiết bị X quang chẩn đoán y ... quy định pháp luật liên quan đến việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế điều kiện ghi gi y công nhận khả / gi y phép dịch vụ an toàn x (*) Tài liệu kèm theo: + Phiếu khai báo thiết bị ... ghi rõ họ tên đóng dấu) (*) Tổ chức đề nghị lựa chọn công nhận khả kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế cấp gi y phép dịch vụ an toàn x ...
 • 3
 • 268
 • 0

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ CONG NHẬN CƠ QUAN VĂN HÓA

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ CONG NHẬN CƠ QUAN VĂN HÓA
... năm tiêu chuẩn quan đơn vị văn hóa Đối chiếu với tiêu chuẩn quan đơn vị văn hóa: Nhà trờng đạt quan văn hóa Biên đợc thông qua kết thúc vào hồi 11h00 ngày Th ký Lê Văn Thạo đơn vị: trờng tiểu ... chuẩn 4: Bảo đảm quan an toàn, đẹp quan giữ bí mật, bảo vệ trị nội Có ý thức bảo vệ công, đảm bảo an ninh Xây dựng đợc nội quy quan 100% CBGV, CNV chấp hành tốt nội quy đề Cảnh quan nhà trờng ... nh: Văn nghệ, thể dục thể thao Có tổ chức hoạt động: Giao lu văn hoá, văn nghệ, TDTT nhằm nâng cao đời sống văn hoá rèn luyện thể chất cho cán CNVC, LĐ Cộng Bảo đảm quan an toàn đẹp Đảm bảo quan...
 • 4
 • 4,034
 • 18

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CƠ QUAN VĂN HÓA

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CƠ QUAN VĂN HÓA
... Xây dựng quan, đơn vị văn hóa CNVC, LĐ huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ Ban đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sở tỉnh Phú Thọ kiểm tra, xét công nhận quan văn hóa cấp Tỉnh ... công nhận danh hiệu: quan văn hóa đơn vị trờng tiểu học Hơng Cần thực đợc Rất mong đợc đạo xét duyệt Ban đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để đơn vị đợc công nhận quan ... chuẩn quan đơn vị văn hóa Đối chiếu với tiêu chuẩn quan đơn vị văn hóa: Nhà trờng đạt quan văn hóa Biên đợc thông qua kết thúc vào hồi 11h00 ngày Th ký trởng ban đạo Trần Hồng Loan Phạm Anh...
 • 11
 • 1,907
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: Staffing organizations 7th edition heneman test bankStarting out with c++ from control structures through objects 7th edition tony gaddis test bankStarting out with java from control structures through data structures 2nd edition gaddis test bankStarting out with python 2nd edition tony gaddis test bankSeeing sociology an introduction 1st edition joan ferrante test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankSocial media marketing 1st edition tuten test bankĐề cương TNKQ và TL ôn HK1 Toán 10 2017 2018kế hoạch marketing về xây dựng thƣơng hiệu rau an toàn v saveGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mô giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán hòa bìnhQuản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường tiểu học quận cầu giấy, hà nội 9tt)Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 1Bảo đảm sự tham gia của công dân trong xây dựng chính sách công ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM ĐỊNHQuản lý dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt NamAnh ngữ sinh động phần 1SKKN sử DỤNG PHẦN mềm MATHCAD tạo PHƢƠNG án NHIỄU TRONG câu hỏi TRẮC NGHIỆM TOÁNSKKN KHAI THÁC KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA SINH học 12, BIÊN SOẠN câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHỤC vụ ôn THI TRUNG học PHỔ THÔNG (THPT) QUỐC GIAskkn rèn kỹ năng làm văn thuyết minh qua hoạt động tìm hiểu làng nghề truyền thống và di tích lịch sử tại địa phươngskkn tạo lập THƯ VIỆN đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN HPT